Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Papieski Dekalog Młodych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Papieski Dekalog Młodych"— Zapis prezentacji:

1 Papieski Dekalog Młodych
Czyli praktyczne wskazania Jana Pawła II dla młodzieży Ks. Czesław Walentowicz

2 Jan Paweł II – papież młodych
Sługa Boży Jan Paweł II otrzymał już wiele tytułów A każdy z nich podkreśla jakiś charakterystyczny rys tego pontyfikatu Z pewnością młodzież zajmowała najwięcej miejsca w jego sercu Dla niej najbardziej się poświęcał Na nią najbardziej liczył

3 Na początku pontyfikatu
W czasie inauguracji papież wołał: „Wy jesteście moją nadzieją” Troska o młodych stała się głównym motywem tego pontyfikatu Z młodzieżą papież przekraczał wszelkie bariery

4 Papież mówił do młodych
Jesteś kimś najważniejszym Jesteś darem Boga Młodzi czuli jego świętość Przeźroczystość Był oknem przez które patrzyli na Boga

5 Papież Młodych Był szczery Autentyczny Dynamiczny Potrafił rozmawiać
Umiał słuchać Znał cierpienia, dylematy, problemy Był blisko życia W samym centrum

6 Uczył miłości do Chrystusa
Ale przede wszystkim sam kochał Stawiał wymagania: Jasne Konkretne Przypominające Dekalog Pokazywał jak żyć

7 Zobaczmy najważniejsze wskazania

8 Na Jasnej Górze Zwycięstwa

9 I. Musicie od siebie wymagać
Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji. (…) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali Pamiętajcie, że [kształt przyszłego życia] zależy od tego jaki będzie człowiek A więc czuwajcie!

10

11 II. Być człowiekiem sumienia
Czuwam to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia Tego sumienia nie zagłuszam Nie zniekształcam Nazywam po imieniu dobro i zło Nie zamazuję

12 Czuwam to znaczy: Wypracowuję w sobie dobro
A ze zła staram się poprawić Tym bardziej Im więcej zdaje się sprzyjać ku temu Abyśmy tolerowali zło Abyśmy z niego łatwo się rozgrzeszali

13 III. Walczyć o słuszną sprawę
Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić

14

15 Nie można zdezerterować

16 Wreszcie jakiś porządek
Prawd i wartości Które trzeba utrzymać I obronić Tak jak to Westerplatte Obronić w sobie i wokół siebie Tak, obronić dla siebie i dla innych

17 IV. Dbaj o Ojczyznę i swoje życie
Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest szczególnie nieodzowna w waszym pokoleniu Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia, czy emigracji wewnętrznej od życia By nie ulec pokusie opuszczania Ojczyzny

18 Aby nie ulec pokusie beznadziejności
Która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego człowieczeństwa Przez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach, czy innych związkach Które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu

19 Czuwam – to znaczy także:
Czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska To imię nas wszystkich określa, zobowiązuje, kosztuje Nasza wolność tak bardzo kosztuje

20 Ojczyzna musi kosztować
Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała Czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem, bogaty młodzieżą Bogaty każdym, kto czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości

21 V. Budujcie cywilizację miłości

22 Bądźcie nosicielami wiary i nadziei
Żyjcie miłością na co dzień Świat was potrzebuje Budujcie i umacniajcie cywilizację miłości Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu wysiłku ani ofiary

23 Miłować to znaczy być Przy osobie, którą się miłuje Jestem przy Tobie
Być przy miłości, jaką jestem miłowany Pamiętać Chodzić z obrazem umiłowanej osoby W oczach i w sercu

24 Miłować to znaczy: Rozważać tę miłość, jaką jestem miłowany
Coraz bardziej zgłębiać jej Boską i ludzką wartość Miłować - to wreszcie znaczy czuwać

25 VI. Tworzyć kulturę Kultura jest wyrazem człowieka
Jest potwierdzeniem człowieczeństwa Człowiek ją tworzy i przez nią tworzy siebie Tworzy siebie wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca Kulturę tworzy się we wspólnocie z innymi

26 Kultura … Jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia, współdziałania Jest dobrem wspólnym narodu Kultura polska od początku nosi wyraźne znamiona chrześcijańskie i tak jest do dzisiaj Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem polskich artystów

27 W dziejach kultury odzwierciedla się dusza narodu
Kultura jest nieustanną szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu Mówi to człowiek, który swoją formację zawdzięcza polskiej kulturze, literaturze, muzyce, plastyce…

28 VII. Nie bądź niewolnikiem
Nie można zamknąć człowieka w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy „Niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu” (św. Augustyn) Człowiek stworzony na obraz Boga nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów, skłonności, namiętności

29 Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając prawdziwe dobro

30 Nie dajcie się zniewolić
Nie dajcie się skusić pseudowartościami Półprawdami Urokiem miraży Człowiek ma być bardziej i pełniej człowiekiem Bardziej być, aniżeli mieć

31 VIII. Szukajcie pomocy u rodziców

32 Bóg dał wam rodziców Za ten wielki dar powinniście Bogu dziękować
Szanujcie i miłujcie waszych rodziców Oni was zrodzili i wychowują Są zastępcami Boga Stwórcy i Ojca

33 Rodzice powinni być przyjaciółmi

34 U nich możecie szukać pomocy

35 Z bólem i wielką troską myślę o tych, którzy nie mają swoich domów rodzinnych, pamiętam o nich w swoich modlitwach

36 IX. Wiedza otwiera horyzonty
Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty Wiedza sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka

37 Wielki jest ten, kto chce się czegoś nauczyć

38 Wy jesteście młodością Kościoła
Jesteście Kościołem jutra Jesteście Kościołem nadziei Na was stawia stary kontynent w budowaniu wspólnego domu Na was liczy Kościół

39 X. Oddajcie cześć jedynemu Bogu

40 Pierwsze miejsce w życiu przyznajcie prawdziwemu Bogu

41 Bałwochwalstwo jest ciągłą pokusą
Są ludzie, którzy rozwiązania problemów szukają w praktykach niezgodnych z wiarą chrześcijańską Jest duży nacisk, aby wierzyć w łatwe mity sukcesu i władzy Niebezpieczne jest uleganie mrocznym koncepcjom sacrum Nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom

42 Słuchajcie Chrystusa Oddawanie Mu czci prowadzi do dokonywania odważnych wyborów Do podejmowania decyzji niekiedy heroicznych Jezus jest wymagający, gdyż pragnie naszego szczęścia

43 Kościół potrzebuje świętych
Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości Tylko święci mogą odmienić świat Odmienić ludzkość

44 „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”

45 Odszedł do Domu Ojca Święty


Pobierz ppt "Papieski Dekalog Młodych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google