Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A Wy Czego oczekujecie od Samorz ą du uczniowskiego ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A Wy Czego oczekujecie od Samorz ą du uczniowskiego ?"— Zapis prezentacji:

1

2 A Wy Czego oczekujecie od Samorz ą du uczniowskiego ?

3

4 Szko ł a moja i twoja Przygotowały : Anna Dziedzic oraz Joanna Kuleń

5 Samorząd uczniowski… czy on faktycznie istnieje i czym się zajmuje? Na stronie internetowej naszej szkoły możemy przeczytać o tym który z uczniów jest odpowiedzialny za poszczególne sekcje. Dużo z nas-szarych obywateli tej wielkiej machiny jaką jest instytucja naszej placówki edukacyjnej ze zdziwieniem patrzy na nazwiska odpowiedzialnych i tytuły sekcji… W głowie rodzi się pytanie- czy to fikcja? Czym oni się zajmują? Dlaczego o nich wcześniej nie słyszałem?

6 To nie jest wina odpowiedzialnych, że uczniowie naszej szkoły są tak mało zmobilizowani do wspólnego działania. Oni mają tylko być na czele projektów i pomysłów, które zrodzą się w naszych głowach… a my? Przyzwyczajeni raczej do brania, przerażeni gdy ktoś obarczy nas odpowiedzialnością i bojący się nawet odrobiny pracy, dzięki której możemy stworzyć coś naprawdę fajnego i kreatywnego. Jesteśmy młodymi ludźmi, pełnymi zaradności i pomysłów a uważamy, że szkoła to tylko nudne lekcje zabierające nam czas i wysysające z nas resztki energii. Obarczamy winą nauczycieli i dyrekcję- bo kogo innego? My w końcu jesteśmy święci… czekamy tylko na jakieś święta by się uwolnić od zajęć.

7 Jesteśmy nieświadomi potencjału który w nas drzemie. Razem jesteśmy silni i możemy coś zdziałać. Usprawnić działanie naszej placówki, mieć wpływ na życie i funkcjonowanie szkoły. To chcemy Wam uświadomić!

8 Razem-czyli kto? -samorząd uczniowski, rzecznik praw ucznia, rada szkoły, rada rodziców… ludzie kryjący się pod tymi nazwami to nie drapieżniki czekające aby nas zagryźć jak tylko nadarzy się okazja. Ku zaskoczeniu wielu- oni są po to by nam pomagać! Kiedyś, ktoś wymyślił, że szkoła ma być przyjazna dla uczniów. Aby nie było anarchii powierzył odpowiednie zadania przewodniczącym aby w razie potrzeby szybko i sprawnie rozwiązywać problemy czy przeprowadzać projekty by- UCZNIOWIE NA TYM NIE STRACILI. Tak więc dlaczego mamy z tego nie korzystać? Problem jest w tym, że nie wiedzieliśmy lub nie potrafiliśmy tego zrobić.

9 Kto, co i jak: Co?Kto?Kilka słów o… Samorząd uczniowski Uczniowie Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i życiem wewnętrznym szkoły, a także formą umacniania demokratycznych zasad współpracy i współżycia. Rzecznik praw ucznia p. Lekscycka Organ powołany do ochrony uczniów ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych. Do podstawowych obowiązków rzecznika praw ucznia należy: a) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach, b) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkołach, c) tworzenie pomocniczej struktury Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia i określenie zakresu ich działania, d) organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia, e) współpraca z władzami samorządowymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka. Rada szkoły Nauczyciele Organ powołany do rozwiązywania wewnętrznych spraw szkoły lub placówki oświatowej. Rada szkoły uchwala statut szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną, opiniuje i przedstawia wnioski m.in. w sprawie budżetu, planu pracy szkoły, projektu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Może też występować do organu prowadzącego szkołę o zbadanie i dokonanie oceny jej działalności a także, z własnej inicjatywy, ocenić stan szkoły, a odpowiednie wnioski kieruje do dyrektora lub rady pedagogicznej. Rada rodziców Wybrani rodzice poszczególnych uczniów organ reprezentujący rodziców uczniów danej szkoły, powołany do współdziałania ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia, wychowania i opieki. Rada rodziców ma prawo występować z wnioskami i opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej i rady szkoły. Może też gromadzić, w celu wspierania działalności szkoły, fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

10 Kiedy już wiemy ogólnie kto jest kim w naszej szkole… wróćmy z powrotem do samorządu szkolnego i przyjrzyjmy mu się bliżej. W końcu tworzy go nie kto inny jak my- uczniowie. Samorząd to jeden organ, ale podzielony jest ze względu na działania i role jaką pełni. Zanim jednak przybliżymy wam jego budowę i hierarchię to zobaczmy na czym polega jego funkcjonowanie.

11 Uczniowscy przedstawiciele: współuczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni za jego realizację, uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, która rozpatruje problemy wnoszone przez młodzież lub zajmuje się omawianiem realizacji wspólnie podjętych wniosków, mogą uczestniczyć w zebraniach poszczególnych ogniw Rady Rodziców z prawem zgłaszania wniosków i postulatów, mogą zgłaszać dyrekcji szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców wnioski i postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu wolnego od zajęć dydaktycznych, składają ogółowi młodzieży sprawozdanie o sposobie załatwiania zgłoszonych przez nich wniosków i postulatów

12 Samorząd Szkolny ma prawo: ustalać obowiązujące wszystkich uczniów przepisy porządkowe na terenie szkoły, wydawane w porozumieniu lub za wiedzą Dyrektora Szkoły, organizować wycieczki i inne imprezy o charakterze ogólnoszkolnym (rekreacyjno-sportowe, kulturalno-rozrywkowe), wybierać nauczycieli - opiekunów Samorządu Szkolnego, dysponować własnymi funduszami, prowadzić akcje charytatywne w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Szkoły

13 Jak to u nas w nitkach wygląda? Co?Kto?Kilka słów o… Opiekun samorządu mgr Iwanna Szczerbatiuk Sprawuje piecze nad sprawami SU Przewodnicząca samorządu Oriana Hodyl III LP Pośrednik między nauczycielami a uczniami naszej placówki Zastępca przewodniczącego samorządu Świeczkowska Marta II LP Zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności Sekcja kulturalno-rozrywkowa Światek Kinga I TF Szymalska małgorzata I TF Chrustowska Natalia I TF Spotkania Dyskoteki Przedstawienia Sekcja plastyczno-kulturalna Arkadiusz Frydrych II LU Sandra Budniak III LP Alicja Konopka I TF Plakaty gazetki Dekoracje Poczet sztandarowy Mikołaj Mąkoski - III LP Magdalena Wilk - II LP Julita Przybylak - IIILP Rzecznik samorządu uczniowskiego Anita Kurkowska - 2LP Protokoły zebrań etc.

14

15 Dzi ę kujemy za przybycie !


Pobierz ppt "A Wy Czego oczekujecie od Samorz ą du uczniowskiego ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google