Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura komputerów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura komputerów"— Zapis prezentacji:

1 Architektura komputerów
Wykład nr 2: Procesor, cykl programu, przerwania, magistrala systemowa Piotr Bilski

2 urządzenia wejścia-wyjścia
Maszyna von Neumanna Jednostka centralna (CPU) urządzenia wejścia-wyjścia AC I/O AR ALU MBR I/O BR Magistrala wewn. MAR pamięć główna PC IR CU

3 Pojęcie programu Programem nazywamy zbiór instrukcji, których wykonanie w określonej kolejności zapewnia odpowiednie przetworzenie informacji. Instrukcja (rozkaz) jest słowem maszynowym zawierającym informację o wykonywanej operacji, miejscu w pamięci gdzie znajdują się operandy, rezultat i następny rozkaz.

4 Wymagania odnośnie systemu komputerowego przetwarzającego program (von Neumann)
System komputerowy musi: Mieć skończoną i funkcjonalnie pełną listę rozkazów; Mieć możliwość wprowadzenia programu do systemu komputerowego poprzez urządzenia zewnętrzne i przechowywać instrukcje w pamięci w sposób identyczny jak danych; Dane i instrukcje powinny być jednakowo dostępne dla procesora (poprzez jednoznaczne adresy w pamięci); Informacja jest przetwarzana dzięki sekwencyjnemu odczytywaniu instrukcji z pamięci komputera i wykonywaniu tych instrukcji w procesorze.

5 Program vs. „program” sprzętowy
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Sterowanie Hard-wired program 0000: move 4 0001: add 5 0010: store 6 0011: stop

6 Działanie komputera Obsługa przerwań Pobranie rozkazu
Cykl przerwania Obsługa przerwań Cykl pobierania Cykl wykonania TAK NIE Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu Dopuszcza przerwania? START STOP

7 Język przesłań rejestrowych
Symbole złożone z wielkich liter oznaczają zawartość M – pamięć A, MAR itd. – rejestr  przepisanie ( ) – adres 0:7 – zakres bitów słowa pamięci lub rejestru, którego dotyczy operacja Np.: MAR  PC MBR  M(MAR)

8 Cykl pobrania rozkazu Licznik programu (PC) przechowuje adres następnej instrukcji do pobrania (na początku jest to tzw. punkt wejścia) Procesor pobiera instrukcję spod adresu wskazywanego przez PC Wartość PC zwiększana jest o 1 (chyba że trzeba inaczej – np. skok) Instrukcja ładowana jest to rejestru rozkazów (IR) Procesor dekoduje instrukcję i wykonuje operację z nią związaną

9 Ilustracja cyklu pobrania rozkazu
Punkt wejścia AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU MAR  PC CU PC IR 100 MAR MAGISTRALA ADRESOWA

10 Ilustracja cyklu pobrania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH MBR  M(MAR) Move 104 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU CU ODCZYT PC IR MAGISTRALA STERUJĄCA MAR 100 MAGISTRALA ADRESOWA

11 Ilustracja cyklu pobrania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH Move 104 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU PC  PC + 1 CU ODCZYT PC IR MAGISTRALA STERUJĄCA 101 MAR 100 MAGISTRALA ADRESOWA

12 Ilustracja cyklu pobrania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH Move 104 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU IR  MBR Move 104 CU ODCZYT PC IR MAGISTRALA STERUJĄCA 101 MAR 100 MAGISTRALA ADRESOWA

13 Ilustracja cyklu pobrania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH Move 104 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU CU  IR Move 104 CU ODCZYT PC IR MAGISTRALA STERUJĄCA 101 MAR 100 MAGISTRALA ADRESOWA

14 Cykl wykonania rozkazu
Procesor – pamięć transfer danych pomiędzy CPU a pamięcią Procesor – wejście/wyjście transfer danych pomiędzy CPU a modułem wejścia/wyjścia Przetwarzanie danych działania arytmetyczne lub logiczne na danych Sterowanie zmiana kolejności wykonania operacji (np. skok) Kombinacja powyższych

15 Ilustracja cyklu wykonania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH MBR  M(104) 3 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 AC  MBR ALU MAR  IR(104) Move 104 ODCZYT PC IR CU MAGISTRALA STERUJĄCA 101 MAR 104 104 MAGISTRALA ADRESOWA

16 Następny cykl pobrania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH MBR  M(101) Add 105 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU MAR  PC ODCZYT PC IR CU MAGISTRALA STERUJĄCA 101 MAR 101 MAGISTRALA ADRESOWA

17 Następny cykl pobrania rozkazu
MAGISTRALA DANYCH Add 105 AC MBR Adres Zawartość Move 104 Add 105 Store 106 Stop 3 5 ALU IR  MBR CU  IR Add 105 ODCZYT PC IR CU MAGISTRALA STERUJĄCA 101 MAR 101 MAGISTRALA ADRESOWA

18 Format rozkazu rozkaz argument Np. Move 104 - 0101000001101000
Kod operacji Adres Wielkość Znak rozkaz argument Np. Move

19 Graf stanów cyklu rozkazu
Pobranie argumentu Obliczenie adresu arg. Pobranie rozkazu Wiele argumentów Wiele wyników Dekodo-wanie rozkazu Operacja na danych Obliczenie adresu rozkazu Obliczenie adresu arg. Zapisanie argumentu Brak przerwań Powrót do danych Rozkaz wykonany, pobierz następny Sprawdzenie przerwań Obsługa przerwań

20 Przerwania Mechanizm pozwalający innym komponentom zakłócenie normalnego porządku przetwarzania Programowe np. przepełnienie, dzielenie przez zero Zegarowe Generowane przez wewnętrzny zegar procesora Używane przy wywłaszczaniu procesów Wejścia/wyjścia Z kontrolera wejścia/wyjścia Awaria sprzętu Błąd parzystości pamięci

21 Idea zastosowania przerwań
Program użytkownika Program wejścia / wyjścia Program użytkownika Program wejścia / wyjścia 1 1 4 4 ZAPIS ZAPIS Rozkaz we-wy Rozkaz we-wy 2a @ 2b 2 Program obsługi przerwań 5 ZAPIS ZAPIS Stop 3a @ 3b 5 3 Stop

22 Cykl przerwania Procesor cyklicznie sprawdza, czy nie wystąpiło przerwanie Wskazane jest to przez sygnał przerwania Jeśli nie ma przerwania, pobierany jest następny rozkaz Jeśli jest przerwanie: Zawiesza się wykonanie wykonywanego programu Zapisywany jest jego kontekst Licznik programu ustawiany jest na adres pierwszej instrukcji programu obsługi przerwań Przerwanie jest przetwarzanie Następuje przywrócenie poprzedniego kontekstu i powraca się do wykonywania programu użytkownika

23 Przerwania wielokrotne
Istnieją dwie metody obsługi przerwań wielokrotnych Przerwania zablokowane Procesor ignoruje inne przerwania podczas obsługi przerwania Przerwania czekają w kolejce, po zakończeniu obsługi przerwania sprawdza się, czy nie ma następnego Przerwania są obsługiwane w kolejności wystąpienia Priorytety Obsługa przerwania o niskim priorytecie może zostać zakłócona przez przerwanie o wyższym priorytecie Po zakończeniu obsługi przerwania o wyższym priorytecie następuje powrót do obsługi przerwania o niższym priorytecie

24 Ilustracja obsługi przerwań wielokrotnych
Obsługa sekwencyjna Obsługa priorytetowa Program użytkowy Przerwanie nr 1 Program użytkowy Przerwanie nr 1 Przerwanie nr 2 Przerwanie nr 2

25 Przykład przypisania przerwań

26 Przepływ danych w modułach komputerowych
odczyt zapis PAMIĘĆ ADRES N słów DANE DANE odczyt zapis MODUŁ WEJŚCIA / WYJŚCIA Dane wewn. ADRES Dane zewn. Dane wewn. M portów Przerwania Dane zewn. ROZKAZY ADRES PROCESOR DANE DANE Przerwania Przerwania

27 Magistrala Jest to droga zapewniająca komunikację z urządzeniami
Składa się z wielu dróg komunikacyjnych (linii) trzech rodzajów: danych, adresowych i sterowania Szerokość magistrali to maksymalna liczba bitów, którą można przesłać jednocześnie (równa liczbie linii)

28 Najważniejsze magistrale
ISA (1985) PCI (1993) AGP 1x/2x ( ) AGP 4x (1999) AGP 8x (2002) PCI Express (2004) SCSI (1979) Magistrale przemysłowe (PROFIBUS, IEC-625)

29 Przepustowość magistral

30 Działanie magistrali Komunikacja między dwoma modułami
Wysyłanie danych: Uzyskanie dostępu do magistrali Przekazanie danych Odbieranie danych Przekazanie informacji o potrzebie uzyskania danych (poprzez linie sterujące) Oczekiwanie na przesłanie danych

31 „Płaska” struktura magistrali (ISA)

32 Hierarchiczna struktura magistrali

33 Rodzaje magistral Przeznaczenie Specjalistyczna Multipleksowana
Metoda arbitrażu Scentralizowana Rozproszona Koordynacja czasowa Synchroniczna Asynchroniczna

34 Koordynacja synchroniczna

35 Koordynacja asynchroniczna
Odczyt

36 Koordynacja asynchroniczna
Zapis

37 Magistrala PCI Zaproponowana przez Intela w 1990 r.
Częstotliwość pracy: 66 MHz Pracuje w konfiguracji 32 lub 64-bitowej Komunikacja z procesorem i pamięcią przez mosty (bridge), możliwa struktura hierarchiczna Obowiązujące linie sygnałowe: systemowe (np. zegar, reset) adresowe i danych (32) sterowania interfejsu arbitrażowe (indywidualne!) informacja o błędach

38 Odczyt z magistrali PCI

39 Arbitraż magistrali PCI

40 Magistrala PCI Express
Połączenia typu punkt-punkt Wprowadzenie przełączników (switch) Częstotliwość taktowania: 2,5 GHz Skalowalna przepustowość magistrali – od 1x do 32x (w zależności od liczby wykorzystywanych kanałów/slotów) Prędkość 250 MB/s dla pojedynczego slotu (dla karty graficznej 16x PCIe jest to 4 GB/s) Wsteczna zgodność z PCI

41 Architektura komputera z PCI Express


Pobierz ppt "Architektura komputerów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google