Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL – podstawowe funkcje mgr inż. Wojciech Wojciechowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL – podstawowe funkcje mgr inż. Wojciech Wojciechowski."— Zapis prezentacji:

1 SQL – podstawowe funkcje mgr inż. Wojciech Wojciechowski

2 Funkcje znakowe – LOWER LOWER(kol|wartość) Pozwala wyświetlić coś małymi znakami Przykład: SELECT LOWER('Hello world!'); wyświetli: hello world!

3 Funkcje znakowe – UPPER UPPER(kol|wartość) Pozwala wyświetlić coś dużymi znakami Przykład: SELECT UPPER('Hello world!'); wyświetli: HELLO WORLD!

4 Funkcje znakowe – INITCAP INITCAP(kol|wartość) zmiana pierwszej litery słowa tekstu na odpowiadającą jej dużą literę, pozostałych liter na małe Przykład: SELECT INITCAP('hello world!'); wyświetli: Hello world!

5 Funkcje znakowe – LPAD LPAD(kol|wartość,n,[ciąg]) uzupełnienie kolumny lub literału z lewej strony do długości n znaków za pomocą zadanego ciągu jeśli ostatni argument jest opuszczony, następuje uzupełnienie spacjami Przykład: SELECT LPAD('Hello world!', 20); wyświetli: Hello world!

6 Funkcje znakowe – RPAD RPAD(kol|wartość,n,[ciąg]) uzupełnienie kolumny lub literału z prawej strony do długości n znaków za pomocą zadanego ciągu jeśli ostatni argument jest opuszczony, następuje uzupełnienie spacjami Przykład: SELECT RPAD('Hello world!', 20, 'x'); wyświetli: Hello world!xxxxxxxx

7 Funkcje znakowe – SUBSTR SUBSTR(kol|wartość,m,[n]) wybranie podciągu składającego się z n znaków z kolumny lub literału, począwszy od znaku o numerze m, jeśli n nie jest podane, wybranie podciągu od pozycji m do końca Przykład: SELECT SUBSTR('Hello world!', 1, 5); wyświetli: Hello

8 Funkcje znakowe – LTRIM LTRIM(kol|wartość,znaki) usunięcie z lewej strony wiodących wystąpień dowolnych kombinacji znaków, jeśli drugi argument nie jest podany, usunięcie wiodących spacji Przykład: SELECT LTRIM(' Hello world!'); wyświetli: Hello world!

9 Funkcje znakowe – RTRIM RTRIM(kol|wartość,znaki) usunięcie z prawej strony wystąpień dowolnych kombinacji znaków, jeśli drugi argument nie jest podany, usunięcie końcowych spacji Przykład: SELECT RTRIM('Hello world!xxxxxx', 'x'); wyświetli: Hello world!

10 Funkcje znakowe – LENGTH LENGTH(kol|wartość) zwraca długość ciągu znaków zawartego w kolumnie lub długość literału Przykład: SELECT LENGTH('Hello world!'); wyświetli: 12

11 Funkcje znakowe – TRANSLATE TRANSLATE(kol|wartość,z,na) w źródłowym ciągu znaków wszystkie wystąpienia znaków występujących w ciągu z, zostają zastąpione odpowiadającymi znakami z ciągu na, pozostałe znaki nie są zmieniane, jeśli nie ma odpowiadającego znaku, znak źródłowy zostaje usunięty Przykład: SELECT TRANSLATE ('Hello world! ', 'ello', 'i'); wyświetli: Hi wrd!

12 Funkcje znakowe – REPLACE REPLACE(kol|wartość,ciąg,ciąg_zastępujący) w źródłowym ciągu wszystkie wystąpienia danego ciągu zostają zastąpione przez ciąg_zastępujący, jeśli argument ciąg_zastępujący nie jest podany, wszystkie wystąpienia ciąg zostają usunięte Przykład: SELECT REPLACE ('Hello world! ', 'ello', 'i'); wyświetli: Hi world!

13 Funkcje liczbowe – ROUND ROUND(kol|wartość,n) zaokrąglenie wartości kolumny, wyrażenia lub liczby do dziesiętnego miejsca po przecinku; jeśli n jest ujemne zaokrąglenie do n-ego miejsca przed przecinkiem; jeśli n nie podane, zaokrąglenie z dokładnością do jednostek Przykład: SELECT ROUND (123.456, 2); wyświetli: 123.46

14 Funkcje liczbowe – TRUNC TRUNC(kol|wartość,n) obcięcie kolumny lub wartości do n-ego, dziesiętnego miejsca po przecinku; jeśli n jest ujemne, obcięcie do n-ego miejsca przed przecinkiem; jeśli n nie jest podane obcięcie z dokładnością do jednostek Przykład: SELECT TRUNC(123.456, 2); wyświetli: 123.45

15 Funkcje liczbowe – CEIL CEIL(kol|wartość) najmniejsza liczba całkowita większa lub równa wartości w kolumnie, wyrażeniu lub zadanej wartości Przykład: SELECT CEIL(123.456); wyświetli: 124

16 Funkcje liczbowe – FLOOR FLOOR(kol|wartość) największa liczba całkowita większa lub równa wartości w kolumnie, wyrażeniu lub zadanej wartości Przykład: SELECT FLOOR(123.456); wyświetli: 123

17 Funkcje liczbowe – POWER POWER(kol|wartość,n) n-ta potęga wartości kolumny, wyrażenia lub zadanej wartości; n może być ujemne lecz całkowite; jeśli nie jest wystąpi błąd Przykład: SELECT POWER(2, 10); wyświetli: 1024

18 Funkcje liczbowe – SQRT SQRT(kol|wartość) pierwiastek kwadratowy z wartości kolumny lub zadanej wartości; jeśli wartość podpierwiastkowa jest ujemna, funkcja zwraca wartość NULL Przykład: SELECT SQRT(81); wyświetli: 9

19 Funkcje liczbowe – SIGN SIGN(kol|wartość) funkcja zwraca –1, jeśli argument jest ujemny, 0 jeśli jest zerem oraz +1 jeśli jest dodatni Przykład: SELECT SIGN(81); wyświetli: 1

20 Funkcje liczbowe – ABS ABS(kol|wartość) wartość bezwzględna Przykład: SELECT ABS(-81); wyświetli: 81

21 Funkcje liczbowe – MOD MOD(wartość1, wartość2) reszta z dzielenia wartość1 przez wartość2 Przykład: SELECT MOD(5, 2); wyświetli: 1

22 Funkcje konwersji – TO_CHAR TO_CHAR(liczba|data[,fmt]) zamiana liczby lub daty na ciąg znaków zgodny z formatem fmt, jest często używana do przedstawiania daty w rozbudowanym formacie Przykład: SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'HH12:MI:SS'); wyświetli: 09:45:17

23 Funkcje konwersji – TO_DATE TO_DATE(ciąg,fmt) zamiana ciągu znaków reprezentujących datę w formacie fmt na daną typu DATE, jeśli drugi argument nie występuje, należy przyjąć format DD-MON-YY Przykład: SELECT TO_DATE('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') wyświetli: 2000-12-05

24 Funkcje konwersji – TO_NUMBER TO_NUMBER(ciąg) zamiana ciągu znaków zawierających liczbę na daną typu NUMBER Przykład: SELECT TO_NUMBER('12,454.8-', '99G999D9S') wyświetli: -1254.8

25 Funkcje grupowe AVG – średnia z kolumny MIN – minimalna wartość z kolumny MAX – maksymalna wartość z kolumny COUNT – liczba wierszy lub liczba wystąpień wartości wyrażenia SUM – suma wartości kolumny


Pobierz ppt "SQL – podstawowe funkcje mgr inż. Wojciech Wojciechowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google