Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA NAZWISK Jeszcze w XII w. nie istniało pojęcie imienia i nazwiska. Nazwania ludzi były jednowyrazowe i nie były dziedziczone. Nazywano się m.in.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA NAZWISK Jeszcze w XII w. nie istniało pojęcie imienia i nazwiska. Nazwania ludzi były jednowyrazowe i nie były dziedziczone. Nazywano się m.in."— Zapis prezentacji:

1

2 HISTORIA NAZWISK Jeszcze w XII w. nie istniało pojęcie imienia i nazwiska. Nazwania ludzi były jednowyrazowe i nie były dziedziczone. Nazywano się m.in. Gęba, Boguchwał, Niesiebud, Bielec, Radost, Dobruj itp. Bulla Gnieźnieńska (1136 r.) wymienia około 300 nazwań, m.in. Będziech, Dobek, Pozdziech, Witosza.

3 HISTORIA NAZWISK Aż po wiek XVI w odniesieniu do człowieka używano takich wyrazów jak „imię”, „imiono”, „miano”, „przezwisko” (przydomek), „zwanie” („Jak go zwą?”). Dzisiejsze znaczenie wyrazu „nazwisko” pojawiło się na początku XIX wieku. Dopiero jednak w XX wieku ukształtowało się ostatecznie obecne znaczenie wyrazu "nazwisko", czyli pojęcie dziedzicznego nazwania człowieka.

4 HISTORIA NAZWISK Nazwy dwuwyrazowe dla określenia osoby, czyli zalążki nazwisk, tworzono poprzez: wskazanie jej ojca, np. Gościrad syn Łątka wskazanie jej brata, np. Gościrad brat Pakosława podanie zawodu (zajęcia), np. Mikuł archidiakon krakowski, Fulko kantor podanie zawodu i wskazanie ojca, np. Gościrad syn Łątka narocznik

5 HISTORIA NAZWISK wskazanie miejscowości pochodzenia i nazw etnicznych, np. Przedbor z Mazowsza oraz Mazur, Górski podanie zawodu i wskazanie miejscowości pochodzenia, np. Bernard kapelan z Ruszczy wskazanie jej ojca określeniem odojcowskim, np. Wojciech Sirakowic, czyli syn Siraka dodanie drugiego określenia pochodzącego od wyrazów pospolitych, np. Sulisław Gęba, Mikołaj Zając, Jakub Leśny

6 RABIEJ

7 Pochodzenie nazwiska Rabiej
Rabiej – należy do grupy nazwisk pochodzących od: dawnego „rab” - niewolnik, „rabi” - honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego, niemieckiego „Rabe” - kruk, gwarowego „raby” - ospowaty

8 Nazwisko Ogólna liczba Rozmieszczenie Rabiej 1021
„Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” pod red. prof. Kazimierza Rymuta Przedstawia liczebność poszczególnych nazwisk w całym kraju oraz w poszczególnych województwach (według stanu z początku lat 90-tych XX w). Nazwisko  Ogólna liczba Rozmieszczenie Rabiej 1021 Wa:46, Bs:4, BB:13, By:2, Cz:2, El:6, Gd:2, Go:4, JG:36, Kl:3, Ka:126, Ki:245, Kn:5, Ko:34, Kr:44, Ks:20, Lg:41, Ls:14, Lu:13, Łd:4, NS:3, Ol:1, Op:35, Pl:12, Pt:2, Po:5, Pr:121, Ra:3, Rz:3, Sł:5, Sz:19, Tb:10, Ta:2, To:4, Wb:56, Wł:1, Wr:49, Za:4, ZG:22

9 www. moikrewni. pl W Polsce jest 1118 osób o nazwisku Rabiej
W Polsce jest 1118 osób o nazwisku Rabiej. Zamieszkują oni w 112 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Kielce, a dokładnie Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku m. Kielce (93), m. Gliwice (78), m. Przemyśl (77), m. Kraków (39), Dzierżoniów (35), Warszawa (32), m. Wrocław (31), Bytom (30) i Przemyśl z liczbą wpisów 27. RABIEJ

10 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
Formy zapisu nazwiska Rabiej w brzezińskich księgach parafialnych w XVII i XVIII wieku Rabiówka, Rabieiowna, Rabieikowa, Rabiejka, Rabieyka, Rabieika, Rabiejowa, Rabijowa, Rabiey, Rabieiek, Rabiejek, Rabiejcyk

11 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
W aktach Dyrekcji Ubezpieczeń z 1849 roku wśród właścicieli zabudowań w Brzezinach znaleźli się: Maciej Rabiej Tomasz Rabiej Józef Rabiej Mikołaj Rabiej Aleksander Rabiej

12 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
W aktach Dyrekcji Ubezpieczeń z 1852 roku wśród właścicieli zabudowań w Brzezinach znaleźli się: Jan Rabiej Jakub Rabiej Franciszek Rabiej Tomasz Rabiej Józef Rabiej

13 Ofiary na kościół w Brzezinach w latach 1856-1857 złożyli:
RABIEJ Nazwisko Rabiej w Brzezinach Ofiary na kościół w Brzezinach w latach złożyli: Józef Rabiej 2 zł Tomasz Rabiej 6 zł 20 gr Franciszek Rabiej 2 zł Magdalena Rabiejowa 3 zł 10 gr Jan Rabiej 2 zł Ignacy Rabiej 20 gr Tomasz Rabiej 2 zł Maciejowa Rabiejowa Antoni Rabiej 1 zł Mikołaj Rabiej 2 zł Jakub Rabiej 1 zł Jan Rabiej 1 zł Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Parafialne II Brzeziny, Inwentarz oraz inne akta parafialne II PB-XI/5

14 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
Działkę z parcelacji majątku Brzeziny (po byłej donacji) kupili w latach 20-tych XX w.: Antoni Rabiej Jan Rabiej Andrzej Rabiej Franciszek Rabiej

15 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
Ze spisu mieszkańców Brzezin z 1947 roku Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek 17 18 Rabiej Jakub Magdalena Mieczysław Anna Bedla Wincenty Agnieszka Rabiej Tomasz Katarzyna Janina Stanisław Franciszka m ż s c m ż m ż c s c Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek Stachura Jan Anna Rabiej Jan Bronisława Stanisława Leokadia Rabiej Franciszek Katarzyna Stanisław Wiktor Marianna Edward ojc mat m ż c c m ż s s c s

16 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
Ze spisu mieszkańców Brzezin z 1947 roku Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek 131 Rabiej Ludwik Marianna Anna Maria Czwartos Jan Aniela Sabina Krystyna kaw mat c synow zięć ż c c ½ Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek Rabiej Józef Marianna Marianna Aleksandra Rabiej Jan Władysława Irena Stanisław m ż c c m ż c s

17 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
Ze spisu mieszkańców Brzezin z 1947 roku Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek 155 Rabiej Piotr Janina Zdzisław Irena Marianna Ludwika Franciszka m ż s c c c babka Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek domkol. Rabiej Anna Edward Maria Zofia Kazimierz Barbara Wiesława Zofia wdowa s s c c c

18 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
Ze spisu mieszkańców Podwola z 1947 roku Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek 15 Rabiej Jan Waleria Feliksa m ż c Nr domu Domownicy Stan Rodz Wiek 16 Rabiej Ludwik Stefania Zofia Genowefa Irena Leokadia Teresa m ż c c c c c

19 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
W 1869 roku sołtysem w Brzezinach był Antoni Rabiej. Pod koniec XIX w Tomasz Rabiej ufundował żyrandol do kościoła w Brzezinach. Józef Rabiej syn Jana i Marianny z Golów zginął podczas powstania warszawskiego, jego brat Piotr został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec – zastąpił brata Ludwika. W powstałej w 1955 roku Gromadzkiej Radzie Narodowej Brzeziny radnymi byli m.in. Franciszek Rabiej i Władysław Rabiej.

20 Nazwisko Rabiej w Brzezinach
„Gazeta Kielecka”, 1908, nr 29, s. 3

21 Stanisław Rabiej Historie rodzinne RABIEJ Jednym z zasłużonych przedstawicieli rodu był Stanisław Rabiej. Urodził się 2 stycznia 1892 r. w Brzezinach jako syn Jana i Marianny Rabiejów. Był najstarszy z dziewięciorga rodzeństwa. Przed wojną pracował jako posterunkowy Policji Państwowej w Starachowicach. Tam poznał swoją późniejszą żonę Mariannę. Byli bezdzietni. Do wybuchu wojny mieszkali w Starachowicach. W tym okresie Stanisław Rabiej wybudował w Brzezinach nowy, murowany dom, bo zamierzał tu wrócić.

22 Stanisław Rabiej Historie rodzinne RABIEJ Po wybuchu II wojny światowej wysłano go wraz z innymi kolegami z posterunku na wschód. Mieli tam podjąć służbę w zakresie ochrony porządku i obrony Polaków przed Ukraińcami. Po radzieckiej agresji 17 września został internowany i wywieziony do obozu. Fakty te potwierdza kartka, którą Stanisław Rabiej wysłał z Ostaszkowa do Brzezin. Była to ostatnia wiadomość od niego. Zamordowany został przez NKWD w 1940 roku strzałem w tył głowy w Twerze.

23 Stanisław Rabiej Historie rodzinne RABIEJ Marianna Rabiej – żona Stanisława poszukiwała go przez PCK. W 1957 roku otrzymała odpowiedź, że nic o nim nie wiedzą. Ostatni rok życia spędziła w Brzezinach. Zmarła w 1983 roku nie poznawszy prawdy o śmierci męża.

24 Stanisław Rabiej Historie rodzinne RABIEJ 15 kwietnia 2010 roku obok budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach został posadzony Dąb Katyński upamiętniający starszego aspiranta Stanisława Rabieja. W uroczystości, którą rozpoczęła Msza św. w jego intencji, wzięli udział przedstawiciele rodziny, władz samorządowych, Zespołu Szkół, delegacje OSP, harcerze, mieszkańcy Brzezin.

25 Historie rodzinne s. Maria Serafina
RABIEJ Zofia Rabiej urodziła się 24 sierpnia 1926 r. na Podwolu w rodzinie Wincentego i Anny z d. Kanarek. Miała 2 siostry i 4 braci. Z powodu wojny w 1939 r. przerwała szkołę i pomagała w pracach domowych. W 1946 r. ukończyła dwutygodniowy kurs na siostrę parafialną prowadzony przez Siostry Urszulanki w Kielcach. 24 maja 1947 r. wstąpiła do tegoż Zgromadzenia. Postulat i nowicjat odbyła w Pniewach. Przyjęła imię s. Maria Serafina od Miłości Bożej. 15 sierpnia 1955 r. złożyła śluby wieczne.

26 Historie rodzinne s. Maria Serafina
RABIEJ Po złożeniu profesji wieczystej pracowała przy wydawaniu posiłków dzieciom i sprzątaniu w Rabce, przy gościach, pralni, szwalni i gospodarstwie w Zakopanem, w ogrodzie w Kielcach i Milanówku-Brwinowie. Od 15 kwietnia 1958 r podjęła pracę w ogrodzie w Łęczycy. Znała się na ogrodnictwie, a jednak ciągle się dokształcała. Zaprojektowała ogród zakonny. Cokolwiek czyniła, czyniła to z miłości do Boga i człowieka. Siostra była wrażliwa na piękno, śpiew, kochała przyrodę. Była opiekunką Koła Misyjnego w Parafii w Łęczycy. Potrafiła łączyć życie modlitwy z pracą. Zmarła 3 listopada 2009 r. w zakonie w Łodzi.

27 Drzewa genealogiczne RABIEJ I II

28 Antoni Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Agnieszki z …
Drzewa genealogiczne RABIEJ Antoni Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Agnieszki z … II III

29 Jakub Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Agnieszki z …
Drzewa genealogiczne RABIEJ Jakub Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Agnieszki z … II III IV V

30 Tomasz Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Agnieszki z …
Drzewa genealogiczne RABIEJ Tomasz Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Agnieszki z … II III IV

31 Drzewa genealogiczne RABIEJ 1 2

32 Franciszek Rabiej – syn Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów
Drzewa genealogiczne RABIEJ Franciszek Rabiej – syn Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 2 3

33 Drzewa genealogiczne RABIEJ 3 4
Antoni Rabiej – syn Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, wnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 3 4

34 i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów
Drzewa genealogiczne RABIEJ Franciszek Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Rozalii z Zegadłów, wnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 4 5 6

35 i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów
Drzewa genealogiczne RABIEJ Jan Rabiej – syn Ludwika Rabieja i Magdaleny z Cielątków, wnuk Franciszka Rabieja i Agnieszki z Barańskich, prawnuk Antoniego Rabieja i Rozalii z Zegadłów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7 8 9

36 Drzewa genealogiczne RABIEJ 3 4
Mikołaj Rabiej – syn Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, wnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 3 4

37 i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów
Drzewa genealogiczne RABIEJ Jan Rabiej – syn Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, wnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 4 5

38 praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów
Drzewa genealogiczne RABIEJ Jakub Rabiej - syn Jana Rabieja i Maryanny z Kotarwickich, wnuk Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6

39 i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów
Drzewa genealogiczne RABIEJ Antoni Rabiej – syn Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, wnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 4 5

40 Drzewa genealogiczne RABIEJ 5 6
Paweł Rabiej - syn Antoniego Rabieja i Magdaleny z Lasotów, wnuk Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6

41 Drzewa genealogiczne RABIEJ 5 6
Andrzej Rabiej - syn Antoniego Rabieja i Magdaleny z Lasotów, wnuk Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6

42 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7 8
Franciszek Rabiej – syn Andrzeja Rabieja i Katarzyny z Kijów, wnuk Antoniego Rabieja i Magdaleny z Lasotów, prawnuk Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7 8

43 Drzewa genealogiczne RABIEJ 7 8 9
Wiktor i Stanisław Rabiej - synowie Franciszka Rabieja i Katarzyny z Wegrzynów, wnukowie Andrzeja Rabieja i Katarzyny z Kijów, prawnukowie Antoniego Rabieja i Magdaleny z Lasotów, praprawnukowie Mikołaja Rabieja i Katarzyny z Zegadłów, prapraprawnukowie Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprapraprawnukowie Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 7 8 9

44 Drzewa genealogiczne RABIEJ 3 4
Aleksander Rabiej - syn Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, wnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 3 4

45 Jakub Rabiej - syn Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów,
Drzewa genealogiczne RABIEJ Jakub Rabiej - syn Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, wnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 4 5

46 Drzewa genealogiczne RABIEJ 5 6 7
Józef Rabiej – syn Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, wnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6 7

47 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7
Wincenty Rabiej - Józefa Rabieja i Maryanny z Metryków, wnuk Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, prawnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7

48 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7
Ludwik Rabiej - Józefa Rabieja i Maryanny z Metryków, wnuk Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, prawnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7

49 Drzewa genealogiczne RABIEJ 5 6
Jan Rabiej – syn Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, wnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6

50 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7 8 9
Franciszek Rabiej – syn Jana Rabieja i Marianny z Golów, wnuk Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, prawnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7 8 9

51 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7 8 9
Władysław Rabiej – syn Jana Rabieja i Marianny z Golów, wnuk Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, prawnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7 8 9

52 Drzewa genealogiczne RABIEJ 5 6
Antoni Rabiej – syn Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, wnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6

53 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7
Jan Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Franciszki z Daleszaków, wnuk Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, prawnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7

54 Drzewa genealogiczne RABIEJ 6 7 8
Franciszek Rabiej – syn Antoniego Rabieja i Franciszki z Daleszaków, wnuk Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, prawnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, praprawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prapraprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 6 7 8

55 Drzewa genealogiczne RABIEJ 5 6 7
Antoni Rabiej – syn Jakuba Rabieja i Małgorzaty z Zegadłów, wnuk Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, prawnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, praprawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 5 6 7

56 Ignacy Rabiej - syn Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów,
Drzewa genealogiczne RABIEJ Ignacy Rabiej - syn Aleksandra Rabieja i Maryanny z Lisów, wnuk Franciszka Rabieja i Jadwigi z Tkaczów, prawnuk Jakuba Rabieja i Teresy z Jędrochów 4 5 6

57 Drzewa genealogiczne RABIEJ A B C D

58 Zdzisław Rabiej – syn Piotra Rabieja i Janiny z Materków
Drzewa genealogiczne RABIEJ Zdzisław Rabiej – syn Piotra Rabieja i Janiny z Materków D E

59 Przodkowie Marianny Węgrzyn
Drzewa genealogiczne RABIEJ Przodkowie Marianny Węgrzyn

60 Przodkowie Damiana Zegadło
Drzewa genealogiczne RABIEJ Przodkowie Damiana Zegadło

61 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Tomasz Rabiej – syn Mikołaja i Katarzyny z Zegadłów

62 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Antoni Rabiej – syn Antoniego i Agnieszki z …

63 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Tomasz Rabiej – syn Antoniego i Agnieszki z …

64 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Katarzyna Rabiej – synowa Antoniego i Agnieszki z …, żona Tomasza

65 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Mieczysław Rabiej – syn Jakuba i Magdaleny z …, mąż Genowefy z …

66 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Wiktor Rabiej – syn Franciszka i Katarzyny z Węgrzynów

67 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Katarzyna Rabiej ze Stachurów – synowa Antoniego i Franciszki z Daleszaków, żona Jana

68 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Jania Rabiej – córka Jana i Katarzyny ze Stachurów

69 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Władysława Rabiej z Paradowskich – synowa Ludwika i Magdaleny z Cielątków, żona Jana

70 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Jan Rabiej – syn Ludwika i Magdaleny z Cielątków Irena Rabiej z Kutów – synowa Jana i Władysławy z Paradowskich, żona Stanisława

71 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Janina Rabiej z Materków – żona Piotra, matka Tadeusza

72 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Piotr Rabiej – mąż Janiny z Materków

73 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Józef Rabiej – syn Antoniego i Franciszki z Daleszaków, mąż Marianny z Węgrzynów

74 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Franciszek Rabiej – syn Andrzeja i Katarzyny z Kijów, mąż Franciszki z Węgrzynów

75 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Ludwik Rabiej – syn Józefa i Maryanny z Metryków, mąż Stefanii z …

76 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Stefania Rabiej z … – synowa Józefa i Maryanny z Metryków, żona Ludwika

77 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

78 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Aniela Rabiej z Malickich – synowa Jana i Marianny z Golów, żona Ludwika

79 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach
Marianna Rabiej z Przybyłków – synowa Jana i Marianny z Golów, żona Stanisława

80 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

81 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

82 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

83 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

84 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

85 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

86 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

87 Rabieje na cmentarzu w Brzezinach

88 nieznajomy, nieznajoma, Jan Rabiej.
Galeria Fotografii RABIEJ Rząd pierwszy siedzący: (pierwsze dwie osoby nieznajome) trzeci od lewej Franciszek Rabiej, Katarzyna Rabiej, Pelagia Rabiej z domu Sobolewska, Jan Rabiej, państwo Sobolewscy. Stojący od lewej: Helena Bielecka, Walek Sobolewski, Maria Wójcik, nieznajoma, Stefan Wójcik, Hanna Sobolewska, Janina Stachura, Stanisław Rabiej, Władysław Stachura, nieznajomy, nieznajoma, Jan Rabiej.

89 Siedzący: małżeństwo Katarzyna i Franciszek Rabiejowie.
Galeria Fotografii RABIEJ Siedzący: małżeństwo Katarzyna i Franciszek Rabiejowie. Stojący od lewej: syn Jan, z tyłu - Elżbieta Bielecka, z przodu córka Maria, syn Wiktor i syn Stanisław.

90 Danuta Rabiej (żona Stanisława), Janusz Rabiej (syn Jana).
Galeria Fotografii RABIEJ Od lewej: Wiktor Rabiej, Stanisław Rabiej z synem Sławomirem, Teresa Rabiej (żona Wiktora), Jan Rabiej, Pelagia Rabiej (żona Jana), Franciszek Rabiej z wnuczką Katarzyną (córką Wiktora), Danuta Rabiej (żona Stanisława), Janusz Rabiej (syn Jana).

91 s. Józefa Rabieja i Maryanny z Metryków
Galeria Fotografii RABIEJ Anna Rabiej z d. Kanarek Wincenty Rabiej s. Józefa Rabieja i Maryanny z Metryków

92 c. Władysława i Franciszki
Galeria Fotografii RABIEJ Irena Rabiej z d. Kuta c. Władysława i Franciszki Piotr Rabiej s. Jakuba i Franciszki Edward Rabiej s. Wincentego i Anny

93 Galeria Fotografii RABIEJ
Stanisław Rabiej z żoną Marianną z Przybylków przed swoim domem w Brzezinach

94 Stanisław i Marianna Rabiejowie
Galeria Fotografii RABIEJ Stanisław i Marianna Rabiejowie

95 Galeria Fotografii RABIEJ
Anna Rabiej, jej rodzice Jan i Marianna z Golów, Aniela Czwartos z Rabiejów

96 Jan Rabiej i Marianna z Golów
Galeria Fotografii RABIEJ Jan Rabiej i Marianna z Golów

97 Galeria Fotografii RABIEJ

98 Galeria Fotografii RABIEJ

99 Galeria Fotografii RABIEJ

100 Dziękujemy za uwagę Opracowanie: Marianna Węgrzyn, Damian Zegadło
Fotografie: Damian Zegadło, archiwalne Wykorzystane materiały i informacje udostępnione przez: Stanisławę Machulską, Andrzeja Kurtka, Andrzeja Rabieja, Agatę Kurdek Brzeziny 2011


Pobierz ppt "HISTORIA NAZWISK Jeszcze w XII w. nie istniało pojęcie imienia i nazwiska. Nazwania ludzi były jednowyrazowe i nie były dziedziczone. Nazywano się m.in."

Podobne prezentacje


Reklamy Google