Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KTO RZĄDZI KLIMATEM? Zbigniew Jaworowski. Ogrzewanie klimatu przez człowieka stało się najważniejszą agendą Narodów Zjednoczonych i polityków, oraz podstawowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KTO RZĄDZI KLIMATEM? Zbigniew Jaworowski. Ogrzewanie klimatu przez człowieka stało się najważniejszą agendą Narodów Zjednoczonych i polityków, oraz podstawowym."— Zapis prezentacji:

1 KTO RZĄDZI KLIMATEM? Zbigniew Jaworowski

2 Ogrzewanie klimatu przez człowieka stało się najważniejszą agendą Narodów Zjednoczonych i polityków, oraz podstawowym dogmatem eko-religii. Jest najgroźniejszą bronią ruchów jawnie nawołujących do zniszczenia cywilizacji. Biblią klimatyczną polityków są raporty Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) utworzonego przez ONZ, zgodnie z zaleceniami SZCZYTU ZIEMI w Rio de Janeiro, 1992

3 27 deklaracji Konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, 1992 jest fundamentem eko-religii i promocją zrównoważonego rozwoju czyli ograniczania wszystkiego, postulowanego przez Klub Rzymski (1972). USTALENIA W RIO: Ziemia jest istotą Cywilizacja katastrofalnie niszczy ekosystem Wzrost gospodarczy nie może być celem Założenia dotychczasowej gospodarki są błędne Zmniejszyć liczbę ludności (tylko 2 dzieci) PEWNOŚĆ NAUKOWA NIE MOŻE BYĆ KRYTERIUM DZIAŁANIA Kartezjańskie podejście naukowe i techniczne jest błędne

4 Maurice Strong guru światowych ruchów ekologicznych, były doradca Sekretarza Generalnego NZ Kofi Annana, pierwszy dyrektor UNEP (1972), Sekretarz Generalny Szczytu Świata w Rio de Janeiro (1992), twórca klimatycznego Protokółu z Kioto i IPCC powiedział w Rio: Możemy dojść do punktu w którym jedyną drogą ocalenia świata będzie DOPROWADZENIE DO ZAGŁADY CYWILIZACJI PRZEMYSŁOWEJ

5 TO REALIZUJE SIĘ NA NASZYCH OCZACH Polityczna i biznesowa skala problemu odbija się w wydatkach planowanych i już dokonanych dla bezskutecznego zwalczania NATURALNEGO BŁOGOSŁAWIONEGO OCIEPLENIA WSPÓŁCZESNEGO w jakim znalazła się Ziemia w XX w. dzięki ubiegłym ~60 latom wysokiej aktywności słonecznej - najwyższej od 1100 lat.

6 Liczba plam słonecznych w latach 850 – 2000. (Wg. Usoskin et al.. 2003 Phys. Rev. Lett.). Niebieska strzałka: Mała Epoka Lodowa OD ROKU 1940 SŁOŃCE JEST BARDZIEJ AKTYWNE NIŻ W CIĄGU POPRZEDNICH 1100 LAT 10 Be słoje

7 International Energy Agency: obniżenie o 50% emisji CO2 będzie kosztować świat do r. 2050 $45 bilionów = 1,1% PKB Gdyby znaczna część efektu cieplarnianego była skutkiem ludzkiego CO2 (a nie jest), restrykcje te obniżyłyby temperaturę w r. 2100 o 0,02 o C (NIPCC, 2008)

8 Proponowane przez Unię Europejską obniżenie o 80% emisji CO 2 do r. 2050 doprowadziłoby do załamania systemu energetycznego Polski i innych krajów oraz do totalnej klęski ekonomicznej Obniżenie w Polsce emisji o 20% w 2010-2030: dramatyczny wzrost cen energii i produktów od niej zależnych o 60%, a w r. 2030 PKB mniejszy o 15% (500 miliardów zł) niż w 2007 Wg: Ernst&Young, 2008 GWAŁTOWNE WSTRZYMANIE ROZWOJU POLSKI

9 W ciągu ubiegłych 10 lat dotacje w USA na badania ocieplenia klimatu przez człowieka: Dla zwolenników $50 miliardów dla sceptyków $9,5 miliona czyli 0.02% dotacji zwolenniczej Ta dysproporcja świadczy o stronniczości i tłumaczy zasięg propagandy klimatycznej oraz postępowanie wielu uczonych, takie jak np. zafałszowanie sławnej HOKEJOWEJ KRZYWEJ TEMPERATURY sztandaru raportu IPCC z 2001 r.

10 krzywa hokejowa IPCC: dowód wpływu człowieka

11 TEMPERATU RA CO 2 = gaz życia PROMIENIE KOSMICZNE MILIONY LAT 545 MILIONÓW LAT Promieniowanie kosmiczne, CO 2 w atmosferze i zmiany klimatu. Temperatura wzrasta gdy maleje promieniowanie kosmiczne Wg. Shaviv & Veizer, 2003. BRAK ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY OD CO 2 450 milionów lat temu CO 2 było 23 razy więcej niż teraz, temperatura była o 3 o C niższa RÓWNIEŻ OBECNIE BRAK ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY OD EMISJI CO 2 KLIMAT ZMIENIAŁ SIĘ ZAWSZE

12 Najwyższa temperatura w USA była w r. 1934, ochłodzenie 1950 – 1970 i ponowne ocieplenie 1970 – 1998, zupełnie niezależne od CO 2. Ogrzewanie od 1970 do 1998 = 28 lat Ochłodzenie od 1998 do 2008 = 10 lat czyli 1/3 ocieplenia 300 ppm410 ppm330 ppm384 ppm 236 Mt973 Mt4615 Mt7985 Mt Wzrost emisji 5 x 1,7 x4 x global CO 2 conc. ppm, and emission Mt C/year

13 BRAK KORELACJI: STĘŻENIA CO 2 I TEMPERATURA DOLNEJ TROPOSFERY

14 Od ~800 000 lat zawsze najpierw zmieniała się temperatura o potem CO 2 w atmosferze Głównym źródłem CO 2 w powietrzu jest ocean W oceanie jest 50 razy więcej CO 2 niż w atmosferze Rozpuszczalność CO 2 w wodzie maleje w wyższej temperaturze Cieplejszy ocean wydycha nadmiar CO 2 do atmosfery

15 ROCZNE STRUMIENIE CO 2 DO ATMOSFERY (Giga tony C = 10 15 g/rok) NATURALNE OCEAN106 LĄDY 63 WULKANY itp. 1 RAZEM ~170 LUDZKIE SAMOCHODY 0,57 ODDYCHANIE LUDZI0,65 PALIWA KOPALNE, CEMENT, ROLNICTWO6,74 RAZEM7,97= 4,7% STRUMIENIA NATURALNEGO Wg. Jaworowski Z. (2007) Carbon Cycle. Working materials for Seminar of Nongovernmental International Panel on Climate Change, Vienna 14 April, 2007. NIPCC Seminar, 1-21. TAKIEJ TABELI NIE POKAZANO W ŻADNYM RAPORCIE IPCC

16 UDZIAŁ W EFEKCIE CIEPLARNIANYM PARA WODNA 95% (do 99%) CAŁY CO 2 W ATMOSFERZE 3,5% W TYM LUDZKI CO 2 0,16% INNE GAZY (CH 4, N 2 O, i inne) ~1% EFEKT PODWOJENIA CO 2 W ATMOSFERZE CAŁKOWICIE LIKWIDUJE WZROST ZACHMURZENIA O 1% (Landsheidt, 2003) WPŁYW NATURY NA ZMIANY KLIMATU JEST DO 100 TYSIĘCY RAZY WIĘKSZY OD WPŁYWU LUDZI (Khilyuk i Chillingar, 2006)

17 +3,7 o C ~6000 lat temu temp. 7 o C wyższa niż teraz. Wtedy powstawały wielkie cywilizacje i rolnictwo. 11 000 LAT ZMIAN KLIMATU. Wg. I-go Raportu IPCC, 1990

18 1000 lat temperatury Ziemi wg. I-go Raportu IPCC, 1990. W następnych raportach IPCC znikają X Mała Epoka Lodowa i Ocieplenie Średniowieczne Modern warm period IPCC 2001 Zamiast tych wahań IPCC w r. 2001 przedstawił fałszywą krzywą hokejową temperatury (linia fioletowa)

19 210 LAT TEMPERATURY W WARSZAWIE ( o C) globalna emisja ludzkiego CO 2 (Mt C/rok) i stężenie CO 2 w atmosferze (ppm) Wg. prof. H. Lorenc 2008; Marland et al. 2008; NEAA 2008; Beck 2007 ** ; Keeling et al. 2008 emisja stężenie roczna zima Mt C CO 2 ppm CO 2 1797 9,6 - 0,8 7 <380 (w 1812 r.) 1998 9,8 6591 367 2005 8,6 7985 380 2006 8,9 - 3,9 8245* 381 2007 9,6 8500 384 Wpływu CO 2 na temperaturę ani * ekstrapolacja katastrofy cieplnej nie widać.

20 Modele komputerowe nie są niczym innym jak tylko zmatematyzowaną opinią ich twórców o mechanizmach klimatu. Klimat jest dynamicznym złożonym układem nieliniowym obejmującym tysiące czynników podległych prawom chaosu. Wiedza o klimacie jest ciągle znikoma. Modele nie są w stanie rzetelnie przewidzieć jego zmian. Nie należy opierać losu naszego i przyszłych pokoleń na tak zawodnym narzędziu.

21 Modele cieplarniane przewidują silne ogrzanie środkowej troposfery w tropikach (~10 km) i 45 o S, i warstwy przyziemnej okolic podbiegunowych

22 Pomiary balonowe wykazują brak silnego ocieplenia tych rejonów a raczej oziębienie

23 Modele klimatyczne IPCC zakładają: (1) poziom CO 2 w atmosferze przed-przemysłowej wynosił ~280 ppm (2) Jedynym naturalnym wymuszeniem radiacyjnym (WR) jest napromienienie słoneczne (zaledwie 0,12 W/m 2 ) (3) Modele przyjmują 10 ludzkich WR; z nich najważniejszym ludzki CO 2 (1,66 W/m 2 ) 14 razy mocniejszy od promieni Słońca (4) Modele ignorują dominującą rolę H 2 O w troposferze i stratosferze oraz wpływ chmur Modele ignorują inne czynniki kosmiczne

24 Średnie stężenia CO 2 w powietrzu w XIX i XX wieku zbadane przez G. Callendara: Callendar (1938) odrzucił nie zakreślone wartości i uznał, że w okresie przed-przemysłowym poziom CO 2 wynosił 280 ppm. Bez tego odrzucenia poziom CO 2 w XIX w. był 335 ppm. Wg. Fonselius et al., 1956 i Slocum, 1955. wybrane

25 Średnie 5-letnie 90 000 bezpośrednich chemicznych (linia niebieska) pomiarów CO 2 w atmosferze Europy, Ameryki i Azji w latach 1812 – 1961. Stężenia sięgały do 440 ppm w 1820, 390 ppm w 1855, 440 ppm w 1940. Linia czerwona: pośrednie pomiary w rdzeniach lodowych. Wg. Beck, 2007. HIPOTEZA OGRZEWANIA KLIMATU PRZEZ CZŁOWIEKA OPIERA SIĘ NA FAŁSZYWYCH POMIARACH LODOWYCH. 1820 1855 1940

26 CO 2 z rdzeni lodu polarnego jest podstawą hipotezy o ogrzewaniu klimatu. Rdzenie nie są układem zamknietym. ~20 procesów fizyko- chemicznych obniża w nich zawartość CO 2. Ich wnętrze (A) jest ciężko skażone metalami. Wyniki pomiarów są manipulowane: np. w (B) wiek przesunięto dowolnie o 83 lata tak by lód pasował do Mauna Loa. Rdzeń z Mizuho, Antarktyda, 356 m głębokości (fot. Z. Jaworowski, 1991). Wyleczone pęknięcia dekompresyjne: droga skażeń i ucieczki gazów. 4 cm Wewnątrz rdzenia Vostok: Pb 3000 x więcej Zn 600 000 x więcej niż w śniegu na powierzchni

27 Hokejowa krzywa CO 2 z Siple, Antarktyda została zafałszowana przez arbitralna zmianę wieku inkluzji powietrznych w lodzie.

28 Uderzająca zgodność wahań temperatury dolnej troposfery ( l. nieb.) i promieniowania kosmicznego ( l. czerw.). Wg. Svensmark&Friis-Christiansen, 2007. TAKA ZGODNOŚĆ NIE WYSTĘPUJE DLA EMISJI CO 2 KOSMOKLIMATOLOGIA

29 Clouds Cosmic rays Ścisła współzależność miesięcznych zmian globalnego zachmurzenia na wysokości poniżej 3,2 km, oraz promieniowania kosmicznego w Obserwatorium Huancayo, 1982 – 2005. Wg. Svensmark 2007

30 Promienie kosmiczne jonizują powietrze i tworzą jądra kondensacji, konieczne dla powstawania chmur w dolnej troposferze. Chmury decydują o bilansie cieplnym atmosfery. Mechanizm: Słońce - promienie kosmiczne - chmury działa jak parasol, zwiększa lub zmniejsza nasłonecznienie Ziemi, w rytm magnetycznej aktywności Słońca, odpychającej promienie kosmiczne od Ziemi. Jest on całkowicie ignorowany przez IPCC.

31 Surface Lower troposphere (satellite) CO 2 conc. Globalna temperatura obniża się od r. 1998, czyli przez 1/3 okresu ocieplenia. TO JEST NIEZGODNE Z TEZAMI IPCC. Jest zgodnie ze spadkiem magnetyzmu Słońca.

32 W XVI i XVII wieku cała śmietanka intelektualna Zachodniej Europy, ludzie którzy stworzyli podstawy współczesnej wiedzy, filozofii i prawa, poeci, matematycy, twórcy uniwersytetów, wszyscy w pełni popierali palenie czarownic – zgodnie z wolą Boga. Rynek miasta Wolfenbütel w Brunswiku wyglądał jak las pali dla stosów. Nikt nie ośmielał się zaprotestować. Po 200 latach trzeciorzędni intelektualiści zaczęli mówić, że jest to szaleństwo. Za nimi poszła inteligencja. Stosy nagle zniknęły. Dzisiaj trzeciorzędni intelektualiści walczą z dogmatem ogrzewania klimatu przez ludzi. POMAGA IM PRZYRODA: ROBI SIĘ ZIMNIEJ.

33 Dowód modelowy IPCC 2007 na antropogeniczna przyczynę Współczesnego Ocieplenia. Wymuszenia ludzkie + naturalne Pomiary temp. tylko wymuszenia naturalne

34 Komputerowa symulacja pionowego i horyzontalnego rozkładu temperatury powietrza oparta na 1 naturalnym i 10 antropogenicznych wymuszeniach radiacyjnych (IPCC, 2007). Jest ona całkowicie niezgodna z pomiarami temperatury w troposferze i stratosferze. BRAK PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO

35 Zmiany poziomu morza na Malediwach w ciągu 5500 lat. (wg. The Maldives Project, Morner, 2007). Od r. 1790 – 1969 (180 lat) poziom morza na Malediwach się nie zmieniał. W r. 1970 obniżył się o 30 cm i dotąd się nie zmienia. Podobnie na wyspach Tuvalu i Vanuatu.

36 ZIELENIENIE PLANETY ZIELONY SAHEL: 1982 – 2003 pomiary satelitarne wykazały wzrost Normalized Differential Vegetation Index (NDVI) o 50% w Mali, Mauretanii i Czadzie. Największy wzrost w Nigerii to nastąpił powrót drzew. SAHARA w Ociepleniu Holoceńskim (6000 lat temu): cała pokryta roślinnością, sawanna, duże zwierzęta, bagna. Zmieniła się stopniowo w pustynię po ochłodzeniu klimatu 5600 – 2700 lat temu (Chikira et al., 2006 J.G.R. 111, D21103, 4 Nov. 2006); N. Pereira, Current Science, 95 (9): 1114, 2008. ZIELENIENIE PLANETY: biomasa (Net primary production – NPP). Ziemia prawdopodobnie najbardziej zielona od wielu stuleci. Od 1980-ych lat pomiary satelitarne. Od około 20 lat NPP wzróśł o 62%. Ok. 25% wegetacji ladowej (110 x 106 km2) wzrost a tylko 7% spadek. Średnia produkcja biomasy na lądach = 500 h/m2/rok (R.Nemani, NASA). W lasach N. Ameryki NPP wzrost o 8% w latach 1982-1998 = 16 lat. 18 lat satelitarnych obserwacji globu (Nenami et al., 2003): NPP wzrost o 6% biomasy globalnie, największy wzrost (42%) w lasach deszczowych Amazonii.


Pobierz ppt "KTO RZĄDZI KLIMATEM? Zbigniew Jaworowski. Ogrzewanie klimatu przez człowieka stało się najważniejszą agendą Narodów Zjednoczonych i polityków, oraz podstawowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google