Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Dr Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Dr Wojciech."— Zapis prezentacji:

1

2 Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Dr Wojciech R. Wiewiórowski 12 września 2008 r. II wspólna konferencja Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych

3 Pracownia Informatyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dr Wojciech R. Wiewiórowski ul. J.Bażyńskiego 6, pok Gdańsk Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Dr Wojciech R. Wiewiórowski Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

4 Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego podczas II wspólnej konferencji Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, które odbyło się w Świnoujściu w dniach września 2008 r. Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod warunkiem podania pełnej informacji o utworze w poniższym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym, WPiA Uniwersytet Gdański 2008 (wersja z 10 września 2008 r.) © W.R.Wiewiórowski,

5 Dr Wojciech R. Wiewiórowski 0. Problematyka Pojęcie informacji prawnej i prawniczej Systemy Informacji Prawnej i tzw. bazy wertykalne Systemy bezpośredniego i pośredniego dostępu do informacji prawnej. Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji Systemy publiczne i komercyjne Systemy rozproszone i scentralizowane System prawa z punktu widzenia Systemów Informacji Prawnej Podsumowanie: Czy żyjemy w prawniczym Matrixie? Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym

6 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Informacja prawna i prawnicza Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Każdy czynnik przekazany człowiekowi lub urządzeniu automatycznemu niezależnie od treści, sposobu przekazania, utrwalania i przechowywania, który może zostać wykorzystany dla bardziej sprecyzowanego, celowego działania. Struktura relacyjna odpowiadająca sytuacji (obiektowi) będącej źródłem informacji postrzeganej przez odbiorcę i odpowiadającej cechom relewantnym (istotnym) dla odbiorcy i umożliwiająca mu tym samym rozwiązanie określonego zadania.

7 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Informacja prawna i prawnicza Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym - Informacja o faktach mających lub mogących mieć znaczenie prawne. Informacja, która zawarta jest tekstach aktów prawnych, tekstach wykładni i doktryny prawa

8 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Informacja prawna i prawnicza Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym T ypologia systemów wg rodzaju informacji Informacja o prawie Informacja normatywna Wykładnia - akty prawne Informacja faktograficzna - orzecznictwo - decyzje administracyjne - opinie doktryny piśmiennictwo bibliografia

9 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym System przetwarzający informację, który z informacji wejściowej (najczęściej mającej formę dokumentów, tworzących zbiór informacyjny) tworzy odpowiednio ustrukturalizowany zbiór wyszukiwawczy. Na tak stworzonym zbiorze SIW dokonuje kolejnych transformacji polegających na wyszukiwaniu informacji na podstawie określonej dla danego systemu relacji relewancji technicznej. Relewancją techniczna określa podobieństwo elementów zbioru wyszukiwawczego do instrukcji wyszukiwawczej. Na podst. B.Bojar Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Wyd. SBP 2002 Systemy informacyjno-wyszukiwawcze

10 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Systemy horyzontalne i wertykalne Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym T ypologia systemów wg zawartości Bazy prawnicze Horyzontalne (Systemy Informacji Prawnej) Wertykalne Informacja faktograficzna

11 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Systemy horyzontalne i wertykalne Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Baza horyzontalna: - wszystkie dziedziny prawa - wszystkie gałęzie prawa - wszyscy autorzy Baza wertykalna: - dokumenty z wybranego zakresu interesującego dla adresata

12

13

14 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Systemy bezpośredniego i pośredniego dostępu do informacji prawnej Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym a) Systemy bezpośredniego udostępniania informacji. b) Systemy pośredniego udostępniania informacji. - Udzielają konkretnej odpowiedzi na konkretne pytanie - system Q&A Zaawansowany przykład Dr. Know z filmu A.I. Sztuczna Inteligencja - dostarczają listy dokumentów odpowiadające (w mniejszym lub większym stopniu) zapytaniu

15 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Systemy bezpośredniego i pośredniego dostępu do informacji prawnej Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym - Systemy bezpośredniego udostępniania informacji. - fałszywe - zawierają zestaw pytań i zestaw gotowych odpowiedzi

16

17 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Systemy publiczne i komercyjne Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym 1. CZRAP - RAP Internetowy System Informacji Prawnej Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP 2. System Informacji Prawnej LEX WoltersKluwer Polska 3. LexPolonica Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 4. Prawo na CD i Legalis Wydawnictwo Prawnicze C.H. Beck 5. Kwantum Wydawnictwo Kwantum 6. Profinfo Dom Wydawniczy ABC 7. Prawo Polskie Skorowidz Kancelaria Bracia Strzelczyk i Dom Wydawniczy ABC 8. ArsLexum Dom Wydawniczy ABC i Rodan System 9. Prawnik i EuroPrawnik Polskie Centrum Informacji Prawnej

18 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Systemy rozproszone i scentarlizowane Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym ISAP BIP

19 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Relacje w prawniczych bazach danych Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Zm. Wyk. Uch. Uch. pośr. Wyk.

20 Dr Wojciech R. Wiewiórowski System prawa z punktu widzenia Systemów Informacji Prawnej Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Na podstawie dotychczasowych rozważań warto wstępnie sformułować zalecenia, których przestrzeganie może służyć unikaniu zagrożeń wynikających z postrzegania systemu prawa poprzez system informacji prawnej. Wydaje nam się, że w celu poprawnego używania systemu informacji prawnej do działań prawnika w dowolnej dziedzinie wiedzy konieczne jest postępowanie zgodnie z dekalogiem użytkownika systemów informacji prawnej

21 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Dekalog Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym 1. System informacji prawnej obsługuje tylko taką bazę wiedzy, jaka została przygotowana przez jego twórców. Baza ta nie jest i nigdy nie będzie bazą całej wiedzy prawnej i prawniczej w Polsce (nie mówiąc w ogóle o możliwości objęcia jedną bazą czy siecią baz całej wiedzy światowej). Truizmem – nie wiedzieć czemu pomijanym przez prawników – jest stwierdzenie, że jeśli jakichś danych w systemie informacji prawnej nie ma, to nie musi to znaczyć, że one nie istnieją. Może to po prostu oznaczać, że z któregoś z praktycznych powodów dane te do bazy nie zostały wprowadzone.

22 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Dekalog Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym 2. Nie można dokonywać rekonstrukcji normy prawnej wyłącznie w oparciu o najlepiej nawet opatrzony relacjami tekst, pochodzący z systemu informacji prawnej. 3. Systemy informacji prawnej bazują w wielu punktach na ocenach dokonywanych według założeń przyjętych przez redakcje tych systemów. Korzystając z określonego systemu informacji prawnej należy poznać zasady, w oparciu o które jest on opracowywany.

23 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Dekalog Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym 4. W momencie gdy opracowanie danych wychodzi poza zakres formalny i staje się emanacją merytorycznego podejścia do materiału normatywnego, uporządkowanie danych (struktury hasłowe) i ich opis poprzez metadane oddaje intencję i wiedzę autorów systemu i przestaje mieć charakter wiedzy obiektywnej. Jest po prostu subiektywną propozycją autora, który nie musi w tym zakresie być bardziej kompetentny od użytkownika programu. 5. System informacji prawnej nie zawiera informacji aktualnej na dzień badania jego zawartości, lecz na dzień aktualizacji bazy. Im bliżej współczesności jest moment interpretacyjny, pod którego kątem prawnik poszukuje informacji, tym większe jest prawdopodobieństwo, że informacja przekazywana jest niepełna.

24 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Dekalog Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym 6. Żaden z liczących się systemów informacji prawnej nie jest emanacją wiedzy państwa o jego własnym prawie. Władzę decydowania o tym, co jest obowiązującym prawem w Polsce posiada jedynie prawodawca. 7. Polskie systemy informacji prawnej są produktami komercyjnymi tworzonymi w dobrej wierze, lecz przede wszystkim nastawionymi na komercyjny zysk. Nie zapominamy bowiem, że informacja jest i towarem, i dobrem konsumpcyjnym, i jednocześnie dobrem publicznym. 8. Autorami systemów informacji prawnej nie są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ani sędziowie Sądu Najwyższego.

25 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Dekalog Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym 9. Redakcja systemu informacji prawnej może się mylić. Również przygotowane przez nią procedury działania – np. przy aktualizacji tekstów aktów prawnych – mogą zawierać błędy, a wewnętrzne know how redakcji nie jest obowiązującym prawem w Polsce. 10. Twórcy oraz redakcje systemów informacji prawnej posiadają dziś kilkunastoletnie doświadczenie codziennej pracy nad aktualizacją tekstów aktów prawnych w Polsce oraz nad interpretowaniem dokumentów wykładni i stosowania prawa. Powoduje to, że w sporze pomiędzy twórcą prawa (np. ministerstwem), a redakcją systemu informacji prawnej z większą ochotą przyjmowali byśmy domniemanie (oczywiście wzruszalne), że racja leży po stronie tego drugiego uczestnika.

26 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Podsumowanie: Czy żyjemy w prawniczym Matrixie? Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym M. Safjan 99 proc. prawników [czerpie wiedzę o obowiązującym prawie] z programu Lex, prywatnej firmy, która wprowadza setki uchwalanych poprawek do ustaw, bo nikt inny nie jest w stanie nad tym zapanować J. Stępień Tradycyjny tekst ustawy drukowany w Dzienniku Ustaw w codziennej pracy sędziów Trybunału i ich asystentów pełni w zasadzie już jedynie funkcję pomocniczą, a w życiu codziennym regułą jest korzystanie ze źródeł elektronicznych, przy których dzienniki urzędowe są materiałem wzorcowym służącym do kontroli tekstu w wersji elektronicznej.

27 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Podsumowanie: Czy żyjemy w prawniczym Matrixie? Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym M. Safjan 99 proc. prawników [czerpie wiedzę o obowiązującym prawie] z programu Lex, prywatnej firmy, która wprowadza setki uchwalanych poprawek do ustaw, bo nikt inny nie jest w stanie nad tym zapanować J. Stępień Tradycyjny tekst ustawy drukowany w Dzienniku Ustaw w codziennej pracy sędziów Trybunału i ich asystentów pełni w zasadzie już jedynie funkcję pomocniczą, a w życiu codziennym regułą jest korzystanie ze źródeł elektronicznych, przy których dzienniki urzędowe są materiałem wzorcowym służącym do kontroli tekstu w wersji elektronicznej.

28 dr Wojciech R. Wiewiórowski ul. J.Bażyńskiego 6, pok Gdańsk Dr Wojciech R. Wiewiórowski I tym optymistycznym akcentem kończąc zachęcam do zadawania pytań Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym

29 Dr Wojciech R. Wiewiórowski Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Szczegółowa prezentacja tematu zawartości i sposobu zarządzania systemami informacji prawnej w książce: W.R.Wiewiórowski, G.Wierczyński, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Oficyna Wolters Kluwer, wrzesień 2008


Pobierz ppt "Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański Dr Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google