Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Dokumenty Autor Rafał Pastwa, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Zajęcia mają przybliżyć wszystkim zainteresowanym ciekawy temat przywództwa w erze cyfrowej i pomóc podejmować coraz lepsze decyzje w ciągle zmieniającym się świecie. Cele Pakiet Office, Acrobat Reader, Internet, platforma e-learningowa Moodle Oprogramowanie Opis Głównym celem tego projektu jest szkolenie umiejętności dowodzenia (uczniów, rodziców, nauczycieli i menedżerów). Zakres nauczania Informatyka (kształcenie zdalne), zarządzanie (przywództwo) Przedział wiekowy 13 +przywództwo, globalizacja, era cyfrowa, Internet, netykieta, psychologiczne uwarunkowania podejmowanie decyzji, kreatywne rozwiązywanie problemów, zarządzanie informacjami Słowa kluczowe Informacje o projekcie

2 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Działania nauczyciela Pomysł na opracowanie kursu na platformie edukacyjnej Moodle zrodził się podczas poszukiwania nowych form i metod nauczania, uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych oraz chęci wspomagania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne w postaci kursu zdalnego opracowane zostały jako środek do zdobycia przez uczniów nowych umiejętności i kompetencji. W roku 2009 po wyróżnieniu mojego projektu zajęć pozalekcyjnych ITC2008ITC2008 w dziewiątej edycji konkurs "eLearning Awards" zorganizowanym przez European Schoolnet i zakwalifikowaniu go do 50 najlepszych projektów edukacyjnych w Europie, ciągle myślałem o wykorzystaniu go w znacznie szerszym kontekście. Szansa nadarzyła się podczas podjętych przeze mnie w latach 2009/2010 kolejnych studiów podyplomowych Kształcenie zdalne w edukacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tam poznałem tajniki e-learningu i z myślą o moich uczniach, ich starszych kolegach z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, rodzicach, nauczycielach i menedżerach jako pracę dyplomową opracowałem kurs zdalny Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej, który mam przyjemność zaprezentować szerszej publiczności w ramach kolejnej już edycji konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2011. Zdecydowana większość materiałów w nim prezentowanych pochodzi z moich własnych opracowań, popartych wieloletnim dokształcaniem i doświadczeniem zawodowym. Pozostałe materiały użyte w kursie zaopatrzone są stosownym przypisem lub informacją dotyczącą bibliografii. Dokumenty

3 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Zasoby dydaktyczne – tematyka zajęć Dokumenty 1. Globalizacja działalności gospodarczej, Gospodarka cyfrowa 2. Wymiary profesji menedżerskich, Role menedżerskie 3. Zarządzanie informacjami, Komunikacja

4 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Dokumenty 4. Od etykiety do netykiety 5. Podstawowe pojęcia związane z podejmowaniem decyzji kierowniczych, Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji 6. Kierowanie jako proces decyzyjny WWW (bezpieczny serwer https – UMCS) Internet – wyzwania, zagrożenia, nadzieje Zasoby dydaktyczne – tematyka zajęć

5 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Dokumenty WWW Cykl lekcji online osadzony w przyszłości, ilustruje ponadczasowe wartości przywództwa 7. Jak doskonalić decyzje kierownicze?, Dostosowawcze podejście do podejmowania decyzji 8. Kreatywne rozwiązywanie problemów - Burza mózgów, Kierowanie konfliktami 9. Lekcje przywództwa WWW Kreatywne rozwiązywanie Problemów – Burza mózgów Zasoby dydaktyczne – tematyka zajęć

6 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Ocenianie i standardy Cele projektu powiązane z podstawą programową Korzystanie z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów. Przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenianie możliwych zagrożeń. Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu) oraz tworzenie własnych zasobów – Wiki, słowniki, WWW). Uczestnictwo w pracy zespołowej, porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmowanie decyzji w zakresie swoich zadań i uprawnień. Komunikacja uczniów za pomocą poczty elektronicznej, przy zastosowaniu podstawowych zasad netykiety. Wykorzystywanie, stosownie do potrzeb, informacji w różnych formatach. Cele projektu uczniowie

7 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Ocenianie i standardy Cele projektu powiązane ze standardami nauczania Wykorzystanie technologii informacyjnej jako pomocy w poznawaniu i w nauczaniu innych dziedzin w tych sytuacjach, gdy jest to celowe i korzystne. Świadomość wpływu TI na zachowania społeczne. Przedstawianie trendów w rozwoju techniki i technologii informatycznej i informacyjnej, oraz konsekwencji tego rozwoju dla życia, w tym zawodowego, jednostki i całych społeczności w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Poznanie zagrożeń psychicznych i fizycznych dla zdrowia, wynikających z nadmiernego lub niewłaściwego korzystania ze środków TI. Wystrzeganie się tych zagrożeń, uprzedzanie o nich uczniów i chronienie ich przed nimi. Świadomość wpływu na demokrację swobodnego dostępu do informacji oraz nieskrępowanej komunikacji. Dostrzeganie zagrożeń przez to powodowanych, związanych z globalizacją procesów społecznych. Stosowanie efektywnych metod nauczania różnych dziedzin, uwzględniających odpowiednio dobrane narzędzia TI (kształcenie zdalne - platforma e-learningowa Moodle). Cele projektu nauczyciel

8 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code Kryteria oceny Informacje początkowe Typ kursu, informacje metodyczne, elementy kursu (materiały dydaktyczne, formy komunikacji, składowe kursu), zasady oceniania Harmonogram zajęć online i punktacja kursu Zasady zaliczenia, informacja o prawach autorskich i sposobie wykorzystania kursu, bibliografia, netografia

9 Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Działania nauczyciela Ocenianie i standardy Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie e nterpric e Code WWW http://sp.poniatowa.pl E-mail sp@sp.poniatowa.pl Tel./Fax: +48 81 820 46 24http://sp.poniatowa.plsp@sp.poniatowa.pl Pomysł i opracowanie Rafał Pastwa WWW http://sp.poniatowa.pl/rapcv.htm E-mail pastvik@gmail.com http://sp.poniatowa.pl/rapcv.htmpastvik@gmail.com Nauczyciel dyplomowany Przewodniczący Zespołu ds. Promocji w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej 15 letni staż pracy Ukończone studia podyplomowe: Kształcenie zdalne w edukacji; UMCS 2010 ITC, języków obcych i Resocjalizacji; UMCS 2008 Podyplomowe Studium Informatyki; KUL 2005 Przywództwo i komunikacja społeczna; WAT 2001


Pobierz ppt "Kurs zdalny: Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej WsteczWstecz NaprzódNaprzód Pierwsza strona WyjścieWyjście Informacje o projekcie ITN – Społeczność Innowacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google