Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwo w Europie Środkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwo w Europie Środkowej"— Zapis prezentacji:

1 Państwo w Europie Środkowej
Niemcy Państwo w Europie Środkowej

2 Dane statystyczne: Język urzędowy – niemiecki Stolica – Berlin
Powierzchnia ,22 km² Ludność

3 Gospodarka Niemcy, mimo zaobserwowanych problemów gospodarczych w latach , wciąż utrzymują się na trzecim miejscu wśród największych potęg gospodarczych świata. PKB wyniósł w ,91 bilionów USD. Niemiecka gospodarka jest zatem nominalnie trzecią co do wielkości na świecie. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi: 33,4 tys. USD i plasuje RFN na 10. miejscu w Unii Europejskiej oraz na 17. miejscu w świecie. Deficyt budżetowy w 2005 wyniósł 78 mld euro. Państwo osiągnęło dochody w wysokości 971 mld euro, a wydało 1 049,7 mld euro. Niemcy są obecnie pierwszym eksporterem na świecie. Wartość eksportu w 2004 wyniosła ponad 731 mld euro. Przewaga eksportu nad importem wyniosła wówczas blisko 160 miliardów euro (tymczasem deficyt handlowy USA w 2003 wyniósł 489 mld $). Głównym centrum finansowym o światowym znaczeniu jest Frankfurt nad Menem, m.in. siedziba Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapierbörse), Deutsche Banku, Dresdner Banku oraz Commerzbanku.

4 Przemysł Historia koncernu Volkswagen rozpoczęła się 17 stycznia 1934 roku, kiedy to Ferdinand Porsche przedstawił rządowi niemieckiemu projekt samochodu - legendarnego Garbusa. Po wielu zbudowanych prototypowych modelach (konkretnie było ich 9) zatwierdzono w 1938 roku do produkcji seryjnej projekt „Porsche typ 60”. O prawdziwości tych zapowiedzi miała świadczyć oficjalna uroczystość państwowa, jaka odbyła się 26 maja 1938 roku w Fallersleben (Dolna Saksonia). Wtedy to położono kamień węgielny pod budowę przyszłej fabryki KdF-wagena (Kraft durch Freude-wagen), jak wtedy ochrzcił "niemiecki samochód ludowy" Adolf Hitler. Oficjalna produkcja KdF-wagena (późniejszego Volkswagena) w wersji cywilnej („garbusa”) rozpoczęła się 11 lipca 1941 roku i zakończyła 7 sierpnia 1944 roku. Łącznie w różnych wersjach nadwoziowych (kabriolet, sedan i kabrio-limuzyna) zakłady KdF-wagen Stadt wyprodukowały 630 sztuk. Pozostałe odmiany KdF-wagena (Schwimmwagen typ 166 – amfibia, Kubelwagen typ 82 – łazik terenowy, oraz wojskowy „garbus” typ 92, 82E i w wersji z napędem 4x4 jako typ 87) były przeznaczone dla armii niemieckiej. Ale cywilne KdF-wageny z lat po II wojnie światowej uznano za prototypy, pomimo, że niczym nie róźniły się od pierwszych powojennych Volkswagenów „garbusów” produkowanych do 1949 roku. Powojenna produkcja ruszyła we wrześniu 1945 roku na potrzeby armii brytyjskiej, choć pierwotnie fabrykę VW przeznaczono do likwidacji.

5 Problemy gospodarcze Mniej zadowalająco kształtuje się niemieckie zadłużenie, które osiągnęło w styczniu 2006 nowy rekordowy stan: 1,49 biliona euro = ok. 5,81 bilionów PLN, co odpowiada ok. 18 tys. € = ok. 70 tys. PLN na głowę mieszkańca. Do tego dochodzą przewidywane zobowiązania państwa względem przechodzących na emeryturę pracowników sfery budżetowej w randze urzędnika, które płacone są bezpośrednio z budżetu, a nie przez ubezpieczenie emerytalne i do 2012 sumują się na kolejne 4 do 5 bilionów euro (źródło: niem. Bund der Steuerzahler). Od początku istnienia RFN wszystkie jej budżety były z deficytem. Jednak od 2009 roku Niemcy planują zmniejszać swój dług narodowy w relacji do PKB. Obecne zadłużenie Niemiec odpowiada około 110% PKB, podczas gdy kwotowo wyższe zadłużenie Stanów Zjednoczonych wynosi 75% PKB (ok. 8,5 bilionów dolarów) i również kwotowo wyższe zadłużenie Japonii 160% (ok 7. bln dolarów), w odniesieniu do PKB niemiecki dług jest porównywalny do większości krajów wysoko rozwiniętych. Zadłużenie i związane z nim odsetki, rosnące koszty systemu opieki zdrowotnej i emerytalnego, jak również bezrobocie (ok. 3,37 mln ludzi), stanowią poważny problem finansowy i tym samym gospodarczy. Niemcy nie dotrzymywali od kilku lat, podpisanych w Maastricht, kryteriów konwergencji (dotyczących stabilności Euro). Dla ratowania finansów państwa przeprowadza się od lat cięcia w systemach ubezpieczeń społecznych, co jednak tylko trochę poprawiło sytuację.

6 Ważniejsze miasta Berlin Bonn Hamburg

7 Religia Religie: katolicy (31,2%), luteranie (30,8%),
W Niemczech zapoczątkowany został w XVI wieku przez Marcina Lutra ruch reformacyjny. Obecnie dwie najważniejsze organizacje religijne w Niemczech to Kościół katolicki i Kościół ewangelicki Niemiec (EKD). Istnieją także wspólnoty muzułmańskie i żydowskie. Co roku w Niemczech z Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelickiego występuje po około 100 tys. osób. Spowodowane jest to koniecznością płacenia podatku kościelnego. Ostatnie badania opinii publicznej wykazały, że tylko 45% Niemców-katolików jest dumnych z tego, iż papieżem został Niemiec. Z kolei badania Instytutu Allensbacha wykazały, że jedynie 20% Niemców identyfikuje się z Kościołem. Religie: katolicy (31,2%), luteranie (30,8%), pozostali protestanci (1,6%), prawosławni (1,5%), pozostali chrześcijanie (0,2%), muzułmanie (4,0%) Żydzi (0,3%), buddyści (0,3%), wyznawcy pozostałych religii, sekt i denominacji (0,3%), bezwyznaniowcy (29,9%).

8 Kuchnia niemiecka Typowo niemiecka kuchnia zanika, a rośnie wpływ wywierany przez kuchnie innych krajów. Jako pierwsza zdobyła niemieckie podniebienia kuchnia włoska, która przybyła początkiem lat wraz z włoskimi "Gastarbeiterami". Potrawy takie jak pizza i pasta są dziś bardziej popularne niż dawniej typowy zestaw: ziemniaki, kiszona kapusta, marynowana pieczeń. Popularna jest również kuchnia grecka, kuchnia chińska i kuchnia turecka, ta ostatnia reprezentowana jest przez tysiące małych barów "fast food" zwanych w Niemczech Imbiss i potrawy jak np. Döner, oprócz tego można w niemieckich miastach znaleźć prawie wszystkie egzotyczne restauracje włącznie z rosyjskimi, tajlandzkimi, polskimi i japońskimi w tym barami sushi. Najmocniejszą pozycję tradycyjna niemiecka kuchnia zachowała w małych miastach i osadach. W odżywianiu Niemców dużą rolę pełni chleb. Uważa się, że Niemcy są krajem, w którym istnieje najwięcej różnych gatunków chleba. Kuchnia niemiecka jest bardzo pożywna, królują w niej ziemniaki i wieprzowina. Mięsa wieprzowego używa się do wyrobu kiełbasy (Wurst), która jest nie tylko popularną przekąską, ale i podstawowym elementem kuchni. W Bawarii są, np. specjalne Wurstküchen (kuchnie kiełbasowe). Mięso w kuchni niemieckiej proponuje się w bardzo różnorodnej postaci – peklowana i wędzona pieczeń wieprzowa (Kassler), pieczeń (Schweinebraten). Dodatkiem do mięsa są najczęściej ziemniaki, np. pod postacią sałatki ziemniaczanej (Kartoffelsalat), odsmażane lub ugotowane

9 Geografia Ze względu na ukształtowanie powierzchni terytorium Niemiec podzielone jest na trzy równolegle do siebie położone pasy. Rozległe regiony fizycznogeograficzne układają się równikowo, różniąc się od siebie budową geologiczną oraz typami krajobrazów. Najbardziej na północ położona jest Nizina Niemiecka, należąca do Niziny Zachodnioeuropejskiej. Jej wschodnie wybrzeże oblewane jest przez wody Bałtyku. Brzegi są tam wyrównane, przeważnie z piaszczystymi plażami, zatokami, mierzejami, półwyspami i przybrzeżnymi wyspami, np. Rugia, Uznam czy Fehmarn. Wybrzeża tej pierwszej wyspy mają charakter klifowy i sięgają do 161 m n.p.m. Wybrzeże Morza Północnego znacznie różni się od poprzedniego. Jest ono nizinne, miejscami zabagnione, a niekiedy piaszczyste z ciągiem wałów wydmowych. Wzdłuż brzegu ciągną się Wyspy Fryzyjskie (wschodnie i północne). W części północno- wschodniej niziny spotykamy tereny pojezierzy. Są to Pojezierze Szlezwicko - Holsztyńskie, Meklemburskie oraz Brandenburskie. Występują tu ciągi wałów morenowych, równin sandrowych, jeziora i pradoliny rzeczne. Najwyższy punkt niziny wznosi się na wysokość 179 m n.p.m.

10 Historia Niemcy. Historia. Większa część terenów obecnych Niemiec w I tysiącleciu p.n.e. była zasiedlona przez Celtów, wypartych do I w. p.n.e. przez Germanów. W końcu I w. p.n.e. ziemie nad środkowym i górnym Renem weszły w skład cesarstwa rzymskiego (prowincje Górna i Dolna Germania). Plemiona germańskie żyjące między Łabą a Renem (Sasów, Bawarów, Szwabów) podporządkowali sobie w VI–VIII w. (w ramach swojego państwa) Frankowie, zostały one schrystianizowane do początku IX w. (m.in. działalność św. Bonifacego); w rezultacie podziału państwa Franków (843 Verdun) jego wschodnia część, będącą zalążkiem Niemiec, otrzymał Ludwik z dynastii Karolingów, później zw. Niemieckim (linia jego potomków wygasła 911). Państwo wschodniofrankijskie, które uległo wewnętrznej dezintegracji i podzieliło się na księstwa plemienne Frankonii, Szwabii, Bawarii, Saksonii, było niszczone przez najazdy Normanów, a w X w. — głównie Węgrów. 919–1024 panowała saska dynastia Ludolfingów. Pierwsi jej władcy, Henryk I i Otto I, podporządkowali sobie książąt i przy pomocy Kościoła skonsolidowali państwo. Powiększyła je 925 Lotaryngia, 929 na wschodzie został zajęty obszar Miśni, 932 Łużyce, 950 zhołdowane Czechy. Pokonani 955 Węgrzy zaprzestali najazdów. Ekspansję zewnętrzną, którą wspomagała organizacja marchii oraz powstanie 968 arcybiskupstwa w Magdeburgu, zatrzymało 983 wielkie powstanie Słowian połabskich. Otto I, nawiązując do tradycji państwa Karola Wielkiego, zajął na przełomie 951 i 952 północną Italię i 962 koronował się na cesarza, co dało początek I Rzeszy Niemieckiej (Święte Cesarstwo Rzymskie). Szczyt jej znaczenia przypadł na czasy Konrada II i Henryka III (z dynastii salickiej), którzy — łącząc tytuł cesarza z godnością króla Niemiec, Italii i Burgundii (przyłączonej 1032) — rościli sobie prawo do zwierzchnictwa nad sąsiadami (m.in. Polską) i pierwszeństwa w łacińskim chrześcijaństwie. Ruch reformy Kościoła i emancypacja papieży doprowadziły 1075 do sporu o inwestyturę; podstawy władzy cesarskiej osłabiało dążenie Kościoła do uniezależnienia się (dlatego m.in. wspierał opozycję książąt). Kompromisowy konkordat zawarty 1122 w Wormacji rozpoczął nową fazę konfliktu, który zaangażował cesarzy z dynastii Hohenstaufów w walki w Italii, gdzie papieże znaleźli sojuszników w rozwijających się miastach. Rozstrzygnięcia konfliktu nie przyniosło długie panowanie Fryderyka I Barbarossy, który nie mogąc zatrzymać oddolnych procesów rozkładowych w Niemczech, popierał podziały księstw na mniejsze terytoria, a te wiązał ze sobą na zasadach lennych. Doprowadziło to do powstania grupy kilkudziesięciu książąt duchownych i świeckich. Ich uprawnienia usankcjonował 1232 Fryderyk II. Specjalną pozycję zajęło 7 elektorów (arcybiskupi Kolonii, Moguncji, Trewiru, król Czech, margrabia brandenburski, książę Saksonii, palatyn Renu), uprawnionych do wyboru cesarza (tron niemiecki miał od początku charakter elekcyjny). Obszar Rzeszy powiększała ekspansja, podjęta przez książąt północno- i wschodnioniemieckich (zwłaszcza po krucjacie słowiańskiej, 1147 m.in. przeciw Obodrytom, Havelanom) na tereny zachodniosłowiańskie, której towarzyszyła nasilająca się od początku XII w. kolonizacja niemiecka. W XIII w. znaczenie kolonizacji jeszcze wzrosło, dotarła ona do Polski i Węgier, zapoczątkowała stopniowe niemczenie Pomorza, znacznych części Śląska, w Prusach i Inflantach ułatwiła budowę i umacnianie państwa zakonu krzyżackiego.Odziedziczenie 1194 przez Henryka VI normandzkiego Królestwa Sycylii zaostrzyło konflikt cesarstwa z papiestwem. Wypełnił on panowanie jego syna Fryderyka II, który przebywał gł. we Włoszech, tocząc długotrwałe walki z przeciwnikami; w końcowej fazie jego panowania doszło w Niemczech do załamania władzy cesarza i zamętu, który dodatkowo zaostrzył się w czasach tzw. wielkiego bezkrólewia 1250–73. Wybór Rudolfa I Habsburga i podjęte przez niego na sejmie Rzeszy w Norymberdze (1274) porządkowanie stosunków wewnętrznych i rewindykacja uprawnień król. przyniosły krótkotrwałe wyniki. Od końca XIII w. władza kolejnych cesarzy opierała się gł. na ich dziedzicznych terytoriach, które starali się powiększać. W XIV w. o pierwszeństwo i wpływy w Rzeszy rywalizowały przede wszystkim rody: Habsburgów, Luksemburgów i Wittelsbachów.

11 Wędrówki ludów i pochodzenie
Pierwsze ludy germańskie, pojawiły się w południowej Skandynawii w wiekach Wielkiej Migracji. Sąsiadowały one z ludami ugrofińskimi, na północy i wschodzie, słowiańskimi i bałtyckimi na wschodzie i celtyckimi na południu. Stopniowo pod wpływem czasu ludy germańskie — tak jak większość innych europejskich grup etnicznych — mieszały się z wyżej wymienionymi narodami. Na terenach dzisiejszych Niemiec pojawili się oni w X w. p.n.e. głównie na obszarach dorzecza Łaby i Renu. W drugiej połowie IV wieku wielokrotne najazdy Hunów pustoszyły tereny germańskie. Prowadziło to do wielkich przemieszczeń ludów znad Łaby w kierunku wschodnim, równocześnie Słowianie powoli kolonizowali opustoszałe germańskie tereny. Skutkiem była kolonizacja niemiecka tak dalekich obszarów na wschód jak Rumunia (zobacz też: Ostsiedlung), natomiast kolonizacja słowiańska postąpiła aż po dzisiejszą Lubekę, Hamburg i wzdłuż rzeki Łaby.

12 Sławni Niemcy (od lewej) Bach Geothe Bismarck Kepler

13 Język Niemiecki należy do dużej grupy języków germańskich i spokrewniony jest z duńskim, norweskim, szwedzkim, niderlandzkim oraz angielskim. Na terenie całego kraju występują liczne dialekty. To właśnie dialekt u większości Niemców zdradza, z którego regionu pochodzą: gdyby Meklemburczyk i Bawarczyk próbowali ze sobą rozmawiać posługując się wyłącznie dialektem, to najprawdopodobniej byłoby im bardzo trudno się zrozumieć. Język niemiecki jest najbardziej rozpowszechnionym językiem w Europie, jest on mową ojczystą dla około 110 mln osób. Języka tego jako ojczystego (poza obszarem Niemiec) używa się w Austrii, Liechtensteinie, części Szwajcarii, Południowym Tyrolu (Włochy), Alzacji (Francja), niektórych regionach Belgii i w Luksemburgu. Wśród najczęściej przekładanych języków, niemiecki plasuje się na trzecim miejscu – zaraz po angielskim i francuskim. Promocją języka i kultury niemieckiej na świecie zajmują się liczne instytuty, a wśród nich, intensywnie wspierany przez niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych, Goethe-Institut.

14 Siły zbrojne Łączna liczba żołnierzy – ok. 308,4 tys. (2000); zasadnicza służba wojsk. we wszystkich rodzajach wojsk trwa 10 mies.; siły lądowe liczą 211,8 tys. żołnierzy, marynarka – 26 tys., lotnictwo – 70,5 tys.; od 1955 czł. NATO; po zjednoczeniu Niemiec (1990) rozpoczął się proces włączania Nar. Armii Lud. NRD (wraz z jej uzbrojeniem) do Bundeswehry; podpisany 1990 w Moskwie układ między Niemcami a ZSRR o ostatecznej regulacji, zw. układem „2+4”, określił stan sił zbrojnych zjednoczonych Niemiec na poziomie 370 tys. (łącznie siły lądowe, mor. i powietrzne) i zobowiązał ZSRR do wycofania swoich wojsk z terenu Niemiec do końca 1994; Niemcy są sygnatariuszem układu w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych z 1990 i układu o liczbie żołnierzy z 1992, zgodnie z którymi liczebność wojsk będzie wynosić 350 tys. żołnierzy; Niemcy będą mogły posiadać: 4166 czołgów bojowych, 3446 bojowych wozów opancerzonych, 2707 jednostek artylerii o kalibrze powyżej 100 mm, 900 samolotów bojowych, 306 helikopterów uderzeniowych. W realizowanej od 1992 reformie, p.n. Bundeswehra 2000, siły zbrojne Niemiec będą się składać z 2 kategorii: większej części przeznaczonej do obrony terytorium Niemiec i obszaru NATO oraz mniejszej – maksymalnie mobilnych i utrzymujących stałą gotowość bojową sił szybkiego reagowania (7 brygad lądowych, część sił powietrznych i mor.). Budżet wojsk. wynosi 1,5% PKB (2003).

15 Niemcy w czasie II wojny światowej

16 Przykładowa notatka 1. Wyróżniające cechy Niemiec: - 2 miejsce w europie pod względem liczby ludności - 4 miejsce na świecie pod względem potencjału gospodarczego - równoleżnikowy układ krain geograficznych - znaczne zasoby surowców mineralnych - duża samorządność, 16 krajów związkowych (landów) - mało zróżnicowana struktura narodowościowa - duża gęstość zaludnienia, wysoki poziom urbanizacji - zerowy wskaźnik przyrostu naturalnego 2. Dane statystyczne: Powierzchnia: 357 tys.km2 Ludność: 82mln Stolica: Berlin 3. Niemcy to państwo federacyjne położone w Europie Środkowej będące członkiem unii Europejskiej mającej dostęp do morza Bałtyckiego i Północnego. Sąsiedzi to : Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, Belgia, Holandia, Luxemburg i Dania. 4.Niemcy znajdują się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego. 5. Krainy geograficzne to: nizina Niemiecka, pojezierze Meklemburskie, poj. Brandemburskie, Harz, Średniogórze Niemieckie, Reńskie góry Łupkowe, Rudawy, wyżyna Frankońska, wyż. Szwabska, Schwarzwald, wyż. Bawarska, Alpy, Szumawa. 6. Przeważają tam głównie religie takie jak: katolicy i luteranie.

17 Adresy stron http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


Pobierz ppt "Państwo w Europie Środkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google