Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. www.zregdansk.pl ZRE GDAŃSK Spółka z o.o. Kontakt: Siedziba: 80 - 719 Gdańsk ul. Litewska 14 A tel +48 (58) 320 77 00 fax +48 (58)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. www.zregdansk.pl ZRE GDAŃSK Spółka z o.o. Kontakt: Siedziba: 80 - 719 Gdańsk ul. Litewska 14 A tel +48 (58) 320 77 00 fax +48 (58)"— Zapis prezentacji:

1 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. ZRE GDAŃSK Spółka z o.o. Kontakt: Siedziba: Gdańsk ul. Litewska 14 A tel +48 (58) fax +48 (58)

2 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. O NAS r. – rok założenia r. – ZRE Gdańsk przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcy – firma posiada dziewięciu udziałowców w tym dwóch głównych (prezes zarządu, prokurent) posiadających łącznie 82 % udziałów. Zarząd – w skład zarządu wchodzą 3 osoby. Zatrudnienie – 107 osób. Wyposażenie – warsztat mechaniczny, warsztat elektryczny, laboratorium diagnostyczne r. – firma zostaje objęta Systemem Jakości ISO 9001:2000 certyfikowanym przez Det Norske Veritas. ZRE Gdańsk jest członkiem: - Towarzystwa Elektrowni Wodnych, - Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. ZRE Gdańsk spełnia warunki ustawowe pozwalające uczestniczyć w przetargach organizowanych przez struktury wojskowe.

3 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Wiceprezes Dyrektor Finansowy [DF] Wiceprezes Dyrektor Finansowy [DF] Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny [DN] Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny [DN] Wiceprezes Dyrektor Techniczny [DT] Wiceprezes Dyrektor Techniczny [DT] Szef Logistyki [SL] Szef Logistyki [SL] Szef Marketingu [SM] Szef Marketingu [SM] Wydział Przygotowania Produkcji i Usług [TP] Główny Księgowy [GK] Główny Księgowy [GK] Biuro Zarządu [BZ] Biuro Zarządu [BZ] Pełnomocnik ds. Ochrony [PO] Specjalista ds. BHP [PB] Specjalista ds. BHP [PB] Specjalista ds. Personalnych [PK] Pełnomocnik ds. Jakości [PQ] Kierownicy Projektu Dział Spawalnictwa i Kontroli [TS] Laboratorium Diagnostyczne [QL] Wydział Usług i Produkcji [TU] Dział Rozwoju [TR] Dział Rozwoju [TR] Dział Planowania i Analiz [FA] Magazyny [LM] Magazyny [LM] Dział Zaopatrzenia [LZ] Dział Zaopatrzenia [LZ] Sekcja Przygot. Produkcji Dział Marketingu [MM] Dział Marketingu [MM] Sekcja Dokumentacji Sekcja Koordynacji Sekcja Koordynacji Dział Księgowości [KK] Dział Księgowości [KK] Dział Finansowy i Windykacji [KF] Schemat organizacyjny.

4 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Certyfikaty. DNV – ISO 9001:2000 UDT – Świadectwo Uznania II Stopnia Laboratorium Diagnostycznego UDT – Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych UDT – Uprawnienie do wykonywania napraw urządzeń ciśnieniowych UDT – Uprawnienie do modernizacji urządzeń ciśnieniowych

5 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Uprawnienia UDT. UPRAWNIENIA UDT: Do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych Do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych Do modernizacji rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych

6 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Przedmiot działalności ZRE Gdańsk. ENERGETYKA WODNA Remonty i modernizacje dużych elektrowni wodnych. Rekonstrukcja wyeksploatowanych oraz budowa w systemie pod klucz małych elektrowni wodnych. Produkcja turbin. Koncepcje. ENERGETYKA CIEPLNA I PRZEMYSŁ Montaże, modernizacje, remonty kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Remonty i montaże turbin. Montaże, modernizacje, remonty instalacji technologicznych. Remonty i modernizacje pomp śmigłowych. Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych. ELEKTROENERGETYKA Usługi w elektroenergetyce. Produkcja i montaż energoelektronicznych urządzeń sterujących. Produkcja urządzeń zabezpieczających energetyczne sieci przesyłowe SN.

7 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. ZRE Gdańsk wykonuje, bądź regeneruje szereg podstawowych elementów dla hydrozespołów. Specjalizuje się w: łożyskach (wylewanie stopem łożyskowym biały metal lub wykładanie materiałem bezsmarnym firm Glacier Gmbh-Deva Werke, Tenmat, Thordon); łopatach kierowniczych i wirnikowych (zabezpieczanie przed kawitacją, uzupełnianie ubytków i naprawianie pęknięć); wałach (legalizowanie czopów i sprzęgieł, nakładanie koszulek ze stali nierdzewnej, regenerowanie na zimno lub gorąco w technologii firmy Castolin-Eutectic); generatorach i silnikach elektrycznych o mocy do 2 MW (wymienianie uzwojenia); układach regulacji (wymienianie na nowe lub regenerowanie tuleii, tłoczków i suwaków); układach olejowych (płukanie pulsacyjne). Remonty i modernizacje dużych elektrowni wodnych Remonty i modernizacje dużych elektrowni wodnych.

8 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Korzyści z modernizacji. Przedłużenie żywotności turbin i całej elektrowni; Podniesienie mocy lub sprawności; Lepsze charakterystyki pracy, wzrost przepływności; Zwiększenie produkcji energii przeciętnie o około 5 – 20%; Zwiększenie dyspozycyjności; Obniżenie kosztów eksploatacyjnych elektrowni; Eliminacja ryzyka zanieczyszczenia środowiska – zastosowanie nowoczesnych łożysk samosmarownych lub smarowanych wodą.

9 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. Lp.Zakres pracRokElektrownia 1Naprawa i modernizacja hydrozespołu nr 2 w EW Jastrowie2009Jastrowie 2 Roboty budowlane obejmujące modernizację hydrozespołu nr 4 (HZ-4) w Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie wraz z jego rozruchem. 2008Żarnowiec 3 Modernizacja turbozespołu TZ-1 w Elektrowni Wodnej Wały Śląskie wyposażonego w turbinę Kaplana o mocy znamionowej 2940 kW produkcji CKD Blansko CSSR oraz generator typu AS+06c4 o mocy 2700 kW produkcji CKD Stalingrad CSSR 2008Wały Śląskie 4 Modernizacja sprężarkowni w EW Żarnowiec w zakresie instalacji rozprowadzenia sprężonego powietrza 3,0 MPa i 0,8 Mpa 2008Żarnowiec 5Modernizacja systemu gospodarki olejowej w EW Żarnowiec2008Żarnowiec 6 Modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ- 4 - EW żarnowiec 2007Żarnowiec 7Nowe kraty wlotowe H-1 i H-2 w EW Żur2007Żur 8Opracowanie koncepcji modernizacji Elektrowni Wodnej Struga2007Struga 9 Modernizacja Elektrowni Wodnej Owidz polegająca na wymianie turbiny Francisa starej generacji na turbinę Kaplana wraz z automatyką i wyprowadzeniem mocy. 2007Owidz 10Opracowanie koncepcji modernizacji Elektrowni Wodnej Gródek2007Gródek

10 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. Lp.Zakres pracRokElektrownia 11Nowy wirnik turbiny francisa dla EW Porąbka.2007Porąbka 12Wykonanie i dostawa turbiny rurowej o mocy 39 kW do MEW Lisak2007Lisak 13Montaż systemów pomiarowych przepływu wody przez hydrozespoły EW Solina2007Solina 14Przegląd Elektrowni Wodnej Mylof o mocy 860 kW2007Mylof 15Modernizacja Elektrowni Wodnej Olcza2007Olcza 16Modernizacja uszczelnień łopat wirnika turbiny TZ-3 w EW Wały Śląskie2007Wały Śląskie 17Modernizacja gospodarki olejowej w EW Solina2006Solina 18Remont TZ-1 w EW Wrzeszczyn Wrzeszczyn 19Remont zaworów motylowych w Elektrowni Wodnej Myczkowce Myczkowce 20Modernizacja trzech hydrozespołów Kaplana o mocy 3 x 27.8 MW Dychów 21Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana o mocy 3 MW Smukała 22Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana o łącznej mocy 8 MW Czchów

11 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. Lp.Zakres pracRokElektrownia 23Remont kapitalny hydrozespołu Kaplana o mocy 2.2 MW2004Podgaje 24Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana o mocy 26 MW Koronowo 25Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana o mocy 2 x 1.7 MW Smardzewice 26Remont rurociągu zasilającego turbinę Francisa o mocy 2.6 MW2003Leśna 27 Modernizacja dwóch hydrozespołów klasycznych o mocy 2 x 46.8 MW oraz dwóch hydrozespołów odwracalnych o mocy 2 x 21.2 MW Solina 28Montaż trzech hydrozespołów rurowych z podwójną regulacją o mocy 3 x 0.6 MW2001Więcmierzyce 29Remont kapitalny sześciu hydrozespołów Kaplana o mocy 6 x 27.8 MW Włocławek 30Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana o mocy 2 x 4.15 MW Myczkowce 31Remont rurociągu zasilającego turbinę Francisa o mocy 1.0 MW1998Łapino 32Remont hydrozespołu Francisa o mocy 1.15 MW1997Rosnowo 33Modernizacja czterech hydrozespołów Kaplana o mocy 4 x 14 MW Rożnów 34Modernizacja hydrozespołu Kaplana o mocy 1.18 MW1996Klimkówka

12 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. Lp.Zakres pracRokElektrownia 35 Nadzór nad remontem kapitalnym i modernizacją trzech hydrozespołów Kaplana o mocy 3 x 5.3 MW Dębe 36Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana o mocy 2 x 1.18 MW Dobczyce 37 Modernizacja dwóch hydrozespołów Kaplana i hydrozespołu Francisa o łącznej mocy MW Porąbka 38Remont kapitalny sześciu hydrozespołów Kaplana o mocy 6 x 27.8 MW Włocławek 39Montaż hydrozespołu Kaplana o mocy 0.2 MW1992 Lidzbark Warmiński 40Rekonstrukcja pięciu turbin Francisa o mocy 5 x 0.75 MW Mierejovice (Czechy) 41Remont kapitalny turbiny Kaplana o mocy 26.1 MW1984Dychów 42Remont kapitalny trzech hydrozespołów Francisa o łącznej mocy 156 MW 1980 Żydowo

13 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Modernizacje i Remonty elektrowni wodnych - referencje.

14 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Modernizacje i Remonty elektrowni wodnych - referencje.

15 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Zakres produkcji obejmuje: turbiny wodne rurowe (od Ø 350 do Ø 1800 mm); turbiny wodne typu Banki niskospadowe (od 1,5 m do 7 m); turbiny wodne typu Banki średniospadowe (od 7 m do 30 m); turbiny Kaplana; zawory motylowe od Ø 500 do Ø 2400 mm; kraty, zastawki remontowe, czyszczarki krat, itp.; układy sterowania, zabezpieczeń i regulacji. ZRE Gdańsk specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z dziedziny małej energetyki wodnej. Firma współpracuje z Katedrą Turbin i Pomp Politechniki Gdańskiej, Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Instytutem Energetyki w Gdańsku. Moc jednostkowa produkowanych turbin zawiera się w granicach od 10 kW do 5,5 MW. Rekonstrukcja wyeksploatowanych oraz budowa w systemie pod klucz małych elektrowni wodnych.

16 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Podstawy projektowania i doboru turbin. Warunki instalacyjno-ruchowe turbin Podstawa projektowania i doboru turbin: Badania modelowe turbin Wykonane w laboratoriach Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Komputerowa analiza przepływu Z zastosowaniem komercyjnego programu komputerowego TASCflow Określenie własności energetycznych i kawitacyjnych turbin; Wyznaczenie przebiegu sprawności; Wyznaczenie charakterystyki mocy; Określenie wysokości posadowienia turbin.

17 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny Kaplana. EW Jeziorsko Średnica wirnika D=2400 mm SpadH=6,5 m Natężenie przepływuQ=30 m 3 /s MocN=1625 kW turbina w układzie pionowym, zasilana ze spirali; krzywoosiowa rura ssąca; regulacja podwójna – łopatkami wirnika i kierownicy.

18 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny Kaplana (c.d.). turbina w układzie pionowym, zabudowana w komorze otwartej; krzywoosiowa rura ssąca; regulacja podwójna – łopatkami wirnika i kierownicy. MEW Szaflary Średnica wirnika D=1550 mm SpadH=4,5 m Natężenie przepływuQ=11,5 m 3 /s MocN=415 kW

19 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny rurowe. MEW Domaniów Średnica wirnika D=650 mm SpadH=7,3 m Natężenie przepływuQ=2,2 m 3 /s MocN=125 kW układ zabudowy poziomy; podwójnie zakrzywiona rura ssąca; regulacja łopatkami wirnika.

20 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny rurowe kątowe układ zabudowy pionowy lub ukośny; krzywoosiowa rura ssąca; regulacja podwójna – łopatkami wirnika i kierownicy. MEW Czaniec Średnica wirnika D=750 mm SpadH=6,1 m Natężenie przepływuQ=2,5 m 3 /s MocN=125 kW

21 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny rurowe prostoosiowe. Średnica wirnika D=1550 mm SpadH=2..4 m Natężenie przepływuQ=3..15 m 3 /s MocN= kW

22 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Produkcja turbin – Doświadczenie. Lp Rok prod. Typ Symbol fabryczny Moc [kW] Elektrownia Rurowa poziomaTR Ø500 S45Biesowice Banki TR Ø300 x 600- Laos 3.TR Ø500 x TR Ø600 x 1350NS2x37Smokowo TR Ø500 x 1020-Maziarnia TR Ø400 x 800-Rytro Rurowa pozioma TR Ø650 K-4B70Święte TR Ø900 K-4B90Rawa Mazowiecka TR Ø1100 S-4C23Klemensów KaplanaTR Ø15502x465Kępka Rurowa pozioma TR Ø50070Piechowice 14.TR Ø1100 4B90Kłódka 15.Rurowa śmigłowaTR Ø350 S-4B-Płock 16. Rurowa pozioma TR Ø650 K-4B40Białka 17.TR Ø650 S-4B14Trynka

23 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Produkcja turbin – Doświadczenie Rurowa kielichowaTR Ø1800 K-4B3x250Dwory KaplanaTR Ø2400 4B2x2700Jeziorsko Rurowa lewarowaTR Ø900 L 4B2x60Głuchołazy Rurowa pozioma TR Ø650 S-4B56Zajeziorna 26.TR Ø873 S-4B59Zamek Kiszewski 27. TR Ø1300 S-4B3x90Jägersdorf BankiTR Ø400x80050Cieszanowice Rurowa kątowaTR Ø1100 5P2x430Mylof 32.

24 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Produkcja turbin – Doświadczenie KaplanaTR Ø Szaflary Rurowa poziomaTR Ø650 S-4B2x125Domaniów FrancisaTF 3302x140Zakopane Kuźnice BankiB 250/10020Ustrzyki Górne Rurowa kątowaTRK Kamieńczyn Rurowa kątowa TRK Czaniec 40.TRK 55039Lisak KaplanaTR Ø Owidz

25 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Produkcja turbin – Referencje.

26 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Koncepcje Lp. Zakres pracRokInwestor 1. 1.Koncepcja energetycznego wykorzystania upustu dennego w jazie zapory czołowej zbiornika Jeziorsko 2.Koncepcja energetycznego wykorzystania węzła pompowego Pakość na rzece Noteci 2002 Gospodarstwo Pomocnicze przy RZGW w Poznaniu 2.Koncepcja Budowy MEW Chańcza2003 Gospodarstwo Pomocnicze przy RZGW w Krakowie 3.Analiza celowości odbudowy małej elektrowni wodnej w Rudawie 2003 Fabryka Papieru Malta Decor S.A. w Poznaniu 4. Koncepcja ograniczenia erozji kawitacyjnej i poprawienia sprawności energetycznej turbiny Kaplana w EW Dębe 2005 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A Wariantowa Koncepcja modernizacji elektrowni EW Wrocław II 2.Analiza techniczno- kosztowa dwóch wariantów: modernizacji oraz wymiany turbozespołu w ramach zadania p.n.: EW Otmuchów-projekt modernizacji TZ-2-koncepcja. 3.Analiza techniczno- kosztowa dwóch wariantów: modernizacji oraz wymiany turbozespołu w ramach zadania p.n.: EW Głębinów-projekt modernizacji TZ-2-koncepcja Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 6.Opracowanie koncepcji modernizacji Elektrowni Wodnej Gródek2007 Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 7.Opracowanie koncepcji modernizacji Elektrowni Wodnej Struga2007EW Enwod Sp. z o.o. 8.Opracowanie koncepcji i projektu hydrozespołu nr 3 w EW Rejowice2007ZEW Płoty

27 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Koncepcje – Referencje.

28 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Energetyka Cieplna i Przemysł. KOTŁY PAROWE I WODNE - montaże, modernizacje i remonty; montaże, modernizacje i remonty; - remonty walczaków wraz z urządzeniami separacji pary; remonty walczaków wraz z urządzeniami separacji pary; - prefabrykacja części zamiennych. prefabrykacja części zamiennych. TURBINY - remonty i montaże. remonty i montaże. URZĄDZENIA POMOCNICZE KOTŁÓW - montaże i remonty: obrotowych podgrzewaczy powietrza, młynów, wentylatorów, elektrofiltrów ; montaże i remonty: obrotowych podgrzewaczy powietrza, młynów, wentylatorów, elektrofiltrów ; - remonty armatury z pełną regeneracją części; remonty armatury z pełną regeneracją części; - prefabrykacja części zamiennych. prefabrykacja części zamiennych. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE - montaże, modernizacje i remonty. montaże, modernizacje i remonty.

29 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Kotły parowe i wodne – Doświadczenie. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Remont części ciśnieniowej kotła OP-230 nr 6 w EC Gdyńskiej – 2008 r. Remont kotła OP-230 nr 6 w EC 3 w Gdyni ul. Pucka 118 – 2007 r. Remont generalny kotła OP-230 nr 7 w EC 2 – 2006 r. Remont kotłów OP-230 nr 5 i 7 w EC 2 – 2003 r., 2005 r. Remont kotłów OP-230 nr 6 i 7 w EC 3 – 2005 r. Prace demontażowo – montażowe związane z remontem generalnym kotła WP-120 Nr 5 w EC 3 – 2005 r. Grupa Lotos S.A. Wymiana podłóg w kotłach 2700 K2 i K3 elektrociepłowni PZE – 2008 r. Remont kotła 2700 K3 – 2006 r. Remont kotła 2700 K2 – 2006 r. ALSTAL Prace modernizacyjne na kotle OP-140 nr 4 w Janikowskich Zakładach Sodowych Janikosoda S.A. – 2009 Prace modernizacyjne na kotle OP-140 nr 5 w Janikowskich Zakładach Sodowych Janikosoda S.A. – 2008

30 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Kotły parowe i wodne – Referencje.

31 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Kotły parowe i wodne – Doświadczenie. MPEC Olsztyn Sp. z o.o. Montaż kotła WR-25 w technologii ścian szczelnych – 2007 r. ENERGOSERWIS S.A. Prace montażowe przy modernizacji kotła WR-25 nr 6 w MEC Kołobrzeg – 2007 r. Elektrociepłownia Elbląg Sp. Z o.o. Rekonstrukcja walczaka kotła typu OP-130 nr 6 w Elektrociepłowni Elbląg – 2007 r. Elektrociepłownia Białystok S.A. Wykonanie i dostawa komory przedniej ekranu II ciągu kotła OP-140 K6 – r. Wykonanie elementów przegrzewacz grodziowego – r. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. Prace w ramach remontu kotła OP-650 nr 2 w El. Ostrołęka B – r.

32 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Kotły parowe i wodne – Referencje.

33 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny i urządzenia pomocnicze – Doświadczenie. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Remont średni turbozespołu 13UP55 wraz z modernizacją rozrządu turbiny w EC 2 – 2003 r. Remont turbozespołu Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w EC 2 – 2002 r. Remont turbozespołu TG-5 wraz z urządzeniami pomocniczymi w EC 2 – 2000 r. Toruńska Energetyka Cergia S.A. Remont kapitalny turbozespołu Borsig–Bergmann 2,2 MW, wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi – 2007 r. Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Remont turbiny GE 40 – 2006 r. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi Sp. z o.o. Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza typu Ljüngstrem na kotłach parowych OP-230 nr 6, 7, 8 oraz OP-140 nr 9 – 2005 r. Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. Remont i modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza BD 22/1600 (2 szt.) kotła OPG 230 – 2003 r. Alstom Power Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza typu Ljüngstrem na kotle parowym OP-230 nr 9 w EC 2 Gdańsk – 2000 r.

34 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Turbiny i urządzenia pomocnicze – Referencje.

35 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Instalacje technologiczne – Doświadczenie. Anwil S.A Montaż orurowania obiektu C06b w ramach zmian technologii produkcji chloru z diafragmowej na membranową – 2005 r. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Modernizacja układów wody chłodzącej generator GTH63 na blokach 3,4,5 i generator GTHW63 na bloku 2 w Elektrociepłowni Gdańskiej r. Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. Modernizację instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-4 – 2007 r. Modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-1 – 2006 r. Modernizacja instalacji wody chłodzącej i przyturbinowych w rejonie od poz. – 22,5 m do poz. -12,5 m na hydrozespołach HZ-1, HZ-2, HZ-3 i HZ-4 – r. BILBUD Sp. z o.o. Prace na obiekcie budowy GALERIA BAŁTYCKA w Gdańsku – 2007 r. INTERNATIONAL PAPER Kwidzyn Sp. z o.o. Wykonanie montażu pomiarów dla celów kogeneracji – 2008 r. Grupa LOTOS S.A. Wykonanie podczas postoju remontowego Wiosna 2009 remontu instalacji technologicznych Grupy VIII - PZE – elektrociepłownia – rurociągi – 2009 r.

36 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Instalacje technologiczne –Referencje.

37 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Remonty i modernizacje pomp śmigłowych. Zakres przeprowadzanych prac obejmuje: adaptację projektu urządzenia regulującego do warunków występujących w elektrowni; regenerację elementów pompy; korektę kształtu łopatek wirnika; wymianę dotychczasowych łożysk na bezsmarowe oraz smarowane wodą; wykonanie urządzenia regulacyjnego; montaż i próby ruchowe pompy. Urządzenie do nastawiania łopatek wirnika pomp śmigłowych jest przedmiotem wzoru użytkowego (W110157), zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP przez Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk Sp. z o.o. ZRE Gdańsk wykonuje modernizacje pomp śmigłowych stosowanych w układach chłodzenia elektrowni.

38 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. badania mikroskopami optycznymi, badania składu chemicznego metodą staloskopową, badania długości, badania kąta, badania na podstawie oględzin zewnętrznych. ZRE Gdańsk oferuje kompleksowe przeprowadzenie badań diagnostycznych urządzeń energetycznych. Laboratorium Diagnostyczne spełnia kryteria normy PN-EN i Przewodnika ISO/ IEC 25:1990 oraz wymagania Warunków Dozoru Technicznego DT – LI95 oraz posiada Certyfikat Uznania Lloyd's Register Nr GDK /1. Firma wykonuje: badania radiograficzne rentgenowskie, badania radiograficzne izotopowe, badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, badania ultradźwiękowe złączy spawanych, ultradźwiękowe pomiary grubości grubościomierzem, badania magnetyczne proszkowe, badania penetracyjne, badania głębokości pęknięć, statyczne próby rozciągania wyrobów hutniczych, statyczne próby rozciągania złączy spawanych, próby udarności wyrobów hutniczych, próby udarności złączy spawanych, statyczne próby zginania złączy spawanych, pomiary twardości sposobem Rockwella, pomiary twardości twardościomierzami przenośnymi, próby łamania, badania technologiczne rur, badania makroskopowe wyrobów hutniczych, badania makroskopowe złączy spawanych, Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych.

39 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych – Doświadczenie. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.kompleksowe badania kotłów i turbin Grupa LOTOS badania diagnostyczne walczaka oraz badania diagnostyczne rur opadowych Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. badania materiałowe (ekspertyzy) wycinków rur, elementów kotłów oraz złącz spawanych EW Włocławek, EW Solina, EW Rożnów, EW Żarnowiec badania nieniszczące elementów hydrozespołów, badania łożysk ZEC Bydgoszczbadania materiałowe (ekspertyzy) elementów ciśnieniowych kotłów Energomontaż Zachódbadania radiograficzne, UT, MT, PT, złączy spawanych Energoremontbadania UT złączy spawanych elementów kotłów Wisła Aluminiumbadania rtg kadłubów statków EW Żydowobadania łożysk hydrogeneratorów Stocznia Bałtykbadania złączy spawanych cylindrów Hydroster Zakłady Urządzeń Okrętowych badania złączy spawanych cylindrów

40 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych – Referencje.

41 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Elektroenergetyka. ELEKTROENERGETYKA Remonty kapitalne i bieżące oraz przeglądy silników elektrycznych i generatorów NN i SN; Przeglądy, konserwacje i wirowanie oleju transformatorów mocy i transformatorów rozdzielczych; Remonty GPZ-tów w zakresie układów łączności, telemechaniki, obwodów wtórnych, wyprowadzenia mocy; Przeglądy, remonty i konserwacje rozdzielnic wnętrzowych NN i SN w technologii tradycyjnej; Produkcja urządzeń zabezpieczających energetyczne sieci przesyłowe SN.

42 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Usługi w elektroenergetyce – Doświadczenie. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Budowa 2 linii kablowych 15 kV zasilających stacje transformatorową T-21 z GPZ Wymiana napędów odłączników w w rozdzielnicy SN-15 kV w GPZ EW Żarnowiec Remonty generatorów, silników rozruchowych i transformatorów EW Solina Roboty demontażowe i montażowe, rozpakietowanie, wyzwojenie i uzwojenie generatorów nr 1, 2 i 3 Elektrownia Bełchatów Wykonanie, montaż i uruchomienie prostowników wzbudzenia typu T15/01 EC Władysławowo Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy NXPlus (SF6) do rozdzielni 30 kV stacji 110/30/15kV Zakłady Azotowe Tarnów Wykonanie, montaż i uruchomienie statycznego układu wzbudzenia typu WSSY 11 dla silników 4,8 MW EC Wrocław Wykonanie, montaż i uruchomienie statycznego układu wzbudzenia i rozruchu typu ETA 2750 EC Wybrzeże Konserwacja i remonty transformatorów Elektrownia Skawina Wykonanie, montaż i uruchomienie tyrystorowego układu kaskadowego typu UKSA dla silnika 800 kW ZE Gdańsk Remont, konserwacja i przezwajanie generatorów oraz prace pod napięciem EW Włocławek Modernizacja hydrogeneratora bloku nr 5 Michelin Polska S.A. Wykonanie robót projektowych i budowlano-montażowych 12-to polowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV o mocy 62 MVA Petrochemi a Płock Wykonanie, montaż i uruchomienie statycznego układu wzbudzenia i regulacji napięcia typu WGSY 35 EC Bydgoszcz Wykonanie, montaż i uruchomienie statycznego układu wzbudzenia i regulacji napięcia typu WGSY 27 i WGSY 35 EC Zabrze Wykonanie, montaż i uruchomienie statycznego układu wzbudzenia i regulacji napięcia typu WGSY 27 Energa Remont, konserwacja i przezwajanie generatorów oraz prace pod napięciem EW Mylof Wykonanie, montaż i uruchomienie układu zasilania, sterowania i wyprowadzenia mocy Port Gdynia S.A. Roboty elektryczne związane z realizacją zadania inwestycyjnego Droga technologiczna wraz z rampą uchylną dla obsługi promów eksploatowanych przez Stena Line.

43 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Usługi w elektroenergetyce – Referencje.

44 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Produkcja urządzeń zabezpieczających energetyczne sieci przesyłowe SN. Typoszereg beziskiernikowych warystorowych ograniczników przepięć średnich napięć w obudowie silikonowej; Osłony wkładek bezpiecznikowych gazowydmuchowych z wkładkami bezpiecznikowymi (w wersji stacjonarnej i odpadającej); ZRE Gdańsk jest wieloletnim producentem certyfikowanych urządzeń zabezpieczających. Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz kooperacja z producentami zagranicznymi gwarantują wysoką jakość i wysoki poziom techniczny produktów. Niżej wymienione aparaty są stosowane przez zakłady energetyczne Polski oraz Federacji Rosyjskiej.

45 ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. Kontakt do Firmy. Dział Marketingu Szef Marketingu: Tomasz Dudkiewicz +48 (58) Biuro Zarządu Leokadia Łopata +48 (58) Fax: +48 (58) Laboratorium Diagnostyczne Jerzy Pelpliński +48 (58) Strona Internetowa

46 ZRE Gdańsk Sp. z o.o Gdańsk ul. Litewska 14 A +48 (58) Twój solidny partner.


Pobierz ppt "ZRE GDAŃSK SP. Z O.O. www.zregdansk.pl ZRE GDAŃSK Spółka z o.o. Kontakt: Siedziba: 80 - 719 Gdańsk ul. Litewska 14 A tel +48 (58) 320 77 00 fax +48 (58)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google