Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hot Potatoes jako pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hot Potatoes jako pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych"— Zapis prezentacji:

1 Hot Potatoes jako pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych
Technologia Informacyjna Aleksandra Dziak

2 Hot Potatoes używany w celach edukacyjnych jest aplikacją darmową
Zestaw sześciu narzędzi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń opartych na WWW. Stworzony przez Zespół Badawczo-Rozwojowy Centrum Komputerów i Mediów Humanistycznego Uniwersytetu Victoria Hot Potatoes używany w celach edukacyjnych jest aplikacją darmową

3 Przykłady wykorzystania Hot Potatoes w kształceniu polonistycznym
Quiz ze zrozumienia tekstu Hefajstos [WWW] Uzupełnianka: Sprawdź, czy znasz przysłowia, cz. 1 [WWW]

4 Tworzy ćwiczenia polegające na wypełnianiu luk.
Tworzy ćwiczenia dopasowywania i porządkowania. Tworzy quizy bazujące na pytaniach. Pytania mogą należeć do jednego z czterech typów: wyboru odpowiedzi jednej z wielu pytania krótkiej odpowiedzi pytania hybrydowe pytania wielu wyborów Rozszerzenia plików: Tworzy ćwiczenia z pomieszanymi zdaniami JQuiz *.jqz JCloze *.jcl JCross *.jcw Jmix *.jmx Jmatch *.jmt Tworzy krzyżówki, które mogą być wypełnianie online. Hot Potatoes

5 JCloze – Uzupełnij luki

6 JCloze – Uzupełnij luki
Proszę uruchomić program Hot Potatoes (Start/HotPotatoes 6/HotPotatoes6), a następnie wybrać program JCloze

7 JCloze – Ustawienia Na początku musimy zmienić podstawowe ustawienia programu. W tym celu proszę wybrać z menu głównego polecenie Options, a następnie z listy Configure Output.

8 „Uzupełnij luki w tekście”.
JCloze – Ustawienia W tym oknie dialogowym możemy zmienić automatycznie pojawiające się tytuły oraz klawisze w programie na język polski. Proszę zmienić nazwę Gap-fill exercise na Uzupełnianka, a w miejscu Intrductions wpisać: „Uzupełnij luki w tekście”. Następnie proszę wybrać zakładkę Prompts/Feedback

9 JCloze – Ustawienia Tutaj proszę wpisać odpowiednio: Correct
Świetnie!!! Some answers incorrect Niektóre odpowiedzi są niepoprawne!! Next correct letter added Kolejna literka podpowiedzi!! Your scor is: Twój wynik to: Teraz przechodzimy do zakładki Buttons

10 JCloze – Ustawienia Tutaj proszę wpisać odpowiednio: Check Sprawdź OK
Hint Podpowiedź [?] Wskazówka Teraz przechodzimy do zakładki Appearance

11 W tym miejscu zmieniamy kolory (klikając na tęczę) kolejno:
pasek nawigacji kolor tła strony kolor tytułu kolor tła obszaru ćwiczenia kolor hiperłączy kolor tekstu ćwiczenia Wszystkie zmiany widoczne są na podglądzie. JCloze – Ustawienia Następnie wybieramy opcje Save. Aby ujednolicić wszystkie tworzone przez nas ćwiczenia możemy sobie te ustawienia zapisać, wybierając Save as i zapisując plik w sowim folderze. W kolejnych ćwiczeniach wystarczy wybrać opcję Load i wgrać te ustawienia.

12 JCloze – Zaczynamy tworzyć zadanie
Wpisujemy tytuł naszego ćwiczenia: Życiorys Adama Mickiewicza Następny krokiem jest wstawienie tekstu do ćwiczenia. Proszę skopiować tekst z pliku Życiorys Mickiewicza i wkleić go do programu.

13 JCloze – Zaczynamy tworzyć luki
Proszę zaznaczyć wyraz Zaosiu i wybrać z dostępnych poniżej klawiszy Gap Proszę wybrać jeszcze 4 luki i dopisać wskazówki dla osoby wykonującej ćwiczenie. Pojawia się okno, w którym możemy wpisać Wskazówkę dla uczącego się oraz alternatywne odpowiedzi (jeśli jest taka możliwość). Proszę wpisać wskazówkę: Miejscowość koło Nowogródka

14 JCloze – Zaczynamy tworzyć luki
Tym klawiszem możesz wyczyścić jedną z wstawionych wcześniej luk Tym klawiszem możesz wyczyścić wszystkie wstawione wcześniej luki Tym klawiszem wyświetlasz automatycznie stworzone luki w celu wstawienia Wskazówki bądź odpowiedz alternatywnych. Przy pomocy Auto-gap wybierasz, co który wyraz ma się stać automatycznie luką.

15 JCloze – Tworzymy stronę WWW
Następnie w okienku dialogowym wybieramy opcję View the exercise in my browser Teraz wybieramy opcję Export to…i zapisujemy plik w swoim folderze. Zanim zapiszemy ćwiczenie jako stronę WWW, należy zapisać plik z ćwiczeniem (jako projekt) z rozszerzeniem *.jcl

16 JCloze – Tworzymy tradycyjne ćwiczenie
Ćwiczenie to możemy także przygotować w wersji papierowej używając opcji Export for Printing, a następnie otwierając edytor tekstu i używają c opcji Wklej. Otrzymujemy wówczas taki dokument.

17 JQuiz – Quiz

18 JQuiz – Quiz Proszę uruchomić program Hot Potatoes (Start/HotPotatoes 6/HotPotatoes6), a następnie wybrać program JQuiz

19 Życie i twórczość Adama Mickiewicza - QUIZ
JQuiz – Quiz W tym miejscu zaczniemy wpisywać odpowiedzi. Standardowo mamy 4 odpowiedzi (A-D). Gdybyśmy jednak chcieli wpisać ich więcej, używamy w tym celu strzałek: Na początku należy wpisać tytuł naszego Quizu. Proszę wpisać: Życie i twórczość Adama Mickiewicza - QUIZ Możemy teraz przystąpić do formułowania pytania pierwszego. Proszę wpisać: Wydanie, którego z tekstów Adama Mickiewicza uznawane jest za początek romantyzmu w Polsce? W tym miejscu możemy wybierać rodzaj pytań. My jednak na razie zostajemy przy Multiple-choice

20 JQuiz – Quiz Proszę wpisać w odpowiedzi B:
„Ballady i romanse” Następnie z menu głównego wybrać opcję Insert/Picture/Picture from Local File i wybrać plik Ballady i romanse (pobrany ze strony WWW) Proszę wpisać w odpowiedzi B: „Grażyna” Następnie z menu głównego wybrać opcję Insert/Picture/Picture from Local File i wybrać plik Grażyna (pobrany ze strony WWW) Proszę wpisać w odpowiedzi B: „Dziady, cz. II” Następnie z menu głównego wybrać opcję Insert/Picture/Picture from Local File i wybrać plik Dziady (pobrany ze strony WWW) Proszę wpisać w odpowiedzi A: „Oda do młodości” Następnie z menu głównego wybrać opcję Insert/Picture/Picture from Local File i wybrać plik Oda do młodości (pobrany ze strony WWW)

21 JQuiz – Quiz – wstawianie tekstu
Istnieje możliwość wstawienia tzw. Tekstu pomocniczego, który pomoże w rozwiązaniu quizu (może być to także wykorzystane w przypadku ćwiczenia czytania ze zrozumieniem). W tym celu proszę wybrać File/Add Reading Text

22 JQuiz – Quiz – wstawianie tekstu
Najpierw należy zaznaczyć opcję Include a reading text Następnie wpsiujemy tytuł tekstu: Adam Mickiewicz – życie i twórczość W tym miejscu wklejamy tekst, który należy skopiować z pliku pobranego z WWW – Adam Mickiewicz_tekst

23 JQuiz – Quiz – wstawianie tekstu
Tu proszę wpisać adres strony: Tu proszę wpisać słowo: Źródło Następnie na samym dole tekstu wstawimy link do strony WWW, z której tekst został pobrany. W tym celu proszę wybrać Insert/Link to Web URL

24 Feedback to miejsce, w którym wpisujemy komentarze dla osoby rozwiązującej quiz.
JQuiz – Quiz Feedback dla odpowiedzi A: Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. „Oda do młodości” powstała w 1820 r., przed umowną datą rozpoczęcia epoki romantyzmu w Polsce. Feedback dla odpowiedzi B: Świetnie!!! „Ballady i romanse” zostały wydane w 1822 r. Datę ta uważana jest za początek romantyzmu w Polsce. Proszę wpisać feedback dla pozostałych dwóch odpowiedzi. Przechodzimy do kolejnego pytania. Następnie zaznaczamy, która z odpowiedzi jest prawidłowa.

25 Jak nazywała się żona Adama Mickiewicza?
JQuiz – Quiz Następnie, znanym już sposobem proszę „załadować” plik konfiguracyjny, który ujednolici wszystkie nasze ćwiczenia i zmienić wszystkie potrzebne przyciski i komentarze na język polski. Proszę wpisać A – Maryla Wereszczakówna B – Karolina Jaenish C - Celina Szymanowska (zaznaczając tę opcję jako odpowiedź prawidłową) Proszę także wpisać odpowiednie Feedbacki dla każdej z odpowiedzi. Wpisujemy pytanie: Jak nazywała się żona Adama Mickiewicza? Tym razem proszę wybrać rodzaj pytania: Short-answer

26 JQuiz – Quiz Teraz należy zapisać projekt ćwiczenia wybierając File/Save as, a następnie wybierając opcję eksportować plik do strony WWW

27 JCross – Krzyżówka

28 JCross – Krzyżówka Proszę uruchomić program Hot Potatoes (Start/HotPotatoes 6/HotPotatoes6), a następnie wybrać program JCross

29 Życie i twórczość Adama Mickiewicza
JCross – Krzyżówka Na początku wpisujemy tytuł naszej krzyżówki. Życie i twórczość Adama Mickiewicza Następnie wybieramy opcję, która pozwoli nam z listy słów utworzyć automatycznie krzyżówkę.

30 Następnie proszę wybrać opcję Make the grid
JCross – Krzyżówka W tym miejscu wpisujemy słowa, z których składać się będzie nasza krzyżówka. Proszę wpisać: Mesjanizm Ludowość Wilno Orientalizm Zaosie Następnie proszę wybrać opcję Make the grid

31 Proszę zapisać projekt ćwiczenia.
JCross – Krzyżówka Proszę zapisać projekt ćwiczenia. Następnie wybieramy opcję Add Clues, dzięki której wpiszemy wskazówki dla rozowiązujących krzyżówkę.

32 JCross – Krzyżówka W tym oknie wpisujemy pytania do krzyżówki. Przy haśle orientalizm proszę wpisać: Przejawy zainteresowania Wschodem, znajdujące swój wyraz w literaturze romantycznej. Możemy tu także wstawiać linki do stron WWW. Proszę wybrać z menu Insert/Link/Link to Web URL

33 Np. www.orientalizm.mnw.art.pl
JCross – Krzyżówka W tym miejscu wpisujemy adres strony WWW: Np. W tym miejscu wpisujemy słowo, które będzie nas odsyłało do strony WWW, np. Wskazówka i klikamy OK

34 JCross – Krzyżówka Przy haśle Zaosie proszę wpisać: Tutaj najprawdopodobniej urodził się Adam Mickiewicz. Przy haśle Wilno proszę wpisać: Tu studiował Adam Mickiewicz. Możemy tu także wstawiać zdjęcia, wybierając opcję Insert/Picture/Picture from Local File Proszę wstawić zdjęcie pobrane ze strony WWW - WILNO

35 Przy haśle mesjanizm proszę wpisać:
Przy haśle ludowość proszę wpisać: Naczelne hasło romantyzmu, które wiąże się z postulatem narodowości literatury. Jego rezultatem było dostąpienie przez lud literackiego awansu. JCross – Krzyżówka Przy haśle mesjanizm proszę wpisać: Pojęcie to oznaczało wiarę w oczekiwane przyjście Mesjasza, którego misją jest zbawienie ludzkości. Mickiewicz upatrywał spełnienia tej misji w posłannictwie narodu, który poprzez poświęcania i ofiary, analogiczne do śmierci Chrystusa, przynieść miał wolność wszystkim ludom.

36 JCross – Krzyżówka - ustawienia
Proszę wybrać z menu Options/Configure Output i przy pomocy opcji Load wgrać wcześniej zapisany plik konfiguracyjny. W ten sposób ćwiczenie będzie wyglądało podobnie jak JCloze, będzie także posiadało polskie wersje poleceń. Pewne wyrażenia musimy jednak wprowadzić na nowo: Crossword – Krzyżówka Instructions – Rozwiąż krzyżówkę!

37 JCross – Krzyżówka - ustawienia
W zakładce Prompts/Feedback proszę zmienić: Clues across – Poziomo Clues down – Pionowo i jeśli jest potrzeba, to także inne sformułowania. Następnie wybrać opcję Save i OK.

38 JCross – Krzyżówka - ustawienia
Teraz możemy sprawdzić, jak działa nasza krzyżówka wybierając opcję A następnie Viev the exercise in my browser.

39 JCross – Krzyżówka - ustawienia
Możemy także przygotować krzyżówkę w wersji tradycyjnej (papierowej). Wybieramy wówczas opcję File/Export for printing Otrzymujemy wówczas taki dokument.

40 JMatch – Dopasowywanka!

41 JMatch –Dopasowywanka
Proszę uruchomić program Hot Potatoes (Start/HotPotatoes 6/HotPotatoes6), a następnie wybrać program JMatch

42 JMatch –Dopasowywanka
Z tej strony wpisujemy imiona i nazwiska osób na zdjęciach: Joachim Lelewel Jan Czeczot Tomasz Zan Maryla Wereszczakówna Celina Szymanowska JMatch –Dopasowywanka Znaki zapytania proszę zastąpić tekstem: Kto to jest? W punkach od 1-5 wstawimy zdjęcia, które pobrane zostały ze strony WWW, wybierając opcję Insert/Picture/Picture from Local File Joachim Lelewel Jan Czeczot Tomasz Zan Maryla Wereszczakówna Celina Szymanowska Proszę wpisać tytuł ćwiczenia: Ludzie w życiu Adama Mickiewicza Proszę pamiętać o ustawieniach wyglądu i komentarzy w ćwiczeniu!

43 JMatch –Dopasowywanka
Teraz należy zapisać projekt ćwiczenia wybierając File/Save as, a następnie wybierając opcję eksportować plik do strony WWW

44 JMix – Rozsypanka

45 JMix – Rozsypanka Proszę uruchomić program Hot Potatoes (Start/HotPotatoes 6/HotPotatoes6), a następnie wybrać program JMix

46 Proszę uruchomić wpisać tytuł Rozsypanka „Pan Tadeusz”
JMix – Rozsypanka Następnie w tym miejscy proszę wpisać w taki sposób następujące zdania. Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten Tylko się dowie, Kto stracił. Proszę uruchomić wpisać tytuł Rozsypanka „Pan Tadeusz”

47 JMix – Rozsypanka Tym razem, oprócz ustawień wyglądu i komentarzy w ćwiczeniu, ustawimy czas, w którym uczeń musi wykonać dane zadanie. W tym celu proszę wybrać Options/Configure Output.Timer Proszę zaznaczyć opcję Set a time limit for this exercise i ustawić odpowiedni czas, np. 1:30 W tym miejscu proszę wpisać: Koniec czasu!

48 JMix – Rozsypanka Teraz należy zapisać projekt ćwiczenia wybierając File/Save as, a następnie wybierając opcję eksportować plik do strony WWW

49 Łączenie ćwiczeń w całość
Proszę wybrać opcję Browse…i wpisać tu ścieżkę dostępu innego ćwiczenia, które dzisiaj zostało przez nas wykonane i zapisane w formie strony WWW. I kliknąć OK. Następnie proszę jeszcze raz eksportować plik do WWW przy użyciu ikony i zamienić istniejący plik. Otrzymujemy taki dokument. W tym celu otwieramy projekt jednego z ćwiczeń i wybieramy z menu Options/Configure Output/Buttons. Następnie należy użyć poleceń z okna Navigation.

50 Właśnie stworzyłeś zestaw ćwiczeń dla swoich uczniów!
Gratulacje! Właśnie stworzyłeś zestaw ćwiczeń dla swoich uczniów!


Pobierz ppt "Hot Potatoes jako pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google