Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duchowy wymiar Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duchowy wymiar Europy."— Zapis prezentacji:

1 Duchowy wymiar Europy

2 Idea zjednoczenia Europy
Zanim idea zjednoczonej Europy stała się realnym celem politycznym przez długi czas pozostawała mrzonką filozofów i wizjonerów. Przykładem niech będzie hasło „Stanów Zjednoczonych Europy” autorstwa Wiktora Hugo inspirowane ideałami humanistycznymi i pokojowymi. Wszelkie nadzieje okazały się jednak płonne, gdy w pierwszej połowie XX wieku krwawe wojny spustoszyły cały kontynent, rozwiewając sen o idylli. Na zgliszczach pozostałych po II wojnie światowej miała jednak zrodzić się nowa nadzieja. Ludzie, którzy stawili czoła totalitarnej opresji w czasie wojny, byli zdecydowani położyć kres międzynarodowym animozjom i rywalizacji w Europie, tworząc tym samym podstawy trwałego pokoju. W latach zadania tego podjęła się garstka śmiałków, a wśród nich mężowie tacy jak Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Winston Churchill. Chcieli oni, by w Europie Zachodniej został wprowadzony nowy porządek oparty na idei wspólnego interesu, u którego podwalin miałyby lec traktaty gwarantujące praworządność i równość pomiędzy wszystkimi krajami.

3 Wiktor Hugo Robert Schumann Winston Churchill Konrad Adenauer

4 Jan Paweł II o zjednoczonej Europie
Musimy podjąć bardzo konkretną refleksję. Albowiem - pytając o kształt Europy jutra - najpierw pytamy o bardzo konkretny wymiar. I nie jest to bynajmniej wymiar ekonomiczny. Gospodarka ma bardzo twarde zasady, ale tak czy inaczej podporządkowana jest człowiekowi. Chodzi więc o spoiwo, które na początku czyni człowieka bliskim człowiekowi, bo tu leży podstawa wszelkiego zjednoczenia. Niestety, tego nie da się ująć w żadnym planie politycznym czy ekonomicznym, co też Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał w 1997 roku w Gnieźnie: "Okazuje się bowiem w sposób bardzo bolesny, że odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarcza dla odbudowy europejskiej jedności. (...) Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój ludów i narodów. (...) Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej świadomości.”

5 Dziś, kiedy Polska i inne kraje byłego Bloku Wschodniego wkraczają w struktury Unii Europejskiej, powtarzam te słowa. Nie wypowiadam ich, aby zniechęcać. Przeciwnie, aby wskazać, że te kraje mają do spełnienia ważną misję na Starym Kontynencie. Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości naszego Narodu. Podzielam ich niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska - po latach rabunkowej gospodarki minionego systemu - jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak podkreślić raz jeszcze, że Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje Świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy. Jest to wyzwanie, które współczesność stawia przed nami i przed wszystkimi krajami, które na fali przemian politycznych w regionie tak zwanej Europy Środkowowschodniej wyszły z kręgu wpływów ateistycznego komunizmu.

6 Kultura europejska Mianem kultury europejskiej możemy określić przenikanie się różnych kultur: rzymskiej, judeochrześcijańskiej, helleńskiej, celtyckiej, germańskiej i słowiańskiej. Połączenie tych kultur stanowiło jedną całość. Kultura każdego narodu Europy jest silnie związana z kulturą europejską. Wyróżniamy trzy główne filary Europy: filar antyczny, filar judeochrześcijański oraz filar celtycko-germański.

7 Filar grecko-rzymski

8

9 Filar judeochrześcijański

10

11 Filar celtycko-germański

12 PATRONI EUROPY Benedykt z Nursji- zakonnik (mnich), autor zachodniego modelu reguły zakonnej, jeden z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu. W 1964 r. w trakcie soboru watykańskiego II Paweł VI ogłosił świętego Benedykta Patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Tradycja nadała mu też tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu.

13 Święty Cyryl i święty Metody
Święty Cyryl, właściwie Konstantyn i Święty Metody, właściwie Michał- misjonarze greccy. Prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Twórcy rytu słowiańskiego, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego nazywani apostołami Słowiańszczyzny. Działalność świętych okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, zapoczątkowując rozwój języka i piśmiennictwa. Cyryl i Metody prowadzili swoje misje w Księstwie Wielkomorawskim i na Rusi Kijowskiej.

14 Brygida Szwedzka (ur. 1303, zm. 23 lipca 1373 w Rzymie) – szwedzka zakonnica katolicka, pisarka, teolog, założycielka klasztoru, święta, patronka Europy. Urodziła się jako Birgitta Birgersdotter w rodzinie głównego sędziego Upplandii Birgera Perssona oraz Ingeborg Bengtsdotter, która należała do rodu Folkungów.Brygida doświadczała wizji już jako dziecko. Pewnego razu ukazała jej się Dziewica Maryja z koroną na głowie. Innym razem widziała ona ukrzyżowanie Chrystusa i jego śmierć na krzyżu. Te dwa wątki – gorliwe poświęcenie się Matce Boskiej i medytacje nad męką Chrystusa – zajmowały ją do końca życia.Brygida w swoich objawieniach otrzymywała od Boga, Chrystusa oraz Maryi polecenia, aby przekazywać wiadomości władzom politycznym i kościelnym. Jednak oprócz tego prowadziła ona też dialogi ze świętymi oraz osobami zmarłymi. Objawienia jej zostały później zebrane w księdze zatytułowanej Revelationes coelestes (Objawienia niebieskie, szw. Himmelska uppenbarelser).

15 Edyta Stein Znana jako św. Teresa Benedykta od Krzyża (ur. 12 października 1891 we Wrocławiu – zginęła ok. 9 sierpnia 1942 w obozie Auschwitz) – Żydówka z pochodzenia, obywatelka Niemiec, filozof, karmelitanka bosa (OCD), dziewica i męczennica, święta Kościoła katolickiego. Edith została beatyfikowana (1 maja 1987), kanonizowana (11 października 1998) i ogłoszona patronką Europy (1 października 1999) przez papieża Jana Pawła II. W Lublińcu, który był jej ukochanym miastem, znajduje się Muzeum św. Edyty Stein oraz jeden z nielicznych w Europie kościołów pod jej wezwaniem (kolejny znajduje się w Gdańsku). Św. Edyta jest także patronką Lublińca. Święto liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 9 sierpnia

16 Katarzyna ze Sieny wł. Caterina Benincasa (ur. 25 marca 1347 w Sienie, zm. 29 kwietnia 1380 w Rzymie) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, katolicka święta i doktor Kościoła. Św. Katarzyna kanonizowana została 14 kwietnia 1461 przez papieża Piusa II, w 1970 Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, a Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 współpatronką Europy, obok świętych: Cyryla i Metodego. W ikonografii święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w dłoniach trzyma krzyż, różaniec, lilię (symbolizującą czystość) i tiarę. Reprezentowana przez krucyfiks, koronę cierniową, książkę (symbol nauki), pierścień, serce i stygmaty. Także: gołębica nad głową; pióro, koperty i zwoje (liczna korespondencja); palma (bezkrwawe męczeństwo); lub też trzy korony oznaczające potrójną chwałę w niebie (dziewictwo, męczeństwo i nauczanie).

17 SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
HYMN- Oda do radości - finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Unii Europejskiej. Z racji wielojęzycznego charakteru Unii hymn posiada jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Karajana . Rada Europy w 1972 roku uznała Odę do radości za swój hymn. Poproszono jednocześnie Herberta von Karajana o aranżację monumentalnego dzieła Beethovena. Zostało ono zinstrumentowane na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę symfoniczną. FLAGA-Flaga europejska przedstawia dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na chabrowym tle symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii, których ilość nie zależy od liczby krajów członkowskich. Autorami byli hiszpański dyplomata Salvador de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsene Heitz, przy czym za pierwotnego pomysłodawcę uznaje się Richarda Coudenhove-Kalergi. MOTTO-Dewiza Unii Europejskiej - tj. motto Unii Europejskiej brzmiące w wersji łacińskiej In varietate concordia a ogłoszone na sesji Parlamentu Europejskiego 4 maja 2000 roku. W tłumaczeniu na język polski dewiza europejska brzmi Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności. WALUTA-Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami (€). Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.

18

19 Wielojęzyczność Europy
Różnorodność językowa jest kulturowym i demokratycznym fundamentem Unii Europejskiej. Język nie tylko otwiera drzwi do innych kultur, lecz również wzbogaca w sposób praktyczny naszą zdolność do czerpania korzyści z kontaktów międzykulturowych, jakie nawiązujemy wówczas, gdy podróżujemy po innych krajach UE lub podejmujemy w nich pracę. W dłuższej perspektywie chodzi o to, aby zachęcić obywateli Europy do nauki dwóch języków obcych oprócz języka ojczystego. Wspieranie różnorodności językowej jest jedną z głównych zasad działania UE. Wraz z rozszerzeniem UE w roku 2004 i 2007 liczba języków urzędowych wzrosła z 11 do 23. Zgodnie z unijnymi wymaganiami prawodawstwo UE musi być dostępne we wszystkich językach, aby mogli się z nim zapoznać wszyscy obywatele UE. Mają oni również prawo do komunikowania się z instytucjami lub organami Unii w swoim języku ojczystym. Podobnie każdy deputowany do Parlamentu Europejskiego korzysta z prawa reprezentowania swoich wyborców w ich języku ojczystym, gdy tylko chce zabrać głos.

20

21 Wartości europejskie Unia Europejska pragnie wspierać wartości humanitarne i postęp. UE dołoży wszelkich starań, aby ludzkość korzystała z ogromnych zmian zachodzących na całym świecie, a nie padała ich ofiarą. Potrzeby ludzkie nie mogą być zaspokojone wyłącznie na poziomie działań rynkowych lub poprzez rozwiązania narzucane przez jedną stronę. Unia Europejska uosabia wizję ludzkości i model społeczeństwa popierane przez znakomitą większość jej obywateli. Europejczycy mają szczególny stosunek do dziedzictwa ważnych dla nich wartości: praw człowieka, solidarności społecznej, swobody przedsiębiorczości, sprawiedliwego podziału efektów wzrostu gospodarczego, prawa do chronionego środowiska, szacunku dla różnorodności kulturowej, językowej i religijnej oraz harmonijnego połączenia tradycji i postępu. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej proklamowana w Nicei w grudniu 2000 r. wymienia wszystkie prawa uznawane przez państwa członkowskie i ich obywateli. Wartości te dają Europejczykom poczucie więzi i wspólnoty.

22 Źródła: www.wikipedia.pl www.google.pl www.naszawitryna.pl
Wykonanie: Ewelina Kaczmarek, kl. III b Katarzyna Kowalik, kl. III b


Pobierz ppt "Duchowy wymiar Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google