Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie ID grupy: 97/54_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy- szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: II semestr 2009/2010

3 SPIS TREŚCI: Rynek pracy Stopa bezrobocia Osoba bezrobotna
Zawód nadwyżkowy Zawód deficytowy Aktualne oferty pracy w Śremie Zapotrzebowanie na zawody na podstawie prasy Firmy, zatrudniające największą liczbę osób Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych i policealnych powiatu śremskiego Wnioski Co zrobić, aby nie być osobą bezrobotną? 3

4 RYNEK PRACY Rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. 4

5 STOPA BEZROBOCIA WZÓR NA STOPĘ BEZROBOCIA
To procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zawodowo czynnych WZÓR NA STOPĘ BEZROBOCIA B Sb = ─── ∙ 100% B+P Sb-stopa bezrobocia P- osoby pracujące B- osoby bezrobotne 5

6 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE w IV 2010 wynosiła 12,3%
STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM wynosi ok. 9,5% Najgorsza sytuacja panuje w województwie warmińsko- mazurskim- 20% 6

7 OSOBA BEZROBOTNA, TO OSOBA KTÓRA:
Nie jest zatrudniona Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 3. Nie pobiera nauki w szkole w systemie dziennym i nie uczy się w szkole wyższej, gdzie studiuje się w formie stacjonarnej 4. Poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 5. Jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy 6. Ukończyła 18 lat, nie ukończyła 60 lat- kobieta lub 65 lat- mężczyzna

8 ZAWÓD NADWYŻKOWY Zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

9 Zawody nadwyżkowe w powiecie śremskim według
danych z Powiatowego Urzędu Pracy: Formierz odlewnik Spawacz ręczny łukiem elektrycznym Malarz-tapeciarz Pracownik socjalny Pedagog Cukiernik Technik budownictwa Cieśla Pakowacz Mechanik samochodów osobowych Technik elektronik Wulkanizator Tokarz Rzeźnik wędliniarz Ślusarz Kierowca operator wózków jezdniowych Handlowiec Blacharz samochodowy Piekarz Elektromonter zakładowy

10 Zawody nadwyżkowe w powiecie śremskim według
danych z Powiatowego Urzędu Pracy, cd.: Malarz budowlany Mechanik pojazdów samochodowych Monter izolacji budowlanych Zbrojarz Stolarz Inspektor BHP Lakiernik samochodowy Chemik Fryzjer Technik informatyk

11 ZAWÓD DEFICYTOWY Zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

12 Zawody deficytowe w powiecie śremskim według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie:
Blacharz budowlany Brukarz Opiekunka dziecięca Grafik komputerowy Pracownik do spraw osobowych Nauczyciel języka obcego w szkole podst. Pracownik biurowy Bibliotekarz Robotnik pomocniczy w przem. przetwórczym Masażysta Dekarz Tynkarz Sekretarka Robotnik gospodarczy

13 Wśród zawodów nadwyżkowych na pierwszej pozycji znajdują się osoby posiadające zawód formierz odlewnik. Spowodowane jest to zwolnieniami grupowymi dokonanymi w 2009 roku na terenie Powiatu z Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. W Powiecie Śremskim- zgodnie z danymi statystycznymi- zagrożeniem długotrwałego bezrobocia są objęte zawody sklasyfikowane w grupach: -robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni -pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klienta -średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia

14 AKTUALNE OFERTY PRACY WEDŁUG DANYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SREMIE:
Murarz Pracownik gospodarczy Lakiernik wyrobów drzewnych Stolarz Kierowca kat. C+E Kierowca kat. C Ślusarz- pracownik fizyczny Pracownik administracji- Konsultant telefoniczny Pracownik działu technicznego aluminium Pracownik działu projektowego konstrukcji aluminiowych

15 ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY NA PODSTAWIE OGŁOSZEŃ W PRASIE LOKALNEJ W OKRESIE KWIECIEŃ/MAJ 2010
Web Developer/ Programista PHP Firma: FRESHgroup Kelner/ kelnerka Kucharz oraz pomoc kuchenna Do działu sprzedaży części zamiennych Blacharz Lakiernik Diagnosta Ksiągowy/a Sekretarka/arz Specjalista ds.. Relacji Biznesowych Kierownik Budowy Specjalista ds.. Kosztorysowania Mechanik samochodowy

16 FIRMY KTÓRE ZGŁASZAŁY NAJWIĘCEJ OFERT PRACY WEDŁUG DANYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚREMIE
DUTRON (Psarskie) – monter urządzeń elektrycznych Logoekspres (Psarskie)- monter urządzeń elektrycznych Firmy ogólnobudowlane LION DOMOMEBLE LEOPOL (Zbrudzewo) ZRUG

17 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH POWIATU ŚREMSKIEGO

18 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO, KLASY O PROFILACH:
KLASA CHARAKTERYSTYKA KLASY 1a Klasa z innowacją pedagogiczną, w rozszerzeniu język polski, biologia, język angielski/ niemiecki (do wyboru). Dodatkowo 2 razy w semestrze dzień pedagogiczny oraz zajęcia z pedagogiki i psychologii 1b Klasa z rozszerzoną biologią i chemią (innowacja) - program nauczania przewiduje m.in. zajęcia terenowe i laboratoryjne. Obowiązkowy język łaciński. 1c Klasa z rozszerzoną biologią i chemią, bez zajęć innowacyjnych i języka łacińskiego. 1d Klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i ekonomicznymi. 1e 1f Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o sztuce. Druga grupa z innowacją z języka angielskiego Obowiązkowa filozofia, do wyboru muzyka lub plastyka, jako zajęcia fakultatywne.

19 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO
TECHNIKUM NR 1 Technik Logistyk- przygotowanie do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw, oraz w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: Specjalisty do spraw transportu i spedycji Specjalisty do spraw zaopatrzenia i zakupu Specjalisty do spraw sprzedaży i prognozowania popytu Specjalisty do spraw gospodarki odpadami Specjalisty do spraw celnych i transportu międzynarodowego Specjalisty do spraw obsługi klienta Specjalisty systemów informatycznych wspierających logistykę Magazyniera

20 TECHNIKUM NR 1 c.d Technik Informatyk- przygotowanie do pracy w każdym zawodzie, gdzie narzędziem pracy jest komputer i urządzenia z nim związane, a szczególnie w: Firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego Firmach administrujących sieci komputerowe Punktach serwisowych Sklepach komputerowych Działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa

21 TECHNIKUM NR 1 c.d Technik Ekonomista- przygotowanie do pracy na wszystkich stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno- biurowych, a szczególnie w: Komórkach finansowo- księgowych podmiotów gospodarczych Firmach handlowych, usługowych Urzędach skarbowych Biurach rachunkowych Bankach, kancelariach doradztwa podatkowego

22 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
Sprzedawca nauka trwa 2 lata nauczanie odbywa się 3 dni w szkole, 2 dni na praktyce w sklepie przygotowanie do zawodu sprzedawcy we wszelkiego rodzaju placówkach handlowych przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego po ukończeniu szkoły możliwość podjęcia pracy lub dalszej nauki w uzupełniających liceach lub technikach dla dorosłych

23 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE
Liceum ogólnokształcące (od roku szkolnego 2010/2011) przedmioty wiodące: biologia, geografia, j. angielski, języki obce nauczane: j.niemiecki, j.francuski Technik architektury krajobrazu Technik hodowca koni Technik rolnik Technik hotelarstwa

24 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
TECHNIKUM NR 2 Technik elektronik - Technik elektryk - Technik geodeta - Technik cyfrowych procesów graficznych - Technik mechatronik W roku szkolnym 2009/2010 zostały otwarte nowe kierunki kształcenia: Technik geodeta oraz Technik elektryk. W roku szkolnym 2010/2011 planowane jest uruchomienie nowych kierunków o specjalności chemii przemysłowej, które będą uwzględniały potrzeby zakładów regionu śremskiego

25 II LICEUM PROFILOWANE Obecnie funkcjonuje Liceum o profilu zarządzanie informacją oraz kształtowanie środowiska. W roku szkolnym 2010/2011 planowane jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia np. o profilu wojskowym.

26 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJACE NR 2 DLA DOROSŁYCH
W roku szkolny, 2009/2010 uruchomiono kierunek o specjalności technik mechanik. W nowym roku szkolnym planowane jest otwarcie kierunku technik elektryk.

27 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
Technikum Budowlane (4-letnie)- technik budownictwa Technikum Gastronomiczne (4-letnie)- technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum Mechaniczne (4-letnie)- technik mechanik (specjalność - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych)   Technikum Odzieżowe (4-letnie)- technik technologii odzieży Technikum Fryzjerskie (4-letnie)- technik usług fryzjerskich 

28 „DAR- ZOF” 1 Po szkole zawodowej lub gimnazjum
Czteroletnie Technikum Handlowe dla dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 2. Po zasadniczej szkole zawodowej Trzyletnie Technikum Handlowe dla dorosłych Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 3. Po liceum lub technikum Szkoły Policealne Technik Informatyk Technik Handlowiec Technik Administracji Technik Logistyk Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Asystent Osoby Niepełnosprawnej

29 „LIDER” W JASZKOWIE SZKOŁA POLICEALNA o kierunku: technik hodowca koni
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE na podbudowie zasadniczej szkoły zasadowej

30 WNIOSKI PORÓWNANIE OFERT PRACY Z POWIATOWEGO URZEDU PRACY I PRASY LOKALNEJ Z OFERTĄ SZKÓŁ Na przełomie miesiąca kwiecień/maj pojawiło się wiele ofert pracy. Powiatowy Urząd Pracy dysponował takimi ofertami, jak: reprezentant handlowy, kucharz, mechanik, murarz itp. Największym zapotrzebowaniem odznaczał się pracownik ogólnobudowlany. W Śremie istnieje jedno, 4-letnie Technikum Budowlane. Po ukończeniu tej szkoły, uzyskuje się miano technika budownictwa. W tym kierunku kształci się ok. 30 osób (1klasa), a w porównaniu z ilością ofert jest to liczba zbyt mała. Urząd pracy oferuje również dużą ilość stanowisk, związanych z logistyką, np. kierowca, a także z ekonomią, jak: specjalista do spraw kadr i płac.

31 WNIOSKI c.d. Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, kształci ok.60 osób w zawodzie ekonomisty i 30 w zawodzie logistyka. Według obserwacji, z łatwością można znaleźć pracę, jeśli dysponuje się znajomością j. angielskiego. Zarówno w prasie lokalnej jak i urzędzie Powiatowym było wiele ogłoszeń, poszukujących nauczyciela j. angielskiego w szkole, czy korepetytora. Licea Ogólnokształcące w Śremie posiadają 2 profile z innowacją j. angielskiego. Zawodem nadwyżkowym jest mechanik. W tym zawodzie, kształci w Śremie Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 oraz Technikum nr 2. Po ukończeniu tych szkół, osoby o tej specjalizacji mogą mieć problem ze znalezieniem pracy, przy prawie znikomej ilości ogłoszeń. Bardzo małym zapotrzebowaniem odznaczają się także zawody, takie jak: fryzjer, sprzedawca, krawiec, czy geodeta.

32 PODSUMOWANIE szkoły w powiecie śremskim mają duży wybór ofert w kształceniu przyszłych pracowników największe zapotrzebowanie w roku 2009 było na osoby wykształcone w kierunku budowlanym największy wybór ma szkoła zawodowa, która w swojej ofercie ma wiele zawodów, które są wpisane w rejestrze jako zawody deficytowe jest wiele zawodów deficytowych, które nie są w ofertach śremskich szkół wiele zawodów, które są proponowane przez szkoły znajdują się na liście zawodów nadwyżkowych

33 WNIOSKI ZEBRANE Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DOTYCZĄCE POWIATU I POSZCZEGÓLNYCH GMIN

34 POWIAT wzrost stopy bezrobocia wzrost liczby bezrobotnych
mniej zarejestrowanych osób a więcej wyrejestrowanych sporo osób z pośród wyrejestrowanych podjęło pracę, szkolenia staż odnotowano wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych w miesiącu marcu 2010 w porównaniu do tego miesiąca roku poprzedniego liczba osób które otrzymały dodatek aktywizacyjny nie uległa znaczącej zmianie wzrost liczby osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy o 1,5 raza powiększyła się grupa osób z problemem podjęcia pracy w okresie do roku po ukończeniu nauki

35 POWIAT c.d Wzrost liczby bezrobotnych jest z całkowitą pewnością, konsekwencją spadku osób ze średnim wykształceniem. Ludzie mają problemy z podjęciem pracy, ponieważ nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Spadek bezrobocia łatwo zauważyć można przy wzroście liczby osób, które podjęły się szkoleń, stażów. Nieznacznie poprawiła się sytuacja osób niepełnosprawnych czego przyczyną mogą być apele władz o nie spychanie tych osób na margines społeczny.

36 GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
wzrost liczby bezrobotnych, sporo osób wyrejestrowało się w ciągu miesiąca mnóstwo osób rozpoczęło staż wpłynęła mniejsza liczba ofert pracy nastąpił wzrost liczby osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia, bo aż o 117 osób wzrost osób bez: kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia średniego sytuacja osób niepełnosprawnych pozostała bez zmian

37 GMINA DOLSK wzrost liczby bezrobotnych, a w szczególności kobiet
mniej zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do marca 2009 więcej osób wyrejestrowanych(47) czego przyczyną było głównie: podjęcie pracy, staż bardzo mała liczba ofert pracy zgłoszonych w marcu roku wzrost liczby osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: do 25 roku życia, kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez doświadczenia zawodowego prawie o połowę wzrost osób, które w okresie do 12 m-cy od ukończenia nauki nie uzyskały pracy

38 GMINA BRODNICA znaczny wzrost liczby osób bezrobotnych
sporo wyrejestrowanych osób z powodu podjęcia pracy pięciokrotnie wzrosła liczba osób, które otrzymały dodatek aktywizacyjny wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych sytuacja osób powyżej 50 roku życia nie uległa zmianie zmalała liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych problemy ze znalezieniem pracy do 12 m-cy po ukończeniu nauki

39 CO ZROBIĆ ABY NIE BYĆ OSOBĄ BEZROBOTNĄ?
Przede wszystkim należy aktywnie poszukiwać pracy. Do takich metod zaliczamy: Kontakty prywatne- czyli jeden z najbardziej skutecznych sposobów poszukiwania pracy. Należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości: znajomych, krewnych, kolegów, osoby z poprzednich miejsc pracy itp. Pracodawcy często obawiają się zatrudniać osoby zupełnie nieznane, a czasem nie zgłaszają wolnych etatów do prasy czy innych instytucji pośredniczących w zatrudnianiu pracownika. Prasa- w większości dzienników ogólnokrajowych i lokalnych zamieszczane są informacje o wolnych miejscach pracy. Dobrym pomysłem jest też korzystanie z pism specjalistycznych i branżowych. Można znaleźć tam ogłoszenia tylko z określonego sektora który nas interesuje. W prasie można też zamieścić swoją ofertę. Bezpośrednie wysyłanie ofert- istnieje możliwość wysyłania swojej aplikacji pocztą, faksem, mailem bezpośrednio do firm i instytucji, które aktualnie nie prowadzą naboru. W przypadku późniejszego pojawienia się w firmie potrzeb kadrowych, aplikacje takie mogą być brane pod uwagę.

40 Metody c.d 4. Giełdy i targi pracy- są to miejsca w których można spotkać pracodawców poszukujących kandydatów do zatrudnienia w swojej firmie. Na giełdach i targach można się zorientować jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie maja wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji. 5. Dni otwarte firm- podczas dni otwartych firma zaprasza do swojej siedziby wszystkich chętnych do podjęcia w niej pracy. Można wejść nie tylko do pomieszczeń biurowych i hal produkcyjnych, ale też uzyskać informacje o strukturze i zasadach funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. W Polsce jednak jest to jeszcze mało znana forma pozyskiwania pracowników. 6. Internet- udostępnia ogłoszenia pracodawców poszukujących pracowników z całego kraju oraz porady skierowane bezpośrednio skierowane do poszukujących pracy. Internet daje również możliwość pozostawienia przez nas swojego C.V. i litu motywacyjnego. Zamieszczanie swojej oferty jest przez wielu pracodawców traktowane jako przejaw siły charakteru. 7. Agencje pracy- szukają na zlecenie firm pracowników na określony czas. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych. Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie mamy innych możliwości pracy. Dzięki pracy czasowej zdobędziemy doświadczenie, a z czasem może ona zamienić się w stałą.

41 Metody c.d. 8. Agencje doradztwa personalnego- Są to instytucje, które rekrutują pracowników dla większych firm na rynku. Opierają się one na stworzonych przez siebie bazach danych i aktywnych rekrutacjach pracowników dla firm. Agencje doradztwa personalnego najczęściej poszukują kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla, tam gdzie wymagane jest większe doświadczenie zawodowe. Usługi takie korzystne są zarówno dla pracodawcy jak i osoby poszukującej pracy. 9. Biura Karier -są pośrednikiem między absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbierają informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach potencjalnych pracodawców i przekazują je studentom oraz absolwentom. Prowadzą wstępną, albo kompletną selekcję i rekrutację. 10. Urzędy Pracy - są miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Po zgłoszeniu swojej kandydatury do takiego biura, automatycznie jest ona umieszczana w jego bazie danych, a nam przedstawiane są propozycje pracy od firm odpowiadające naszym kwalifikacjom. Urzędy pracy prowadza działalność w szczególności w zakresie: pośrednictwa pracy, udostępniania informacji na temat ofert występujących na rynku pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, udzielania dotacji na podjecie działalności gospodarczej, udzielania dotacji dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy.

42 PREZENTACJĘ WYKONAŁY UCZENNICE:
Wioletta Ginter Jolanta Mroczek Katarzyna Paterska Lidia Pelczyk Estera Pluta Marta Pokrzywniak Anna Ropińska Klaudia Skrzypczak Zuzanna Stasik Patrycja Wróblewska OPIEKUN GRUPY: ANNA LEHMANN

43 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

44


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google