Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Page 1 Siemens IT Solutions and Services Architektura Systemu MunSOL © Siemens IT Solutions and Services. Warszawa, Maj 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Page 1 Siemens IT Solutions and Services Architektura Systemu MunSOL © Siemens IT Solutions and Services. Warszawa, Maj 2007."— Zapis prezentacji:

1 Page 1 Siemens IT Solutions and Services Architektura Systemu MunSOL © Siemens IT Solutions and Services. Warszawa, Maj 2007

2 Page 2 Siemens IT Solutions and Services Agenda Wykorzystane technologie Architektura systemu MunSOL Środowisko developerskie

3 Page 3 Siemens IT Solutions and Services Agenda Wykorzystane technologie Architektura systemu MunSOL Środowisko developerskie

4 Page 4 Siemens IT Solutions and Services Wykorzystane technologie Język programowania – Java Standard J2EE Wzorce projektowe Hibernate Spring Enterprise Java Beans Trójwartswowy wzorzec projektowy (MVC)

5 Page 5 Siemens IT Solutions and Services Dlaczego Java? Nowoczesny, dynamicznie rozwijający się język programowania Wszechstronne zastosowanie; lider rozwiązań od aplikacji mobilnych po systemy klasy Enterprise Mnogość dojrzałych projektów Niezależność od platformy Nacisk na bezpieczeństwo Dostępna duża liczba bibliotek

6 Page 6 Siemens IT Solutions and Services Cechy języka Java Obiektowy język programowania Wsparcie dla serializacji (zapis do strumienia) obiektów dowolnych klas Wsparcie dla tworzenia samodokumentującego się kodu Mechanizm refleksji i dynamicznego ładowania klas Obsługa sytuacji wyjątkowych i mechanizm asercji Kontrola przydziału pamięci (garbage collector) Mechanizmy wielowątkowości

7 Page 7 Siemens IT Solutions and Services Standard J2EE J2EE – standard tworzenia aplikacji opartych na architekturze wielowarstwowej Wsparcie dla transakcji rozproszonych Wsparcie dla integracji z zewnętrznymi systemami za pomocą różnych interfejsów (JDBC, JTA, JMS, JNDI) Skalowalność Aplikacje J2EE charakteryzują się modułową budową i są budowane z komponentów

8 Page 8 Siemens IT Solutions and Services Technologie zawarte w J2EE Java Servlet JavaServer Pages (JSP) JavaServer Faces (JSF) JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) Enterprise JaveBeans (EJB) Java Message Service (JMS) Java Transaction Service (JTA) JavaMail

9 Page 9 Siemens IT Solutions and Services Architektura aplikacji J2EE

10 Page 10 Siemens IT Solutions and Services J2EE - Wzorce projektowe Wzorce projektowe (Design Patterns) to zidentyfikowane i opisane typowe schematy postępowania podczas rozwiązywania problemów powtarzalnych. Najpopularniejsze wzorce projektowe J2EE zostały opracowane przez Sun Java Center: Intercepting Filter, Front Controller, Context Object, Application Controller, View Helper, Composite View, Business Delegate, Service Locator, Session Facade, Application Service, Transfer Object, Value List Handler, Data Access Object, Service Activator, Web Service Broker, itd. Rozwiązanie pewnego problemu w pewnym kontekście.

11 Page 11 Siemens IT Solutions and Services J2EE - Wzorce projektowe w systemie MunSol Wzorce warstwy prezentacyjnej Wzorce warstwy logiki biznesowej Wzorce warstwy integracyjnej Klasyfikacja wzorców projektowych Zgodnie ze sztuką tworzenia aplikacji J2EE w systemie MunSol zostały użyte stosowne wzorce projektowe we wszystkich warstwach aplikacji.

12 Page 12 Siemens IT Solutions and Services Hibernate Wysoka wydajność Dostarcza obiektowego języka zapytań podobnego składnią do SQL W typowej sytuacji jedna klasa jest mapowana na jedną tabelę, jeden obiekt – na jeden rekord Odpowiedzialny jest za mapowanie obiektów Javy do postaci rekordów w bazie danych i vice versa

13 Page 13 Siemens IT Solutions and Services Możliwości Hibernate Implementuje liczne optymalizacje dostępu do bazy danych, jak lazy loading, dirty checking Pozwala mapować całe kolekcje obiektów Mapuje hierarchie dziedziczenia klas na oddzielne tabele Mapuje relacje pomiędzy tabelami na powiązania między obiektami Mapuje typy danych Java na typy SQL Uniezależnia od producenta baz danych, zawierając dialekty języka SQL dla różnych serwerów baz danych, przy pozostawieniu pełnej kontroli nad strukturą danych.

14 Page 14 Siemens IT Solutions and Services Spring Spring Framework jest szkieletem programistycznym opartym na zasadzie przekazywania zależności komponentowi, który w ten sposób otrzymuje, a nie odszukuje i bierze. Dostarczanie zależności zamiast ich odszukiwanie jest wzorcem projektowym o nazwie Przekazywanie Zależności (Dependency Injection - wstrzykiwanie/wstrzeliwanie zależości). W systemie MunSol spring został wykorzystany m. in. do dostarczania serwisów biznesowych dla GUI.

15 Page 15 Siemens IT Solutions and Services EJB - Enterprise Java Beans EJB są częścią J2EE Specyfikacja Enterprise Java Beans definiuje architekturę i metodę budowy rozproszonych komponentów obiektowych uruchamianych po stronie serwera aplikacji Komponenty EJB są wykorzystywane do budowy złożonych aplikacji rozproszonych na zasadzie składania z klocków W systemie MunSol EJB zostało użyte do dostarczenia usług biznesowych z serwera do klientów

16 Page 16 Siemens IT Solutions and Services Wzorzec MVC – Model View Controller Wzorzec ten został wykorzystany w GUI systemu MunSol. (Controller) reagowanie na akcje użytkownika renderowanie widoku danych i interfejsu do manipulowania nimi (View) modelowanie procesów dziedziny biznesowej i związanych z nią danych (Model) Wzorzec projektowy organizujący obsługę interfejsu użytkownika Celem MVC jest rozdzielenie komponentów odpowiedzialnych za:

17 Page 17 Siemens IT Solutions and Services MVC – zadania poszczególnych komponentów Zawiera główną funkcjonalność aplikacji. Enkapsuluje stan aplikacji. Czasami jedyną funkcjonalnością jaką zawiera jest stan. Nie wie nic na temat widoku i kontrolera. Dostarcza prezentacji modelu. Definiuje wygląd aplikacji. Nie wie nic o kontrolerze. Widok powinien być notyfikowany kiedy nastąpi zdarzenie zmiana stanu modelu. Reaguje na akcje użytkownika. Przetwarza przez niego dane i na ich podstawie zarządza stanem interakcji z użytkownikiem oraz organizuje nawigację pomiędzy elementami interfejsu (np. formularzami WWW). Tworzy i zmienia model. Pozwala użytkownikowi manipulować aplikacją. MODEL VIEW CONTROLLER

18 Page 18 Siemens IT Solutions and Services Interakcje komponentów MVC

19 Page 19 Siemens IT Solutions and Services Interakcje komponentów MVC w aplikacji webowej

20 Page 20 Siemens IT Solutions and Services MVC – przykład przepływu sterowania

21 Page 21 Siemens IT Solutions and Services MVC – obsługa zdarzenia pokaż

22 Page 22 Siemens IT Solutions and Services MVC – obsługa zdarzenia modyfikuj

23 Page 23 Siemens IT Solutions and Services LDAP – przechowywane dane PRACOWNICY WĘZŁY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STANOWISKA UPRAWNIENIA KOMPONENTY ELEMENTY KOMPONENTÓW CERTYFIKATY PROCEDURY Urzędnicy pracujący na aplikacji (dane takie jak imię, nazwisko, nr tel. itp..) Różne typy: Komórka Org., Jednostka Org. Odpowiedzialny za dokumenty, Kierownik, Pracownik Powiązanie użytkowników z odpowiednimi węzłami struktury (informacja o datach ważności stanowiska) Zbiór profili i kategorii Poszczególne okna aplikacji lub ich części, zawierają elementy komponentów Poszczególne przyciski, tabele, itp. MunSol kontroluje dostęp do każdego elementu w GUI Obiekty reprezentujące certyfikaty oraz ich powiązanie z użytkownikami Zbiór informacji o procedurach, procesach.

24 Page 24 Siemens IT Solutions and Services Struktura LDAP

25 Page 25 Siemens IT Solutions and Services Agenda Wykorzystane technologie Architektura systemu MunSOL Środowisko developerskie

26 Page 26 Siemens IT Solutions and Services Architektura MunSol

27 Page 27 Siemens IT Solutions and Services Architektura MunSol

28 Page 28 Siemens IT Solutions and Services Architektura – warstwa danych Korzysta z różnych źródeł danych – bazy danych, LDAP Mapuje obiekty na rekordy w bazie danych Odpowiada za przechowywanie danych Komunikuje się z warstwą prezentacji – zasila warstwę prezentacji w dane

29 Page 29 Siemens IT Solutions and Services Architektura – warstwa logiki biznesowej Zapisane są w niej reguły biznesowe wymagane przez aplikację Przetwarza dane zawarte w warstwie danych Odpowiada za obsługę wyjątków Implementacje poszczególnych funkcjonalności zawarte są w transakcjach Pośredniczy w wymianie i odpowiada za przetwarzanie informacji pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą danych

30 Page 30 Siemens IT Solutions and Services Architektura – warstwa prezentacji Umożliwia użytkownikowi wprowadzanie danych do systemu i ich przeglądanie oraz widzi wyniki działania systemu Tworzy widoki na podstawie danych otrzymanych z warstwy logiki biznesowej Związana jest z warstwą biznesową

31 Page 31 Siemens IT Solutions and Services Agenda Wykorzystane technologie Architektura systemu MunSOL Środowisko developerskie

32 Page 32 Siemens IT Solutions and Services Środowisko deweloperskie Eclipse – zintegrowane środowisko programistyczne JBoss – serwer aplikacji Tomcat – serwer WWW PostgreSQL – baza danych ant – narzędzie służące do zautomatyzowania procesu budowy oprogramowania LDAP – protokół przeznaczony do dostępu do usług katalogowych CVS – system kontroli wersji JTrac – system zarządzania błędami JUnit, WebTest – narzędzia do testów automatycznych CruiseControl – aplikacja do automatycznego tworzenia i testowania produkcji Linux Gentoo – system operacyjny

33 Page 33 Siemens IT Solutions and Services Pytania


Pobierz ppt "Page 1 Siemens IT Solutions and Services Architektura Systemu MunSOL © Siemens IT Solutions and Services. Warszawa, Maj 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google