Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, 2 sierpnia 2004 roku. Przewodnie cele budowy SIPDO Wsparcie dla realizacji zadań Programu dla Odry 2006 –zbudowania systemu biernego i czynnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, 2 sierpnia 2004 roku. Przewodnie cele budowy SIPDO Wsparcie dla realizacji zadań Programu dla Odry 2006 –zbudowania systemu biernego i czynnego."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, 2 sierpnia 2004 roku

2 Przewodnie cele budowy SIPDO Wsparcie dla realizacji zadań Programu dla Odry 2006 –zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, –ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód, –usuwania szkód powodziowych, –prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów, –zwiększenia lesistości dorzecza, –utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej, –energetycznego wykorzystania rzek. Stworzenie wspólnej interdyscyplinarnej platformy informacyjnej o dorzeczu Odry Dorzecze Odry

3 Edukacja społeczna, w myśl celu UE Społeczeństwa informacyjnego Promocja: –regionów dorzecza Odry –turystycznego wykorzystania szlaków wodnych i lądowych, –doliny Odry i jej walorów przyrodniczo-kulturowych, –imprez rekreacyjno kulturalnych związanych z Odrą –korzystania i rozwoju nowych technologii (IT) Inne cele Systemu

4 Strategia Lizbońska a innowacyjność gospodarki Elementem Strategii Lizbońskiej jest stwierdzenie, że konkurencyjność gospodarki wzrasta dzięki jej innowacyjności Innowacyjność zdefiniowano jako wdrażanie nowych rozwiązań zarówno materialnych (technologicznych) jak też organizacyjnych Celem Strategii Lizbońskiej jest przekształcenie UE do 2010 roku w najbardziej konkurencyjną gospodarkę na świecie: –opartą na wiedzy –zdolną do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, –tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy –zachowania spójności społecznej

5 ePolska Idea budowy SIPDO jest zbieżna z Uchwałą Sejmu z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, która dała podstawę do opracowania dokumentu "ePolska - Plan działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 będącego polskim rozwinieciem inicjatywy europejskiej - "eEurope 2002 - An Information Society for All", której celem jest przyśpieszenie działań na rzecz transformacji społeczeństwa europejskiego w Globalne Społeczeństwo Informacyjne. Inicjatywa ta jest jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, majacej na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. e Polska

6 Filozofia SIPDO Filozofia budowy SIPDO zakłada efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na ten cel, przekładające się na jak najszersze wykorzystanie budowanego Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry przez instytucje bezpośrednio lub pośrednio realizujące Program dla Odry 2006, bądź też mające wpływ na jego realizację, a także przez szerszy krąg odbiorców społecznych.

7 Użytkownicy Centra Zarządzania kryzysowego IMGW

8 Sprzęt: Platforma sprzętowa Użytkownicy zewnętrzni –Serwery: bazodanowy i internetowy –Stacje robocze –Komputery biurowe i przenośne –Osprzęt sieciowy (firewall, switch,...) –Plotter

9 Platforma programowa Centralna baza danych –RDBMS Oracle 9i –Silnik danych przestrzennych ArcSDE –System MS Windows 2003 Server Stacje robocze: –MS Windows XP –Oprogramowanie ArcGIS (ArcInfo / ArcEditor) –Rozszerzenia: 3D Analyst, Spatial Analyst, Publisher, ArcPress Portal (serwer WWW): –MS Windows 2003 Sever –MS IIS (serwer web) –ESRI ArcIMS 4.01 –Platforma.NET

10 Przetworzenie danych Projekt Oderrregio - Transgraniczna koncepcja zapobiegania powodzi z uwzględnieniem działań z zakresu gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry; MPHP - Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w granicach dorzecza Odry; Przekroje dolinne Odry i jej głównych dopływów; Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry - Synteza;

11 Przetworzenie danych Atlas Obszarów Zalewowych Doliny Odry; Model terenu DTED 1 (26 ark.) dorzecza Odry; Model terenu DTED 2 (416 ark.) dorzecza Odry; Baza Danych Ogólnogeograficznych (26 ark.) dorzecza Odry; Mapa cyfrowa Vmap Level 1 (16 ark.) dorzecza Odry;

12 Przetworzenie danych Dane rastrowe w skali 1: 250 000 (16 ark.) dorzecza Odry; Dane rastrowe w skali 1: 50 000 (213 ark.) dorzecza Odry; RPF dla terenu Polski; Ponad 300 warstw w bazie

13 Metadane Metadane budowane w oparciu o standardy Informacje o pochodzeniu, jakości i postaci informacji Opis warstw, kompozycji mapowych oraz mapowych serwisów intra- i internetowych Niezbędne przy tak dużej różnorodności informacji w systemie

14 Ewidencja projektów Obszar projektu Realizacja w ramach projektu celów Programu Instytucje zaangażowane w projekt Finansowanie Harmonogram i realizacja Inwestycje w ramach projektu Rejestr dokumentacji Parametry techniczne obiektów

15 Szkody powodziowe Wyznaczanie obiektów zagrożonych zalaniem na podstawie obszaru zalania Przegląd i wizualizacja wyników

16 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Obiekty zabezpieczenia przeciwpowodziowego Klasyfikacja Instytucje zarządzające Stan techniczny (przeglądy, instytucje wykonujące przegląd)

17 Komunikacja lądowa MPHP Hispometria Administracja Zagadnienia społeczno – gospodarcze Transport, turystyka, żegluga Ochrona przyrody Topografia Infrastruktura techniczna Uwarunkowania przestrzenne

18 Komunikacja lądowa MPHP Hispometria Administracja Zagadnienia społeczno – gospodarcze Transport, turystyka, żegluga Ochrona przyrody Topografia Infrastruktura techniczna

19 Uwarunkowania przestrzenne Komunikacja lądowa MPHP Hispometria Administracja Zagadnienia społeczno – gospodarcze Transport, turystyka, żegluga Ochrona przyrody Topografia Infrastruktura techniczna

20 Wydawanie wytycznych i uwarunkowań Zestawy kompozycji mapowych –A4 –A0 Szablony wydawnictw

21 Wizualizacja 3D Dolina Odry Szczegółowo: –Wrocław –Kłodzko –Racibórz

22 Portal internetowy Dostęp publiczny oraz autoryzowany (dla użytkowników posiadających większe uprawnienia) Wiele postaci mapy (serwisów) –Moduły (podział merytoryczny informacji) –Kilka postaci mapy w ramach modułu Standardowe narzędzia mapowe: nawigacja, informacja o obiekcie (identify), wyszukiwanie, wydruk,... Dedykowane narzędzia dla modułów (zaawansowane wyszukiwanie, raporty,...)

23 SIPDO Dziękuję za uwagę Sebastian Filip Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006 www.programodra.pl


Pobierz ppt "Wrocław, 2 sierpnia 2004 roku. Przewodnie cele budowy SIPDO Wsparcie dla realizacji zadań Programu dla Odry 2006 –zbudowania systemu biernego i czynnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google