Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet AGH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet AGH"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH w roku 2005

2 Zadania i misja udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych podmiotom realizującym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej ACK realizacja celów i programów polityki państwa, zawartych w założeniach MEN, KBN i MNiI w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami w zakresie wykorzystania komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej konsulting, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w zakresie swojego działania w celu ich wykorzystania w sferze nauki i edukacji oraz w sferze administracji, gospodarki i zarządzania udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług wykorzystujących potencjał ACK podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami

3 A - Zasoby ACK Cyfronet

4 Zasoby i obszary aktywności
A1 - Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej KDMO A2 - Miejska Sieć Komputerowa MSK A3 - usługi sieciowe A4 - oprogramowanie A5 - archiwizacja i bezpieczeństwo danych A6 - projekty badawcze A7 - konferencje

5 A1 - Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej
KDMO

6 SGI 2800 system operacyjny: IRIX 6.5 konfiguracja:
128 procesorów R z zegarem 500 MHz pamięć operacyjna 64 GB pamięć dyskowa 1267 GB GB (z macierzy dyskowej) CDROM Drive, DAT Drive interface sieciowy FDDI, ATM, Ethernet, hippi

7 Sun Fire 6800 system operacyjny: Solaris 8 konfiguracja:
24 procesorów UltraSparc III z zegarem 900 MHz pamięć operacyjna 24 GB pamięć dyskowa 138 GB DVD Drive, interfejs sieciowy Sun Gigabit Ethernet PCI

8 Serwer Sun Fire V880 system operacyjny: Solaris 8 konfiguracja:
4 procesory UltraSparc III z zegarem 750 MHz pamięć operacyjna 8 GB pamięć dyskowa 216 GB DVD Drive, interfejs sieciowy Sun Gigabit Ethernet PCI macierz dyskowa StorEdge T3 ES konfiguracja: 18 dysków 36 GB

9 HP Integrity SuperDome
system operacyjny: HP-UX 11i konfiguracja: 4 procesory Intel Itanium 2 z zegarem 1.5 Ghz pamięć operacyjna - 4 GB pamięć dyskowa GB Nowa seria serwerów SuperDome jest oparta na procesorach Itanium 2. Konfiguracja serwera może być rozbudowana do 64 procesorów. SuperDome może pracować pod systemami operacyjnymi: HP-UX, Windows Serwer 2003 i Linux.

10 SGI Onyx 300 system operacyjny: IRIX 6.5 konfiguracja:
8 procesorów R14000 z zegarem 600Mhz pamięć operacyjna - 8 GB pamięć dyskowa GB 2 kanały Infinite Reality 4 Serwer graficzny Onyx 300 wyposażony w grafikę Infinite Reality przeznaczony jest głownie do wizualizacji i obliczeń dużej skali. InfiniteReality4 to nowa generacja grafiki, łącząca narzędzia 2D, 3D i przetwarzanie danych video w jednolite środowisko graficzne. Wizualizacja systemów dużej skali i wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z aplikacjami VizServer daje obrazy o wysokiej profesjonalnej jakości.

11 Wykorzystanie SGI 2800 w roku 2004 w/g dyscyplin naukowych

12 Liczba kont na SGI 2800 w roku 2004

13 Wykorzystanie SGI 2800 w roku 2003 w/g dyscyplin naukowych

14 Liczba kont na SGI 2800 w roku 2003

15 A2 - Miejska Sieć Komputerowa
MSK

16 Sprawność rozległej sieci komputerowej
infrastruktura kablowa serwery i przełącznice (w ACK i w terenie) modyfikacja sprzętu i oprogramowania dzierżawa łączy dzierżawa pomieszczeń serwis dyżury i nadzór

17 Infrastruktura światłowodowa MSK

18

19 Połączenia MSK w Krakowie z sieciami rozległymi

20 Krajowa Akademicka Sieć Szerokopasmowa
Sieć pracuje na bazie technologii ATM i łącz podkładowych SDH o przepustowości 622 Mb/s, 155 Mb/s i 34 Mb/s. Akademickie sieci miejskie podłączone do sieci POL-34/155 : MAN Bielsko - Biała, MAN Białystok, MAN Bydgoszcz, MAN Częstochowa, MAN Elbląg, MAN Gdańsk, MAN Koszalin, MAN Kraków, MAN Lublin, MAN Łódź, MAN Olsztyn, MAN Poznań, MAN Rzeszów, MAN Szczecin, MAN Śląsk, MAN Toruń, MAN Zielona Góra, MAN Wrocław MAN Opole oraz sieć NASK i ICM.

21

22 CZŁONKOWIE 1. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 4. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 5. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK 6. Politechnika Białostocka 7. Politechnika Częstochowska 8. Politechnika Gdańska 9. Politechnika Koszalińska 10. Politechnika Łódzka 11. Politechnika Radomska 12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 13. Politechnika Szczecińska 14. Politechnika Śląska Centrum Komputerowe 15. Politechnika Świętokrzyska 16. Politechnika Wrocławska 17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN UMCS 18. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 19. Uniwersytet Opolski 20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 21. Uniwersytet Warszawski 22. Uniwersytet Zielonogórski

23 Infrastruktura Sieci PIONIER
10 Gb/s

24 Pionier- współpraca międzynarodowa

25 A3 - usługi sieciowe

26 Usługi sieciowe konta email’owe obsługa antywirusowa i antySpamowa
wirtualne serwisy serwer FTP serwisy informacyjne web „news’y” system biblioteczny administracja i analiza sieci ataki zewnętrzne i wewnętrzne biblioteki cyfrowe

27 Serwer MSK

28 Serwisy WWW

29

30 Serwer MSK ilość sesji

31 Liczba kont na serwerze sieciowym w roku 2004

32 Krakowski Zespół Biblioteczny Katalogi Komputerowe Bibliotek
System biblioteczny VTLS Na serwerze ACK CYFRONET AGH HP9000/N4000 [info.cyf-kr.edu.pl] Akademii Ekonomicznej Akademii Górniczo Hutniczej Akademii Pedagogicznej Akademii Rolniczej Akademii Muzycznej Akademii Sztuk Pięknych Akademii Wychowania Fizycznego Międzynarodowego Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Polskiej Akademii Umiejętności Na serwerze SUN Enterprise 450 [JADWIGA] katalogi Biblioteki Jagielońskiej Biblioteki Medycznej UJ Papieskiej Akademii Teologicznej System TinLib Na serwerze ADAX/1A32 [KAMILA] katalogi Politechniki Krakowskiej

33 A5 - Oprogramowanie

34 Oprogramowanie koordynacja ogólnokrajowych zakupów licencji
udział w zakupach licencji dystrybucja licencji w środowisku krakowskim instalacja oprogramowania na KDMO seminaria i szkolenia

35 Zestawienie oprogramowania aplikacyjnego na komputerach ACK CYFRONET AGH

36 Aplikacje ogólne AVS (Application Visualization System) - popularny system graficzny do prezentacji danych. AVS zawiera podsystemy do grafiki 2 lub 3 wymiarowej, przetwarzania obrazów, animacji. MAPLE - pakiet służący do obliczeń symbolicznych, przekształceń i upraszczania wyrażeń, dokładnej reprezentacji wielkości matematycznych. Stosowany jest do rozwiązywania problemów z algebry, analizy, kombinatoryki, algebry wyższej, teorii liczb, funkcji specjalnych, statystyki, rachunku operatorowego. MATHEMATICA - jeden z najlepszych systemów do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz graficznej prezentacji otrzymanych wyników. MATLAB - uniwersalne środowisko programowe dla obliczeń naukowo-technicznych i wizualizacji. MATLAB łączy analizę numeryczną, obliczenia macierzowe, przetwarzanie sygnałów i grafikę w łatwe do użycia środowisko, w którym zarówno problemy jak i ich rozwiązania zapisane są matematycznie bez uwzględnienia zasad tradycyjnego programowania.

37 Aplikacje CAD/CAM/CAE
ABAQUS- system wykorzystujący metodę elementów skończonych do analizy wytrzymałościowej elementów maszyn lub konstrukcji inżynierskich. ANSYS - system wykorzystujący metodę elementów skończonych do kompleksowej symulacji w każdej niemal dziedzinie nauki i przemysłu. FLUENT, FIDAP - systemy CFD (Computational Fluid Dynamics) umożliwiające szczegółową analizę zagadnień związanych z przepływem płynów, eliminując konieczność przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań doświadczalnych podczas cyklu projektowania i modernizacji urządzeń. MSC NASTRAN – pakiet rozwiązujący skomplikowane problemy inżynierskie przy pomocy metody elementów skończonych. Jest powszechnie używany w przemyśle maszynowym i samochodowym, lotniczym, stoczniowym, hutniczym i wydobywczym. PATRAN  pre i postprocesor  graficzny do pakietu NASTRAN. FATIGUE jest częścią składową pre- i postprocesora PATRAN. umożliwia przeprowadzenie 3 typów analiz: Analizę wytrzymałości zmęczeniowej, analizę powstawania pęknięć. analizę powiększania szczeliny

38 OPERA jest pakietem wykorzystującym metodę elementów skończonych do analizy pól elektromagnetycznych w skomplikowanych obiektach fizycznych. Pro/ENGINEER firmy Parametric Technology Corporation (Pro/E) - narzędzie do całościowego wspomagania procesów projektowania - od koncepcji wstępnej, aż po technologie wytwarzania. Pro/PDM (Parametric Design Manager) - moduł pełnego zarządzania projektem oraz wszystkimi dotyczącymi go danymi, stworzony specjalnie dla potrzeb wielostanowiskowego projektowania równoczesnego (concurrent engineering). Pro/PDM służy do definiowania struktury projektu oraz nadawania poszczególnym członkom zespołu konstrukcyjnego i technologicznego praw do wprowadzania oraz zatwierdzania zmian. Zapewnia ciągły monitoring całego procesu projektowego. Pro/MECHANICA - rodzina modułów obliczeniowych opartych na metodzie elementów geometrycznych (MEG). Służy do rozwiązywania zagadnień związanych z wielokryterialną i interdyscyplinarną optymalizacją procesu projektowania. Użycie MEG pozwala na stosunkowo najwierniejsze odwzorowanie geometrii obiektu za pomocą trójwymiarowych, wielomianowych elementów typu "p", co daje większą zgodność obliczeń z warunkami rzeczywistymi.

39 Aplikacje chemiczne ACCELRYS o InsightII - do modelowania dużych molekuł biologicznych o Cerius2 - do modelowania małych molekuł i ciała stałego o Quanta - do modelowania molekularnego przeznaczony z zakresu krystalografii o Catalyst - pakiet do projektowania leków SYBYL - pakiet programów do modelowania i analizy struktur molekularnych. Celem oprogramowania jest budowanie, analiza i manipulacja molekułami. GAUSSIAN - system przeznaczony do obliczeń orbitali molekularnych przy użyciu metod półempirycznych i ab initio.

40 Systemy informacji geograficznej GIS
ERDAS IMAGINE jest systemem do analizy obrazu i przetwarzania danych przestrzennych ARC/Info jest systemem do analizy obrazu i przetwarzania danych przestrzennych.

41 Systemy przetwarzania informacji ORACLE – system zarządzania relacyjna baza danych. Pozwala na przechowywanie i szybkie przetwarzanie tekstów, plików, informacji geograficznej i multimedialnej. Umożliwia tworzenie i obsługę aplikacji transakcyjnych i analitycznych. Dodatkowe narzędzia, takie jak Oracle Designer, Oracle Developer Forms i Reports, Oracle Application Server służą do modelowania i tworzenia aplikacji oraz udostępniania ich w sieci Internet. SAS (Statistical Analysis System) - system przetwarzania informacji, to zespół wielu modułów, przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych dla potrzeb podejmowania decyzji, badań rynku, opracowywania danych eksperymentalnych i wspomagania innych obliczeń wykorzystujących metody statystyczne oraz do tworzenia kompleksowych systemów informacyjnych.

42 A5 - archiwizacja i bezpieczeństwo danych

43 Hierarchiczny system składowania danych
Trójpoziomowa struktura pamięci masowych dyski twarde  dyski magneto-optyczne  taśmy magnetyczne Zaawansowana technologia oprogramowania zarządzającego hierarchicznym składowaniem danych DiskXtender UNIX/Linux Storage Manager DiskXtender UNIX/Linux Storage Node Funkcjonalność i szeroka gama zastosowań samoczynna archiwizacja danych dowolnego typu, pliki dowolnych rozmiarów symultaniczne tworzenie kilku kopii danych na odrębnych nośnikach wydzielony serwer biblioteki taśmowej obsługującej rezerwową kopię danych jednoczesna obsługa wielu strumieni danych z kopii bezpieczeństwa

44 Hierarchiczny system składowania danych - konfiguracja
Serwer główny: DiskXtender Storage Manager DiskXtender Storage Node Sieć lokalna Cyfronetu Dostęp lokalny przez FTP i NFS Bufor dyskowy (disk cache) SCSI Biblioteki taśmowe DLT SCSI Dostęp z zewnątrz przez FTP migracjadanych Biblioteka dysków magneto- -optycznych

45 Hierarchiczny system składowania danych – cechy funkcjonalne
automatyczne kopiowanie każdej aktualizacji danych na nośniki zewnętrzne: taśmy i dyski magneto-optyczne zwielokrotnione zabezpieczenie każdego pliku – możliwa replikacja na kilku nośnikach (ew. w różnych lokalizacjach) sieciowy system plikowy – wygodny i transparentny dostęp z poziomu różnych platform systemowych wbudowany mechanizm trashcan - zabezpieczenie przed omyłkowym usunięciem zbiorów standardowe mechanizmy dostępu (FTP i NFS), nie wymagające instalacji specjalizowanego oprogramowania

46 Hierarchiczny system składowania danych - dane eksploatacyjne
pojemność bufora dyskowego (disk cache): GB pojemność biblioteki dysków magneto-optycznych: GB łączna pojemność bibliotek taśmowych (bez uwzględnienia sprzętowej kompresji danych): TB łączna liczba napędów taśmowych DLT7000: pojemność licencji oprogramowania DXUL: TB średni czas dostępu do pliku znajdującego się na krążku M-O: s + 30 s na każde 100 MB średni czas dostępu do pliku znajdującego się na taśmie: min + 30s na każde 100 MB

47 A6 - Projekty badawcze

48 Projekty UE IST realizowane w ramach 5 Programu Ramowego
6WINIT CROSSGRID PELLUCID GRIDSTART PRO-ACCESS

49 Realizacja prac badawczo-rozwojowych:
cel projektu PROGRESS - stworzenie środowiska umożliwiającego obliczenia realizowane przez klaster komputerów SUN. Obliczenia będą wykorzystywać aplikacje obliczeniowe udostępniane przez portal. Uczestnicy Realizacja prac badawczo-rozwojowych: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Politechnika Łódzka Finansowanie: Komitet Badań Naukowych Sun Microsystems Progress

50 PROGRESS czas trwania prac – grudzień 2001 – maj 2003
zrealizowano środowisko gridowo-portalowe dla obliczeń dużej mocy w klastrze komputerów Sun obejmujące: portal obliczeniowy, migrujący desktop, dostawcę usług gridowych, system zarządzania danymi, broker zasobów obliczeniowych, moduł wizualizacyjny, system bezpieczeństwa oparty na mechanizmie aktywnej detekcji intruzów instalacja pilotowa rozproszonego środowiska Gridu w sieci optycznej PIONIER prezentacja wyników: Supercomputing 2002 w Baltimore, listopad 2002 Pan European Portal Conference 2003 w Genewie, kwiecień 2003 International Conference on Computing Science ICCS’2003 w St. Petersburgu, czerwiec 2003 International Conference on Web Services ICWS’2003 w Las Vegas, czerwiec 2003 powołanie w PCSS Sun Center of Excellence in New Generation Networks, Grids and Portals

51 Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Uczestnicy: Silicon Graphics, Inc. - współfinansuje projekt ATM S.A. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - partner biznesowy Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - koordynator projektu Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Centrum Informatyczne TASK Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej SGIgrid

52 SGIgrid Główne cele Rozproszony klaster obliczeniowy i wizualizacyjny
Zapasowe centrum obliczeniowe przy współpracy z IMGW Laboratorium Wirtualne zdalny dostęp do aparatury badawczej Zdalny dostęp do bibliotek obliczeń naukowych Superzarządca przewidujący czas wykonania zadania Zarządzania kontami użytkowników wraz z rozliczeniami zasobów Zaawansowany system bezpieczeństwa

53 iTVP - Interaktywna Telewizja
Projekt "System udostępniania sygnału audiowizualnego w Polskim Internecie Optycznym w sposób zapewniający realizację Telewizji Interaktywnej" - realizowany jest przez Telewizję Polską we współpracy z ACK AGH Cyfronet, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ATM S.A., Instytut Łączności, Politechnikę Gdańską oraz Politechnikę Łódzką jako projekt celowy współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Celem projektu jest budowa i wdrożenie powszechnej, zaawansowanej usługi udostępniania materiałów audio-video w Polskim Internecie Optycznym. U podstaw założeń projektu jest realizacja usługi dla dużej liczby odbiorców oraz zapewnienie wysokiej jakości i dostępności transmisji treści audiowizualnych. W ramach projektu realizowane są narzędzia wspierające zarządzanie treścią cyfrową, ochronę praw autorskich i zarządzanie licencjami, dystrybucję i dostarczanie treści do dużej liczby odbiorców, prezentację oferty odbiorcom oraz analizę wykorzystania systemu.

54 WIRTUALNE LABORATORIA
Zintegrowane powiązanie w sieci optycznej unikalnych przyrządów naukowych z gridową strukturą obliczeniowo- wizualizacyjną, portalami i biblioteką cyfrową Wirtualne laboratorium 1 spektroskop NMR (Poznań) Wirtualne laboratorium 1 robot wielozadaniowy (Kraków) Wirtualne laboratorium radioteleskop (Toruń) (w trakcie realizacji) 1 wyniki projektu celowego SGIgrid prezentowane na SC2003

55 CLUSTERIX Opracowanie narzędzi oraz mechanizmów do wdrożenia produkcyjnego środowiska Grid z lokalnych klastrów Oprogramowanie Open Source Efekt końcowy: oprogramowanie umożliwiające uruchamianie aplikacji zgodnie z preferencjami użytkownika. Mechanizmy dodawania dodatkowych klastrów

56 CLUSTERIX Instalacja pilotowa ( )

57 Projekt ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w celu usprawnienia funkcji realizowanych codziennie przez placówki medyczne. Nieuniknionym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest wymiana informacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia na różnych poziomach referencyjnych. Konsultacja realizowana w sposób klasyczny wiąże się z koniecznością przewozu chorego, często także towarzyszącego lekarza oraz dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami ochrony zdrowia. Realizacja konsultacji przy pomocy łączy telekomunikacyjnych zapewniających odpowiednią jakość przekazu pozwoli przyspieszyć ten proces. Telekonsultacje niosą ze sobą poważne oszczędności, wynikające m.in. z ograniczenia transportu oraz optymalizacji wykorzystania czasu personelu medycznego Telemedycyna

58 PORTALE DLA TELEMEDYCYNY
Konsultacje w trybie wideokonferencji Wirtualne konsylia Zdalny dostęp do urządzeń, wirtualne laboratoria Transmisja zabiegów operacyjnych Wspomaganie kształcenia poprzez interaktywne symulatory i systemy szkoleniowe Multimedialne systemy informacyjne dla pacjentów Istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzania usług zdalnej diagnostyki wstępnej pomiędzy szpitalami rejonowymi, a dużymi klinikami, np. w dziedzinie chirurgii urazowej

59 A7 - Konferencje

60 Konferencje organizowane przez CYFRONET
The 6th Annual European Convex Users Conference (18-21 X 1994) The 8th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing (17-21 IX 1996) Infofestiwal ’96 „Informatyka dla Nauki” (12-15 XI 1996) High Performace Computing on Hewlett-Packard Systems (5-8 XI 1997) High Performance Computing in Europe on IBM Platforms (8-11 IX 1996) SGI Users’ Conference (11-14 X 2000)

61 Konferencje organizowane przez CYFRONET c.d.
3rd IFIP Conference on Distributed Applicatios and Interoperable Systems (17-19 X 2001) The 2nd Cracow Grid Workshop 11-14 XII 2002 Seminar: Sun Application Tuning 18-20 II 2003 The 1st Cracow Grid Workshop 5-6 XI 2001 Perimeter, Server and Desktop Security Solutions of WatchGuard Technologies (2 IV 2003) The 1st EU CrossGrid Conference (18-20 III 2002)

62 Konferencje organizowane przez CYFRONET c.d.
E-health in Common Europe 5-6 VI 2003 The 3nd Cracow Grid Workshop 27 – 29 XI 2003 International Conference on Computational Science 7 – 9 VI 2004 The 3nd Cracow Grid Workshop 12 – 15 XII 2004

63 Najbliższe plany zamierzeń

64 Szersza oferta sieć o wydajności 1-10Gb/s obliczenia gridowe
archiwizacja i bezpieczeństwo danych elearning itp. myśl techniczna centrum kompetencji ... ... wirtualny uniwersytet

65 eLearning Powszechny dostęp do: - zasobów wiedzy,
- informacji o przebiegu studiów, - laboratoriów dydaktycznych, - możliwość konsultacji, zaliczeń itp Brak konieczności przemieszczania się: czas, koszty Usługi dodane: telewizja interaktywna (edukacyjna), zasoby biblioteczne itp.

66 eNauka Powszechny, jednakowy dostęp do: - informacji,
- przetwarzania informacji, - laboratoriów Łatwość współpracy dużych zespołów badawczych niezależnie od ich rozproszenia i miejsca pobytu Ogólna dostępność wyników badań

67 Europejska Przestrzeń Badawcza
Wspólne ramy polityczne Redukcja fragmentaryzacji badań Lepsze wykorzystanie środków Polityka naukowa Europy ERA Trwałe partnerstwo Mobilizacja instytucji europejskich, państw, regionów, wspólnoty naukowej i sektora gospodarczego

68 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Prof. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet AGH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google