Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku Dr inż. Roman Lusawa Zarządzanie wiedzą w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku Dr inż. Roman Lusawa Zarządzanie wiedzą w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku Dr inż. Roman Lusawa Zarządzanie wiedzą w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa

3 Dwa słowa o nas: z82 lata pracy dla rolnictwa zDoświadczona i stabilna kadra zŻywe kontakty z producentami rolnymi zPowiązania z nauką zWspółpraca z samorządami

4 Nasz dorobek prezentowaliśmy: zNa konferencjach naukowych, zNa kongresach, zW czasopismach fachowych zW wydawnictwach własnych, zW wydawnictwach PAN.

5 Uczestniczyliśmy w tworzeniu strategii: zKozienic zPłońska

6 Rozwój Mazowsza nie jest rozwojem zrównoważonym! Warszawa Płońsk mazowiecka wieś

7 Warszawa ku Europie Mazowsze z Warszawą ð Rozwój Mazowsza przebiega zgodnie ze scenariuszem opisanym przez J. Friedmana w modelu rdzenia i peryferii, w którym rdzeń (Warszawa) dominuje nad peryferiami w sposób charakterystyczny dla układu kolonialnego[1].Widocznymi skutkami tego procesu są:[1] [1][1] J. Friedman A General Theoryof Polarized Development [w:] N. Hansen (ed.), Growth Centres in Regional Economic Development, New York, London 1972, s 82-106

8 Zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju: zNiekorzystne zmiany demograficzne zWymywanie czynników rozwojowych (efekt wiru) zNieedukogenność rodzin zWypieranie rolnictwa zHamowanie rozwoju Stolicy zZagrożenia ekologiczne zZmiany kulturowe zObniżenie poziomu bezpieczeństwa

9 Skala i przestrzenny rozkład zjawisk migracyjnych

10 Przyczyna migracji - różnice rozwoju poszczególnych części regionu Wybrane wskaźniki charakteryzujące obszary o różnym kierunku i nasileniu zjawisk migracyjnych w województwie mazowieckim w roku 2002 Wyszczególnienie Jednost ka miary obszary Napływu ludnościOdpływu ludności WarszawaPozostałe powiaty Umiarkowa nego Silnego saldo migracji w latach 1999-2002 osób na 1000 mieszk ańców 60,057,2-15,0-41,6 stopa bezrobocia 2002 (%) 6,214,618,820,1 odchylenie średniej płacy od średniej w województwie 59,112,7-2,4-8,1

11 Przyczyna migracji - różnice rozwoju poszczególnych części regionu zRozwój infrastruktury technicznej i społecznej zDostępność usług zaspokajających zbiorowe potrzeby społeczeństwa zDostępność miejsc pracy dla ludzi wykształconych zZależność między udziałem przedsiębiorstw zaliczanych do sekcji K PKD w strukturze podmiotów gospodarczych (X142), a wskaźnikiem migracji ( X1).

12 Wymywanie czynników rozwojowych ucieczka inteligencji z trenów wiejskich. Uczestnicy badania: osoby urodzone i wychowane na wsi - 38%, mieszkańcy miast nie będących siedzibami powiatów – 13%. Warszawiacy - 16% respondentów. Wyniki: 42% respondentów urodzonych na wsi zmieniła miejsce zamieszkania jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Do Warszawy przeprowadziło się 10%, do miast powiatowych 19%, do innych miast 13%. Wieś opuściło 44% urodzonych na niej kobiet i 36% mężczyzn. 66% osób, które w momencie prowadzenia badania mieszkały na wsi zamierzało ją opuścić po zakończeniu nauki. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1997-2000 na populacji 1362 studentów uczelni niepaństwowych

13 Rola MODR jako elementu zarządzania wiedzą w regionie zUtrzymywanie zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem na terenach wiejskich – podnoszenie poziomu zatrudnionych (min. przez właściwą strukturę zatrudnienia) zPrzyjmowanie na staże jak największej liczby absolwentów zWspieranie rozwoju działalności gospodarczej wymagającej wiedzy i kwalifikacji (programy UE) zWspieranie inicjatyw mających wpływ na poziom wykształcenia społeczności lokalnych (programy UE, wydziały zamiejscowe uczelni, uniwersytety ludowe, kluby 4H) zProwadzenie działań uświadamiających potrzebę pozyskiwania ludzi wykształconych na tereny wiejskie zUczestnictwo w życiu społeczności lokalnych zInterwencja edukacyjna


Pobierz ppt "Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku Dr inż. Roman Lusawa Zarządzanie wiedzą w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google