Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział „Poświętne” w Płońsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział „Poświętne” w Płońsku"— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział „Poświętne” w Płońsku
Dr inż. Roman Lusawa Zarządzanie wiedzą w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa

2 Dwa słowa o nas: 82 lata pracy dla rolnictwa
Doświadczona i stabilna kadra Żywe kontakty z producentami rolnymi Powiązania z nauką Współpraca z samorządami

3 Nasz dorobek prezentowaliśmy:
Na konferencjach naukowych, Na kongresach, W czasopismach fachowych W wydawnictwach własnych, W wydawnictwach PAN.

4 Uczestniczyliśmy w tworzeniu strategii:
Kozienic Płońska

5 Rozwój Mazowsza nie jest rozwojem zrównoważonym!
Warszawa Płońsk mazowiecka wieś

6 Warszawa ku Europie Mazowsze z Warszawą
Rozwój Mazowsza przebiega zgodnie ze scenariuszem opisanym przez J. Friedmana w modelu „rdzenia i peryferii”, w którym rdzeń (Warszawa) dominuje nad peryferiami w sposób charakterystyczny dla układu kolonialnego[1].Widocznymi skutkami tego procesu są:     [1] J. Friedman A General Theoryof Polarized Development [w:] N. Hansen (ed.), Growth Centres in Regional Economic Development, New York, London 1972, s

7 Zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju:
Niekorzystne zmiany demograficzne Wymywanie czynników rozwojowych (efekt wiru) Nieedukogenność rodzin Wypieranie rolnictwa Hamowanie rozwoju Stolicy Zagrożenia ekologiczne Zmiany kulturowe Obniżenie poziomu bezpieczeństwa

8 Skala i przestrzenny rozkład zjawisk migracyjnych

9 Przyczyna migracji - różnice rozwoju poszczególnych części regionu
Wybrane wskaźniki charakteryzujące obszary o różnym kierunku i nasileniu zjawisk migracyjnych w województwie mazowieckim w roku 2002 Wyszczególnienie Jednostka miary obszary Napływu ludności Odpływu ludności Warszawa Pozostałe powiaty Umiarkowanego Silnego saldo migracji w latach osób na 1000 mieszkańców 60,0 57,2 -15,0 -41,6 stopa bezrobocia 2002 (%) 6,2 14,6 18,8 20,1 odchylenie średniej płacy od średniej w województwie 59,1 12,7 -2,4 -8,1

10 Przyczyna migracji - różnice rozwoju poszczególnych części regionu
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej Dostępność usług zaspokajających zbiorowe potrzeby społeczeństwa Dostępność miejsc pracy dla ludzi wykształconych Zależność między udziałem przedsiębiorstw zaliczanych do sekcji „K” PKD w strukturze podmiotów gospodarczych (X142), a wskaźnikiem migracji ( X1).

11 Wymywanie czynników rozwojowych „ucieczka” inteligencji z trenów wiejskich .
Wyniki badań przeprowadzonych w latach na populacji 1362 studentów uczelni niepaństwowych Uczestnicy badania: osoby urodzone i wychowane na wsi - 38%, mieszkańcy miast nie będących siedzibami powiatów – 13%. Warszawiacy - 16% respondentów. Wyniki: 42% respondentów urodzonych na wsi zmieniła miejsce zamieszkania jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Do Warszawy przeprowadziło się 10%, do miast powiatowych 19%, do innych miast 13%. Wieś opuściło 44% urodzonych na niej kobiet i 36% mężczyzn. 66% osób, które w momencie prowadzenia badania mieszkały na wsi zamierzało ją opuścić po zakończeniu nauki.

12 Rola MODR jako elementu zarządzania wiedzą w regionie
Utrzymywanie zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem na terenach wiejskich – podnoszenie poziomu zatrudnionych (min. przez właściwą strukturę zatrudnienia) Przyjmowanie na staże jak największej liczby absolwentów Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej wymagającej wiedzy i kwalifikacji (programy UE) Wspieranie inicjatyw mających wpływ na poziom wykształcenia społeczności lokalnych (programy UE, wydziały zamiejscowe uczelni, uniwersytety ludowe, kluby „4H”) Prowadzenie działań uświadamiających potrzebę pozyskiwania ludzi wykształconych na tereny wiejskie Uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych Interwencja edukacyjna


Pobierz ppt "Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział „Poświętne” w Płońsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google