Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ RASZYN W ROKU 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ RASZYN W ROKU 2012"— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ RASZYN W ROKU 2012
zadania finansowane przez Urząd Wojewódzki zadania współfinansowane przez GDDKiA, zadania współfinansowane przez Gminę Raszyn,

2 Gminna Spółka Wodna Raszyn
05-090, Falenty, Al. Hrabska 3 paw. C Tel: Mail: NIP: REGON:

3 Zadania współfinansowane przez Urząd Wojewódzki
Na podstawie dwóch umów przekazujących dotacje z Urzędu Wojewódzkiego GSW Raszyn wykonała dwa zadania: konserwacja 600 m Kanału Opaczewskiego polegająca na wykoszeniu i wywozie wykoszonych roślin z terenu Kanału Opaczewskiego. Zadanie wykonaliśmy we wrześniu 2012 roku. konserwacja rowu R 46 we wsi Jaworowa na odcinku 800 m polegająca na wykaszaniu i wywozie wykoszonych roślin oraz odmuleniu na głębokość do 20 cm dna rowu. Zadanie wykonaliśmy w kwietniu 2012 roku.

4 Kanał Opaczewski Zadanie zrealizowane za kwotę 4095 zł w miesiącu październiku.

5 Konserwacja rowu R 46 Wartość wykonanych prac – 6090 zł. Dotacja podmiotowa na 2012 rok. Praca była wykonana ze względu na to, że rowem R 46 zrzucano wody z budowy Południowej Obwodnicy Raszyna. Wykonawcą prac na zlecenie GSW Raszyn był Związek Spółek Wodnych w Piasecznie. Wykonaliśmy najgorszy pod względem zamulenia odcinek tego rowu z powodu powtarzającego się podtapiania terenów przy ul. Warszawskiej. Dzięki współpracy ze Starostwem w Pruszkowie został odnowiony mostek – przepust na tym rowie w ulicy Warszawskiej.

6 Zadania współfinansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
- konserwacja na podstawie umowy partycypacyjnej rowu R 46 we wsi Jaworowa i Dawidy

7 Realizacja konserwacji rowu R 46 na podstawie umowy partycypacyjnej z GDDKiA
Zadanie wynikające z decyzji pozwolenie wodno-prawne na zrzut wody z terenu obwodnicy Warszawy. Umowa z GDDKiA podpisana na 20 lat. Kosztorys w 2012 roku za wykonanie konserwacji rowu na długości 1660 mb wyniósł 37 tysięcy brutto. Wykonawcą prac na zlecenie GSW Raszyn był Związek Spółek Wodnych w Piasecznie. Prace wykonano do końca września 2012 roku. Zakres prac: wykaszanie, hakowanie, odmulanie do 500 mm, mechaniczne czyszczenie przepustów, rozplantowanie namułu. Zostały odebrane i zapłacone w terminie.

8 Realizacja konserwacji rowu R 46
na podstawie umowy partycypacyjnej z GDDKiA Realizacja konserwacji rowu R-46 na podstawie umowy partycypacyjnej z GDDKiA

9 ZADANIA DOTOWANE PRZEZ GMINĘ RASZYN
Podstawą współpracy Spółki Wodnej i Gminy Raszyn był ogłoszony konkurs na dofinansowanie zadań, umowa nr PSW/53/2012 podpisana po konkursie oraz aneks do jej treści rozszerzający zapisy umowy określonej co do treści w uchwale Rady Gminy Raszyn. Umowa obejmuje realizację siedmiu zadań, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy Raszyn wymagają udziału w wysokości 10% wartości środków własnych ze składek członkowskich. Umowa została podpisana w dniu 17 lipca 2012 roku a termin realizacji zadań jest określony na 30 listopada 2012 roku.

10 Zadanie dotyczące usunięcia awarii drenu w ul
Zadanie dotyczące usunięcia awarii drenu w ul. Rozbrat w Falentach Nowych Zadanie polegało na wymianie 1,5 m drenu przy studzience na prywatnej posesji, czyszczeniu 200 mb drenu i trzech studzienek. Zostało zmodyfikowane po odkopaniu studzienki , czyszczenia drenu na odcinku 300 mb oraz czyszczeniu trzech studzienek i wymianie pokrywy. Z zakładanego odmulenia 30% wykonaliśmy odmulenie od 75% do 100%. Wartość zadania brutto: zł Dren został zamulony w trakcie zrzucania wody przez WODROL przy budowie kanalizacji. Sprawę jako administrator drenu zgłaszaliśmy w trakcie budowy. Zadanie wymaga w 2013 roku dokończenia poprzez przebudowę odcinka drenu (inwestycja) od studzienki na terenie prywatnym do studzienki przy granicy z Falentami. Szacunkowy koszt tego zadania to około zł.

11 Rysunek poglądowy – awaria w ul. Rozbrat

12 Zadanie usunięcie awarii we wsi Słomin dren 1 „b”
Zadanie dotyczyło udrożnienia drenu we wsi Słomin, który odbiera wody aż od ul. Piaseczyńskiej. W trakcie realizacji dokonaliśmy korekty zadania o: oczyszczenie rowu U 5 na odcinku wsi Słomin z uwagi na to, że wyjście drenu w rowie było pod dnem i nie schodziła woda, wymianę drenu na odcinku 110 mb na plastikowe powodu fatalnego stanu tego drenu, dołożyliśmy 2 studzienki rewizyjne na odcinku wymienianego drenu. Ze względu na wolę właścicieli gruntów studnia przy ul. 6 – go Sierpnia i dwie studzienki rewizyjne są usytuowane 50 cm pod powierzchnią gruntu. Wartość zadania brutto: zł Dzięki temu zadaniu wieś Słomin ma stan odwodnienia, który doprowadziliśmy do przywrócenia pierwotnej jego sprawności. Obecnie będziemy poprzez rozbudowę melioracji i modernizację rowu U 5 podnosić sprawność odwodnienia na tym terenie.

13 Rysunek poglądowy - awaria wieś Słomin

14 Zadanie dotyczące modernizacji stawu przy ul. Irgi w Ładach
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Raszyn, która pogłębiała staw. Spółka Wodna wykonała faszynę i uformowanie nabrzeży stawu. Zgodnie z ustaleniami faszyna jest na wysokości odpowiadającej wylotowi spustu ze stawu do kolejnego przy ul. Za Olszynką. Kosztorys obejmował: umocowanie faszyny „15”, uformowanie brzegów, obsianie trawą. Wykonaliśmy faszyną „18”. Wartość zadania brutto: zł.

15 Staw w Ładach

16 Zadanie dotyczące konserwacji rowu w Falentach Nowych od ul
Zadanie dotyczące konserwacji rowu w Falentach Nowych od ul. Droga Hrabska do Raszynki Zadanie dotyczy konserwacji, tj. (odmulenie, wycinka traw, hakowanie, wywóz nadmiaru namułu) z obudowaniem kiszką faszynową dna rowu na odcinku 400 mb. Cały rów do ul. Droga Hrabska ma 650 mb. Różnica wynikała z ograniczenia kwoty w konkursie do wysokości zabezpieczonych środków w budżecie. Zadanie o wartości brutto: zł. Wymaga dokończenia w 2013 roku.

17 Konserwacja rowu w Falentach Nowych

18 Konserwacja Rowu R - 65 we wsiach Dawidy i Dawidy Bankowe
Zadanie na kwotę 98 tyś. zł w trakcie realizacji. Jego wykonanie powinno się rozpocząć po odmuleniu rzeki Raszynki na odcinku do ul. Grudzi. Raszynka nie jest odmulona, jednak stan tego rowu zmusił nas do realizacji na obecnym podwyższonym poziomie wody. W przypadku utrzymania się mrozów do 15 listopada zadanie zostanie przerwane z kosztami zakupu faszyny. Same koszty materiałowe zadania to zł. Zdjęcie obecnego stanu rowu R - 65

19 Zadania wymagające rozliczenia dotychczasowych prac
Konserwacja i modernizacja rowu R 30 (1) we wsi Janki na kwotę brutto zł. Zadanie wymaga zabezpieczenia środków na materiału w wysokości zł. Środki te Spółka mogłaby zabezpieczyć po rozliczeniu zadań wykonanych. W tym zadaniu udział własny mamy pokryty przez firmę IKEA POLSKA. Brak odbiorów zadań już wykonanych spowoduje to, że nie będziemy mogli wykonać w 2012 roku tego zadania. Konserwacja i modernizacja Kanału Załuskiego na kwotę zł. Zadanie dodatkowo wymaga udziału własnego Spółki Wodnej w wysokości zł. Kosztorys złożony przez nas na to zadanie wynosił zł. W konkursie Wójt Gminy Raszyn zmniejszył tą kwotę o 30%. Zadanie wymaga przebudowy przepustu w ul. Raszyńskiej. Przepust ten powiat wykona w 2013 roku.

20 Problemy w realizacji zadań w 2012 roku
Zbyt późne ogłoszenie konkursu i podpisanie umowy. Treść aneksu zmieniająca treść umowy stanowiącej załącznik do uchwały. Nałożenie wymogów dodatkowych co do dokumentacji dotyczącej odbiorów dwa tygodnie po zgłoszeniu zadań już zrealizowanych. Brak rozliczenia zadań już wykonanych pomimo pierwszego zgłoszenia na początku października. Brak ze strony Urzędu Gminy podczas odbiorów Inspektora z uprawnieniami melioranta, co utrudnia ocenę poprawności realizacji zadania pod względem technicznym.

21 30 października 2012 r. Opracował: Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Raszyn
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 30 października 2012 r. Opracował: Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Raszyn


Pobierz ppt "ZADANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ RASZYN W ROKU 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google