Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROPOZYCJE Opracowała: Edyta Jeżyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROPOZYCJE Opracowała: Edyta Jeżyk"— Zapis prezentacji:

1 PROPOZYCJE Opracowała: Edyta Jeżyk
Opis bibliograficzny PROPOZYCJE Opracowała: Edyta Jeżyk

2 BIBLIOGRAFIA Uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

3 ZASADY SPORZĄDZANIA OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
Określają je następujące normy: PN-ISO 690: 2002 r. (dla dokumentów drukowanych), PN-ISO-2:1999 r. (dla dokumentów elektronicznych). Źródła, z których przejmujemy dane do opisu: Karta tytułowa (dla książek), Ekran, dokumentacja towarzysząca, opakowanie (dla dokumentów elektronicznych), Etykieta na dokumencie, okładka, opakowanie (dla taśm magnetofonowych);

4 Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej i kolejno ponumerowane;
Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od elementów następnych za pomocą znaków interpunkcyjnych; Znaki interpunkcyjne ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie; Opisy piszemy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu; Numeru ISBN nie dzielimy na 2 linijki; Bibliografię umieszczamy na końcu pracy;

5 W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach, np.: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.; W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać również nazwisko tłumacza;

6 Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami; Jeśli książka ma więcej niż trzech autorów lub tylko redaktora – opis zaczyna się od tytułu. Po tytule podajemy dane pierwszej osoby z dopiskiem [i in.]; W przypadku pracy zbiorowej stosujemy skróty: wyb., oprac., red. (wybrał, opracował, redaktor)

7 Zbyt długi tytuł można skracać
Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem (...); Tytuł czasopisma umieszczamy w cudzysłowie; Informację o wydaniu pierwszym pomijamy; Wydanie określamy skrótem wyd.; Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić np.: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz;

8 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i oraz nazwy wydawcy;
Obowiązkowo należy podać rok wydania. W przypadku braku roku wydania, należy go określić w przybliżeniu i zapisać w nawiasie kwadratowym; Obowiązkowo podać numer ISBN. W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy; ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, zawierający zakodowane informacje o książce.

9 ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO KSIĄŻKI
autor tytuł odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz) wydanie numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu) miejsce wydania wydawca rok wydania liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego) ISBN

10 OPIS KSIĄŻKI JEDNEGO - TRZECH AUTORÓW
Nazwisko i imię autora (autorów): Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN Dostojewski Fiodor: Zbrodnia i kara. Przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ISBN Miłkowski Tomasz, Termer Janusz: Leksykon lektur szkolnych. Wyd. 3 rozsz. i uzup. Warszawa: Graf- Punkt, ISBN

11 OPIS PRACY ZBIOROWEJ Tytuł. Red. Imię i nazwisko. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN Historia teatru. Red. John Russell Brown. Przeł. Hanna Baltyn-Karpińska. Warszawa: Diogenes, ISBN

12 OPIS JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ
Tytuł tomu. Red. Imię i nazwisko. Wydanie. Oznaczenie tomu. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. Red. Julian Krzyżanowski. Tom 1. Warszawa: PWN, ISBN

13 OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA
Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Tytuł fragmentu, numery stron zajęte przez fragment. W opisie fragmentu pomijamy numer ISBN. Makowiecki Andrzej: Słownik postaci literackich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, Kordian, s Poświatowska Halina: Wszystkie wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, O uśmiechniętym tygrysie, s

14 OPIS ARTYKUŁU, ROZDZIAŁU W PRACY ZBIOROWEJ
Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. W: Tytuł pracy zbiorowej. Red. Imię i nazwisko. Wydanie. Numeracja części/tomu. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony Gajda Stanisław: Jak się porozumiewamy? W: Logopedia – pytania i odpowiedzi. Red. Tadeusza Gałkowskiego, Grażyny Jastrzębowskiej. Wyd. 2 zm. poszerz. Tom 1. Interdyscyplinarne podstawy logopedii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003, 19-26

15 WIERSZ ZAMIESZCZONY W ANTOLOGIi WIELU AUTORÓW
Baczyński Krzysztof Kamil: Pokolenie. W: Poezja polska w szkole średniej: od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Kama, 1999, s. 547

16 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
Autor artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok wydania, numer czasopisma, numery stron Janczak Dorota: Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego. „Biblioteka w Szkole” , nr 11, s. 9-10

17 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI W CZASOPIŚMIE
Autor książki recenzowanej: opis książki. Rec. Imię i nazwisko recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, numery stron Lipka Krzysztof: Słyszalny krajobraz : szkice o powiązaniach muzyki i literatury : od Abélarda do Rilkego. Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, Rec. Leszek Polony: O związkach literatury i muzyki. „Nowe Książki” 2004, nr 12, s. 39

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU
Nazwisko i imię udzielającego wywiadu: Tytuł artykułu. Rozmowę przepr. Imię i nazwisko przeprowadzającego wywiad. „Tytuł czasopisma” rok wydania, numer, strony Owsiak Jurek: Łatwo mi być sobą. Rozmowę przepr. Artur Maciak. „Cogito” 2008, nr 22, s

19 DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

20 ELEMENTY OPISU Autor Tytuł
Typ nośnika: podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-ROM], [DVD-ROM], [taśma magnetofonowa], [dyskietka] Wydanie (wersja) Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostępu – podana w nawiasie kwadratowym tylko dla dokumentów online Warunki dostępu – tylko dla dokumentów online Numer znormalizowany ISBN lub ISSN

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI NA PŁYCIE CD-ROM
Nazwisko i imię autora: Tytuł książki [Typ nośnika]. Wydanie/wersja. Miejsce wydania: Wydawca, data/rok wydania. Data aktualizacji. ISBN Sztuka i literatura: Encyklopedia multimedialna PWN. Pod red. Bartłomieja Kaczorowskiego [CD-ROM]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN X

22 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI W INTERNECIE
Nazwisko i imię autora: Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie/ wersja. Miejsce wydania: Wydawca, data/rok wydania [Data dostępu]. Warunki dostępu. ISBN Zapolska Gabriela: Moralność Pani Dulskiej: Komedia w trzech aktach [online] [dostęp: 2 grudnia 2011]. Dostępny na World Wide Web: moralnosc-panidulskiej.html

23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE ONLINE
Autor artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” [Typ nośnika]. Wydanie/rok, oznaczenie numeru. Data aktualizacji [Data dostępu]. Warunki dostępu. ISSN Wasilewski Juliusz: Bezpłatne zastępstwa są nielegalne. „Biblioteka w Szkole” [online]. 2007, nr 2 [dostęp: 11 grudnia 2011]. Dostępny na World Wide Web: /archiwum/2007/02/zastepstwa.pdf

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STRONY INTERNETOWEJ
Skórka Stanisław: Historia książki i bibliotek [online]. Kraków. 17 czerwca 2009 [dostęp: 11 grudnia 2011]. Dostępny w Word Wide Web: whk/

25 INNYCH TEKSTÓW KULTURY
OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU, RZEŹBY
Nazwisko i imię autora obrazu: Tytuł obrazu [il.]. W: Opis książki, w której zamieszczona została reprodukcja obrazu, numer strony Kandinsky Wassily: Różowy rycerz [il.]. W: Bassie Ashley: Ekspresjonizm. Przekł. Joanna Tyczyńska. Warszawa: Firma Księgarska Jacek i Olesiejuk – Inwestycje, 2006, s. 213

27 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce dystrybucji: Nazwa, rok produkcji. Typ nośnika Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda. Vision, płyta DVD Faraon [film]. Reż. Jerzy Kawalerowicz. Warszawa: Studio Filmowe Kadr, kas. wiz. VHS

28 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO
Odpowiedzialność główna: Tytuł dokumentu [Określenie dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. Typ nośnika Bajm: Martwa woda [dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, cop płyta CD Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Wiersze [dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania, taśma magnetofonowa

29 Bibliografia podmiotu – wszystkie dokumenty poddawane analizie
Bibliografia podmiotu – wszystkie dokumenty poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, fotografie, plakaty, filmy i inne. Bibliografia przedmiotu – pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o cytowanych dziełach i autorach.

30 ŹRÓDŁA: Bibliografia załącznikowa [online] [dostęp: 9 marca 2012]. Dostępny w Word Wide Web: Bonk Gabriela, Stronka Aleksandra: Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej [online] [dostęp: 9 marca 2012]. Dostępny w Word Wide Web: Supronowicz Iwona: Znormalizowany opis bibliograficzny i przypisy [online] [dostęp: 9 marca 2012]. Dostępny w Word Wide Web: Muraszko Iwona: Sposób sporządzania opisów bibliograficznych [online] [dostęp: 9 marca 2012]. Dostępny w Word Wide Web:


Pobierz ppt "PROPOZYCJE Opracowała: Edyta Jeżyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google