Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Kongres Towarzystw Naukowych Warszawa, września 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Kongres Towarzystw Naukowych Warszawa, września 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 I Kongres Towarzystw Naukowych Warszawa, 17-18 września 2013 r.
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych I Kongres Towarzystw Naukowych Warszawa, września 2013 r.

2 NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Wkład społecznego ruchu naukowo-technicznego w rozwój gospodarczy kraju. Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT Spis treści: Wspólne korzenie. FSNT-NOT dziś. Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne (SNT) – gospodarce. Przykłady – wdrożeń. Podsumowanie. I Kongres Towarzystw Naukowych

3 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Wspólne korzenie: 1807 r. – Zespół Pracujących Naukowo Techników Polskich Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, utworzony przez Stanisława Staszica. 1835 r. – Towarzystwo Politechniczne Polskie, utworzone w Paryżu przez Józefa Bema. I Kongres Towarzystw Naukowych

4 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Wspólne korzenie: Pruski: 1857 r. – utworzono Wydział Przyrodniczy przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. 1908 r. – powstało Towarzystwo Techników Polskich, które w 1911 r. przyjęło nazwę Stowarzyszenie Techników Polskich w Poznaniu. Austriacki: 1866 r. – utworzono Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych. 1877 r. – powstało Towarzystwo Ukończonych Techników, przemianowane w 1913 r. na Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. 1877 r. – powołano do życia Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Rosyjski: 1898 r. – powstało Stowarzyszenie Techników w Warszawie. I Kongres Towarzystw Naukowych

5 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT-NOT dziś: FSNT-NOT jest pozarządową organizacją społeczną o178-letniej tradycji. Zrzesza 39 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – SNT, w tym dwa działające w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Stowarzyszenia reprezentują wszystkie dziedziny techniki i skupiają 110 tysięcy członków indywidualnych. I Kongres Towarzystw Naukowych

6 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT-NOT dziś: działa w kraju sieciowo za pośrednictwem 48 oddziałów (Terenowych Jednostek Organizacyjnych). ma 33 własne Domy Technika. TJO nie mają Domu Technika TJO mają własne Domy Technika I Kongres Towarzystw Naukowych

7 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych I Kongres Towarzystw Naukowych FSNT-NOT dziś: Federacja i zrzeszone w niej SNT skupiające ekspertów opiniuje projekty: ustaw (sejmowych) i wydawanych rozporządzeń wykonawczych ministrów; gospodarczych programów rozwojowych proponowanych przez: ministerstwa i agendy rządowe, władze samorządowe.

8 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych SNT – gospodarce: Wkład społecznego ruchu naukowo-technicznego w rozwój gospodarczy kraju datuje się od pierwszych lat jego tworzenia. Uchwały i wnioski Kongresów Techników Polskich, od pierwszego w 1882 r. w Krakowie po ostatni – 2011 Łódź są tego najlepszym dowodem. Znaczące wydarzenia to: 1882 r. – integracja środowiska technicznego z trzech zaborów; 1917 r. – wypracowanie podstawowych funkcji gospodarki odrodzonej Polski; 1946 r. – włączanie się inżynierów w odbudowę kraju (Katowice); 1991/1992 r. – rozliczenie działalności NOT w PRL-u, włączenie się w przemiany ustrojowe; 2001/2002 r. – przygotowanie gospodarki do wejścia Polski do UE – XXIII Kongres Techników Polskich pod hasłem: Technicy Bliżej Rynku; 2010/2011 r. – XXIV Kongres Techników Polskich – innowacyjność jako najważniejsze wyzwanie dla polskiego przemysłu i gospodarki. I Kongres Towarzystw Naukowych

9 NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
SNT – gospodarce: Celem strategicznym Federacji i zrzeszonych w niej SNT od 2001 r. jest „Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz innowacyjności polskiej gospodarki, a obszarem szczególnego zainteresowania sektora msp.” Nie ma innowacji bez badań. Innowacje weryfikuje rynek. Czas jest wrogiem innowacji. Decydujące znaczenie dla gospodarki mają innowacje techniczne (produktowe i procesowe). Powołanie Centrum Innowacji w 2001 r. I Kongres Towarzystw Naukowych

10 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych SNT – gospodarce: W latach 2005 – 2006 w ramach projektu z programu SPO-WKP utworzono 35 Ośrodków Innowacji NOT na terenie całego kraju. Efektywnie działają do dziś i służą przedsiębiorcom sektora msp w realizacji projektów innowacyjnych, m.in. w: Bydgoszczy, Ostrołęce, Białymstoku, Łomży i Słupsku. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej” przyznała stowarzyszeniom naukowo-technicznym o ogólnopolskim zasięgu działania uprawnienia do wydawania opinii o tzw. nowej technologii przy ubieganiu się przedsiębiorców sektora msp o Kredyt Technologiczny w Banku Gospodarstwa Krajowego. Opinie o nowej technologii i innowacyjności inwestycji wydają SNT oraz TJO, a także Centrum Innowacji NOT. I Kongres Towarzystw Naukowych

11 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych SNT – gospodarce: Projekty celowe efektywną formą wsparcia dla sektora msp. Konkursy dla przedsiębiorców z sektora msp o dofinansowanie projektów celowych o charakterze innowacyjnym w oparciu o trzy umowy z MNiSW. Dofinansowywanie badań przemysłowych i prac rozwojowych mające na celu wdrożenie innowacyjnego wyrobu i/lub technologii. Projekty celowe w latach 2001 – 2013: Rozpatrzono wniosków; Zawarto 939 umów o dofinansowanie projektów celowych; Łączne nakłady na projekty: 647,5 mln zł; Łączne nakłady na prace b+r: 430, 8 mln zł; Przedsiębiorcom sektora msp przyznano dofinansowanie w wysokości 204 mln zł; Średnie dofinansowanie projektu: 217 tys zł; I Kongres Towarzystw Naukowych

12 I Kongres Towarzystw Naukowych I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych SNT – gospodarce: Efekty w latach : 767 zrealizowanych projektów celowych. Przyrost przychodów ze sprzedaży 1,4 mld zł. Przyrost zysku brutto: 217 mln zł. Wzrost zatrudnienia o osób. Uruchomiono w ten sposób produkcję nowych wyrobów lub wdrożono nowoczesne technologie. Przy dofinansowaniu ponad 200 mln zł zrealizowano projekty innowacyjne za sumę trzy razy większą; 2/3 środków pochodziło od przedsiębiorców. Uzyskano finansowanie innowacji takie jak w krajach UE: Budżet 1/3; Biznes 2/3. I Kongres Towarzystw Naukowych I Kongres Towarzystw Naukowych

13 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Przykłady – wdrożeń: Wieloczynnościowy agregat do sadzenia ziemniaków (ROW – III – 144 – 2010) Wnioskodawca: PPHU „AKPIL” Kazimierz Anioł, Pilzno Wykonawca badań: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Nakłady ogółem: 1,8 mln zł Dofinansowanie: 713 tys. zł Przyrost przychodów ze sprzedaży: 6,4 mln zł Przyrost zysku brutto: 800 tys. zł Wzrost zatrudnienia: 2 osoby I Kongres Towarzystw Naukowych

14 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Przykłady – wdrożeń: Typoszereg przyczep samozbierających do sianokiszonek (ROW – III – 120 – 2010) Wnioskodawca: Zakład Mechaniczny METALTECH Sp. z o.o., Mirosławiec Wykonawca badań: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Nakłady ogółem: 2 mln zł Dofinansowanie: 728 tys. zł Przyrost przychodów ze sprzedaży: 5,2 mln zł Przyrost zysku brutto: 625 tys. zł Wzrost zatrudnienia: 15 osób I Kongres Towarzystw Naukowych

15 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Przykłady – wdrożeń: Opracowanie technologii otrzymywania wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego z kontrolowaną zawartością tlenu, wodoru i innych pierwiastków śladowych oraz uruchomienie produkcji odlewów dla wielkogabarytowych przypustnic i zasów tego tworzywa (ROW – III – 040 – 2009) Wnioskodawca: Fabryka Armatur „JAFAR” S.A., Jasło Wykonawca badań: Instytut Odlewnictwa, Kraków Nakłady ogółem: 428 tys. zł Dofinansowanie: 166 tys. zł Przyrost przychodów ze sprzedaży: 1 mln zł Przyrost zysku brutto: 520 tys. zł Wzrost zatrudnienia: 1 osoba I Kongres Towarzystw Naukowych

16 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Przykłady – wdrożeń: Uniwersalny system odpylania i przewietrzania wyrobisk chodnikowych (ROW – III – 009 – 2009) Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG Sp. z o.o., Dobre Miasto Wykonawca badań: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice Nakłady ogółem: 626 tys. zł Dofinansowanie: 257 tys. zł Przyrost przychodów ze sprzedaży: 1,3 mln zł Przyrost zysku brutto: 190 tys. zł Wzrost zatrudnienia: 2 osoby I Kongres Towarzystw Naukowych

17 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych SNT – gospodarce: W 2009 r. powstała spółka celowa „Akcelerator Innowacji NOT” w celu inicjowania działalności innowacyjnej w ramach projektu Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych. Akcelerator Innowacji NOT oferuje pomysłodawcom: Bezpłatny dostęp do usług doradczych. Wparcie finansowe na założenie firmy i rozpoczęcie działalności. I Kongres Towarzystw Naukowych

18 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Podsumowanie: Społeczny ruch to: Dorobek historyczny. Ogromny potencjał intelektualny. Możliwości realizacyjne: Specjaliści (SNT); Sieć (TJO); Współpraca międzynarodowa i bilateralna (FEANI, WFEO). Współpraca z resortami gospodarki, nauki, edukacji, agendami rządowymi, organami samorządu terytorialnego i zawodowego. Integracja ze środowiskami uczelni technicznych, instytutami badawczymi oraz PAN, PAU i AIP. Integracja z polonijnymi środowiskami technicznymi. Doświadczenia we wdrażaniu innowacji w msp, szkoleniach i ekspertyzach. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi. Własna oficyna wydawnicza. Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. I Kongres Towarzystw Naukowych

19 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Podsumowanie: Bez inżynierów nowocześnie wykształconych (wiedza i umiejętności techniczne, rozumienie mechanizmów rynkowych) trudno wyobrazić sobie rozwój gospodarki kraju. Mamy wątpliwości, czy świadomość tego jest powszechna wśród polityków i społeczeństwa. I Kongres Towarzystw Naukowych

20 I Kongres Towarzystw Naukowych
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Siedzibą władz FSNT-NOT i władz wielu SNT został zbudowany w 1905 r. Warszawski Dom Technika mieszczący się przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Dziękuję za uwagę I Kongres Towarzystw Naukowych


Pobierz ppt "I Kongres Towarzystw Naukowych Warszawa, września 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google