Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO SPORT (SE DESPORTARE łac.) - bawić się, przyjemnie spędzać czas, oddawać rozrywkom. SPORT - działalność mająca na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej manifestację, uprawiana systematycznie wg pewnych reguł, w której występuje pierwiastek współzawodnictwa i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników. CEL - współzawodniczenie o pierwszeństwo. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

2 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
NAUCZANIE (Okoń 2003) - planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami, polegająca na wywoływaniu i utrwalaniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu i całej osobowości - pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i własnej działalności praktycznej. Nauczanie jest działalnością intencjonalną, co oznacza, że intencją nauczyciela jest wywoływanie uczenia się jako czynności podmiotowej samych uczniów. TRENOWANIE (Kosendiak 2004) – „wpływanie z zewnątrz w celu nauczania, w efekcie którego podnosi się umiejętności, możliwości, oddziałuje na zachowanie, wychowanie”; „… systematyczne ćwiczenie mające na celu nabycie lub zachowanie pewnych właściwości czy umiejętności” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

3 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Sprzeczność
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu EGALITARNOŚĆ Selekcja naturalna (dobrowolna) Udział wszystkich chętnych Uprawianie bez względu na wiek Dostosowywanie zajęć do możliwości uczestników Sprzeczność ELITARNOŚĆ Selekcja wymuszona Udział wybranych uzdolnionych Stosowanie testów oceny uzdolnień Uwzględnienie wieku rozpoczynania treningu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

4 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu Różnorodność oddziaływania Wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny uczestników – celem uczestnictwa Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej Funkcja stymulacyjna, adaptacyjna i kompensacyjno – korektywna w poszczególnych okresach życia człowieka Badanie ogólnego stanu zdrowia Sprzeczność Specjalistyczne oddziaływanie Specjalistyczny rozwój psychofizyczny uczestników – środek indywidualnego rozwoju zawodowego Rozbudzanie zainteresowań dotyczących dyscypliny Stosowanie specjalnych diet oraz wspomagania medycznego Badania ogólnego stanu zdrowia i specyficznych zdolności motorycznych, typu budowy ciała Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

5 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu Rozwój zdolności ogólnych Sprawność psychofizyczna jako cel Ogólne zwiększenie sprawności fizycznej i pomnożenie zdrowia (podnoszenie na wyższy poziom siły) Rzadkie występowanie urazów sportowych Sprzeczność Rozwój dyspozycji osobniczych Sprawność psychofizyczna jako środek Stosowanie specyficznych metod i form rozwijania określonych dyspozycji (np. kształtowanie wytrzymałości szybkościowej) Częste występowanie przeciążeń i urazów sportowych Występowanie zjawiska dopingu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

6 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu Środki oddziaływania Uśrednione Wzbudzanie pozytywnych emocji Stosowanie głównie form zabawowych Sprzeczność Zindywidualizowane Monotonia powtórzeń, aż do uzyskania biegłości w działaniu Uwzględnienie etapów w szkoleniu (wszechstronny, ukierunkowany, specjalny) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

7 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu UPRASZCZANIE PRZEPISÓW I REGUŁ Upraszczanie prowadzące do utraty tożsamości z dyscypliną sportu (rezygnacja z najbardziej złożonych przepisów gry) Sprzeczność UTRUDNIANIE PRZEPISÓW I REGUŁ Zwiększanie stopnia trudności jako podstawa rozwoju dyscypliny (ograniczanie czasu rozegrania akcji, ograniczenia pola gry) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

8 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu Współzawodnictwo Środek rozwoju cech prospołecznych (altruizm, współdziałanie z innymi) Uczestnictwo w turniejach, festynach, zawodach o zasięgu głównie regionalnym Sprzeczność Cel – wyniki uzyskiwane w rywalizacji sportowej Regularne uczestnictwo w rozgrywkach krajowych, europejskich lub światowych (ligi, mistrzostwa, turnieje) wyznaczonych wg kalendarza imprez sportowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

9 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu Cele autoteliczne Hedonizm, zabawa, empatia, asertywność Wartości rekreacyjne (odnowy po pracy) Integracja społeczna Sprzeczność Cele heteroteliczne Awans sportowy w rywalizacji z przeciwnikiem Zysk finansowy – premie za realizację celów sportowych Stypendia sportowe, zatrudnianie na umowę o pracę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

10 Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu KONTROLA Porównywanie siebie z samym sobą (postęp czy spadek wyników) Porównywanie z rówieśnikami Sprzeczność Porównywanie z innymi sportowcami lub zespołami Zajęte miejsce w rozgrywkach klasyfikowanych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

11 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu Nauczyciel Wychowawca o społecznej wrażliwości Wiedza ogólna Motywacja pozytywna (słowne wzmocnienia pozytywne) Działa zazwyczaj sam Sprzeczność Trener sportowca Trener – kierownik o wrażliwości metodyka dyscypliny Wiedza ogólna i specjalna Motywacja pozytywna i negatywna (nagradzanie i karanie finansowe) Współpraca z ekspertami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

12 ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO Aktywność ruchowa w wychowaniu fizycznym Aktywność ruchowa jako dyscyplina sportu System organizacji Klasy z określoną liczbą godzin wf Zajęcia pozalekcyjne (3-4 razy w tygodniu) Wycieczki Zielone szkoły Sprzeczność Klasy sportowe ze zwiększoną liczbą godzin wf (od 7 do 18) Zajęcia specjalistyczne w specyficznych warunkach (6-10 razy w tygodniu) Obozy sportowe letnie i zimowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

13 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

14 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Szkolny Związek Sportowy jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Program SZS uwzględniający aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy się uznaniem władz państwowych i samorządowych oraz społeczeństwa. Głównym długofalowym celem działań SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.  Dla SZS głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest  przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

15 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Cele te osiąga Szkolny Związek Sportowy poprzez: Organizowanie powszechnie dostępnych form sportowania i udziału w zawodach. W imprezach i organizowanych zawodach w ciągu roku bierze udział około 2,5 mln dzieci i młodzieży w wieku lat w tym między innymi: - A/ w systemie zorganizowanym: Igrzyska Młodzieży Szkolnej (10 – 13 lat) Gimnazjada  (13 – 16 lat ) Licealiada (16 – 20 lat) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

16 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY B/ w systemie „Sport Wszystkich Dzieci” ·         turnieje i zawody regionalne, ogólnopolskie w różnych dyscyplinach sportu, ·         festyny rodzinne, ·         festyny integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych, ·         konkursy, ·         turniej gier i zabaw „Puchar 5 milionów”, ·         akcja letniego wypoczynku, ·         imprezy organizowane w okresie Tygodnia sportu szkolnego (czerwiec), oraz z okazji inauguracji Sportowego Roku  Szkolnego (wrzesień), ·         program „Animator sportu dzieci i młodzieży”, ·         program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”. ·         Szkolenie „Młodzieżowych Organizatorów Sportu” ·         Szkolenie „Młodzieżowych Sędziów Sportowych” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

17 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 2. Rozwijanie systemu aktywności rówieśniczej (samorządne formy udziału dzieci i młodzieży w organizowaniu zajęć – wolontariat młodzieżowy). 3. Prowadzenie tzw. „Warsztatów promocji zdrowia” i „Wywiadówek” z rodzicami, nauczycielami i działaczami samorządowymi. 4. Prowadzenie takich programów jak „Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

18 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Programy te realizujemy poprzez: 1. Organizacyjną sieć Szkolnego Związku Sportowego obejmującą wszystkie szczeble administracji (województwa, powiaty, gminy) i szkoły wszystkich typów. 2. Wydawanie miesięcznika „LIDER” w nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy. 3. Współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się krzewieniem zdrowego stylu życia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

19 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Imprezy i zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się : popularnością i masowością; dużym zasięgiem terytorialnym; dużym wydźwiękiem społecznym a co za tym idzie mają duży potencjał informacyjny i promocyjny dla wyeksponowania materiałów sponsora. Charakterystyka imprez Imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w systemie zorganizowanym przeprowadzane są na następujących szczeblach rozgrywek: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

20 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Na szczeblu szkoły: Podstawowym zadaniem na szczeblu szkoły jest realizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS) jako system całorocznej działalności sportowej w szkole. Organizatorem wszystkich imprez sportowych w szkole jest Szkolny Klub Sportowy lub Uczniowski Klub Sportowy. Szkolne Igrzyska Sportowe powinny być systemem całorocznego „sportowania” młodzieży, która nie będzie uprawiać sportu wyczynowego na najwyższym poziomie. Program Szkolnych Igrzysk Sportowych dostosowany jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów. W grach sportowych w kategorii dzieci zawody przeprowadza się w oparciu o program mini gier. Niezależnie od dyscyplin podstawowych, szkoła może realizować inne dyscypliny regionalne. SZS dąży do tego, aby Igrzyska Szkolne trwały cały rok szkolny i obejmowały swym zasięgiem całą młodzież szkolną. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

21 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Na szczeblu miasta, gminy i powiatu: Zawody odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy oraz o prawo reprezentowania swego środowiska w zawodach wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i powiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, w których przeprowadzane są finały wojewódzkie z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do przeprowadzenia zawodów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

22 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Na szczeblu województwa: W programie znajdują się wszystkie dyscypliny podstawowe  oraz te z pozostałych,  które objęte są programem rozwoju sportu danego województwa. Zawody finałowe przeprowadza się jako jedną dużą imprezę, albo w celu aktywizacji środowisk i pełnego wykorzystania obiektów sportowych znajdujących się w terenie, jako ciąg wielu imprez organizowanych w poszczególnych blokach. Celem przedstawionej przez Szkolny Związek Sportowy oferty dla poszczególnych typów szkół jest umożliwienie startu w zawodach  objętych systemem współzawodnictwa sportowego w województwie, a dla najlepszych możliwość konfrontacji z najlepszymi zespołami z innych województw. Według przeprowadzanego w poszczególnych województwach współzawodnictwa szkół oraz nadsyłanych sprawozdań wynika , że w zawodach na szczeblu gminnym uczestniczy około 75% szkół. Zawody wyższego szczebla są organizowane  wg regulaminów  i zasad prowadzonego współzawodnictwa w danym województwie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

23 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „Zaledwie około 30% dzieci i młodzieży uprawia różne formy ruchu, których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne organizmu”. Diagnoza stanu zdrowia zapisana w Narodowym Programie Zdrowia ( ) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

24 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „Z badań nad kondycją fizyczną młodzieży wynika, że spadek udziału aktywności fizycznej w życiu współczesnych pokoleń jest szybszy od możliwości jego wyrównywania w procesie szkolnego wychowania fizycznego. Dawniej, kiedy szkolne wychowanie fizyczne było dodatkiem do całodziennej aktywności ruchowej ucznia przedmiotowi temu można było przypisywać – przynajmniej w teorii - współudział w stymulacji somatyczno-motorycznego rozwoju. Dzisiaj, gdy dla większości młodzieży szkolnej obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego są często jedyną formą aktywności fizycznej, proces ten, z powodu podprogowej częstotliwości i intensywności bodźców ruchowych, nie może - nawet w założeniu – być czynnikiem fizycznego rozwoju” (Grabowski Henryk, Leszno 2004) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

25 KALENDARZ SZKOLNYCH IMPEZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2006/2007
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY KALENDARZ SZKOLNYCH IMPEZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2006/2007 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

26 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN OGÓLNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwa Sportu) Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych: a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa szkół podstawowych b) Gimnazjada - mistrzostwa gimnazjów c) Licealiada - mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem SZS. W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych. Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

27 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY II. CELE I ZADANIA Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

28 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY III. ORGANIZATORZY Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Szkolny Związek Sportowy. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są: w szkole - Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy, w gminie/mieście - Zarząd Gminy SZS / Gminny Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym, w powiecie - Powiatowy SZS / Powiatowy Organizator Imprez Sportowych porozumieniu ze starostwem powiatowym, w rejonie - Powiatowy SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS, w województwie - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. finały krajowe - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Zarządu Głównego SZS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

29 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY III. ORGANIZATORZY Do obowiązków organizatora zawodów należy: opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez sportowych, powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 10 dni wcześniej, zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej, przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów, zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy), w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego przekazu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

30 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY IV. SZCZEBLE ZAWODÓW Szkolne Igrzyska Sportowe - przeprowadzane przez SKS-y, UKS-y w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu dziecku. Gminne i powiatowe - przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych o mistrzostwo miasta/gminy i powiatu w szerokim programie, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny. Rejonowe, półfinałowe i wojewódzkie - przeprowadzane według programu ustalonego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na podstawie wytycznych Zarządu Głównego SZS i opinii nauczycieli wychowania fizycznego. Ogólnopolskie – w wybranych dyscyplinach, głównie dla młodzieży gimnazjalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

31 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY V. UCZESTNICTWO We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji). Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin. W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły (wg załączonego wzoru). Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy kalendarz jest wzorcem, na którym tworzone są kalendarze wojewódzkie i inne z możliwością rozszerzania kalendarza o dyscypliny i zawody które rozgrywane są lokalnie i regionalnie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

32 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PROGRAM "ANIMATOR SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY" 2007 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 1. Cele i zadania programu: - zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

33 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY - wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci  i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze; - w roku 2007 systemem objętych zostanie ok animatorów, dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe na umowy  w wysokości po 250 zł (brutto) miesięcznie przez okres  8 miesięcy, realizowane w dwóch edycjach: I  (marzec - czerwiec),  II (wrzesień - grudzień); - w ramach zawartej umowy zostanie zrealizowanych w poszczególnych edycjach po 80  godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w Dzienniczku zajęć animatora. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

34 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 2. Organizator Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego - koordynator i realizator zadania na podstawie umowy  z Departamentem Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu. Szkolny Związek Sportowy w 16 województwach- współorganizator. 3. Uczestnicy - adresaci programu nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów  pracujący  z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia (minimum instruktorskie) na podstawie obowiązujących przepisów. 4. Kryteria zgłoszeń - zgłoszenia kandydatów (według  wzoru wniosku), podpisane przez upoważnione osoby  stowarzyszenia oraz przedstawiciela samorządu lokalnego należy kierować do Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych w terminie do dnia 31 stycznia (I edycja) i do 30 lipca (II edycja); Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

35 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY - wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i  stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży - wniosek winien zawierać deklarację o zabezpieczeniu dla animatora na realizację programu z innych źródeł, na szczeblu lokalnym, minimum 250 zł miesięcznie pozostałej części wynagrodzenia (brutto); - warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno - szkoleniowe, deklaracja o zabezpieczeniu dopłaty i nie pobieranie wynagrodzenia ze środków specjalnych Ministerstwa Sportu w ramach realizacji innych programów. - przy zatrudnieniu na umowę o pracę w Klubie pozaszkolnym - praca z nową grupą dzieci i młodzieży; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

36 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 5. Sposób wyboru uczestników - Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego powołuje Centralną Komisję  Programu Animator sportu dzieci i młodzieży. - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy powołuje Komisję Wojewódzką w skład której powinni wchodzić przedstawiciele: SZS, Z LZS, wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia kultury fizycznej, Kuratorium Oświaty oraz komórki organizacyjnej ds. kultury fizycznej samorządu wojewódzkiego; - Komisje Wojewódzkie po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów w terminach do: 1marca (I edycja) i 30 sierpnia    (II edycja);  zbiorcze listy animatorów  przesyłają do Zarządu Głównego SZS; - ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja programu Animator sportu dzieci i młodzieży powołana przez Zarząd Główny SZS. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

37 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport. UKS może zajmować się jedną (np. piłką nożną) bądź kilkoma dyscyplinami sportu. Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport. UKS jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, tworzy się go z myślą o dzieciach i to one są jego głównymi członkami. UKS założyć może 15 dorosłych osób - rodziców, wychowawców, nauczycieli. Opiekę nad UKS sprawują trenerzy lub nauczyciele WF w szkole. Najczęściej Uczniowskie Kluby Sportowe tworzone są przy szkołach i Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji. Każdy Uczniowski Klub Sportowy może starać się o otrzymanie sprzętu sportowego, który pomoże Wam w uprawianiu danej dyscypliny sportu. UKS może zajmować się jedną (np. piłka nożną) bądź kilkoma dyscyplinami sportu. Będąc zawodnikiem UKS poznajesz mnóstwo nowych ludzi, zawiązujesz przyjaźnie, uczestniczysz w zawodach sportowych w różnych zakątkach Polski, co pozwala poznać inne regiony kraju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

38 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności społecznych Szkoła jest często jedynym miejscem, gdzie mają szansę na rozwój sprawności fizycznej oraz naukę podstawowych zasad poprzez zabawę, na przykład sposobu ustalania i stosowania reguł w celu osiągnięcia założonych celów w ramach zespołu. Ponadto sport w szkole jest bezcenny dla realizacji programu ogólnego kształcenia, ponieważ redukuje potencjał agresji i poprawia sprawność umysłową oraz zdolność koncentracji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

39 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Zajęcia sportowe w szkole stanowią doskonałą okazję do nabywania umiejętności społecznych oraz edukacji prozdrowotnej.  Tworząc atrakcyjną ofertę sportową w szkole, nauczyciele mogą motywować uczniów do wieloletniego uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach fizycznych.   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

40 SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Odpowiednie środowisko uczenia się to takie, w którym mniejszy nacisk kładzie się na kwestię wygranej lub przegranej, natomiast sprawą podstawową jest jak najliczniejsze uczestnictwo wszystkich uczniów w różnych dyscyplinach sportu, które stymulują rozwój społeczny i osobisty jednostek, stanowią źródło zabawy i sukcesu dla wszystkich, umożliwiają nabywanie i udoskonalanie umiejętności oraz kształtują właściwą postawę sportową: opanowanie, dyscyplinę, współpracę, tolerancję i szacunek dla innych.   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

41 e-mail: katedra.zgs@awf.wroc.pl
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Akademia Wychowania Fizycznego Katedra Zespołowych Gier Sportowych Wrocław Wrocław ul. J. I.Paderewskiego 35 tel Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,


Pobierz ppt "ORGANIZACJA SPORTU SZKOLNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google