Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Cyfryzacja” - co jest do zrobienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Cyfryzacja” - co jest do zrobienia"— Zapis prezentacji:

1 „Cyfryzacja” - co jest do zrobienia
Anna Streżyńska Warszawa, r.

2 „Cyfryzacja” Informatyzacja administracji Społeczeństwo informacyjne
Sieci szerokopasmowe Regulacja rynku komunikacji elektronicznej

3 Informatyzacja administracji - cele
Usprawnienie funkcjonowania Realizacja usług e-administracji Dostarczanie informacji zarządczej Przejrzystość i kontrola

4 eAdministracja w Polsce
Poziom wdrażania usług poniżej średniej UE Niezmienny od 6 lat Procent populacji korzystającej z e-usług – 5 od końca w UE, poniżej 30% Słaba podaż e-usług Brak integracji systemów Niespójności i braki danych w systemach Niska ocena ze strony KE Rozziew między usługami jst a administracji centralnej

5 Realizacja systemów na 29 systemów finansowanych z 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli e-administracji, 13 wymaga mniej lub bardziej poważnych korekt, 1 – optymalizacji funkcjonalności, 3 nie są jeszcze rozpoczęte, 7 realizowanych jest zgodnie z harmonogramem;

6 Przyczyny Silosowość administracji i jej systemów
Wyrywkowe rozwiązania – związki firm z poszczególnymi urzędami Resortowe a nie państwowe podejście do pieniędzy UE Brak B+R na styku z administracją (brak innowacji) Słabość resortu MAiC (ministerstwo od wszystkiego, kierujące się modną nowomową Web 2.0, Państwo 2.0, w praktyce nie rozumiejące IT i społeczeństwa informacyjnego, o czym świadczą liczne wpadki, począwszy od ACTA skończywszy na ustawie o zbiórkach publicznych) Brak horyzontalnych programów; wzrost liczby programów miękkich, udział lobbystów Brak oceny i egzekucji.

7 Wykorzystanie systemów IT do zarządzania Państwem:
Administracja oparta na IT stanie się ważnym czynnikiem budowy kapitału intelektualnego kraju. Wdrażanie innowacji spowoduje rozwój ośrodków naukowych pracujących dla administracji. Budowa systemów IT w administracji we współpracy z użytkownikami końcowymi prowadzi do Państwa sprawnego i skutecznego Zintegrowane bazy wiedzy administracji pozwolą na skuteczne zarządzanie projektami o wymiarze państwowym. Zintegrowane bazy wiedzy administracji pozwolą na realizację potrzeb społecznych i indywidualnych. IT w administracji prowadzi do oszczędności – administracja kompetentna, niewielka, sprawna. Budowa sieci współpracy między administracją, nauką a NGOs.

8 Jak? Podporządkowanie (i nadzorowanie) informatyzacji administracji Prezesowi Rady Ministrów lub jednostce centralnej, nie jednemu z resortów. Zakres odpowiedzialności: centrum bazodanowe, sieci specjalne, koordynacja projektów sektorowych i ponadsektorowych, odpowiedzialność za standardy jakościowe i metodyki, prace badawczo-rozwojowe, opracowywanie studiów wykonalności.

9 Jak? Audyt przedsięwzięć informatycznych pod kątem głównych procesów administracyjnych, ich optymalizacji (skuteczność obsługi klienta, jakość informacji, przejrzystość) Przegląd wszystkich systemów pod kątem powiązań i możliwych funkcjonalności (np. CEIDG, ZUS, ePUAP, SDIP) Określenie głównych projektów informatycznych państwa Stworzenie Planu Informatyzacji Państwa Wskazanie projektów do naprawy Zainicjowanie projektów istotnych do 2020 Stworzenie zasobu kadrowego

10 Społeczeństwo informacyjne – Wielka 5tka
Implementacja dyrektywy e-commerce Nowelizacja ustawy o informatyzacji UŚUDE Zbiorki publiczne Otwarte zasoby Ścieżka legislacyjna może trwać trzy lata i polegać na odbijaniu ustawy od lobbysty do lobbysty, od NGO’s do stowarzyszeń twórczych, a ministerstwo nie ma wyrazistego poglądu, unikając podjęcia decyzji i konfliktu. Przykładem jest UŚUDE: przeszła przez różne ministerstwa, grupę Dialog, grupę warsztatową dot. modeli biznesowych i specjalny "okrągły stół". Ustawę opiniowały zarówno organizacje pozarządowe, jak i organizacje reprezentujące twórców. I została wywrócona w ostatnich dniach. Podobnie z ustawą o otwartych zasobach.

11 Sieci szerokopasmowe Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu. Obecnie ponad 25% Polaków do dyspozycji ma pasmo o przepustowości do 2 Mb/s. Aż 76% nie dysponuje łączem szybszym niż 10 Mb/s. Ale 7,8 mln linii jest NGA i NGA ready. Wszystkie te łącza powstały w wyniku działalności operatorów alternatywnych.

12 Sieci szerokopasmowe Środki unijne – RPO na 31.01.2013
Alokacja Wartość podpisanyc h umów Wartość środków wypłaconyc h % wartoś ci umów Wartość wskaźnika docelowa Wartość faktyczn ie osiągnię ta zł, 15,5% km sieci 361 km sieci

13 Co robić? Wypełnienie rekomendacji społecznego Komitetu Memorandum pracującego od 2011 r. w MAiC (z 44 rekomendacji zostało wypełnionych 8) Dotyczą one zarówno barier administracyjno-prawnych (prawo o drogach, ochrona środowiska, geodezja i kartografia) jak i samych procedur związanych z kwalifikowaniem obszarów/projektów do wsparcia oraz rozliczaniem finansowania. Koordynacja obecnych programów w celu maksymalizacji wykorzystania dostępnych środków Przygotowanie koordynacji perspektywy budżetowej oraz przyjęcie ułatwień inwestycyjnych, w tym ustawy o korytarzach przesyłowych a także zaleceń KE z dyrektywy ramowej w telekomunikacji (koordynacja inwestycji) Przeznaczenie wszystkich środków dla operatorów.

14 Regulacja rynku komunikacji elektronicznej
Prawdziwą synergię rynków komunikacji elektronicznej (telekomunikacji, mediów) osiągnie się poprzez integrację systemu regulacyjnego mediów i telekomunikacji wraz z regulacjami takimi jak prawo autorskie. Niezbędne jest utworzenie jednego organu regulacyjnego, wykonującego uprawnienia w obu tych sektorach. Wymaga to połączenia UKE i KRRIT.


Pobierz ppt "„Cyfryzacja” - co jest do zrobienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google