Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2011 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. © Stowarzyszenie Miasta w Internecie POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS Nowy model alfabetyzacji cyfrowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2011 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. © Stowarzyszenie Miasta w Internecie POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS Nowy model alfabetyzacji cyfrowej."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2011 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. © Stowarzyszenie Miasta w Internecie POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS Nowy model alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+ Łódzkie wyzwania przyszłości

2 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Edukacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla państwa i gospodarki – jej deficyt jest jedną z fundamentalnych barier rozwojowych Polski 2 Kompetencje E-biznesu Kompetencje cyfrowe praktyków Informatyków Podstawowe E-Umiejętności Integracja cyfrowa Dojrzali Polacy wykluczeni cyfrowo nie zbudują gospodarki wiedzy - ograniczają wzrost konkurencyjności gospodarki i obniżają poziom innowacyjności i tempo transformacji państwa Upowszechnienie kompetencji cyfrowych ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu krajem, opiece zdrowotnej, edukacji, rozwoju wsi i administracji

3 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Trzy czwarte pokolenia 50+ w Polsce to osoby pozostające poza światem cyfrowym! Ma to silnie negatywny wpływ na szanse rozwojowe 3 Z Internetu korzysta: 48 proc. osób w wieku 45-54 lata 32 proc. osób w wieku 55-64 lata 9 proc. osób powyżej 65 r.ż. [CBOS, Korzystanie z Internetu, VIII, 2011] 56 proc. Polaków to Internauci W 2015 roku 90 proc. zawodów będzie wymagało posiadania podstawowych umiejętności cyfrowych [DG Enterprise and Industry] W Polsce pracuje zaledwie 29,6 proc. osób w wieku 50+. Nie pracuje ponad 9 mln osób spośród 13 mln [GUS, 2011] Szanse pokolenia 50+ na rynku pracy są silnie powiązane z posiadaniem kompetencji cyfrowych 10 mln osób jest wykluczone z korzystania z usług online, zarówno w perspektywie życia prywatnego, jak i zawodowego

4 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Integracja cyfrowa pokolenia 50+ to dobra inwestycja! 4 Obszar Zakres Szacunkowa wartość po pełnej integracji Dodatkowe roczne korzyści Zatrudnienie6,2 mln osób7,2 mln osób12,5 mld zł Płace 1980 zł netto miesięcznie 2080 zł netto miesięcznie 7,1 mld zł (100 zł netto miesięcznie) Podnoszenie kwalifikacji (edukacja) 0,5 mln osób0,7 mln osób200 mln zł Aktywność społeczna5,6 mln osób6,9 mln osób1,3 mln osób Razem: 19,8 mld zł oraz 1,3 mln więcej osób aktywnych społecznie Źródło: PwC, 2012 Pełna integracja cyfrowa pokolenia 50+ oznaczałaby dodatkowe 24 mld zł rocznie dla budżetu państwa i gospodarstw domowych

5 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Przyczyny wykluczenia cyfrowego pokolenia 50+ są inne niż powszechnie sądzono – inne musza być narzędzia przeciwdziałania 5 Najważniejsze bariery wejścia w Internet: brak osobistych motywacji, niechęć do zmian, redukcja aspiracji brak poczucia realnych korzyści wynikający braku dobrych przykładów i utrudnionego dostępu do wiedzy we własnym środowisku (wieś, grupy wykluczenia społecznego, ograniczona mobilność) obawa (strach, uprzedzenia) przed nowymi, nieznanymi rozwiązaniami technicznymi deficyt kompetencji do korzystania z Internetu – deficyt wiedzy i umiejętności praktycznych. Najważniejszą barierą nie są: ani brak lub utrudnienia w fizycznym dostępie do Internetu, ani wysoka cena usługi dostępowej. Dominującą barierę cyfrowej integracji tworzą czynniki psychospołeczne

6 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Konieczne są nowe regionalne modele integracji cyfrowej, odzwierciedlające uwarukowania regionalne - nie ma cudownego środka 6 Każdy z poziomów piramidy kompetencji cyfrowych winien być traktowany odrębnie – narzędzia i techniki edukacji nie rozwiązują problemów na rożnych poziomach [podstawowy błąd popełniany dotąd w planowaniu i realizacji projektów edukacji cyfrowej] Integracja cyfrowa to nie pakiet szkoleń narzędziowych (w typie ECDL, lecz program zróżnicowanych działań włączających do codziennej praktyki grup docelowych cyfrowy kanał zaspakajania potrzeb i realizacji wyzwań życiowych Pierwszy krok pokolenia 50+ w Internecie związany być musi z pobudzeniem motywacji, prezentacją korzyści w życiu i pracy i uświadomieniem codziennych potrzeb jakie aktywność w sieci zaspakaja nie zaś ze szkoleniem komputerowym Integrację cyfrową należy kojarzyć z postępującymi procesami przemian technologicznych: mobilnością - w tym dostępu do Internetu, nowymi terminalami - tablet, smartfon, mediami społecznościowymi – nowymi relacjami, otwartością zasobów i zdalnym dostępem do usług E-biznesu

7 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. P OLSKA C YFROWA R ÓWNYCH S ZANS - program stworzenia systemu integracji cyfrowej pokolenia 50+ w Polsce 7 Szkolenia 2600 Latarników Polski Cyfrowej – certyfikowanych animatorów, działających w lokalnych środowiskach – głównie wiejskich Wsparcie Krajowego Centrum Kompetencji Cyfrowych wyposażonego w odpowiednią infrastrukturę techniczną, rozwijającego portal, zespół badawczy oraz ekspertów wspomagających działania latarników, prowadzącego badania naukowe Konkurs na programy działań lokalnych – wsparcie 200 najlepszych programów grantami w okresie styczeń 2013 – czerwiec 2014

8 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Wyniki badań wskazują na potrzebę skonstruowania projektów integracji cyfrowej wokół 4 podstawowych założeń LOKALNOŚĆ lokalny charakter prowadzonych działań - możliwość uzyskania przez dorosłych wsparcia we własnym bliskim środowisku, Dorośli chcą uczestniczyć w wydarzeniach w znanych im lokalizacjach: domach kultury, świetlicach wiejskich i remizach OSP, a nawet domach prywatnych CZYNNIK B jak bliskość wsparcie ze strony latarników PCRS - osób wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz wprowadzania osób dorosłych w cyfrowy świat (animatorzy społeczni, lokalni liderzy), cieszących się zaufaniem w danym środowisku, kreatywnych, posiadających umiejętności budowania wspólnoty wokół działań lokalnych. Wsparcie to oczekiwane jest szczególnie od osób bliskich i znajomych: rodziny, autorytetów środowiskowych, kolegów w pracy 8

9 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. powiązanie korzyści z Internetu z osobistymi potrzebami - w procesie wprowadzania osób dorosłych w cyfrowy świat w pierwszej kolejności liczyć się będzie dotarcie do indywidualnych motywacji i potrzeb, a dopiero w drugiej skuteczny trening technicznych umiejętności. Z tego ustalenia wynika konieczność adresowania działań do konkretnie określonych grup docelowych. POTRZEBY KORZYŚCI KREATYWNA EDUKACJA kreatywny model działań edukacyjnych – odejście od sformalizowanych, certyfikowanych szkoleń prowadzonych przez specjalistów - informatyków koncentrujących się na umiejętnościach korzystania ze sprzętu i oprogramowania – na rzecz społecznych wydarzeń edukacyjnych, o charakterze motywującym, wskazujących realne korzyści z Internetu i komunikacji elektronicznej, przełamujących obawy i demistyfikujących nieprawdziwe sądy na temat szkodliwości i trudności w korzystaniu z Internetu. 9

10 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Po przeszkoleniu Latarnicy Polski Cyfrowej otrzymają wsparcie ze strony centrum kompetencji i obejmą swoimi działaniami blisko 60.000 osób 16 zjazdów wojewódzkich 16 spotkań tematycznych, np. zlot miłośników Beskidów, kurs dziennikarzy obywatelskich platforma e-learningowa i 2 kursy Niezbędnik Latarnika Polski Cyfrowej poradnik Korzystnik Internauty 50+ Latarnicy.pl – portal społecznościowy forum dyskusyjne witryna dobrych praktyk biblioteka edukacyjna multimedia edukacyjne projekty materiałów promocyjnych 2 zjazdy ogólnopolskie 10

11 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Latarnicy Polski Cyfrowej to największa w Polsce sieć wolontariatu edukacyjnego, zlokalizowanego także w małych ośrodkach i na wsi Latarnicy wyzwalają wielki kapitał społeczny, którego niedobór jest jednym z najważniejszych deficytów rozwojowych Polski – program uruchamia czynniki aktywizujące, związane nie tylko z cyfryzacją Aktywni latarnicy wspierani przez SMWI oddolnie budują mikroprojekty i przełamują stereotypowe bariery relacji z władzami oraz lokalnymi liderami. Wolontariat ten wymaga wsparcia prorozwojowego, m.in. w kierunku inicjatyw ekonomii społecznej Działania latarników winny rozwinąć się do postaci krajowego, sieciowego programu integracji społecznej na poziomie lokalnym, rozwijaną w ramach wsparcia na lata 2014- 2020. Wymaga to jednak umieszczenia ich działań w głównym nurcie działań władz publicznych 11

12 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. P OLSKA C YFROWA R ÓWNYCH S ZANS jest otwarta na Państwa propozycje i współdziałanie z samorządami, firmami, organizacjami 12 Komisarz Neelie Kroes – Latarniczka nr 1 Kontakt z programem: portal http://www.latarnicy.pl profil na Facebooku http://www. facebook.com/polskacyfrowa koordynator pracy z latarnikami Michał Golemo, m.golemo@mwi.plm.golemo@mwi.pl. +48 502358454 kierownik projektu Artur Krawczyk a.krawczyk@mwi.pl, +48 502357587

13 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. Zapraszam do współpracy! 13 K RZYSZTOF G ŁOMB Stowarzyszenie Miasta w Internecie k.glomb@mwi.pl +48 605 290 500 www.facebook.com/polskacyfrowa www.latarnicy.pl


Pobierz ppt "© SMWI, 2011 Łódzki Zjazd Latarników, 7 luty 2013r. © Stowarzyszenie Miasta w Internecie POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS Nowy model alfabetyzacji cyfrowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google