Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownicy wiedzy (knowledge workers) w środowisku pracy a systemy zarządzania wiedzą Prof. UW dr hab. Katarzyna Materska Knowledge Management Solutions.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownicy wiedzy (knowledge workers) w środowisku pracy a systemy zarządzania wiedzą Prof. UW dr hab. Katarzyna Materska Knowledge Management Solutions."— Zapis prezentacji:

1 Pracownicy wiedzy (knowledge workers) w środowisku pracy a systemy zarządzania wiedzą Prof. UW dr hab. Katarzyna Materska Knowledge Management Solutions 17 września 2013 r.

2 Środowisko pracy - czyli organizacje oparte na wiedzy, intensywnie wykorzystujące wiedzę Są miejscem pracy dla tzw. knowledge workers, Organizacje potrzebują ludzi, którzy nie tyko gromadzą informacje i wiedzę, ale także komunikują się się z innymi, by działać w środowisku zarządzania wiedzą – efektywnie wykorzystywać i tworzyć nową wiedzę Organizacje uczące się - uczenie się formą społecznej interakcji Model 70 : 20 : 10 70% of the learning happens on the job 20% of the learning happens through coaching, mentoring and networking 10% of the learning happens through formal classroom intervention Czego oczekują pracodawcy od pracowników rozwiązujących problemy informacyjne? jak i gdzie znaleźć informacje online, zaproponować najlepsze rozwiązania (best solution) oraz konkluzje na bazie wszystkiego co zostało znalezione …

3 The Future of Knowledge Work. An outlook on the changing nature of the work environment. White Paper. Intel 2012

4 Organizacja jako ekosystem wiedzy Ludzie, procesy, technologie i treść (zawartość) – interakcje Wiedza powstaje w efekcie różnych więzi, dialogu, społecznej interakcji Społeczne źródła informacji i wiedzy – największy ich udział w tworzeniu/powstawaniu nowej wiedzy

5 Knowledge workers - czyli dla kogo systemy ZW? … prezentują wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia, a do najważniejszych celów ich pracy należy tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy. Zarabiają na życie myśleniem, ich narzędziem pracy jest umysł, otwarte umysły, ogromna wyobraźnia, wizjonerzy Nie lubią otrzymywać i wykonywać poleceń, ujmowania wyników ich pracy w postaci wykresów (myślenie jest procesem niewidocznym), Potrzebują autonomii – pewien stopień swobody znacznie zwiększa ich motywację, tryb ich pracy jest trudny do zorganizowania i przewidzenia (współzależność, złożoność wykonywanych działań), Najlepsze wyniki osiągają współpracując z innymi w sieciach kontaktów (Th. Davenport: Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków, Wolters Kluwer 2007)

6 Knowledge workers - czyli dla kogo systemy ZW? dobrze wykształceni, nabywają i rozwijają swoja wiedzę w trakcie (długiej) praktyki (41%) lub przez łączenie długotrwałej intensywnej nauki, praktyki i specjalnych talentów (39%), potrzebują nie tylko skodyfikowanej wiedzy, w swojej pracy wykorzystują zarówno wiedzę ukrytą (tacit), jak i jawną (57%), tylko 15 % korzysta głównie z wiedzy jawnej, rezultaty ich pracy są niematerialne (65%), 67% preferuje łączenie pracy grupowej z pracą indywidualną, szerzej patrzą na konteksty swojej wiedzy. (L. Mládková, 2011)

7 udostępnianie wiedzy jest niezgodne z naturą Pracownicy wiedzy bardzo cenią swoją wiedzę i niechętnie się nią dzielą. Wiedza jest dla nich wszystkim – narzędziem pracy i środkiem produkcji, od którego zależy ich pozycja zawodowa. Nic dziwnego, że niechętnie udostępniają ją innym … dla pracownika wiedza jest wartościowym zasobem, którym nie można się dzielić bez wynagrodzenia lub gwarancji utrzymania zatrudnienia. (Th. Davenport: Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków, Wolters Kluwer 2007, s ) Pracownicy wiedzy współtworzą kulturę organizacyjną firmy

8

9 Knowledge workers Nie tylko homo oeconomicus, czasem nieracjonalni w swoich działaniach. Ważne są też stany mentalne i emocjonalne, które prezentują w codziennych aktywnościach. Poszukiwanie wiedzy w firmie to nie szukanie informacji w bazie danych.

10 Workplace searching activities (Sellen, Murphy & Shaw, 2002) Gathering information Browsing with no specific goal Finding specific information Executing a transaction Housekeeping web content Communicating

11 Toniemy w informacji, umieramy z braku wiedzy Co wypełnia SZW? W jakim stopniu jest to wykorzystywane? Stopień relewancji? Ile czasu zabiera dotarcie do informacji? W jaki sposób zorganizowana jest wiedza w systemach? Ustrukturyzowana? Indywidualizacja wykorzystania SZW? Czy SZW uwzględniają różne zachowania informacyjne knowledge workers? Czy pracownicy wiedzy posiadają wystarczające umiejętności lokowania i pozyskiwania wiedzy z SZW? Co motywuje pracowników do korzystania z SZW?

12 Gdzie jest wiedza? Czy w systemach?

13 ggsp-tohelp.blogspot.com DLACZEGO W WIELU FIRMACH ROŚNIE ZUŻYCIE PAPIERU?

14 Working knowledge Jak sprawić by działała? Czy telefon do przyjaciela jest konkurencją dla SZW?

15 Dziękuję za uwagę Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim


Pobierz ppt "Pracownicy wiedzy (knowledge workers) w środowisku pracy a systemy zarządzania wiedzą Prof. UW dr hab. Katarzyna Materska Knowledge Management Solutions."

Podobne prezentacje


Reklamy Google