Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjno- telekomunikacyjne Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Dąbrowa Górnicza, 16 stycznia 1012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjno- telekomunikacyjne Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Dąbrowa Górnicza, 16 stycznia 1012."— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjno- telekomunikacyjne Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Dąbrowa Górnicza, 16 stycznia 1012

2 Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy Polska 0,6% Rynek światowy w 2010 2 523 mld.

3 Sprzęt – niektóre rozwijające się technologie – Komputer kwantowy, komputery typu optycznego, DNA i chemiczne (lata 20-30-te) – Superkomputery i sieci gridowe – Masowy dostęp do prawdziwie szerokiego pasma (broadband). – Przetwarzanie w chmurze – Cloud Computing – Zjawisko wszechobecnego przetwarzania (ubiquitous computing) wykorzystujące inteligentne sieci sensorów – smart grids,

4 Sprzęt – niektóre technologie c.d. – Tzw. systemy wbudowane (embedded systems) będą istotnym elementem rozwoju nie tylko przemysłów takich jak samochodowy lub AGD. – Dotykowe ekrany na podłożu elastycznym (dzięki rozwojowi mikroelektroniki) będą powszechnie dostępne zmieniając obecny interface użytkownika. Podobnie wykorzystanie języka naturalnego, gestów czy języka ciała oraz trójwymiarowość wpłynie na sposób komunikowania się z komputerami. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowych i szerszemu użyciu sensorów. Projekcje holograficzne staną się typowym sposobem prezentacji ; już obecnie powstają realizacje trójwymiarowych obrazów, które można dotykać.

5 Rozwój w zakresie oprogramowania – niektóre wyzwania technologiczne – Niezawodność i interoperacyjność systemów wspomagających procesy biznesowe i zarządzanie – Symulacje i modelowanie, (w procesach podejmowania decyzji, zwiększenia jakości produktów i procesów przy skróconym czasie projektowania i obniżeniu kosztów) – Wykorzystywanie olbrzymiej liczby informacji – problemy złożoności (complexity), przeszukiwania i podejmowania decyzji. Systemy analizy gigantycznych baz danych, systemy dla współpracy i rozproszonych procesów podejmowania decyzji.

6 Rozwój w zakresie oprogramowania – niektóre wyzwania technologiczne c.d. – Coraz szersze zastosowania tzw. sztucznej inteligencji nie tylko w robotyce. Inteligentne systemy analizujące semantycznie teksty (oraz w inny sposób także obrazy) - semantyczny WEB – Zmiany w przemyśle medialnym – Nowe rozwiązania dotyczące sposobów komunikacji z urządzeniami komputerowymi i potrzeba niezawodności spowodują radykalne zmiany sposobów programowania. – Wszechobecność technologii informatycznych i sieci łączących urządzenia cyfrowe spowoduje wzrost znaczenia bezpieczeństwa systemów. Rozwój zarówno kryptografii i systemów zabezpieczenia sieci jak i technologii biometrycznych.

7 Zmiany w procesach biznesowych w przemyśle, dystrybucji – Indywidualizacja produkcji, zwiększenie roli klienta – Nowe możliwości w zakresie organizacji procesów (od projektowania do dostawy i opieki posprzedażnej) Zmiany w życiu społecznym (wpływające na wiele gałęzi przemysłu) np.: – Przemysł mediów i gier – Przemysł i usługi związane z medycyną personalizowaną – Portale społecznościowe – Usługi finansowe, zakupy, – Usługi administracji publicznej

8 Kluczowe Technologie 2010 (Min. Przemysłu Francji) – Przechowywanie informacji cyfrowej – Procesory i systemy – Czujniki RFID i karty zbliżeniowe – Narzędzia i metody dla budowy systemów informacyjnych – Inżynieria systemów wbudowanych – Komponenty oprogramowania – Infrastruktura i technologie dla rozproszonych sieci komunikacyjnych – Wirtualizacja sieci – Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych i treści – Gromadzenie i przetwarzanie danych – Zarządzanie i nadawanie cyfrowych treści – Modelowanie, symulacje i obliczenia – Technologie semantycznego Web – Interface człowiek-maszyna – Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, 3D – Reklamy na mobilnych wyświetlaczach

9 Zaplecze badawcze ICT w Polsce

10 Kadry B+R – porównanie z innymi dyscyplinami

11 Dofinansowanie z budżetu (przykład roku 2007) nauki medyczne (94 jednostki) Budżet - naukaStatutowa Badania własneInne budżet Razem528 239 256,56 zł349 147 565,46 zł41 720 698,49 zł60 122 856,35 zł Razem na jednostkę 5 619 566,56 zł3 714 335,80 zł443 837,22 zł639 604,85 zł informatyka (167 jednostek deklarujących taką działalność badawczą) Razem 450 160 069,92 zł283 580 496,76 zł33 879 396,92 zł118 602 150,41 zł Razem na jednostkę 2 695 569,28 zł1 698 086,81 zł202 870,64 zł710 192,52 zł nauki chemiczne, inż.. chemiczna i techn. chemiczna (146 jednostek) Razem 725 946 391,45 zł466 993 041,34 zł46 316 450,52 zł117 089 183,94 zł Razem na jednostkę 4 972 235,56 zł3 198 582,47 zł317 235,96 zł801 980,71 zł

12 Przemysł ICT w Polsce na tle Europy W 2007 roku – nakłady rządowe w Polsce na badania ICT (GBAORD) wynosiły 1,21% wszystkich nakładów rządowych w UE; – nakłady polskich przedsiębiorstw (BERD) tylko 0,34%; – wartość dodana wytworzona przez polskie firmy wynosiła: 2,3% całej wartości dodanej ICT w Europie ponad 4% Polskiego PKB (średnia w EU wynosiła 4,8% PKB kraju). W Polsce działa ok. 11 tysięcy firm informatycznych – około 80 firm. zatrudnia powyżej 250 osób

13 Absolwenci kierunków informatycznych – szacunkowo od 200 do 250 tysięcy – W latach 2004-2010 ponad 100 tysięcy (tendencja spadkowa w ostatnich latach ok. 15 tys. rocznie) – Od 1970 do 2003 od 100 do 150 tysięcy Liczba informatyków w stosunku do liczby zatrudnionych – Kanada 2,6% Zatrudnieni 14,7 mln., ponad 380 000 informatyków – Polska 1,4-1,8% Zatrudnieni 14,1 mln., około 250 000 informatyków Szacunkowo w 2008 brak ponad 10 000 informatyków (IDC)

14 Technologie, które mogą się stać polską specjalnością – Największe szanse na taki sukces mają technologie: Nie wymagające olbrzymich nakładów Niszowe Wymagające indywidualnych rozwiązań Wymagające współpracy specjalistów z różnych dziedzin - interdyscyplinarne

15 Inteligentne sieci sensorów Telemedycyna, medycyna personalizowana Bezpieczeństwo – kryptografia i biometria Technologie wspólne: Modelowanie Symulacje Analiza dużej Ilości danych

16 Przykład mapy drogowej technologii smart grid w energetyce

17 Medycyna personalizowana – mapa drogowa rozwoju Raport COST Wszystkie technologie wymagają udziału ICT; w szczególności technologii analiz złożoności i modelowania.

18 Telemedycyna (inteligentne sieci sensorów) – Tele-diagnostyka – Zdalny nadzór nad pacjentami w szpitalu w domu i poza domem – Tele-zabiegi operacyjne Współpraca jednostek naukowych jednostek służby zdrowia i firm (ICT, medycyna, aparatura medyczna, nauki społeczne) Gromadzenie i wykorzystanie dużych ilości danych, ochrona informacji

19 Kryptografia Biometria -technologie rozpoznawania osób na podstawie: Kryptografia klucza symetrycznego Kryptografia klucza asymetrycznego (publicznego) Kryptografia kwantowa Niska prędkość Średnia prędkość Duża prędkość Ultra-bezpieczne dostarczanie danych Podpis elektroniczny/ Dystrybucja kluczy Szyfrowanie dużych ilości danych Przetwarzani e Zastosowania Kilkanaście zespołów badawczych Przykłady firm: WASKO SA, SIGNITY SA, ASSECO SA COMARCH SA, PACOMP SA, TechLab 2000, ENIGMA SOI, DGT Sp. z o.o. Zaawansowane badania fizyka, informatyka, telekomunikacja cech fizjologicznych zachowań Linie papilarne, geometria dłoni i układy naczyń krwionośnych, twarz, DNA, zapach itd.. Chód, głos, pismo, mimika twarzy itd.. Uczelnie, Instytuty Badawcze (także produkcja terminali - IMM, NASK ), kilka firm

20 REKOMENDACJE: – Dalsze prace nad zmianami w systemie finansowania jednostek badawczych dla lepszej współpracy z gospodarką – Dodatkowe finansowanie ukierunkowane na wybrane, obiecujące kierunki badań interdyscyplinarnych – Dopuszczenie ryzyka w ambitnych projektach badawczych

21 REKOMENDACJE: – Rezygnacja z procedur zamówień publicznych w pracach B+R – Zachęty podatkowe dla prac B+R dla wybranych dziedzin zastosowań – Zmiany w systemie finansowania i organizacji służby zdrowia

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Technologie informacyjno- telekomunikacyjne Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Dąbrowa Górnicza, 16 stycznia 1012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google