Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjno-telekomunikacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjno-telekomunikacyjne
Dąbrowa Górnicza, 16 stycznia 1012 Technologie informacyjno-telekomunikacyjne Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji

2 Rynek światowy w 2010 2 523 mld. € Polska 0,6%
Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy Polska 0,6%

3 Sprzęt – niektóre rozwijające się technologie
Komputer kwantowy, komputery typu optycznego, DNA i chemiczne (lata te) Superkomputery i sieci gridowe Masowy dostęp do prawdziwie szerokiego pasma (broadband). Przetwarzanie w chmurze – „Cloud Computing” Zjawisko „wszechobecnego przetwarzania” (ubiquitous computing) wykorzystujące inteligentne sieci sensorów – smart grids,

4 Sprzęt – niektóre technologie c.d.
Tzw. systemy wbudowane (embedded systems) będą istotnym elementem rozwoju nie tylko przemysłów takich jak samochodowy lub AGD. Dotykowe ekrany na podłożu elastycznym (dzięki rozwojowi mikroelektroniki) będą powszechnie dostępne zmieniając obecny „interface” użytkownika. Podobnie wykorzystanie języka naturalnego, gestów czy „języka ciała” oraz „trójwymiarowość” wpłynie na sposób komunikowania się z komputerami. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowych i szerszemu użyciu sensorów. Projekcje holograficzne staną się typowym sposobem prezentacji ; już obecnie powstają realizacje trójwymiarowych obrazów, które można „dotykać”.

5 Rozwój w zakresie oprogramowania – niektóre wyzwania technologiczne
Niezawodność i interoperacyjność systemów wspomagających procesy biznesowe i zarządzanie Symulacje i modelowanie, (w procesach podejmowania decyzji, zwiększenia jakości produktów i procesów przy skróconym czasie projektowania i obniżeniu kosztów) Wykorzystywanie olbrzymiej liczby informacji – problemy złożoności (complexity), przeszukiwania i podejmowania decyzji. Systemy analizy gigantycznych baz danych, systemy dla współpracy i rozproszonych procesów podejmowania decyzji.

6 Rozwój w zakresie oprogramowania – niektóre wyzwania technologiczne c
Rozwój w zakresie oprogramowania – niektóre wyzwania technologiczne c.d. Coraz szersze zastosowania tzw. sztucznej inteligencji nie tylko w robotyce. Inteligentne systemy analizujące semantycznie teksty (oraz w inny sposób także obrazy) - semantyczny WEB Zmiany w przemyśle medialnym Nowe rozwiązania dotyczące sposobów komunikacji z urządzeniami komputerowymi i potrzeba niezawodności spowodują radykalne zmiany sposobów programowania. Wszechobecność technologii informatycznych i sieci łączących urządzenia cyfrowe spowoduje wzrost znaczenia bezpieczeństwa systemów. Rozwój zarówno kryptografii i systemów zabezpieczenia sieci jak i technologii biometrycznych.

7 Zmiany w procesach biznesowych w przemyśle, dystrybucji
Indywidualizacja produkcji, zwiększenie roli klienta Nowe możliwości w zakresie organizacji procesów (od projektowania do dostawy i opieki posprzedażnej) Zmiany w życiu społecznym (wpływające na wiele gałęzi przemysłu) np.: Przemysł mediów i gier Przemysł i usługi związane z medycyną personalizowaną Portale społecznościowe Usługi finansowe, zakupy, Usługi administracji publicznej

8 Kluczowe Technologie 2010 (Min. Przemysłu Francji)
Przechowywanie informacji cyfrowej Procesory i systemy Czujniki RFID i karty zbliżeniowe Narzędzia i metody dla budowy systemów informacyjnych Inżynieria systemów wbudowanych Komponenty oprogramowania Infrastruktura i technologie dla „rozproszonych” sieci komunikacyjnych Wirtualizacja sieci Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych i treści Gromadzenie i przetwarzanie danych Zarządzanie i nadawanie cyfrowych treści Modelowanie, symulacje i obliczenia Technologie semantycznego Web Interface człowiek-maszyna Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, 3D Reklamy na mobilnych wyświetlaczach

9 Zaplecze badawcze ICT w Polsce

10 Kadry B+R – porównanie z innymi dyscyplinami

11 Dofinansowanie z budżetu (przykład roku 2007)
nauki medyczne (94 jednostki) Budżet - nauka Statutowa Badania własne Inne budżet Razem ,56 zł ,46 zł ,49 zł ,35 zł Razem na jednostkę ,56 zł ,80 zł ,22 zł ,85 zł informatyka (167 jednostek deklarujących taką działalność badawczą) ,92 zł ,76 zł ,92 zł ,41 zł ,28 zł ,81 zł ,64 zł ,52 zł nauki chemiczne, inż.. chemiczna i techn. chemiczna (146 jednostek) ,45 zł ,34 zł ,52 zł ,94 zł ,56 zł ,47 zł ,96 zł ,71 zł

12 Przemysł ICT w Polsce na tle Europy
W 2007 roku nakłady rządowe w Polsce na badania ICT (GBAORD) wynosiły 1,21% wszystkich nakładów rządowych w UE; nakłady polskich przedsiębiorstw (BERD) tylko 0,34%; wartość dodana wytworzona przez polskie firmy wynosiła: 2,3% całej wartości dodanej ICT w Europie ponad 4% Polskiego PKB (średnia w EU wynosiła 4,8% PKB kraju). W Polsce działa ok. 11 tysięcy firm informatycznych około 80 firm. zatrudnia powyżej 250 osób

13 Absolwenci kierunków informatycznych – szacunkowo od 200 do 250 tysięcy
W latach ponad 100 tysięcy (tendencja spadkowa w ostatnich latach ok. 15 tys. rocznie) Od 1970 do 2003 od 100 do 150 tysięcy Liczba informatyków w stosunku do liczby zatrudnionych Kanada 2,6% Zatrudnieni 14,7 mln., ponad informatyków Polska 1,4-1,8% Zatrudnieni 14,1 mln., około informatyków Szacunkowo w 2008 brak ponad informatyków (IDC)

14 Technologie, które mogą się stać „polską specjalnością”
Największe szanse na taki sukces mają technologie: Nie wymagające olbrzymich nakładów Niszowe Wymagające indywidualnych rozwiązań Wymagające współpracy specjalistów z różnych dziedzin - interdyscyplinarne

15 Inteligentne sieci sensorów
Telemedycyna, medycyna personalizowana Bezpieczeństwo – kryptografia i biometria Technologie wspólne: Modelowanie Symulacje Analiza dużej Ilości danych

16 Przykład mapy drogowej technologii „smart grid” w energetyce
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Procedury i standardy , . Badania, prototypy Realizacje komercyjne Integracja z nowymi techn. Edukacja i promocja Zarządzanie lokalne Integracja z samochodami Udział konsumentów w rynku

17 Medycyna personalizowana – mapa drogowa rozwoju
Wszystkie technologie wymagają udziału ICT; w szczególności technologii analiz złożoności i modelowania. Raport COST

18 Telemedycyna (inteligentne sieci sensorów)
Tele-diagnostyka Zdalny nadzór nad pacjentami w szpitalu w domu i poza domem Tele-zabiegi operacyjne Współpraca jednostek naukowych jednostek służby zdrowia i firm (ICT, medycyna, aparatura medyczna, nauki społeczne) Gromadzenie i wykorzystanie dużych ilości danych, ochrona informacji

19 Biometria -technologie rozpoznawania osób na podstawie:
Kryptografia Biometria -technologie rozpoznawania osób na podstawie: Kryptografia klucza symetrycznego asymetrycznego (publicznego) Kryptografia kwantowa Niska prędkość Średnia Duża Ultra-bezpieczne dostarczanie danych Podpis elektroniczny/ Dystrybucja kluczy Szyfrowanie dużych ilości danych Przetwarzanie Zastosowania Kilkanaście zespołów badawczych Przykłady firm: WASKO SA, SIGNITY SA, ASSECO SA COMARCH SA, PACOMP SA, TechLab 2000, ENIGMA SOI, DGT Sp. z o.o. Zaawansowane badania fizyka, informatyka, telekomunikacja cech fizjologicznych Linie papilarne, geometria dłoni i układy naczyń krwionośnych, twarz, DNA, zapach itd.. Uczelnie, Instytuty Badawcze (także produkcja terminali -IMM, NASK), kilka firm zachowań Chód, głos, pismo, mimika twarzy itd..

20 Dopuszczenie ryzyka w ambitnych projektach badawczych
REKOMENDACJE: Dalsze prace nad zmianami w systemie finansowania jednostek badawczych dla lepszej współpracy z gospodarką Dodatkowe finansowanie ukierunkowane na wybrane, obiecujące kierunki badań interdyscyplinarnych Dopuszczenie ryzyka w ambitnych projektach badawczych

21 Rezygnacja z procedur zamówień publicznych w pracach B+R
REKOMENDACJE: Rezygnacja z procedur zamówień publicznych w pracach B+R Zachęty podatkowe dla prac B+R dla wybranych dziedzin zastosowań Zmiany w systemie finansowania i organizacji służby zdrowia

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Technologie informacyjno-telekomunikacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google