Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE"— Zapis prezentacji:

1 Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE

2 Wprowadzenie Konsola programująca WEB (Web MC) Wszystkie funkcje i ustawienia centrali PBX można ustawić za pomocą programowania systemu z poziomu konsoli programującej Web. Poniżej opisano procedurę instalacji, podstawowe struktury i funkcjonalność WebMC. 2

3 Spis Rozdział 1 Przegląd 1-1. Web Maintenance Console 1-2. Tryby Pracy 1-3. Konta Użytkownika Rozdział 2 Połączenia 2-1. Wymagania Systemowe 2-2. Dostępne Połączenia 2-3. Dostęp do Web MC 2-4. Logowanie do Web MC Rozdział 3 Przwodnik 3-1. Opisy ekranu 3-2. Opisy przycisków 3-3. Podgląd GNIAZDA (SLOT) Rozdział 4 Dodatek Przykład Ustawień Statycznego NAT-a

4 Rozdział 1 Przegląd

5 1-1. Konsola Programująca Web - Przelgąd
Istnieje tylko jedno Narzędzie Programujące dla KX-NS1000. NS1000 WebMC jest, bazującą na stronie web, aplikacją, która umożliwia łatwe zarządzanie systemem PBX. KX-NS1000 does NOT support Unified PC Maintenance Console (UPCMC) for KX-NCP/TDE/TDA. KX-NS1000 does NOT support the system programming using proprietary telephones. 5

6 1-2. Tryby Pracy Istnieją (*TBC) dwa tryby programowania:; Tryb Interaktywny (Interactive) i Wsadowy (Batch) Interactive Mode (Zezwala na dostęp w czasie rzeczywistym i konfiguracje systemu PBX) Direct Connection (http) Via LAN (http) Via VPN (http) Via Internet (https) Off-Line Mode (Konfiguracja została przygotowana wcześniej (off-line), a następnie została wysłana do PBX) *TBC Direct Connection (http) Via LAN (http) Via VPN (http) Via Internet (https) To Be Confirmed (Do Potwierdzenia) 6

7 1-3. Konta użytkownika Typy i poziom dostępu kont użytkownika WebMC obsługuje 3 różne typy kont (Poziomy Dostępu). Liczba użytkowników którzy mogą jednocześnie zalogować się do systemu są przedstawione poniżej. Account Levels Poziom Dla Opis Installer Dealers and system installers Dla wszystkich ustawień programowania systemu. "Instalator" można określić, które ustawienia programowania systemu są dostępne dla "Administratora" (dostępne ustawienia dla "Użytkownika" są wstępnie zdefiniowane i stałe). User (Administrator) On-site system managers Zarządzanie użytkownikami i ich ustawieniami, takimi jak tworzenie kopii zapasowej danych systemu, potwierdzanie informacji telefonów wewnt. itp. User (User) End users Zmiana ustawienia użytkownika telefonu, np. zmiana profilu, przechowywania osobistych numerów szybkiego wybierania, itp. Number of Accounts Poziom Single Unit One-look Simultaneous Login Installer 1 User (Administrator) 0-16 0-16*1 32 User (User) 0-1512*1 *1 The total number of administrator and user accounts combined cannot exceed 1512. 7

8 Rozdział 2 Połączenia 8

9 2-1. Wymagania systemu TBC – do zatwierdzenia Wymagania systemu
Requirements Descriptions OS Windows XP Windows Vista Business Windows 7 Professional Both 32bit and 64bit version is available. HDD 100MB of Dostępnehard disk space Minimum Requirements Display -Screen resolution: XGA (1024 * 768) -DPI setting: Normal size (96 DPI) Recommended Settings Browsers - Windows Internet Explorer 8 or 9 - Mozilla Firefox version 5.0 or later Make sure you are using the latest version of the above Web browser software. For details, refer to the Web browser’s documentation. Browser Settings - Cookies - Java Script - The ability to download files - The display of animations - The display of images These functions must be enabled in the Web browser’s settings to use Web Maintenance Console. For details, refer to your Web browser’s documentation. TBC – do zatwierdzenia 9

10 2-2. Dostępne Połączenia (1/3)
Aby programować lub zarządzać PBX-em, musisz podłączyć komputer PC do centrali PBX. Dostepnych jest kilka metod, poniżej można zobaczyć ogólny zarys „bezpośredniego połączenia”. 1. Direct Connection (MNT Port) Set the PC as a DHCP client. - Ethernet cable with an RJ45 connector - Maximum Distance: 100 m The MNT port is set as a DHCP server. If the PC has “Gigabit Ethernet interface”, an Ethernet “crossover cable may be needed. It depends on the specification of the PC. 10

11 2-2. Dostępne Połączenia (2/3)
Możliwe jest również zarządzanie PBX za pomocą portu LAN lub połączenia VPN. 2. LAN/VPN Connection (LAN Port) Via LAN Via VPN Switch Switch - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher - 1000BASE-T: CAT 5e or higher - Maximum length: 100 m - Auto Negotiation: ON - If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to “Untagged”. 11

12 2-2. Dostępne Połączenia (3/3)
Używając WebMC i odpowiedniego routingu sieci, możliwy jest dostęp do systemu PBX za pośrednictwem Internetu. Upewnij się, że podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa przed przystąpieniem do tego. (firewall, itp.) 3. Connection via Internet Switch - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher - 1000BASE-T: CAT 5e or higher - Maximum length: 100 m Specify static NAT (port forwarding) settings to the router. - Auto Negotiation: ON - If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to “Untagged”. The WAN port on the KX-NS1000 is not supported with ver. 1.0. 12

13 2-3. Dostęp do Web MC Istnieją różne adresy w zależności od rodzaju połączenia: Przy połączeniu przez Port MNT (or Upewnij się, że kropka (.) zosatła umieszczona na końcu – tak jak pokazana powyżej. “ ”: the default IP address of the MNT port = Fixed (Stały) Przy polączeniu przez LAN or VPN “ ”: the default IP address of the LAN port = Variable (Różny) 3. Przy połączeniu poprzez internet (SSL Connection) https://xxx.xxx.xxx.xxx/yyy "Xxx.xxx.xxx.xxx" będzie adresem IP, a "yyy" to numery portów, które mogą być dostępne z Internetu, na przykład adres IP i numer portu routera. Ustawienia port forwarding (przekierowanie portów) muszą określać adres IP i numer portu routera w sieci ("xxx.xxx.xxx.xxx: yyy") w celu przekazywania pakietów do centrali PBX w sieci LAN, tak aby pakiety wysyłane na adres globalny IP i do określonego portu routera, zostały przesłane na odpowiedni adres IP. The URL is case-sensitive. Enter the uppercase and lowercase letters exactly as shown above. 13

14 2-4. LOGIN / LOGOUT (1) LOGOWANIE Po ustanowieniu połączenia do konsoli zarządzającej Web, wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy wprowadzić login i hasło Ograniczenia dotyczące logowania Do 33 użytkowników może zalogować się jednocześnie do WebMC, jednak tylko 1 użytkownik może zmienić ustawienia PBX w tym samym czasie. (1 Installer / 32 Adminów lub Użytkowników) Jeśli Użytkownik wprowadza zmiany, a Instalator zaloguje się w tym czasie, może to spowodować, że Instalator zastąpi możliwości Użytkownika do wprowadzania zmian, po to aby umożliwić programowanie. Użytkownicy, którzy są zalogowani do konsoli Web, ale nie mają możliwości wprowadzania zmian, mogą tylko przeglądać menu i ustawienia poszczególnych elementów, które normalnie można edytować. Jeśli użytkownik nie zaloguje się trzy razy (np. złe hasło), zostanie to zarejestrowane w dzienniku błędów PBX i użytkownik nie będzie mógł się zalogować ponownie przez 5 min.

15 2-4. LOGIN / LOGOUT (2) WYLOGOWANIE Pamiętaj, aby wylogowywać się z Web MC za pomocą przycisku „Logout” , w przeciwnym razie wszelkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie wykonanych zmian do karty pamięci centrali PBX i wylogowanie z konsoli.

16 Rozdział 3 WEBMC - Przewodnik 16

17 3-1. Opisy ekranu (1/4) Zaraz po zalogowaniu, zostanie wyświetlony ekran powitalny (‘Home’ Screen) Home Screen Icon Wczytywanie ekranu Home. PBX Slaves Wyświetla ekran Maintenance. Wyświetla ekran Setup . Zapis danych. Otwiera pomoc on-line. PBX Maser Wyświetla info. dot. wersji Web MC. Zapisuje dane i wylogowuje. Dodaje jednostki Slave. Wyświetla ekran w Home w trybie „icon view”. Wyświetla ekran w Home w trybie „list view”. 17

18 PBX System Information is shown here.
3-1. Opisy ekranu (2/4) Korzystanie z widoku listy w ekranie "Home" pozwala zobaczyć Typ PBX (Master / Slave), adres IP, adres MAC, wersje S/W oraz typ Regionu wszystkich centrali w systemie One-Look. List View PBX Status PBX System Information is shown here.

19 3-1. Opisy ekranu (3/4) Setup Screen Setup Screen Tree Items Item
Setup Screen Icon Connected Site Setup Screen Tree Items Item Primary Functions Users • Manage, view, and add PBX user profiles and account information PBX Configuration • Configure PBX hardware settings for cards, equipment, and networking • Configure network-wide programming such as BGM and Class of Service • Configure dialing features, call routing, and incoming call settings • Configure call logging (SMDR) and other PBX maintenance items UM Configuration • Configure Unified Messaging mailboxes and voice mail subscriber settings • Configure service settings and system parameters • Configure hardware options Network Services • Configure server and client features for the PBX • Configure Połączenia settings and network security 19

20 Maintenance Screen Icon
3-1. Opisy ekranu (4/4) Maintenance Screen Maintenance Screen Icon Maintenance Screen Tree Items Item Primary Functions Status • Check the status of the PBX’s system hardware • Check the status of PBX equipment (PSs, CSs, UPS, etc.) • Check the status of extensions used by the Unified Messaging system System Control • Download and update PBX software files • Manage music on hold (MOH) data • Reset or shutdown the system Tool • Backup system data to a USB memory device • View a list of PBX extensions • Import and export PBX settings and user information • Backup or restore Unified Messaging data Utility • Perform tests for PBX cards and network Połączenia • Transfer files between the PBX and a connected PC • View reports, error logs, event logs, and program update logs • Monitor and trace PBX communications and protocols • Manage activation keys and license information

21 3-2. Opisy przycisków (1/2) Standardowe przyciski Tymczasowo zapisuje zmiany do pamięci DRAM i zamyka bieżący ekran. Porzuca zmiany i wraca do poprzedniego ekranu. Tymczasowo zapisuje zmiany do pamięci DRAM i pozostaje na tym samym ekranie. There are standard buttons that are displayed on many screens within Web MC. Aby zapisać ustawienia podczas programowania, kliknij ten przycisk na ekranie głównym (Home). Użycie przycisu spowoduje wylogowanie z konsoli i automatyczne wykonanie kopii zapasowej danych systemowych z centrali PBX do karty pamięci. NB: Be sure to SAVE your programming frequently 21

22 3-2. Opisy przycisków (2/2) Dla każdego ekranu z ustawieniami, istnieje wiele przydatnych dodatkowych przycisków. Dostępność tych ikon może się różnić w zależności od ekranu. Standardowe Ikony Remove filter Adds new entry Edits the selected row Deletes the selected row Copies Data Fields

23 3-3. Podgląd GNIAZDA (SLOT)
W widoku „Settings", pozycja "SLOT" pokazuje jakie karty fizyczne i wirtualne są zainstalowane w systemie. W tym miejscu można przeglądać również inne właściwości systemu lub funkcji. ‘Settings’ -> PBX Configuration -> 1. Slot Select ‘Physical’ or ‘Virtual’ Slot Status Buttons Installed ‘Physical’ Cards

24 Rozdział 4 Dodatek

25 A-1 Przykład Ustawień Statycznego NAT-a
Setting Items Descriptions 1 Interface WAN-side interface 2 Protocol TCP or UDP 3 Receiving Port No. (WAN side) Outside network port number (1~65535) 4 IP Address of Transfer Destination (LAN Side) The destination IP address to which the packets are transferred. 5 Port No. of Transfer Destination (LAN Side) The port number of (1~65535) PBX 1 PBX 1: https:// :8080 PBX 2: https:// :8081 IP Address: Protocol: TCP Web MC Port No.: 443 Static NAPT Local IP Address: Global IP Address: Dynamic NAPT Local IP Address: Global IP Address: PBX 2 IP Address: Internet I/F: a IP Address: Protocol: TCP Web MC Port No.: 443 I/F: b Setting Items For PBX 1 For PBX 2 Interface a b Protocol TCP Receiving Port No. (WAN Side) 8080 8081 IP Address of Transfer Destination Port No. of Transfer Destination 443 No particular settings 25


Pobierz ppt "Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google