Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE NS1000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE NS1000."— Zapis prezentacji:

1 Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE NS1000

2 Wprowadzenie Konsola programująca WEB (Web MC) Wszystkie funkcje i ustawienia centrali PBX można ustawić za pomocą programowania systemu z poziomu konsoli programującej Web. Poniżej opisano procedurę instalacji, podstawowe struktury i funkcjonalność WebMC.

3 Spis Rozdział 1 Przegląd 1-1. Web Maintenance Console 1-2. Tryby Pracy 1-3. Konta Użytkownika Rozdział 2Połączenia 2-1. Wymagania Systemowe 2-2. Dostępne Połączenia 2-3. Dostęp do Web MC 2-4. Logowanie do Web MC Rozdział 3Przwodnik 3-1. Opisy ekranu 3-2. Opisy przycisków 3-3. Podgląd GNIAZDA (SLOT) Rozdział 4Dodatek Przykład Ustawień Statycznego NAT-a

4 Przegląd Rozdział 1

5 1-1. Konsola Programująca Web - Przelgąd Istnieje tylko jedno Narzędzie Programujące dla KX-NS1000. NS1000 WebMC jest, bazującą na stronie web, aplikacją, która umożliwia łatwe zarządzanie systemem PBX. KX-NS1000 does NOT support Unified PC Maintenance Console (UPCMC) for KX-NCP/TDE/TDA. KX-NS1000 does NOT support the system programming using proprietary telephones.

6 1-2. Tryby Pracy Istnieją (*TBC) dwa tryby programowania:; Tryb Interaktywny (Interactive) i Wsadowy (Batch) Interactive Mode (Zezwala na dostęp w czasie rzeczywistym i konfiguracje systemu PBX) Off-Line Mode (Konfiguracja została przygotowana wcześniej (off-line), a następnie została wysłana do PBX) Direct Connection (http) Via LAN (http) Via VPN (http) Via Internet (https) Direct Connection (http) Via LAN (http) Via VPN (http) Via Internet (https) *TBC To Be Confirmed (Do Potwierdzenia)

7 *1 The total number of administrator and user accounts combined cannot exceed 1512. PoziomDlaOpis InstallerDealers and system installers Dla wszystkich ustawień programowania systemu. "Instalator" można określić, które ustawienia programowania systemu są dostępne dla "Administratora" (dostępne ustawienia dla "Użytkownika" są wstępnie zdefiniowane i stałe). User (Administrator)On-site system managers Zarządzanie użytkownikami i ich ustawieniami, takimi jak tworzenie kopii zapasowej danych systemu, potwierdzanie informacji telefonów wewnt. itp. User (User)End usersZmiana ustawienia użytkownika telefonu, np. zmiana profilu, przechowywania osobistych numerów szybkiego wybierania, itp. Account Levels Number of Accounts PoziomSingle UnitOne-look Simultaneous Login Installer 111 User (Administrator) 0-160-16 *1 32 User (User) 0-160-1512 *1 1-3. Konta użytkownika Typy i poziom dostępu kont użytkownika WebMC obsługuje 3 różne typy kont (Poziomy Dostępu). Liczba użytkowników którzy mogą jednocześnie zalogować się do systemu są przedstawione poniżej.

8 Połączenia Rozdział 2

9 RequirementsDescriptions OS - Windows XP - Windows Vista Business - Windows 7 Professional Both 32bit and 64bit version is available. HDD 100MB of Dostępnehard disk spaceMinimum Requirements Display -Screen resolution: XGA (1024 * 768) -DPI setting: Normal size (96 DPI) Recommended Settings Browsers - Windows Internet Explorer 8 or 9 - Mozilla Firefox version 5.0 or later Make sure you are using the latest version of the above Web browser software. For details, refer to the Web browsers documentation. Browser Settings - Cookies - Java Script - The ability to download files - The display of animations - The display of images These functions must be enabled in the Web browsers settings to use Web Maintenance Console. For details, refer to your Web browsers documentation. TBC – do zatwierdzenia 2-1. Wymagania systemu Wymagania systemu

10 Set the PC as a DHCP client. - Ethernet cable with an RJ45 connector - Maximum Distance: 100 m The MNT port is set as a DHCP server. 2-2. Dostępne Połączenia (1/3) Aby programować lub zarządzać PBX-em, musisz podłączyć komputer PC do centrali PBX. Dostepnych jest kilka metod, poniżej można zobaczyć ogólny zarys bezpośredniego połączenia. 1. Direct Connection (MNT Port) If the PC has Gigabit Ethernet interface, an Ethernet crossover cable may be needed. It depends on the specification of the PC.

11 Switch Via LAN Via VPN - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher - 1000BASE-T: CAT 5e or higher - Maximum length: 100 m - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher - 1000BASE-T: CAT 5e or higher - Maximum length: 100 m - Auto Negotiation: ON - If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to Untagged. 2-2. Dostępne Połączenia (2/3) Możliwe jest również zarządzanie PBX za pomocą portu LAN lub połączenia VPN. 2. LAN/VPN Connection (LAN Port)

12 Switch - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher - 1000BASE-T: CAT 5e or higher - Maximum length: 100 m - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher - 1000BASE-T: CAT 5e or higher - Maximum length: 100 m Specify static NAT (port forwarding) settings to the router. - Auto Negotiation: ON - If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to Untagged. 2-2. Dostępne Połączenia (3/3) Używając WebMC i odpowiedniego routingu sieci, możliwy jest dostęp do systemu PBX za pośrednictwem Internetu. Upewnij się, że podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa przed przystąpieniem do tego. (firewall, itp.) 3. Connection via Internet The WAN port on the KX-NS1000 is not supported with ver. 1.0.

13 Istnieją różne adresy w zależności od rodzaju połączenia: 1.Przy połączeniu przez Port MNT http://kx-ns1000.http://kx-ns1000. (or http://223.0.0.1)(or http://223.0.0.1) Upewnij się, że kropka (.) zosatła umieszczona na końcu – tak jak pokazana powyżej. 223.0.0.1: the default IP address of the MNT port = Fixed (Stały) 2.Przy polączeniu przez LAN or VPN http://192.168.0.101/WebMC 192.168.0.101: the default IP address of the LAN port = Variable (Różny) 3. Przy połączeniu poprzez internet (SSL Connection) https://xxx.xxx.xxx.xxx/yyy "Xxx.xxx.xxx.xxx" będzie adresem IP, a "yyy" to numery portów, które mogą być dostępne z Internetu, na przykład adres IP i numer portu routera. Ustawienia port forwarding (przekierowanie portów) muszą określać adres IP i numer portu routera w sieci ("xxx.xxx.xxx.xxx: yyy") w celu przekazywania pakietów do centrali PBX w sieci LAN, tak aby pakiety wysyłane na adres globalny IP i do określonego portu routera, zostały przesłane na odpowiedni adres IP. 2-3. Dostęp do Web MC The URL is case-sensitive. Enter the uppercase and lowercase letters exactly as shown above.

14 Ograniczenia dotyczące logowania Do 33 użytkowników może zalogować się jednocześnie do WebMC, jednak tylko 1 użytkownik może zmienić ustawienia PBX w tym samym czasie. (1 Installer / 32 Adminów lub Użytkowników) Jeśli Użytkownik wprowadza zmiany, a Instalator zaloguje się w tym czasie, może to spowodować, że Instalator zastąpi możliwości Użytkownika do wprowadzania zmian, po to aby umożliwić programowanie. Użytkownicy, którzy są zalogowani do konsoli Web, ale nie mają możliwości wprowadzania zmian, mogą tylko przeglądać menu i ustawienia poszczególnych elementów, które normalnie można edytować. Jeśli użytkownik nie zaloguje się trzy razy (np. złe hasło), zostanie to zarejestrowane w dzienniku błędów PBX i użytkownik nie będzie mógł się zalogować ponownie przez 5 min. 2-4. LOGIN / LOGOUT (1) LOGOWANIE Po ustanowieniu połączenia do konsoli zarządzającej Web, wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy wprowadzić login i hasło

15 WYLOGOWANIE Pamiętaj, aby wylogowywać się z Web MC za pomocą przycisku Logout, w przeciwnym razie wszelkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie wykonanych zmian do karty pamięci centrali PBX i wylogowanie z konsoli. 2-4. LOGIN / LOGOUT (2)

16 WEBMC - Przewodnik Rozdział 3

17 Wczytywanie ekranu Home. Wyświetla ekran Maintenance. Wyświetla ekran Setup. Otwiera pomoc on-line. Wyświetla info. dot. wersji Web MC. Zapisuje dane i wylogowuje. Dodaje jednostki Slave. Wyświetla ekran w Home w trybie icon view. Wyświetla ekran w Home w trybie list view. Zapis danych. Home Screen Icon PBX Maser PBX Slaves 3-1. Opisy ekranu (1/4) Zaraz po zalogowaniu, zostanie wyświetlony ekran powitalny (Home Screen)

18 PBX System Information is shown here. PBX Status List View 3-1. Opisy ekranu (2/4) Korzystanie z widoku listy w ekranie "Home" pozwala zobaczyć Typ PBX (Master / Slave), adres IP, adres MAC, wersje S/W oraz typ Regionu wszystkich centrali w systemie One-Look.

19 ItemPrimary Functions Users Manage, view, and add PBX user profiles and account information PBX Configuration Configure PBX hardware settings for cards, equipment, and networking Configure network-wide programming such as BGM and Class of Service Configure dialing features, call routing, and incoming call settings Configure call logging (SMDR) and other PBX maintenance items UM Configuration Configure Unified Messaging mailboxes and voice mail subscriber settings Configure service settings and system parameters Configure hardware options Network Services Configure server and client features for the PBX Configure Połączenia settings and network security Setup Screen Icon Connected Site 3-1. Opisy ekranu (3/4) Setup Screen Setup Screen Tree Items

20 Maintenance Screen Icon Maintenance Screen Tree Items ItemPrimary Functions Status Check the status of the PBXs system hardware Check the status of PBX equipment (PSs, CSs, UPS, etc.) Check the status of extensions used by the Unified Messaging system System Control Download and update PBX software files Manage music on hold (MOH) data Reset or shutdown the system Tool Backup system data to a USB memory device View a list of PBX extensions Import and export PBX settings and user information Backup or restore Unified Messaging data Utility Perform tests for PBX cards and network Połączenia Transfer files between the PBX and a connected PC View reports, error logs, event logs, and program update logs Monitor and trace PBX communications and protocols Manage activation keys and license information 3-1. Opisy ekranu (4/4) Maintenance Screen

21 Tymczasowo zapisuje zmiany do pamięci DRAM i zamyka bieżący ekran. Porzuca zmiany i wraca do poprzedniego ekranu. Tymczasowo zapisuje zmiany do pamięci DRAM i pozostaje na tym samym ekranie. Aby zapisać ustawienia podczas programowania, kliknij ten przycisk na ekranie głównym (Home). Użycie przycisu spowoduje wylogowanie z konsoli i automatyczne wykonanie kopii zapasowej danych systemowych z centrali PBX do karty pamięci. 3-2. Opisy przycisków (1/2) Standardowe przyciski NB: Be sure to SAVE your programming frequently

22 Remove filter Adds new entry Edits the selected row Deletes the selected row Copies Data Fields 3-2. Opisy przycisków (2/2) Dla każdego ekranu z ustawieniami, istnieje wiele przydatnych dodatkowych przycisków. Dostępność tych ikon może się różnić w zależności od ekranu. Standardowe Ikony

23 Settings -> PBX Configuration -> 1. Slot Select Physical or Virtual Slot Installed Physical Cards Status Buttons 3-3. Podgląd GNIAZDA (SLOT) W widoku Settings", pozycja "SLOT" pokazuje jakie karty fizyczne i wirtualne są zainstalowane w systemie. W tym miejscu można przeglądać również inne właściwości systemu lub funkcji.

24 Dodatek Rozdział 4

25 PBX 2 Setting ItemsDescriptions 1InterfaceWAN-side interface 2ProtocolTCP or UDP 3Receiving Port No. (WAN side) Outside network port number 1 65535 4IP Address of Transfer Destination (LAN Side)The destination IP address to which the packets are transferred. 5Port No. of Transfer Destination (LAN Side) The port number of 1 65535 IP Address: 192.168.0.2 Protocol: TCP Web MC Port No.: 443 IP Address: 10.75.60.2 Setting ItemsFor PBX 1For PBX 2 Interfaceab ProtocolTCP Receiving Port No. (WAN Side)80808081 IP Address of Transfer Destination192.168.0.2192.168.0.3 Port No. of Transfer Destination443 IP Address: 192.168.0.3 Protocol: TCP Web MC Port No.: 443 PBX 1 PBX 1: https://133.149.172.28:8080 PBX 2: https://133.149.172.28:8081 No particular settings Static NAPT Local IP Address: 192.168.0.1 Global IP Address: 133.149.172.28 Dynamic NAPT Local IP Address: 10.75.60.1 Global IP Address: 133.125.149.44 I/F: a I/F: b Internet A-1 Przykład Ustawień Statycznego NAT-a


Pobierz ppt "Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE NS1000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google