Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRUDNOŚCI W OCENIE BRAMEK Spała 2011 KONFERENCJA SĘDZIÓW KAJAKARSTWA SLALOMOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Spała 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRUDNOŚCI W OCENIE BRAMEK Spała 2011 KONFERENCJA SĘDZIÓW KAJAKARSTWA SLALOMOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Spała 2011."— Zapis prezentacji:

1 TRUDNOŚCI W OCENIE BRAMEK Spała 2011 KONFERENCJA SĘDZIÓW KAJAKARSTWA SLALOMOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Spała 2011

2 W ocenie bramek możemy wyróżnić kilka głównych aspektów i są wymienione na kolejnych slajdach Poszczególne trudności wpływające na ocenę sytuacji na trasie slalomu a tym samym w ocenie przejazdu bramki, w różnym stopniu obciążają sędziów i są cechą osobniczą. Dlatego ważnym wydaje się obsadzanie stanowisk sędziowskich, z dostosowaniem do indywidualnych predyspozycji Trudności w pracy sędziego zależą w głównej mierze od funkcji w zespole sędziowskim

3 1. NATURY SOMATYCZNEJ LUDZKIEJ -zmęczenie niedyspozycja zły dzień -monotonia pracy na stanowisku -trudne warunki pogodowe (zimno, mokro, gorąco, wietrznie) -znużenie, wielogodzinna praca na stanowisku (8,10,12 i więcej godzin) 2. PREDYSPOZYCJE SĘDZIEGO DO PRACY NA BRAMKACH 3. PODZIELNOŚĆ UWAGI -ocena przejazdu C-2 -ocena przejazdu zespołu -ocena przejazdu wielu zawodników na odcinku (zjechanie się zawodników) 4. ORGANIZACJA ODCINKA PRACY - odpowiednie ustawienie na stanowisku * względem bramki / bramek * względem sędziego lub funkcyjnego przekazującego ocenę na odcinku * względem padającego światła (słońce) -kontakt z kolegami współ oceniającymi bramkę -ustawienie wobec elementów przesłaniających bramki (słupy, mostki, reklamy…) -wpływ kibiców na widzianość ocenianych bramek -regulacja wysokości palików

4 2.3.9 Jeżeli podczas trwania zawodów nadzwyczajne okoliczności spowodowały zmianę charakteru lub układu trasy – tylko sędzia główny może nakazać zmianę lub poprawienie ustawienia bramki. Wynika z tego iż sędzia bramkowy (obserwujący zmianę/nieprawidłowość) jest zobowiązany do poinformowania sędziego głównego o niezgodnym z regulaminem stanem rzeczy ( punktem regulaminu 2.4.3) 2.4.3 Dolny koniec palika powinien być 20 cm nad lustrem wody ale tak aby palik nie był poruszany przez wodę. Jak również wynika, iż sędzia bramkowy nie jest upoważniony do korekty ustawień na trasie, pomimo, że ustawienia nie są zgodne z regulaminem Zgodnie z regulaminem slalomu kajakowego, za korektę i stan techniczny trasy odpowiadaj: kierownik techniczny oraz projektant trasy 3.3.1 Kierownik techniczny a) kieruje przygotowaniami do zawodów i jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń technicznych podczas zawodów c) kieruje pracą funkcjonariuszy zajmujących się sprawami urządzeń technicznych na torze i trasie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy natomiast projektant trasy 3.11.2 Projektant trasy zawsze musi być gotowy wraz z zespołem ustawiaczy trasy do dokonywania Napraw lub poprawek urządzeń trasy

5 1. NATURY SOMATYCZNEJ LUDZKIEJ -zmęczenie niedyspozycja zły dzień -monotonia pracy na stanowisku -trudne warunki pogodowe (zimno, mokro, gorąco, wietrznie) -znużenie, wielogodzinna praca na stanowisku (8,10,12 i więcej godzin) 2. PREDYSPOZYCJE SĘDZIEGO DO PRACY NA BRAMKACH 3. PODZIELNOŚĆ UWAGI -ocena przejazdu C-2 -ocena przejazdu zespołu -ocena przejazdu wielu zawodników na odcinku (zjechanie się zawodników) 4. ORGANIZACJA ODCINKA PRACY - odpowiednie ustawienie na stanowisku * względem bramki / bramek * względem sędziego lub funkcyjnego przekazującego ocenę na odcinku * względem padającego światła (słońce) -kontakt z kolegami współ oceniającymi bramkę -ustawienie wobec elementów przesłaniających bramki (słupy, mostki, reklamy…) -wpływ kibiców na widzianość ocenianych bramek -regulacja wysokości palików (trudności z egzekwowaniem u organzatora)regulacja wysokości palików (trudności z egzekwowaniem u organzatora) 5. UŁOŻENIE/USTAWIENIE TRASY

6 2.3.6 Organizatorzy powinni wybrać taką trasę, aby przejazdy mogły być przeprowadzone bez przeszkód i niedogodności dla zawodników. Należy zachować taką odległość między bramkami, aby możliwy był poprawny przejazd przez nie a ocena przejazdu mogła być dokonana bez wątpliwości

7 1. NATURY SOMATYCZNEJ LUDZKIEJ -zmęczenie niedyspozycja zły dzień -monotonia pracy na stanowisku -trudne warunki pogodowe (zimno, mokro, gorąco, wietrznie) -znużenie, wielogodzinna praca na stanowisku (8,10,12 i więcej godzin) 2. PREDYSPOZYCJE SĘDZIEGO DO PRACY NA BRAMKACH 3. PODZIELNOŚĆ UWAGI -ocena przejazdu C-2 -ocena przejazdu zespołu -ocena przejazdu wielu zawodników na odcinku (zjechanie się zawodników) 4. ORGANIZACJA ODCINKA PRACY - odpowiednie ustawienie na stanowisku * względem bramki / bramek * względem sędziego lub funkcyjnego przekazującego ocenę na odcinku * względem padającego światła (słońce) -kontakt z kolegami współ oceniającymi bramkę -ustawienie wobec elementów przesłaniających bramki (słupy, mostki, reklamy…) -wpływ kibiców na widzianość ocenianych bramek -Regulacja wysokości palików (trudności z egzekwowaniem u organzatora) 5. UŁOŻENIE TRASY 6. ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 7. INNE NIEZALEŻNE -zmiany poziomu wody podczas trwania zawodów -chodząca woda pulsowanie wody -wiatr poruszający bramki -opady (prowadzenie dokumentacji na odcinku i transmisja wyników)

8 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Bramka prawidłowo pokonana: c) cała głowa zawodnika (w C-2 obu zawodników) musi przekroczyć linie pomiędzy palikami bramki z odpowiedniej strony i w odpowiednim kierunku. Jak również 6.3.6 Aby uznać bramkę za prawidłowo pokonaną muszą być spełnione następujące warunki: a) łódź (lub jej część) musi przekroczyć linię między palikami bramki w tym samym momencie, w którym przekracza ją głowa zawodnika ( w C-2 obu zawodników), b) uznaje się, że łódź lub jej część przecina linie między palikami, jeśli w tym samym czasie cała głowa zawodnika(w C-2 obu zawodników) przecina tę linie Slajd 20

9 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Bramka bezbłędnie pokonana: 6.3.6 Poprawny przejazd przez bramki bez dotknięcia palika ciałem, wiosłem lub łodzią, jest przejazdem bezbłędnym ale już nie lecz również

10 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Definicja bramki: 2.4.1 Bramka składa się z 1 lub 2 podwieszonych palików pomalowanych pasami zielonymi i pasami białymi dla bramek zgodnych z prądem wody oraz pasami czerwonymi i pasami białymi dla bramek podjazdowych. Dolny pas zawsze jest biały. Wszystkie pasy mają 20 cm długości. W przypadku bramki jednopalikowej drugi palik będzie umieszczany na odpowiednim brzegu w celu zdefiniowania linii bramki oraz kierunku jazdy.linii bramki

11 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Linia bramki = światło braki Jest to linia jaką wyznaczają paliki bramki. światło bramki może być poszerzone Bramka może być zamknięta (brak możliwości przejazdu)

12 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Definicja bramki: 2.4.1 Bramka składa się z 1 lub 2 podwieszonych palików pomalowanych pasami zielonymi i pasami białymi dla bramek zgodnych z prądem wody oraz pasami czerwonymi i pasami białymi dla bramek podjazdowych. Dolny pas zawsze jest biały. Wszystkie pasy mają 20 cm długości. W przypadku bramki jednopalikowej drugi palik będzie umieszczany na odpowiednim brzegu w celu zdefiniowania linii bramki oraz kierunku jazdy.linii bramki Rodzaje bramek: -Bramka jednopalikowa to bramka gdzie jeden palik zawieszony jest nad wodą, natomiast drugi palik znajduje się na brzegu toru celem zdefiniowania lini bramki (regulamin 2.4.1) - Bramka dwupalikowa to bramka o szerokości 120 - 400 cm -Bramka Vertical to specyficzny rodzaj bramki dwupalikowej gdzie linia bramki nie jest prostopadła do kierunku płynącej wody Zdarzają się przypadki problemów z interpretacją pokonania bramki vertical

13 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO VERTICAL

14 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Trudności w ocenie i przyznaniu 2 punktów karnych 6.4.2. :2 punkty karne – poprawny przejazd przez bramkę, ale z dotknięciem jednego lub obu palików. Wielokrotne dotykanie palika lub obu jest karane tylko raz Trudności w przyznaniu lub nieprzyznaniu punktów w ramach w/w punktu: - duża odległość bramki od sędziego oceniającego (najczęściej rzeki)

15 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Duża odległość sędziego od ocenianej bramki

16 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Trudności w ocenie i przyznaniu 2 punktów karnych 6.4.2. :2 punkty karne – poprawny przejazd przez bramkę, ale z dotknięciem jednego lub obu palików. Wielokrotne dotykanie palika lub obu jest karane tylko raz Trudności w przyznaniu lub nieprzyznaniu punktów w ramach w/w punktu: - duża odległość bramki od sędziego oceniającego (najczęściej rzeki) - niewłaściwe ustawienie sędziego wobec ocenianej bramki

17 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO ustawienie sędziego wobec ocenianej bramki

18 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Trudności w ocenie i przyznaniu 2 punktów karnych 6.4.2. :2 punkty karne – poprawny przejazd przez bramkę, ale z dotknięciem jednego lub obu palików. Wielokrotne dotykanie palika lub obu jest karane tylko raz Trudności w przyznaniu lub nieprzyznaniu punktów w ramach w/w punktu: - duża odległość bramki od sędziego oceniającego (najczęściej rzeki) - niewłaściwe ustawienie sędziego wobec ocenianej bramki ( wrócimy później) - konfiguracja na wodzie powodująca wytworzenie fali

19 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO

20 Trudności w ocenie i przyznaniu 2 punktów karnych 6.4.2. :2 punkty karne – poprawny przejazd przez bramkę, ale z dotknięciem jednego lub obu palików. Wielokrotne dotykanie palika lub obu jest karane tylko raz Trudności w przyznaniu lub nieprzyznaniu punktów w ramach w/w punktu: - duża odległość bramki od sędziego oceniającego (najczęściej rzeki) - niewłaściwe ustawienie sędziego wobec ocenianej bramki ( wrócimy później) - konfiguracja na wodzie powodująca wytworzenie fali - wiatr, słońce i inne

21 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Najwyższą kare jaką można otrzymać na bramce jest 50 punktów karnych (regulamin slalomu kajakowego 6.4.6) Nieprawidłowe pokonanie bramki skutkuje przyznaniem 50-ciu punktów karnych O bramce, że jest nieprawidłowo pokonana, mówimy gdy niespełniony jest któryś z warunków pkt 6.3.6 RSK6.3.6 RSK Spełnienie któregoś z podpunktu 6.4.3 RSK powoduje obligatoryjne naliczenie 50-ciu pkt karnych bez możliwości poprawy 6.4.3 50 punktów karnych a) Dotknięcie bramki (jednego lub obu palików) bez poprawnego przejazdu b) Umyślne odtrącanie palików bramki, aby umożliwić przejazd (odtrącanie palików bramki nie uważa się za umyślne wtedy, kiedy ciało i łódź zawodnika były już w położeniu, w którym możliwy był prawidłowy przejazd bramki) c) Ciało zawodnika (w C-2 jednego z dwóch) przecina linie bramki będąc całkowicie pod wodą d) Przejechanie bramki w innym kierunku niż nakazany na mapie trasy. Podczas przejazdu przez bramki w żadnym momencie, żadna część głowy nie może przekroczyć linii bramki w niewłaściwym kierunku, e) Opuszczenie bramki. Uważa się że nastąpiło opuszczenie bramki lub bramek wtedy, kiedy rozpoczyna się przejazd jakiejkolwiek następnej bramki lub przekroczona została linia mety f) W biegu zespołowym przekroczenie czasu 15 sekund na lnii mety g) Głowa zawodnika lub jej część mija linię pomiędzy palikami bramki podczas, gdy żadna część łodzi nie znajduje się w świetle bramki g1) rysunek 40a

22 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkty a i e a) Dotknięcie bramki (jednego lub obu palików) bez poprawnego przejazdu e) Opuszczenie bramki. Uważa się że nastąpiło opuszczenie bramki lub bramek wtedy, kiedy rozpoczyna się przejazd jakiejkolwiek następnej bramki lub przekroczona została linia mety Obydwa punkty są w znaczeniu i zastosowaniu blisko siebie Spełnia pkt 6.4.3 a Spełnia pkt 6.4.3 e Obie sytuacje najczęściej nie są trudne w ocenie na trasie, lecz istotnym jest rozgraniczenie w opisie przyznania punktów karnych

23 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkty a i e a) Dotknięcie bramki (jednego lub obu palików) bez poprawnego przejazdu e) Opuszczenie bramki. Uważa się że nastąpiło opuszczenie bramki lub bramek wtedy, kiedy rozpoczyna się przejazd jakiejkolwiek następnej bramki lub przekroczona została linia mety Bramka aktywna 6.3.4 Pokonywanie bramki zaczyna się w momencie kiedy łódź, ciało zawodnika bądź wiosło dotknie palika lub głowa zawodnika (w C-2 jednego z zawodników) przetnie linie bramki Bramka zamknięta 6.3.5 Przejazd bramki jest zakończony w chwili, kiedy rozpoczęło się pokonywanie jakiejkolwiek następującej po niej bramki Wynika z tego, iż na trasie slalomu aktywna może być najwyżej jedna bramka oraz raz zamknięta bramka nie może być już aktywna w czasie jednego przejazdu to bramka o której mówi punkt 6.3.4 RSK to bramka o której mówi punkt 6.3.5 RSK

24 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkt b Umyślne odtrącanie palików bramki, aby umożliwić przejazd (odtrącanie palików bramki nie uważa się za umyślne wtedy, kiedy ciało i łódź zawodnika były już w położeniu, w którym możliwy był prawidłowy przejazd bramki) Trudność w wychwyceniu tego przewinienia polega na właściwym zinterpretowaniu zachowania zawodnika oraz sytuacji na wodzie Punkt powyższy regulaminu jest stosunkowo często popełniany w kategorii C-2gdzie obserwuje się celowe odtrącenie przez jednego zawodnika by wszedł w światło bramki partner

25 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkt c Ciało zawodnika (w C-2 jednego z dwóch) przecina linie bramki będąc całkowicie pod wodą Ewentualne problemy w zastosowaniu powyższego podpunktu mogą jedynie wynikać w zależności od stwierdzenia czy ciało zawodnika będąc pod wodą przecięło światło bramki 50 00

26 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkt c Przejechanie bramki w innym kierunku niż nakazany na mapie trasy. Podczas przejazdu przez bramki w żadnym momencie, żadna część głowy nie może przekroczyć linii bramki w niewłaściwym kierunku, Ewidentne naruszenie podpunktu c (rys 1) nie jest problematyczne w ocenie Przypadki przedstawione na pozostałych rysunkach są trudniejsze w ocenie i wymagają oceny w linii światła bramki

27 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkt c Nie jest możliwym ustawienie jednego sędziego w kilku miejscach, dla bezsprzecznej oceny przejazdu bramki, dlatego sędziowie stanowią drużynę, której celem jest bezbłędne przeprowadzenie regat. Na zawodach wyższej rangi (ICF) sędzia główny wyznacza szczegółowo zadania poszczególnym sędziom już nie tylko odcinek czy funkcja ale też ściśle określone miejsce i zadanie

28 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Sędzia 1 koordynator Sędzia 2 Sędzia 3 Sędzia transmiter

29 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO 6.4.3 50 punktów karnych - podpunkt g Głowa zawodnika lub jej część mija linię pomiędzy palikami bramki podczas, gdy żadna część łodzi nie znajduje się w świetle bramki Najczęściej trudne w ocenie i wzbudzające najwięcej kontrowersji Wszystkie powyższe sytuacje w pełni wyczerpują podpunkt g upoważniający do nałożenia kary w wysokości 50 pkt

30 ZNAJOMOŚĆ I INTERPRETACJA PRZEPISÓW REGULAMINU SLALOMU KAJAKOWEGO Rys. 40a. Przykłady nie prawidłowe go prze jazd bramek, i tak: we wszystkich przypadkach nie spełniono warunku aby cała głowa zna lazła się między palikami (tylko część głowy). Na bramce 1 i 2 tułów i łódź zna j dują się poza bramką. Żadna bramka nie może być po wtórzona Połowa głowy w świetle bramki Głowa zawodnika lub jej część mija linię pomiędzy palikami bramki podczas, gdy żadna część łodzi nie znajduje się w świetle bramki

31 6.4.7 Jakiekolwiek wątpliwości muszą być zawsze rozstrzygnięte na korzyść zawodnika


Pobierz ppt "TRUDNOŚCI W OCENIE BRAMEK Spała 2011 KONFERENCJA SĘDZIÓW KAJAKARSTWA SLALOMOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Spała 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google