Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia ogólna Wykład 8. Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 2 Wprowadzenie Chemia organiczna= chemia węgla chemia życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia ogólna Wykład 8. Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 2 Wprowadzenie Chemia organiczna= chemia węgla chemia życia."— Zapis prezentacji:

1 Chemia ogólna Wykład 8

2 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 2 Wprowadzenie Chemia organiczna= chemia węgla chemia życia

3 3 Historia 1828 - F. Wöhler – synteza mocznika 10 000 000 znanych związków organicznych 100 000 nowych związków syntezowanych każdego roku Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

4 4 Chemia węgla Węgiel we wszystkich związkach organicznych jest czterowartościowy 4 wolne elektrony Węgiel może tworzyć łańcuchy otwarte i zamknięte Stany atomowe węgla łańcuch prosty łańcuch rozgałęziony wiązania wielokrotne Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

5 5 Węglowodory Związki zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru węglowodory alifatyczne alkany, alkeny, alkiny alicykliczne cykloalkany, cykloalkeny, cykloalkiny aromatyczne benzen, homologi benzenu, pochodne benzenu Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

6 6 Alkany C n H 2n+2 CH 3 metanetanpropanbutan CH 3 3 3 2 3 3 2 2 3 pentan CH 3 2 2 2 3 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

7 7 Nazewnictwo alkanów znajdź najdłuższy łańcuch i ponumeruj atomy węgla zaczynając od końca z większą ilością podstawników: 9 węgli nonan, znajdź wszystkie podstawniki i podaj numery atomów węgla, do których są doczepione: 2-metylo, 5-(1,2-dimetylopropylo) uszereguj podsatwniki w porządku alfabetycznym: 5-(1,2-dimetylopropylo) 2-metylononane Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

8 8 Izomeria strukturalna ten sam wzór ogólny, różne struktury pentan 2-metylobutan 2,2-dimetylopropan C 5 H 12 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

9 9 Fizyczne własności alkanów Destylacja frakcyjna ropy naftowej Ropa naftowa Nafta (C 12 –C 16 - ciecze) temp. wrzenia (200 – 250ºC) Olej opałowy(C 15 –C 18 – ciała stałe) temp. wrzenia (250 – 300ºC) Gaz ziemny (C 1 –C 4 ) Benzyna (C 4 –C 12 – ciecze) temp. wrzenia (40–200ºC) Wieża destylacyjna redestylator Kondensator zbiornik zwrotny Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

10 10 Reakcje alkanów Spalanie Podstawianie Odwodornienie np. halogenowanie Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

11 11 Alkeny C n H 2n eten 1–propen 1–buten Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

12 12 1-buten 1-penten 1-hexen 1,3-butadien3-metylo-1,4-pentadien 2-penten Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

13 13 Izomeria geometryczna cis cis -trans- cis-(Z)-2-butentrans-(E)-2-buten Ten sam wzór – różne własności chemiczne i fizyczne Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

14 14 Reakcje alkenów Spalanie Uwodornienie Utlenianie Polimeryzacja Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

15 15 jedno podstawione halogenowcopochodne sulfozwiązki alkohole Przyłączanie Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej dwu podstawione halogenowcopochodne

16 16 Alkiny C n H 2n–2 etyn etin acetylen propyn propin but-1-yn (1-butyn) but-2-yn (2-butyn) Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

17 17 Reakcje alkinów Spalanie Alkiny są bardziej aktywne niż alkeny gaz spawalniczy Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

18 18 Cykloalkany C n H 2n cyklopropan cyklobutancyklopentan Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

19 19 cykloheksan konformacja krzesełkowa Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

20 20 Węglowodory aromatyczne Benzen C6H6C6H6 struktury Kekulego okrąg reprezentuje 6 elektronów krążących po całej cząsteczce 6 elektronów z orbitali p tworzy, chmurę elektronową stabilizacja aromatyczna Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

21 21 Homologi i pochodne beznenu Naftalen Antracen Fenantren etylobenzen Toluen metylobenzen anilina fenol kwas benzoesowy chlorobenzen –meta-para 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) 1,2–dimetylobenzen ortho-ksylen (o–ksylen) styren Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

22 22 Reakcje węglowodorów aromatycznych Elektrofilowe podstawianie Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej Pierścienie aromatyczne są stabilizowane rezonansowo sprzężonym układem wiązań podwójnych

23 23 Nitrowanie Sulfonowanie nitrobenzen Halogenowanie sulfobenzen chlorobenzen Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

24 24 Grupy funkcyjne Grupa funkcyjna - grupa atomów determinująca własności całej cząsteczki organicznej Grupy funkcyjne C, H, O alkohole, ethery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, węglowodany. C,H,O,N,S tiole, tioetery, tioalkohole, siarczki, sulfonamidy. C,H,O,N aminy, amidy, nitrozwiązki. Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej

25 25 Alkohole R–OH metanol, alkohol metylowy alkohol etylowy, etanol propan-1-ol propan-2-ol, izopropanol

26 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 26 Rzędowość alkoholi alkohole pierwszorzędowe - grupa OH przyłączona do węgla związanego z jednym atomem C, n-butanol alkohole drugorzędowe - grupa OH przyłączona do węgla związanego z dwoma atomami C, butan-2-ol izobuthanol alkohole trzeciorzędowe - grupa OH przyłączona do węgla związanego z trzema atomami C, 2-metylopropan-2-ol, tert-butanol

27 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 27 retinol (vit A) cholesterol

28 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 28 Polialkohole etano-1,2-diol, glikol etylenowy propano-1,2-diol, glikol propylenowy propano-1,2,3-triol, gliceryna

29 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 29 Fenole Ar-OH fenolortho–kresol bisfenol A meta–kresol para–kresol

30 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 30 BHT konserwant żywności kapsaicyna substancja aktywna chili Estradiol hormon płciowy Serotonina neurotransmiter

31 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 31 R=C 1 to C 4 rozpuszczalne w H 2 O, R>C 4 coraz mniej rozpuszczalne, kwasowe, polarne rozpuszczalniki, metanol: rozpuszczalnik farb, paliwo samochodów wyścigowych, wysokotoksyczny – powoduje ślepotę. etanol: alkohol spożywczy, rozpuszczalnik leków, perfum, olejków zapachowych, antyseptyczny, glikole: trujące, stosowane w syntezie polimerów, rozpuszczalniki barwników, antybakteryjne, składniki odmrażaczy w samochodach. fenol: toksyczne, bezwonne ciało stałe, antyseptyczny, stosowany w produkcji leków (aspiryny) i syntetycznych żywic (bakelit). Fizyczne własności alkoholi

32 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 32 Reakcje alkoholi Odwodnienie Tworzenie alkoholanów i soli nitrogliceryna

33 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 33 Utlenianie Alkohole pierwszorzędowe Alkohole drugorzędowe aldehyd keton kwas karboksylowy Estryfikacja

34 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 34 Etery R–O–R CH 3 –O–CH 3 dimetyloeter oksantren dioksyna CH 3 –CH 2 –O–CH 2 –CH 3 CH 3 –O–CH 2 CH 3 dietyloetermetyloetyloeter tetrahydrofuran

35 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 35 Etery koronowe

36 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 36 Fizyczne własności eterów dimetyloeter i etylometyloeter– gazy, wyższe etery - ciecze, niektóre etery mają własności narkotyczne, usypiające i przeciwbólowe, some ethers has narcotic and sleeping effect, painkillers, dioksyny – bardzo toksyczne.

37 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 37 Aldehydy R–CHO, Ketony R 1 –CO–R 2 formaldehyd, metanal, aldehyd metylowy, formalina aldehyd octowy etanal, benzaldehyd aldehyd benzoesowy, acetofenon, 1-fenyletanone dimetyloketon propanon aceton, metyloetylo keton butanon,

38 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 38 testosteron (hormonmęski) estrogen (hormon żeński)

39 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 39 Fizyczne własności aldehydów i ketonów aldehydy: wodny roztwór formaldehydu używany jest do dezynfekcji, formaldehyd w polikondensacji z fenolem, mocznikiem lub melaminą tworzy żywice, acetofenon: rozpuszczalnik celulozy w przemyśle żywic rozpuszczalnych w alkoholach, ketony: stosowane w przemyśle perfumeryjnym i farbiarskim, rozpuszczalniki i substraty w przemyśle chemicznym.

40 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 40 Reakcje aldehydów i ketonów Utlenianie Redukcja

41 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 41 Kwasy karboksylowe R–COOH Wzór Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Występowanie HCOOH Kwas mrówkowy Kwas metanowyŻądła owadów CH 3 COOHKwas octowyKwas etanowyOcet winny CH 3 CH 2 COOH Kwas propioniowy Kwas propanowy CH 3 (CH 2 ) 2 COOHKwas masłowyKwas butanowyZjełczałe masło CH 3 (CH 2 ) 3 COOH Kwas walerianowy Kwas pentanowy CH 3 (CH 2 ) 10 COOHKwas laurowyKwas dodekanowyOlejek kokosowy CH 3 (CH 2 ) 16 COOH Kwas stearynowy Kwas oktadekanowy

42 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 42 kwas salicylowy aspirina

43 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 43 Fizyczne własności kwasów karboksylowych polarne, tworzą aglomeraty połączone wiązaniami wodorowymi, R=C 1 do C 4 rozpuszczalne w H 2 O, R>C 4 słabo rozpuszczalne ze względu na hydrofobowe własności łańcucha węglowego, nienasycone, długołańcuchowe – kwasy tłuszczowe rozpuszczalne w eterach i alkoholach,

44 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 44 Reakcje kwasów karboksylowych Zobojętnianie Estryfikacja Redukcja do aldehydów i ketonów

45 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 45 Estry R 1 –COO–R 2

46 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 46 Fizyczne własności estrów rozpuszczalne w wodzie nieco gorzej niż kwasy, od kórych pochodzą, większość posiada charakterystyczny zapach, stąd stosowane jako sztuczne dodatki smakowe i zapachowe.

47 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 47 Reakcje estrów Hydroliza CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O CH 3 COOH+ C 2 H 5 OH Zmydlanie

48 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej Aminy R–NH 2 CH 3 NH 2 metyloamina NH 2 CH 2 NH 2 metylodiamina CH 3 NHCH 3 dimetyloamina heksametylenodiamina anilina benzoamina

49 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej Fizyczne własności amin metylo-, dimetylo-, trimetylo- oraz etyloamina – gazy w warunkach normalnych, dietyloamina i trietyloamina - ciecze, wyższe aminy – ciała stałe, gazowe aminy posiadają charakterystyczny zapach amoniakalny, ciekłe aminy posiadają rybi zapach, większość amin alifatycznych wykazuje rozpuszczalność w wodzie malejącą ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu, aminy alifatyczne wykazują rozpuszczalność w polarnych rozpuszczalnikach organicznych.

50 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 50 Węglowodany C n (H 2 O) n (monosacharydy) Węglowodany C n (H 2 O) n (monosacharydy) ryboza glukoza fruktoza

51 Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 51 Fizyczne własności węglowodanów Węglowodany spełniają w organizmach następujące funkcje: zapasowe – podczas wieloetapowego spalania 1 g glukozy w komórkach wyzwala się 17,2 kJ energii. U roślin magazynem energii jest głównie skrobia i inulina, a u zwierząt oraz ludzi glikogen, transportowa – u roślin transportową formą cukru jest sacharoza, a u zwierząt oraz ludzi glukoza, budulcowa (celuloza, hemiceluloza) - wchodzą w skład DNA i RNA, stanowią modyfikację niektórych białek, hamują krzepnięcie krwi – heparyna, są materiałem energetycznym (fruktoza) i odżywczym (maltoza, laktoza, rafinoza).


Pobierz ppt "Chemia ogólna Wykład 8. Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiR, wykład z chemii ogólnej 2 Wprowadzenie Chemia organiczna= chemia węgla chemia życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google