Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 Prezentacja wyników badania zrealizowanego wśród pracodawców z województwa lubuskiego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 Nota metodologiczna Wielkość próby – 2600 osób Dobór próby – proporcjonalny względem rzeczywistego rozkładu liczby przedsiębiorstw we wszystkich powiatach z uwzględnieniem struktury firm wg sekcji PKD i wielkości przedsiębiorstwa Warunki wejścia do próby – zatrudnianie co najmniej dwóch osób Metoda badania – bezpośredni wywiad kwestionariuszowy Czas realizacji - styczeń – luty 2006 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

4 Charakterystyka badanej grupy Struktura zatrudnionych Zmiany w liczbie zatrudnionych Rozwój kwalifikacji pracowników Bezrobotny jako potencjalny pracownik Schemat prezentacji ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

5 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Stanowisko zajmowane przez respondenta (w%, N=2600)

6 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Polska Klasyfikacja Działalności Sekcja A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Sekcja D – działalność produkcyjna Sekcja F - budownictwo Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny Sekcja H – hotele i restauracje Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i łączność Sekcja J – pośrednictwo finansowe Sekcja K - obsługa nieruchomości, wynajem, działalność związana z prowadzeniem interesów Sekcja M - edukacja Sekcja N – ochrona zdrowia i opieka socjalna Sekcja O – pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

7 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przynależność przedsiębiorstw do sekcji PKD (w%, N=2600)

8 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Forma prawna przedsiębiorstwa (w%, N=2600)

9 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Lokalizacja przedsiębiorstw wg wielkości miejscowości (w%, N=2600)

10 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Średni czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku wg sekcji PKD (w%, N=2600) Średnia 12,83

11 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Średni czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku wg powiatów (w%, N=2600) Średnia 12,83

12 Charakterystyka badanej grupy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Poziom wykształcenia zarządu (w%, N=2600)

13 Struktura zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Średnia liczba zatrudnionych wg sekcji PKD (średnie, N=2600) Średnia: 5,89

14 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Struktura zatrudnionych Średnia liczba zatrudnionych wg powiatów (średnie, N=2600) Średnia: 5,89

15 Struktura zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zatrudnienie wg wieku (w%, N=2600)

16 Struktura zatrudnienia ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zatrudnienie wg wykształcenia (w%, N=2600)

17 Struktura zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zatrudnienie wg poszczególnych typów umów (w%, N=2600)

18 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zmiany w liczbie pracowników w 2005 roku – zwolnienia (w%, N=2600)

19 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przyczyny zwolnień pracowników (w%, N=775)

20 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zmiany w liczbie pracowników w 2005 roku - przyjęcia do pracy (w%, N=2600)

21 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przyczyny przyjęć pracowników (w%, N=1023)

22 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zwolnienia i przyjęcia w roku 2005 w liczbach bezwzględnych Grupa zawodowaZwolnieniaPrzyjęciaSaldo górnicy i robotnicy budowlani241453212 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy516683167 operatorzy i monterzy maszyn313477164 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy826952126 średni personel techniczny10116766 kierowcy i operatorzy pojazdów23929758 specjaliści szkolnictwa10915849 pracownicy obsługi biurowej14519146 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie28432945 pracownicy pozostałych specjalności6810537 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych316332 pozostali specjaliści204929 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń31333926 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony436825 specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony środowiska739623

23 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zwolnienia i przyjęcia w roku 2005 w liczbach bezwzględnych – cd. Grupa zawodowaZwolnieniaPrzyjęciaSaldo pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów294415 robotnicy przy pracach prostych w handlu i usługach19921213 pracownicy usług osobistych i ochrony21823012 rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby077 kierownicy dużych i średnich organizacji5105 kierownicy małych przedsiębiorstw132 nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy242 ogrodnicy (zawód szkolny - ogrodnik)19212 parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze000 siły zbrojne000 rolnicy (zawód szkolny - technik)76 leśnicy i rybacy43 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni6967-2 robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych1813-5 operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych5233-19

24 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zwolnienia i przyjęcia w roku 2006 w liczbach bezwzględnych (plany pracodawców) Grupa zawodowaZwolnieniaPrzyjęciaSaldo górnicy i robotnicy budowlani69317248 operatorzy i monterzy maszyn46165119 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy82193111 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie810092 kierowcy i operatorzy pojazdów3111887 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń7915576 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy5412066 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni14443 robotnicy przy pracach prostych w handlu i usługach134835 pracownicy usług osobistych i ochrony245632 specjaliści szkolnictwa537825 pracownicy pozostałych specjalności73225 pracownicy obsługi biurowej123523 pozostali specjaliści32522 średni personel techniczny224018

25 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zwolnienia i przyjęcia w roku 2006 w liczbach bezwzględnych (plany pracodawców) – cd. Grupa zawodowaZwolnieniaPrzyjęciaSaldo specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony środowiska31714 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych92213 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony8146 pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów6126 ogrodnicy (zawód szkolny - ogrodnik)14173 robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych033 nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy132 kierownicy dużych i średnich organizacji121 leśnicy i rybacy011 rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby121 parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze000 kierownicy małych przedsiębiorstw000 rolnicy (zawód szkolny - technik)000 siły zbrojne000 operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych76

26 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Problemy ze znalezieniem pracowników (w%, N=1023)

27 Zmiany w liczbie zatrudnionych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zawody, w których pracodawcy mają problemy ze znalezieniem pracowników (w%, N=318)

28 Rozwój kwalifikacji pracowników ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Korzystanie firmy ze szkoleń zewnętrznych (w%, N=2600)

29 Rozwój kwalifikacji pracowników ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Odsetki pracowników korzystających ze szkoleń zewnętrznych organizowanych przez pracodawcę – ostatnie 24 miesiące (w%, N=1093)

30 Rozwój kwalifikacji pracowników Ocena efektywności kursów, w których pracodawcy brali udział Nazwa kursuOcena języki obce4,70 marketing4,64 obsługa urządzeń biurowych4,58 obsługa maszyn i urządzeń4,15 sprzedaż, obsługa klienta4,13 praktyczne wykonywanie zawodu4,10 inne3,99 zarządzanie jakością3,98 finanse, księgowość3,97 ubezpieczenia3,88 uprawnienia do obsługi wózków widłowych itp.3,87 szkolenia komputerowe3,86 specjalistyczne kursy zawodowe3,81 prawo jazdy kat. B3,57 zarządzanie zasobami ludzkimi3,44 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

31 Rozwój kwalifikacji pracowników ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Źródła i struktura finansowania szkoleń zewnętrznych (w%, N=1093)

32 Rozwój kwalifikacji pracowników ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Plany dotyczące zmian wielkości środków przeznaczanych na szkolenia (w%, N=1093)

33 Bezrobotny jako potencjalny pracownik ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Stosunek do osób długotrwale bezrobotnych, jako kandydatów do pracy (w%, N=2600)

34 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google