Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji"— Zapis prezentacji:

1 Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji
Zuzanna Krząkała psycholog opracowanie: Zuzanna Krząkała

2 Plan prezentacji Wprowadzenie-specyfika, typologia Omówienie poszczególnych typów zaburzeń Zaburzenia emocjonalne Reaktywne zaburzenie przywiązania, Lęk separacyjny, Fobia szkolna Całościowe zaburzenia rozwoju Zespół Aspergera Upośledzenie umysłowe, Płodowy Zespół Alkoholowy Zaburzenia odżywiania i nawyków Anoreksja i bulimia Destrukcyjne zaburzenia zachowania Zaburzenia zachowania, Zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD opracowanie:Zuzanna Krząkała

3 Specyfika zaburzeń dziecięcych
Dzieci rozwijają się w różnym tempie-ważne jest odróżnienie normalnego zróżnicowania tempa rozwoju od problemów psychicznych (np. trening czystości) Dzieci wykazują dużą dynamikę rozwoju (przejściowy regres) Dzieci nie mówią jak dorośli o swoich problemach-niepokój objawia się bezpośrednio w ich zachowaniu opracowanie:Zuzanna Krząkała

4 Jak rozumieć zaburzenie u dzieci ? (wg DSM-IV)
Zachowania stanowiące odstępstwo od tego, czego oczekuje się od dziecka w określonym wieku i kontekście kulturowym (lęk separacyjny, napady złości uwzględniając aktualną fazę rozwoju) Zachowania te mają charakter trwały i uciążliwy oraz wpływają na rozwój i codzienne funkcjonowanie dziecka (ADHD-zarówno w domu jak i w szkole) Jest dla dziecka lub jego otoczenia źródłem cierpienia (dziecko jest paraliżowane strachem na skutek fobii, krzywdzenie kolegów). opracowanie:Zuzanna Krząkała

5 Klasyfikacja zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży-inne podejście (klasyfikacja oparta o opracowanie Philipa C. Kendalla) Zaburzenia zachowania Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi Zaburzenia lękowe Depresja Upośledzenie umysłowe i zaburzenia uczenia się Całościowe zaburzenia rozwojowe Tiki i zaburzenia wydalania opracowanie:Zuzanna Krząkała

6 Podstawowe typy zaburzeń dziecięcych
Zaburzenia emocjonalne (reaktywne zaburzenie przywiązania, lęk separacyjny, fobie, depresja dziecięca, lęk uogólniony) Zaburzenia rozwojowe (znaczący niedobór zdolności intelektualnych, komunikacyjnych czy społecznych-upośledzenie, Zespół Aspergera, zaburzenia uczenia się) Zaburzenia odżywiania i nawyków (anoreksja, bulimia, moczenie, tiki) Destrukcyjne zaburzenia zachowania (zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, opracowanie:Zuzanna Krząkała

7 I.Podstawowe typy zaburzeń dziecięcych
Zaburzenia emocjonalne reaktywne zaburzenie przywiązania, lęk separacyjny, fobie, depresja dziecięca, lęk uogólniony opracowanie:Zuzanna Krząkała

8 Zaburzenia emocjonalne
stany lękowe lęk separacyjny (od wieku przedszkolnego do 18 rż) zaburzenia nastroju depresja dziecięca (do 17 rż), natręctwa myślowe i czynności przymusowe (obsesjno-kompulsyjne), fobie (zwierzęce-okres przedszkolny, agorafobia-dorastanie), reaktywne zaburzenie przywiązania (od urodz. do 5rż) opracowanie:Zuzanna Krząkała

9 Zaburzenia lękowe – mechanizm powstawania
Przyczyny wielowymiarowe: urazy, traumy, relacje rodzinne, „nadopiekuńczość”, przemoc, postawa lękowa matki, choroba przewlekła, konflikty rodzinne, czynniki konstytucjonalne Predyspozycja czynnik wyzwalający podtrzymywanie objawów opracowanie:Zuzanna Krząkała

10 Jak rozpoznać lęk u dzieci?
Objawy somatyczne lęku: kołatanie serca, przyśpieszony i spłycony oddech, dławienie się, objawy skórne, bóle mięśniowe, trudności w połykaniu żoładkowo-jelitowe (biegunki,wymioty, bóle brzucha), częstomocz, zaburzenia snu Objawy psychologiczne: werbalizowany lęk, przewlekłe myślenie na jakiś temat, poczucie zmęczenia, niepokój, koszmary senne, drażliwość, bezradność, niemożność rozluźnienia, pobudzenie i napady złości, trwożne oczekiwanie, „nie czuję się sobą” opracowanie:Zuzanna Krząkała

11 Jak rozpoznać lęk u dzieci?-cd
Objawy poznawcze lęku-”pustka w głowie”, upośledzenie funkcji intelektualnych, sztywność myślenia, myślenie „”tunelowe”, nadmierne uogólnianie „zawsze-nigdy”, ruminacje Oznaki społeczno-behawioralne lęku: wycofanie, przesiadywanie przed komputerem, brak aktywności, bycie wstydliwym, unikanie OBJAWY WĘDRUJĄ - PRZECHODZĄ Z JEDNYCH W DRUGIE opracowanie:Zuzanna Krząkała

12 Lęki normatywne w rozwoju
Lęki dziecięce w różnych etapach rozwoju: Do 2 rż-obcy ludzie, hałas, ciemność, zwierzęta 3-6 lat-separacja, maski, ciemność, zwierzęta, owady, źli ludzie, nocne hałasy-duże znaczenie wyobraźni 7-12 lat-istoty i zjawiska nadprzyrodzone, ciemność, krzywda fizyczna, klasówki, wygląd zewnętrzny, błyskawice, śmierć, włamywacze, węże, niemożność oddychania 13 i więcej-problemy w domu, niepokoje polityczne, przyszłość, wygląd osobisty, kontakty społeczne, szkoła, węże opracowanie:Zuzanna Krząkała

13 Zaburzenia emocjonalne słów kilka.....na temat
Jak brak przywiązania w pierwszym okresie życia wpływa na rozwój dziecka ? Czym jest lęk separacyjny i fobia szkolna ? Na czym polega terapia zaburzeń emocjonalnych ? opracowanie:Zuzanna Krząkała

14 Reaktywne zaburzenie przywiązania
Zakłócone zdolności dziecka do nawiązania relacji z innymi, które mają źródło i są związane z deprywacją (zaniedbania lub nadużycia) opieki rodzicielskiej w pierwszych latach życia. Dzieci mają problem z okazaniem przywiązania społeczniego typowego dla wieku typ zahamowany (obserwuje innych, przeciwstawia się kontaktowi i przytulaniu, czujne i ambiwalentne w reakcjach, bezruch) typ odhamowany (rozproszone przywiązanie)-obcych traktuje tak samo jak osoby bliskie, potrzeba nadmierna przytulania) opracowanie:Zuzanna Krząkała

15 Lęk separacyjny – F.93.0 Niewłaściwy pod względem rozwojowym
(czyli powyżej 4 roku życia) nadmierny lęk dotyczący oddzielenia od domu i tych, którzy stanowią obiekt przywiązania coś strasznego zdarzy się rodzicom- opieranie się przed rozdzieleniem od nich Dotyczy ok 4% populacji przed okresem dojrzewania opracowanie:Zuzanna Krząkała

16 Lęk separacyjny – czym skutkuje ?
Niepokój, że nieprzewidziane zdarzenie doprowadzi do oddzielenia od rodziców (porwanie, zgubienie się) Odmowa pójścia np. do szkoły spowodowana lękiem Lęk i niechęć do pozostania samemu w domu Trwała niechęć do chodzenia spać bez rodziców, poza domem Koszmary senne na temat separacji Zaburzenia fizjologiczne: bóle głowy, żołądka, mdłości, wymioty (w sytuacji separacji)-jako pretekst do pozostania w domu, skutek: wielokrotna diagnoza medyczna z czasem mogą pojawić się napady paniki (w efekcie agorafobia jako strategia unikania) opracowanie:Zuzanna Krząkała

17 Lęk separacyjny –cd. Czynnik wyzwalający: trauma, śmierć kogoś bliskiego, przeprowadzka, pobyt w szpitalu Czas trwania – 4 tygodnie Ponadto: częściej dzieci rodziców cierpiących na depresję czy zaburzenia lękowe, agorafobię (czynnik genetyczny, środowiskowy -modelowanie) Diagnoza różnicująca z fobią społeczną opracowanie:Zuzanna Krząkała

18 Fobia szkolna Dziecko odczuwa silny strach przed pójściem do szkoły, myśli o szkole wyzwalają silne napięcie (nadmierna konieczność korzystania z toalety, pocenie się) Czynniki wyzwalające: Zagrożenie poczucia własnej wartości (dzieci z dysfunkjcami) Bardzo wysoki poziom aspiracji Podłożem może być lęk separacyjny Dziecko chodzi do szkoły-nie nauczanie indywidualne ! opracowanie:Zuzanna Krząkała

19 Leczenie zaburzeń emocjonalnych
Terapia poznawczo-behawioralna (depresja) Psychoedukacja rodziców-uczenie technik wzmacniania poczucia niezależności i pewności siebie u dzieci ( lęk separacyjny) Techniki behawioralne- odczulanie (desensytyzacja) fobie Terapia systemowa -rodzinna Farmakoterapia- Leki psychotropowe- (przeciwdepresyjne)- SSRI inhibitory powtórnego wychwytu serotoniny opracowanie:Zuzanna Krząkała

20 II. Podstawowe typy zaburzeń dziecięcych
Całościowe zaburzenia rozwojowe znaczący niedobór zdolności intelektualnych, komunikacyjnych czy społecznych upośledzenie, Zespół Aspergera, zaburzenia uczenia się opracowanie:Zuzanna Krząkała

21 Całościowe zaburzenia rozwojowe
(F84) Całościowe zaburzenia rozwojowe jakościowe odchylenia od normy w zakresie : interakcji społecznych i wzorców komunikacji; ograniczony i stereotypowy repertuar zainteresowań i aktywności. Te jakościowe nieprawidłowości stanowią podstawową cechę funkcjonowania jednostki we wszystkich sytuacjach. opracowanie:Zuzanna Krząkała

22 Całościowe zaburzenia rozwojowe
Poważna dezorganizacja funkcjonowania dziecka w dziedzinach: poznawczej, społecznej, behawioralnej i emocjonalnej, powodującej poważne komplikacje w procesie rozwoju opracowanie:Zuzanna Krząkała

23 Zaburzenia rozwojowe to:
Autyzm Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne Zespół Retta Zespół Aspergera Uogólnione zaburzenia rozwoju-niespecyficzne Upośledzenie umysłowe Zaburzenia uczenia się opracowanie:Zuzanna Krząkała

24 F84.5 -Zespół Aspergera Jest to zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej charakteryzujące się tymi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych, jak autyzm oraz ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. w początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne. opracowanie:Zuzanna Krząkała

25 Zespół Aspergera I. Upośledzenie interakcji społecznych objawiających się: Upośledzeniem form zachowań niewerbalnych takich jak: wpatrywanie się, wyrażenia mimiczne, przyjmowanie postaw ciała i gestów regulujących kontakty społeczne Niezdolnością nawiązywania kontaktów rówieśniczych Brakiem spontanicznego dążenia do dzielenia radością, zainteresowaniami, osiągnięciami z innymi ludźmi Brak wzajemności społecznej lub emocjonalnej opracowanie:Zuzanna Krząkała

26 Zespół Aspergera -cd II. Ograniczone monotonne lub stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i czynności: Całkowite zaabsorbowanie przez jeden lub więcej stereotypowych wzorców zainteresowań, nienormalne, pod względem poziomu intensywności lub skupienia Widoczny brak elastyczności, przywiązanie do specyficznych działań rutynowych Stereotypowy, monotonny manieryzm ruchowy Trwałe zainteresowanie elementami przedmiotów Nie ma istotnego opóźnienia zdolności językowych, zdolności poznawczych opracowanie:Zuzanna Krząkała

27 Wskazówki dla nauczycieli-Zespół Aspergera
Unikaj zadawania niejasnych, opisowych pytań,idiomów „podaruj sobie!”, „nie bądź taki szybki Bill!” czy „nie taki diabeł straszny” Podwójnych znaczeń i sarkazmu (np. nie mów „Wspaniale!" po tym jak uczeń właśnie rozlał butelkę keczupu na stole), określeń typu. „Chłopcze”, „Koleś”, czy „Mądralo”. Pamiętaj, że niuanse emocjonalne, rozmaite poziomy znaczeniowe, odczytywanie mowy niewerbalnej są niezrowumiałe  Stwórz „bezpieczne miejsce”, kiedy uczeń czuje się zagrożony zmianą, utratą poczucia kontroli Przygotowuj ucznia na wszelkie zmiany w otoczeniu lub w rozkładzie zajęć (takie jak zastępstwa nauczycieli czy zmiany sal) opracowanie:Zuzanna Krząkała

28 Upośledzenie umysłowe-definicja
(F70) Upośledzenie umysłowe lekkie Przybliżona wartość II od 50 do 69 -może powodować pewne trudności w nauce szkolnej. Wielu dorosłych będzie w stanie pracować i utrzymywać dobre relacje społeczne oraz wnosić swój wkład w rozwój społeczeństwa. opracowanie:Zuzanna Krząkała

29 Upośledzenie umysłowe
Znacznie niższe od średniego funkcjonowanie intelektualne : iloraz inteligencji poniżej 70 (przeciętny ) Upośledzenie w stopniu lekkim: zdolności społeczne i komunikacyjne nie odbiegają bardzo wyraziście od rówieśników- są bardziej widoczne ok 8-9 roku życia (pojawiają się problemy edukacyjne) Niedobór lub upośledzenie funkcjonowania adaptacyjnego w zakresie oczekiwanym dla wieku Konieczność objęcia kształceniem specjalnym opracowanie:Zuzanna Krząkała

30 Płodowy Zespół Alkoholowy
Zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne ; stwierdzonych u dzieci matek spożywających alkohol w okresie ciąży, który przenika przez łożysko i jest wchłaniany w całości przez dziecko, uszkadzając płód nieodwracalnie. opracowanie:Zuzanna Krząkała

31 Wygląd dzieci z FAS Charakterystyczny wygląd:
zmarszczka kącika oka; małe, szeroko rozstawione oczy; płaska środkowa część twarzoczaszki; krótki, zadarty nos; wygładzona rynienka podnosowa; cienka górna warga; małożuchwie. opracowanie:Zuzanna Krząkała

32 Płodowy Zespół Alkoholowy -FAS
I to czego nie widać na pierwszy rzut oka.... Zaburzony rozwój mózgu móżdżek -koordynacja ruchu płaty czołowe -procesy planowania czy kontroli emocji hipokamp -pamięć ciało modzelowate -łączączy obie półkule opracowanie:Zuzanna Krząkała

33 Dziecko z FAS w szkole Opóźnienie rozwojowe i IQ niższy od normalnego
Ośrodkowy Układ Nerwowy zwiększone pobudzenie, nadwrażliwość na bodźce, deficyt uwagi; deficyt pamięci; nadaktywność; słaba kontrola impulsów trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze); nieumiejętność rozwiązywania problemów; trudność w uczeniu się na błędach; słaba ocena sytuacji; niedojrzałe zachowanie; opracowanie:Zuzanna Krząkała

34 III.Podstawowe typy zaburzeń dziecięcych
Zaburzenia odżywiania i nawyków (anoreksja, bulimia, moczenie nocne, tiki, jąkanie) opracowanie:Zuzanna Krząkała

35 Anoreksja opracowanie:Zuzanna Krząkała

36 Zaburzenia odżywiania i nawyków -anoreksja
odmowa utrzymania wagi ciała na poziomie minimalnej normy (poniżej 85%oczekiwanej), niezdolność do przybrania na wadze Silny lęk przed przybraniem, pomimo niedowagi Zaburzenie sposobu spostrzegania wagi i kształtu własnego ciała, ich zasadniczy wpływ na samoocenę, negowanie znaczenia obecnego niskiego ciężaru ciała Zaburzenia miesiączkowania opracowanie:Zuzanna Krząkała

37 ANOREKSJA wpływ mediów na postrzeganie kształtu ciała
utrata kontroli nad odchudzaniem (paniczny lęk przed przytyciem) odchudzanie (drakońskie diety, wegetarianizm) ANOREKSJA intensywny wysiłek zmiany hormonalne w okresie dojrzewania dokładne liczenie kalorii opracowanie:Zuzanna Krząkała

38 utrata warstwy tłuszczu izolującej ciało wypadanie włosów
sucha skóra utrata warstwy tłuszczu izolującej ciało wypadanie włosów zaparcia, bóle brzucha zimne ręce i stopy obniżone ciśnienie zawroty głowy, omdlenia łamliwe włosy meszek na twarzy, plecach i ramionach zaburzenia miesiączkowania opracowanie:Zuzanna Krząkała

39 Coś trzeba zmodyfikować. Kto zna sie na kodach DNA? :D
Zajmę się bieganiem znowu :D Dzisiaj ze 300 kcal, ilę ważę nie wiem, boje sie wejść na wagę. W kazdym razie ostatnio bylo ze 46..   Chcę być kimś w życiu...Chcę czegoś dokonać... Jednak akurat na to najważniejsze brak mi motywacji...Co zrobić żeby wszystko było dobrze? Muszę wziąźć się w garść...Jestem sama dla siebie i nikt inny za mnie życia nie przejdzie... Z moimi aspiracjami powinnam mieć dużo siły jednak ona słabnie z dnia na dzień. Niecierpiee tego xD. Coś trzeba zmodyfikować. Kto zna sie na kodach DNA? :D Za oknem śnieg, gęsty dym wydostaje się z kominów... Niszczy warstwę ozonową xD.Lubię zimę. Ma w sobie to coś czego innym porom roku brakuje. Klimacik :D.  Zrobiłam sobie taka sliczną motylkową mozaike na obraz i powieszę na ścianie <3 Jestem sobą i jestem z tego dumna opracowanie:Zuzanna Krząkała

40 Zaburzenia odżywiania i nawyków -bulimia
Powracające epizody nieumiarkowanego spożywania pokarmów: epizody obżarstwa, brak kontroli nad ilością spożywanych pokarmów (nie można się powstrzymać od tego co i w jakich ilościach się je) Powracające niewłaściwe zachowania kompensacyjne mające na celu zapobieganie przybraniu na wadze: wymioty, środki przeczyszczające, głodówki, ćwiczenia Kształt i waga ciała ma nadmierny wpływ na samoocenę Przez 3 miesiące -dwa razy w tygodniu opracowanie:Zuzanna Krząkała

41 Podstawowe typy zaburzeń dziecięcych
Destrukcyjne zaburzenia zachowania zaburzenia zachowania, zachowania opozycyjno-buntownicze, ADHD opracowanie:Zuzanna Krząkała

42 Destrukcyjne zaburzenia zachowania
Trwałe zachowanie polegajacym na pogwałceniu praw innych osób i podstawowych norm społecznych Zachowania opozycyjno-buntownicze Wzorzec zachowań negatywistycznych, wrogich, bunt wobec osób autorytetu, sprzeciwianie się i odmowa wypełnienia próśb, celowe zachowania mające na celu zdenerwowanie innych ludzi (także rówieśników), „zagniewanie i noszenie urazy”, złośliwość i mściwość, przypisywanie innym złych intencji Zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD) Impulsywność, brak uwagi i nadpobudliwość opracowanie:Zuzanna Krząkała

43 Zaburzenia zachowania - definicja
Powtarzający się i trwały wzór zachowania obejmujący łamanie podstawowych praw innych i ważnych norm społecznych stosowanych dla danego wieku obejmuje więcej niż jedną sytuację (dotyczy szkoły, domu, sytuacji rówieśniczych) Poważne działania antyspołeczne Trzy lub lub więcej spośród poniżej wymienionych kryteriów- Występują w ostatnich 12 miesiącach opracowanie:Zuzanna Krząkała

44 Zaburzenia zachowania - definicja
Powtarzający się i trwały wzór zachowania obejmujący łamanie podstawowych praw innych i ważnych norm społecznych stosowanych dla danego wieku obejmuje więcej niż jedną sytuację (dotyczy szkoły, domu, sytuacji rówieśniczych) Poważne działania antyspołeczne Trzy lub lub więcej spośród poniżej wymienionych kryteriów- Występują w ostatnich 12 miesiącach opracowanie:Zuzanna Krząkała

45 Zaburzenia zachowania – kryteria diagnozy
Agresja w stosunku do ludzi i zwierząt znęcanie się, grożenie, zastraszanie, wszczynanie bójek, użycie broni czy narzędzia (np.kija,butelki), okrucieństwo, kradzież, zmuszanie do czynności seksualnych Niszczenie własności innych (wandalizm) podpalenia, niszczenie Oszustwo lub kradzież włamania, kłamstwa w celu zdobycia dóbr lub przysług, kradzież, „kantowanie” Poważne naruszenie zasad niewracanie na noc, ucieczki, wagarowanie opracowanie:Zuzanna Krząkała

46 Zaburzenia zachowania-parę informacji
Występuje trzy razy częściej u chłopców (6-16% populacji), wzorzec zachowania u dziewcząt jest odmienny (wagary i kłamstwa) Zmiana wzorca zachowania wraz z wiekiem : Kłamstwa, bójki i agresja wobec zwierząt Konflikty z prawem (rozboje, kradzieże, gwałty) Aspołeczna zaburzenie osobowości (30-40%), problemy adaptacyjne, przemoc domowa Prawdopodobieństwo konfliktu z prawem w wieku dorosłym zwiększa: Liczba aktów dewiacji Różnowodność problemów z zachowaniem Problemy z zachowaniem w różnych środowiskach Wczesny wiek pojawienia się dewiacji Współwystępowanie z impulsychnością i niedoborem poznawczym Zaburzenia zachowania ujawniające się w wieku dojrzewania-lepsze rokowanie, opracowanie:Zuzanna Krząkała

47 Społeczne źródła zaburzenia zachowania-badania
Czynniki biologiczne Niski poziom serotoniny sprzyja zachowaniom agresywnym (również depresji) Nieprawidłowości w obrębie płata czołowego mózgu-obniżenie zahamowań, impulsywność Deficyt uczenia się (słabe warunkowanie na bodźce) społecznego Zredukowane pobudzenie fizjologiczne -niski poziom pobudzenia emocjonalnego (niska empatia)-potrzeba większej sytmulacji Środowisko rodzinne Deprywacja potrzeb we wczesnym okresie życia dziecka Niski status socjoekonomiczny ze słabym przystosowaniem rodziców, patologia społeczna (bezrobocie, alkoholizm) Agresja jednego z członków rodziny, eskalacja tych zachowań, Uleganie przez rodziców przymusowi ze strony dziecka, brak wzmocnienia zachowań prospołecznych Niespójna dyscyplina, wysoki poziom niezgody, brak uczucia opracowanie:Zuzanna Krząkała

48 Zachowania opozycyjno-buntownicze
Wzorzec negatywistycznego zachowania Traci panowanie nad sobą Kłóci sie z dorosłymi Aktywnie buntuje się lub odmawia stosowania się do póśb dorosłych i reguł Z rozwagą denerwuje innych ludzi Obwninia innych za własne błędy i złe zachowanie Drażliwy i łatwo się denerwuje Jest zagniewany i urażony Jest zawzięty i mściwy Zachowanie pojawia się częściej niż u rowieśników i utrzymuje się przez 6 miesięcy. Nie ma łamania prawa i aktów agresji opracowanie:Zuzanna Krząkała

49 (F90) Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
Grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością. Inne nieprawidłowości: Dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi są często lekkomyślne i impulsywne, skłonne do wypadków. Popadają w kłopoty z dyscypliną raczej z powodu bezmyślnego łamania zasad, niż z powodu przemyślanego nieposłuszeństwa. Ich stosunki z dorosłymi są często pozbawione dystansu, brak im normalnej ostrożności i rezerwy. Są niepopularne wśród innych dzieci i mogą być izolowane. Często pojawia się osłabienie funkcji poznawczych i specyficzne opóźnienia zarówno w rozwoju ruchów jak i mowy. Wtórne komplikacje obejmują zachowania aspołeczne oraz niską ocenę własnej wartości. opracowanie:Zuzanna Krząkała

50 Zespół deficytu uwagi z nadruchliwością
Nietypowe pod względem rozwojowym problemy dotyczące uwagi, impulsywności i nadpobudliwości ruchowej (3-5% populacji) Objawy: Niezdolność do zainteresowania się konkretnym zadaniem Trudność ze zorganizowaniem, zaplanowaniem i wykonaniem pracy Sprawiają wrażenie, że nie słuchają lub nie usłyszały ci się do nich mówiło Nie potrafią „usiedzieć spokojnie na miejscu” Są niezdarne i niezorganizowane Dzieci z ADHD są podatne na zaburzenia zachowania opracowanie:Zuzanna Krząkała

51 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Zaburzenia koncentracji uwagi Impulsywność Nadruchliwość opracowanie:Zuzanna Krząkała

52 Zaburzenia koncentracji uwagi
Nie zwraca uwagi na szczegóły (błędy z niedbałości) Trudność z utrzymaniem uwagi podczas rozmów i zabaw Wydaje się że nie słucha tego się do niego mówi Nie stosuje się do poleceń i nie kończy pracy szkolnej, zadań Ma trudności z organizowaniem swoich zadań i zajęć Silna niechęć do zadań wymagających wytrwałego wysiłku umysłowego Gubi rzeczy Łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców Jest roztwargniony w trakcie codziennej aktywności Przechodzi z jednej aktywności (prze jej ukończeniem) w drugą opracowanie:Zuzanna Krząkała

53 Impulsywność „Wyrywa się” z odpowedzią zanim pytanie zostanie do końca sformułowane Ma trudności z doczekaniem się swojej kolejki Działa bez zastanowienia Przerywa lub przeszkadza innym „Wyrzuca” z siebie pytania i odpowiedzi bez czekania na swoją kolej opracowanie:Zuzanna Krząkała

54 Nadruchliwość Niespokojnie porusza rękami lub stopami, wierci się na krześle Opuszcza miejsce w sytuacjach, w których wymagane jest pozostanie na miejscu Biega lub wspina się bez potrzeby, kiedy jest to niewłaściwe Ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczynkiem (jest to dla dziecka „wysiłek”) opracowanie:Zuzanna Krząkała

55 Kryteria diagnostyczne
Objawy przed 7 rokiem życia –nadal się utrzymujące Więcej niż jedno środowisko Powoduje cierpienie i upośledza funkjconwanie dziecka opracowanie:Zuzanna Krząkała

56 Przyczyny występowania ADHD
Czynniki genetyczne Nieprawidłowości na poziomie receptorów dopaminy (mała aktywnośćtych receptorów)- Niedostateczne pobudzenie (co utrudnia dluższą koncentrację)-leki uspokajające –pogarszają stan dziecka! opracowanie:Zuzanna Krząkała

57 Wskazówki dla nauczycieli -ADHD
Nie wzmacniaj niewłaściwych zachowań , ale tylko te które chcesz utrwalić Czas poświęcony przez nauczyciela jest Mów tak, aby dziecko z ADHD cię usłyszało Słyszy tylko kilka pierwszych słów kierowanego do niego komunikatu, ma kłopot ze zrozumieniem złożonych poleceń Z bliska, kontakt wzrokowy, powtórzenie, forma pozytywna –łatwiej gdy ma coś zrobić, Zaznacz początek nowej czynności Dziecko łatwo przechodzi do nieuporzadkowanej i bezsensownej czynności (wydłubywanie dziur w gumce) Ustal sygnał rozpoczęcia pracy opracowanie:Zuzanna Krząkała

58 Wskazówki cd. Dziel pracę dziecka na krótkie etapy
Zaburzona uwaga nie pozwala skupić się dziecku na dłużej Przypominaj Często zapomina-można zapytać czy pamięta co jest zadane, co ma przynieść Zachęcaj dziecko do sprawdzania swoich prac, sprawdzianów Popełniają błędy z nieuwagi, „czeskie błędy”, pierwsze kończą zadanie Stwórz uporządkowany świat Regulaminy, plan zajęć Mądrze usadź dziecko z ADHD w klasie Nadpobudliwa kanapka, z dala od okna i drzwi Ucz dziecko organizowania sobie pracy Pytania pomocnicze, od czego zacząć, co jest najważniejsze, miejsce pracy, Zaakceptuj lub zagospodaruj nadruchliwość opracowanie:Zuzanna Krząkała

59 Dziękuję za uwagę i wspólną pracę
opracowanie:Zuzanna Krząkała


Pobierz ppt "Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google