Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2011r. Kamila Skalska Pośrednik pracy I stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2012

2 Wykaz aktów prawnych obowiązuj Wykaz aktów prawnych obowiązujących agencje zatrudnienia 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie Agencji Zatrudnienia ( Dz. U. Nr 17 poz. 91.); 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095); 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz z późn. zm).

3 Działalność WUP w Olsztynie w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia WUP w Olsztynie działając w oparciu o upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego prowadzi rejestr agencji zatrudnienia tj.: dokonuje wpisu do KRAZ, wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; dokonuje zmian wpisu oraz wydaje certyfikaty uwzględniające te zmiany; wydaje decyzje w sprawie odmowy wydania certyfikatu; wydaje decyzje w sprawie wykreślenia z KRAZ; przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu ds. pracy zbiorcze informacje o działalności agencji zatrudnienia; sprawuje kontrolę przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

4 Działania WUP, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia w 2011roku Liczba wniosków o wpis do KRAZ, które wpłynęły do WUP w 2011 roku24 Liczba wydanych certyfikatów23 Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych na wniosek podmiotów 3 Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ wydanych z urzędu 0 Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ wydanych na początku 2012r. z powodu nieprzedłożenia informacji sprawozdawczych za 2011r. 3 Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ wydanych na początku 2012r. z powodu nieprowadzenia działalności agencji zatrudnienia w okresie 2 kolejnych lat 2 Liczba kontroli agencji zatrudnienia, przeprowadzonych w 2011 roku7 W tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania/uchybień warunków prowadzenia agencji zatrudnienia 2

5 . Liczba czynnych agencji zatrudnienia w kraju, według stanu na dzień r. Łączna liczba agencji zatrudnienia w Polsce na dzień r Do dnia r. nastąpił w Polsce wzrost liczby podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia do 3801 podmiotów.

6 Liczba agencji zatrudnienia na Warmii i Mazurach w latach Rok Liczba podmiotów zarejestrowanych w KRAZ Rodzaj działalności Pośrednictwo pracy na terenie RP Pośrednictwo do pracy za granicą Doradztwo personalne Poradnictwo zawodowe Praca tymczasowa

7 Warmińsko – Mazurskie Agencje Zatrudnienia W 2011 roku najwięcej agencji zatrudnienia było zarejestrowanych w głównych miastach województwa: Olsztynie – 25 podmiotów tj. 35,0 %, Elblągu – 10 podmiotów, tj. 13,9% ogółu; Ostródzie – 7 podmiotów, tj. 9,7% ogółu. Najmniejsza liczba agencji zatrudnienia ma swoje siedziby na terenie powiatów: działdowskiego, gołdapskiego oraz lidzbarskiego - po 1 agencji zatrudnienia (1,4% względem ogółu). Powiaty, na terenie których nie figurują podmioty świadczące usługi w charakterze agencji zatrudnienia: węgorzewski, braniewski, mrągowski oraz nidzicki.

8 Informacje sprawozdawcze za 2011 rok Informację sprawozdawczą z działalności za rok 2011 do marszałka województwa warmińsko - mazurskiego przekazało 69 podmiotów zarejestrowanych w KRAZ. 26 podmiotów tj. 37,0% ogółu stanowiły agencje działające w obszarze pośrednictwa pracy na terenie RP. W agencjach zatrudnienia działających na terenie województwa warmińsko – mazurskiego zarejestrowano łącznie osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kobiety stanowiły 58,3% ogółu.

9 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2011 roku Liczba osób wpisanych do prowadzonej przez agencje ewidencji poszukujących zatrudnienia w latach

10 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2011 roku 2010 rok2011 rok Zmiany w liczbach Zmiany w % Liczba osób, które podjęły zatrudnienia lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia ,5 w tym kobiety ,0

11 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2011 roku Najczęściej występujące grupy zawodów Symbol grupy Nazwa grupy zawodówOgółemKobiety% Kobiet 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne ,9 5413Pracownicy ochrony osób i mienia27518,5 5311Opiekunowie dziecięcy23 100,0 5223Sprzedawcy sklepowi i ekspedienci232086,9 9412Pomoce kuchenne201785,0 7522Stolarze meblowi i pokrewni15320,0 5153Gospodarze budynków13430,7 3313Księgowi11981,8 7212Spawacze i pokrewni1100,0 5120Kucharze10770,0

12 Osoby, które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem warmińsko-mazurskich agencji zatrudnienia w 2011 roku - pośrednictwo na terenie RP

13 Działalność warmińsko -mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą 2010 rok2011 rokZmiana w liczbachZmiana w % Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych ,6 w tym kobiety ,3

14 Liczba osób skierowanych przez polskie agencje zatrudnienia do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego w latach

15 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w 2011 roku KrajOgółem%Kobiety% Kobiet z Ogółu Holandia24149,013054,0 Norwegia22545,08220,0 Belgia143,000,0 Niemcy61,06100,0 Wielka Brytania51,0360,0 Austria31,000,0 Razem:494100, ,0

16 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w rok 2011 Najczęściej występujące grupy zawodów 1. Holandia pakowacze w liczbie 110 osób, które stanowiły 45,6% wszystkich wyjazdów do pracy w Holandii. 65 z tej grupy tj. 59% podjęć pracy w tym zawodzie dotyczyło kobiet; spawacze i pokrewni w liczbie 46, którzy stanowili 19% wszystkich wyjazdów do Holandii. Pracy w tym zwodzie nie podejmowały kobiety; monterzy izolacji w liczbie 7, którzy stanowili 2,9% wszystkich wyjazdów do Holandii. Pracy w tym zawodzie nie podejmowały kobiety. 2. Norwegia ogrodnicy w liczbie 169, którzy stanowili 75,1% wszystkich wyjazdów do Norwegii. 82 z tej grupy tj. 48,5% podjęć pracy w tym dotyczyło kobiet; magazynierzy i pokrewni w liczbie 51, którzy stanowili 22,7% wszystkich wyjazdów do Norwegii. Pracy w tym zwodzie nie podejmowały kobiety; kierowcy samochodów osobowych w liczbie 5, którzy stanowili 12,2% wszystkich wyjazdów do pracy w Norwegii. Pracy w tym zawodzie nie podejmowały kobiety.

17 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w rok 2011 Najczęściej występujące grupy zawodów 3. Belgia spawacze w liczbie 14, którzy stanowili 100,0% wszystkich wyjazdów do Belgii. 4. Niemcy pracownicy usług domowych w liczbie 3, którzy stanowili 50,0 % wszystkich wyjazdów do Niemiec. 100,0% tej grupy stanowiły kobiety; robotnicy przy pracach prostych w przemyśle w liczbie 2, którzy stanowili 33,4% wszystkich wyjazdów do Niemiec. 100,0 % tej grupy stanowiły kobiety; pielęgniarki specjalistki w liczbie 1, które stanowiły 16,6% wszystkich wyjazdów do Niemiec. 5.Wielka Brytania kelnerzy w liczbie 3, którzy stanowili 60,0% wszystkich wyjazdów do Wielkiej Brytanii. 2 z tej grupy tj. 66,7% podjęć pracy w tym zawodzie dotyczyło kobiet; magazynierzy i pokrewni w liczbie 2 (w tym 1 kobieta), którzy stanowili 40,0% wszystkich wyjazdów do Wielkiej Brytanii. 6. Austria robotnicy pomocniczy w budownictwie w liczbie 3, którzy stanowili 100,0% wszystkich wyjazdów do Wielkiej Brytanii. Wszystkie podjęcia pracy w tym zawodzie dotyczyły mężczyzn.

18 Działalność warmińsko-mazurskich agencji doradztwa personalnego w 2011 roku 2010 rok 2011 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy ,2 Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowisko pracy ,0 Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji ,5

19 Doradztwo personalne w Polsce w latach

20 Działalność warmińsko - mazurskich agencji poradnictwa zawodowego w 2011 roku 2010 rok 2011 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia ,8 Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia ,0 Liczba osób korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy ,2 Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwa w tym zakresie ,6

21 Poradnictwo zawodowe w Polsce w latach

22 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pracy tymczasowej w 2011 roku 2010 rok 2011 rok zmiana w liczbach zmiana w % Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej ,6 z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określonej i umowy o prace na czas wykonywania określonej pracy ,8 Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia ,2

23 Działalność agencji pracy tymczasowej na Warmii i Mazurach w 2011 roku Nazwa grupy elementarnej zawodów ogółem%kobiety% kobiet z ogółu Pracownicy przy pracach prostych w przemyśle 52744,932762,0 Listonosze i pokrewni 26422,519573,9 Sprzedawcy sklepowi 12610,710180,1 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 574,85698,2 Operatorzy innych maszyn i urządzeń 393,300,0 Sortowacze odpadów 322,700,0 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 252,1832,0 Pracownicy obsługi technicznej biur i hoteli 232,01356,5 Stolarze meblowi i pokrewni 131,1323,0 Magazynierzy i pokrewni 110,900,0

24 Kraje, do których warmińsko-mazurskie agencje pracy tymczasowej kierowały pracowników tymczasowych w roku 2011 KrajLiczba skierowań % OgółuLiczba kobiet% kobiet Polska117398,273562,6 Francja161,4112,5 Austria30,300,0 Niemcy20,12100,0 Ogółem we wszystkich państwach ,073861,8

25 Struktura wiekowa osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej w 2011 r.

26 Zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia art.19, art.19a, art.19e oraz art.19f 1)posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2)karalnosć za wykroczenia z art b 3)ogłoszenie likwidacji lub upadłości art.19 art.19 a 1)warunki lokalowe (zapewnienie poufności prowadzonych rozmów oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiajacy prowadzenie działalności agencji zatrudnienia) 2)warunki kadrowe (zapewnienie do obsługi interesantów osób z odpowiednim wykształceniem)

27 Zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia art.19, art.19a, art.19e oraz art.19f 1)dotrzymanie obowiązku informowania marszałka województwa o zmianach: -danych adresowych i innych objętych wpisem do KRAZ -zaprzestaniu działalności -zawieszeniu lub wznowieniu działalności W terminie 14 dni od ich powstania art.19e art.19 f 1)dotrzymanie obowiązku przedstawiania marszałkowi województwa sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni

28 W 2011r. WUP w Olsztynie przeprowadził kontrole 7 warmińsko - mazurskich podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Kontrole agencji zatrudnienia zrealizowane przez WUP

29 Wyniki kontroli zrealizowanych w roku 2011 W trakcie 7 wizyt kontrolnych, stwierdzono naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia przez 2 podmioty. Stwierdzone naruszenia: naruszenie art. 19 e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Niepoinformowanie WUP o zmianach danych adresowych w ustawowym terminie tj. 14 dni od dnia ich powstania – 2 przypadki

30 Przypominamy! Stwierdzenie przez WUP lub PIP w trakcie wizyty kontrolnej przynajmniej jednego z niżej wymienionych naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, skutkować może wykreśleniem, w drodze decyzji agencji zatrudnienia z KRAZ, bez uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń. posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości; karalność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenieetniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

31 c.d. pobieranie kwot innych niż kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą tj. poniesione na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów; brak pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zatrudnienia zamierza kierować osoby do pracy za granicą, brak informacji na piśmie dla osoby kierowanej do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; nieprzestrzeganie międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia; złożenie przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18 e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19 e pkt. 1 i art. 19 f niezgodnych ze stanem faktycznym. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia z powodu, któregoś z powyższych naruszeń wiąże się również z brakiem możliwości uzyskania kolejnego wpisu do rejestru agencji w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie działalności (art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 18 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

32 Dziękuję za uwagę! Kamila Skalska Pośrednik pracy I stopnia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Telefon:89/ e- mail:


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google