Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie

2 Pytanie 1

3 Który z poniższych kompozytorów nie był nauczycielem Liszta?
A. Ludwig van Beethoven B. Carl Czerny Koniec czasu! C. Antonin Reicha D. Antonio Salieri PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

4 Pytanie 1

5 Zaznacz właściwą datę dzienną urodzin i śmierci G. Mahlera.
A. 2 XII 1860 – 7 IV 1911 B. 17 X 1860 – 24 VI 1911 Koniec czasu! C. 7 VII 1860 – 18 V 1911 D. 15 II 1860 – 19 III 1911 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

6 Pytanie 2

7 W roku 1848 Liszt objął dyrekcję teatru operowego w jednym z miast niemieckich. Wkrótce stało się ono jednym z największych centrów muzycznych Europy. Jakie to miasto? A. Bonn B. Hamburg Koniec czasu! C. Lipsk D. Weimar PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

8 Pytanie 2

9 W którym mieście Mahler uczęszczał do szkoły elementarnej i gimnazjum (wykształcenie ogólne)?
A. Wiedeń B. Olmütz Koniec czasu! C. Iglau D. Praga PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

10 Pytanie 3

11 Koniec czasu! Drugim mężem córki Liszta, Cosimy, był…
A. Hector Berlioz B. Fryderyk Chopin Koniec czasu! C. Igor Strawiński D. Ryszard Wagner PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

12 Pytanie 3

13 W dzieciństwie Mahler wykazywał zdolności pianistyczne
W dzieciństwie Mahler wykazywał zdolności pianistyczne. Ile miał kiedy po raz pierwszy wystąpił przed publicznością? A. 8 B. 10 Koniec czasu! C. 11 D. 7 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

14 Pytanie 4

15 W roku 1875 Liszt został dyrektorem nowo powstałego konserwatorium muzycznego. W jakim mieście?
A. w Bayreuth B. w Budapeszcie Koniec czasu! C. we Lwowie D. w Rzymie PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

16 Pytanie 4

17 Co przez całe życie było głównym źródłem utrzymania Mahlera?
A. komponowanie B. dyrygowanie Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

18 Pytanie 5

19 Koniec czasu! Do polskich uczniów Liszta należeli między innymi:
A. Stanisław Moniuszko i Zygmunt Noskowski B. Aleksander Michałowski i Feliks Nowowiejski Koniec czasu! C. Ignacy Jan Paderewski i Henryk Wieniawski D. Józef Wieniawski i Juliusz Zarębski PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

20 Pytanie 5

21 W 1875 roku Mahler rozpoczął studia muzyczne w Wiedniu
W 1875 roku Mahler rozpoczął studia muzyczne w Wiedniu. Zaznacz dwie dyscypliny, które studiował. A. kontrapunkt B. harmonia Koniec czasu! C. fortepian D. kompozycja PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

22 Pytanie 6

23 Nowym gatunkiem muzycznym, stworzonym przez Liszta, jest:
A. dramat muzyczny B. koncert symfoniczny Koniec czasu! C. poemat symfoniczny D. symfonia programowa PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

24 Pytanie 6

25 W 1878 roku Mahler ukończył z wyróżnieniem konserwatorium w Wiedniu
W 1878 roku Mahler ukończył z wyróżnieniem konserwatorium w Wiedniu. Który utwór skomponował jako pracę dyplomową? A. Scherzo na kwintet fortepianowy B. Kwartet fortepianowy Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

26 Pytanie 7

27 Koniec czasu! Twórczość Liszta obejmuje: A. około 100 utworów
B. około 1000 utworów Koniec czasu! C. około utworów PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

28 Pytanie 7

29 W którym mieście dyrygował Mahler oratorium „Paulus” F. Mendelssohna?
A. Wiedeń B. Kassel Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

30 Pytanie 8

31 Pierwszy z 13 poematów symfonicznych Liszta, inspirowany poezją Victora Hugo, powstał w roku Jaki nosił tytuł? A. Co słychać w górach? B. Hungaria Koniec czasu! C. Od kołyski do grobu D. Preludia PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

32 Pytanie 8

33 Kim była Johanna Richter, w której nieszczęśliwie zakochał się Mahler?
A. pianistka B. śpiewaczka Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

34 Pytanie 9

35 W partyturze Preludiów Liszta umieszczone jest motto, rozpoczynające się słowami: Czyż życie nie jest szeregiem preludiów do owej nieznanej pieśni, której pierwszą wzniosłą nutę intonuje śmierć? Czyja poezja była źródłem inspiracji dla powstania tego dzieła? A. George’a Byrona B. Johanna Wolfganga von Goethego Koniec czasu! C. Alphonse’a de Lamartine’a D. Friedricha Schillera PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

36 Pytanie 9

37 B. Wolfgang Amadeusz Mozart
Mahler przez wiele lat dyrygował przedstawieniami operowymi. Interpretacje których kompozytorów szczególnie cenili krytycy? Zaznacz nazwiska dwóch kompozytorów. A. Ryszard Wagner B. Wolfgang Amadeusz Mozart Koniec czasu! C. Bedřich Smetana D. Giuseppe Verdi PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

38 Pytanie 10

39 Koniec czasu! Komu dedykowana jest partytura Symfonii Faustowskiej?
A. Hectorowi Berliozowi B. Fryderykowi Chopinowi Koniec czasu! C. Robertowi Schumannowi D. Richardowi Wagnerowi PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

40 Pytanie 10

41 W którym mieście Mahler był dyrygentem Opery Królewskiej?
A. Budapeszt B. Praga Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

42 Pytanie 11

43 Do akcentów polskich w twórczości Liszta należy między innymi orkiestrowe interludium z nieukończonego oratorium Legenda o świętym Stanisławie, oparte na motywach polskich pieśni patriotycznych. Jaki nosi ono tytuł? A. Gaude Mater Polonia B. Omnia beneficia Koniec czasu! C. Salve Polonia D. Sanctus Stanislaus PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

44 Pytanie 11

45 Koniec czasu! Jak miała na imię żona Mahlera? A. Maria B. Alma C. Anna
D. Marta PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

46 Pytanie 12

47 Który z koncertów fortepianowych Liszta określano ironicznie jako „Triangelkonzert”?
A. Koncert fortepianowy Es-dur B. Koncert fortepianowy A-dur Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

48 Pytanie 12

49 1 stycznia 1908 roku miał miejsce debiut dyrygencki Mahlera w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zaznacz tytuł utworu, którym wtedy dyrygował. A. Czarodziejski flet B. Tristan i Izolda Koniec czasu! C. Falstaff D. Lohengrin PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

50 Pytanie 13

51 C. syntezy formy sonatowej i cyklu sonatowego
Totentanz – Taniec śmierci – utrzymany jest w formie zbliżonej do: A. fugi B. ronda Koniec czasu! C. syntezy formy sonatowej i cyklu sonatowego D. wariacji PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

52 Pytanie 13

53 Koniec czasu! W którym mieście zmarł Mahler? A. Hamburg B. Monachium
C. Nowy Jork D. Wiedeń PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

54 Pytanie 14

55 Jedna z Etiud według Paganiniego, będąca fortepianowym opracowaniem finałowego ronda z II Koncertu skrzypcowego włoskiego kompozytora, nosi tytuł: A. Arpeggio B. La Campanella Koniec czasu! C. La Chasse D. Tremolo PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

56 Pytanie 14

57 Koniec czasu! Ile symfonii skomponował Mahler? A. 9 B. 4 C. 6 D. 10
PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

58 Pytanie 15

59 B. II Rapsodia węgierska
Który z utworów fortepianowych inspirowany był – zgodnie ze słowami kompozytora – Faustem Goethego? A. Les Funerailles B. II Rapsodia węgierska Koniec czasu! C. Sonata h-moll D. Sposalizio PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

60 Pytanie 15

61 B. Pieśni wędrownego czeladnika
W I Symfonii Mahler wykorzystuje motywy jednego ze swoich cykli pieśni. Zaznacz właściwy tytuł cyklu. A. Pieśni o ziemi B. Pieśni wędrownego czeladnika Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

62 Pytanie 16

63 Koniec czasu! Stylizacją jakiego tańca jest II Rapsodia węgierska?
A. czardasza B. kozaka Koniec czasu! C. oberka D. tarantelli PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

64 Pytanie 16

65 Impresario E. Gutmann nazwał jedną z symfonii Mahlera „symfonią Tysiąca”. Która to symfonia?
A. I D-dur B. V cis-moll Koniec czasu! C. VIII Es-dur D. III d-moll PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

66 Pytanie 17

67 D. Węgierska Msza Koronacyjna
Na uroczystość konsekracji katedry w Esztergom Liszt napisał jedno ze swych najbardziej znanych dzieł religijnych. Jakie? A. oratorium Chrystus B. Msza Ostrzyhomska Koniec czasu! C. Via crucis D. Węgierska Msza Koronacyjna PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

68 Pytanie 17

69 A. Zaczarowany róg chłopca
Które ze swoich dzieł określił Mahler w rękopisie jako symfonię na tenor i alt z orkiestrą? A. Zaczarowany róg chłopca B. Pieśni o ziemi Koniec czasu! PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

70 Pytanie 18

71 A. altówkę z fortepianem
Słynne Marzenie miłosne Liszta, znane dziś przede wszystkim w wersji fortepianowej, skomponowane zostało oryginalnie na: A. altówkę z fortepianem B. głos z fortepianem Koniec czasu! C. organy D. orkiestrę PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

72 Pytanie 18

73 Koniec czasu! Ile symfonii Mahlera ma obsadę wokalno-instrumentalną?
PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

74 Pytanie 19

75 Wśród kilkuset transkrypcji fortepianowych autorstwa Liszta znalazło się również sześć pieśni Fryderyka Chopina. Której z poniższych pieśni Liszt nie opracował? A. Hulanka B. Moja pieszczotka Koniec czasu! C. Precz z moich oczu D. Życzenie PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

76 Pytanie 19

77 Koniec czasu! Czy Mahler komponował opery? A. tak B. nie
PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

78 Pytanie 20

79 Koniec czasu! W jakim mieście Liszt zmarł i został pochowany?
A. w Bayreuth B. w Budapeszcie Koniec czasu! C. w Rzymie D. w Wenecji PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

80 Pytanie 20

81 Z ilu części głównych jest zbudowana VIII symfonia Es-dur Mahlera?
A. 2 części B. 3 części Koniec czasu! C. 4 części D. 5 części PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

82 KONIEC!


Pobierz ppt "Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google