Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Który z poniższych kompozytorów nie był nauczycielem Liszta? A. Ludwig van Beethoven B. Carl Czerny C. Antonin Reicha D. Antonio Salieri PRAWIDŁOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Który z poniższych kompozytorów nie był nauczycielem Liszta? A. Ludwig van Beethoven B. Carl Czerny C. Antonin Reicha D. Antonio Salieri PRAWIDŁOWA."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Który z poniższych kompozytorów nie był nauczycielem Liszta? A. Ludwig van Beethoven B. Carl Czerny C. Antonin Reicha D. Antonio Salieri PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

4

5 Zaznacz właściwą datę dzienną urodzin i śmierci G. Mahlera. A. 2 XII 1860 – 7 IV 1911 B. 17 X 1860 – 24 VI 1911 C. 7 VII 1860 – 18 V 1911 D. 15 II 1860 – 19 III 1911 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

6

7 W roku 1848 Liszt objął dyrekcję teatru operowego w jednym z miast niemieckich. Wkrótce stało się ono jednym z największych centrów muzycznych Europy. Jakie to miasto? A. Bonn B. Hamburg C. Lipsk D. Weimar PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

8

9 W którym mieście Mahler uczęszczał do szkoły elementarnej i gimnazjum (wykształcenie ogólne)? A. Wiedeń B. Olmütz C. Iglau D. Praga PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

10

11 Drugim mężem córki Liszta, Cosimy, był… A. Hector Berlioz B. Fryderyk Chopin C. Igor Strawiński D. Ryszard Wagner PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

12

13 W dzieciństwie Mahler wykazywał zdolności pianistyczne. Ile miał kiedy po raz pierwszy wystąpił przed publicznością? A. 8 B. 10 C. 11 D. 7 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

14

15 W roku 1875 Liszt został dyrektorem nowo powstałego konserwatorium muzycznego. W jakim mieście? A. w Bayreuth B. w Budapeszcie C. we Lwowie D. w Rzymie PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

16

17 Co przez całe życie było głównym źródłem utrzymania Mahlera? A. komponowanie B. dyrygowanie PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

18

19 Do polskich uczniów Liszta należeli między innymi: A. Stanisław Moniuszko i Zygmunt Noskowski B. Aleksander Michałowski i Feliks Nowowiejski C. Ignacy Jan Paderewski i Henryk Wieniawski D. Józef Wieniawski i Juliusz Zarębski PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

20

21 W 1875 roku Mahler rozpoczął studia muzyczne w Wiedniu. Zaznacz dwie dyscypliny, które studiował. A. kontrapunkt B. harmonia C. fortepian D. kompozycja PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

22

23 Nowym gatunkiem muzycznym, stworzonym przez Liszta, jest: A. dramat muzyczny B. koncert symfoniczny C. poemat symfoniczny D. symfonia programowa PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

24

25 W 1878 roku Mahler ukończył z wyróżnieniem konserwatorium w Wiedniu. Który utwór skomponował jako pracę dyplomową? A. Scherzo na kwintet fortepianowy B. Kwartet fortepianowy PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

26

27 Twórczość Liszta obejmuje: A. około 100 utworów B. około 1000 utworów C. około 10000 utworów PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

28

29 W którym mieście dyrygował Mahler oratorium Paulus F. Mendelssohna? A. Wiedeń B. Kassel PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

30

31 Pierwszy z 13 poematów symfonicznych Liszta, inspirowany poezją Victora Hugo, powstał w roku 1848. Jaki nosił tytuł? A. Co słychać w górach? B. Hungaria C. Od kołyski do grobu D. Preludia PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

32

33 Kim była Johanna Richter, w której nieszczęśliwie zakochał się Mahler? A. pianistka B. śpiewaczka PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

34

35 A. Georgea Byrona B. Johanna Wolfganga von Goethego C. Alphonsea de Lamartinea D. Friedricha Schillera PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ W partyturze Preludiów Liszta umieszczone jest motto, rozpoczynające się słowami: Czyż życie nie jest szeregiem preludiów do owej nieznanej pieśni, której pierwszą wzniosłą nutę intonuje śmierć? Czyja poezja była źródłem inspiracji dla powstania tego dzieła?

36

37 Mahler przez wiele lat dyrygował przedstawieniami operowymi. Interpretacje których kompozytorów szczególnie cenili krytycy? Zaznacz nazwiska dwóch kompozytorów. A. Ryszard Wagner B. Wolfgang Amadeusz Mozart C. Bedřich Smetana D. Giuseppe Verdi PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

38

39 Komu dedykowana jest partytura Symfonii Faustowskiej? A. Hectorowi Berliozowi B. Fryderykowi Chopinowi C. Robertowi Schumannowi D. Richardowi Wagnerowi PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

40

41 W którym mieście Mahler był dyrygentem Opery Królewskiej? A. Budapeszt B. Praga PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

42

43 Do akcentów polskich w twórczości Liszta należy między innymi orkiestrowe interludium z nieukończonego oratorium Legenda o świętym Stanisławie, oparte na motywach polskich pieśni patriotycznych. Jaki nosi ono tytuł? A. Gaude Mater Polonia B. Omnia beneficia C. Salve Polonia D. Sanctus Stanislaus PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

44

45 Jak miała na imię żona Mahlera? A. Maria B. Alma C. Anna D. Marta PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

46

47 Który z koncertów fortepianowych Liszta określano ironicznie jako Triangelkonzert? A. Koncert fortepianowy Es-dur B. Koncert fortepianowy A-dur PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

48

49 1 stycznia 1908 roku miał miejsce debiut dyrygencki Mahlera w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zaznacz tytuł utworu, którym wtedy dyrygował. A. Czarodziejski flet B. Tristan i Izolda C. Falstaff D. Lohengrin PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

50

51 Totentanz – Taniec śmierci – utrzymany jest w formie zbliżonej do: A. fugi B. ronda C. syntezy formy sonatowej i cyklu sonatowego D. wariacji PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

52

53 W którym mieście zmarł Mahler? A. Hamburg B. Monachium C. Nowy Jork D. Wiedeń PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

54

55 Jedna z Etiud według Paganiniego, będąca fortepianowym opracowaniem finałowego ronda z II Koncertu skrzypcowego włoskiego kompozytora, nosi tytuł: A. Arpeggio B. La Campanella C. La Chasse D. Tremolo PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

56

57 Ile symfonii skomponował Mahler? A. 9 B. 4 C. 6 D. 10 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

58

59 Który z utworów fortepianowych inspirowany był – zgodnie ze słowami kompozytora – Faustem Goethego? A. Les Funerailles B. II Rapsodia węgierska C. Sonata h-moll D. Sposalizio PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

60

61 W I Symfonii Mahler wykorzystuje motywy jednego ze swoich cykli pieśni. Zaznacz właściwy tytuł cyklu. A. Pieśni o ziemi B. Pieśni wędrownego czeladnika PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

62

63 Stylizacją jakiego tańca jest II Rapsodia węgierska? A. czardasza B. kozaka C. oberka D. tarantelli PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

64

65 Impresario E. Gutmann nazwał jedną z symfonii Mahlera symfonią Tysiąca. Która to symfonia? A. I D-dur B. V cis-moll C. VIII Es-dur D. III d-moll PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

66

67 Na uroczystość konsekracji katedry w Esztergom Liszt napisał jedno ze swych najbardziej znanych dzieł religijnych. Jakie? A. oratorium Chrystus B. Msza Ostrzyhomska C. Via crucis D. Węgierska Msza Koronacyjna PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

68

69 Które ze swoich dzieł określił Mahler w rękopisie jako symfonię na tenor i alt z orkiestrą? A. Zaczarowany róg chłopca B. Pieśni o ziemi PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

70

71 Słynne Marzenie miłosne Liszta, znane dziś przede wszystkim w wersji fortepianowej, skomponowane zostało oryginalnie na: A. altówkę z fortepianem B. głos z fortepianem C. organy D. orkiestrę PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

72

73 Ile symfonii Mahlera ma obsadę wokalno-instrumentalną? A. 3 B. 4 C. 7 D. 2 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

74

75 Wśród kilkuset transkrypcji fortepianowych autorstwa Liszta znalazło się również sześć pieśni Fryderyka Chopina. Której z poniższych pieśni Liszt nie opracował? A. Hulanka B. Moja pieszczotka C. Precz z moich oczu D. Życzenie PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

76

77 Czy Mahler komponował opery? A. tak B. nie PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

78

79 W jakim mieście Liszt zmarł i został pochowany? A. w Bayreuth B. w Budapeszcie C. w Rzymie D. w Wenecji PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

80

81 Z ilu części głównych jest zbudowana VIII symfonia Es-dur Mahlera? A. 2 części B. 3 części C. 4 części D. 5 części PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

82


Pobierz ppt "Który z poniższych kompozytorów nie był nauczycielem Liszta? A. Ludwig van Beethoven B. Carl Czerny C. Antonin Reicha D. Antonio Salieri PRAWIDŁOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google