Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009."— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI
WARSZAWA,

2 PROGRAM KULTURA ( )

3 Cele Programu cel ogólny:
wzmocnienie europejskiej współpracy kulturalnej cele szczegółowe: - wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury - wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł sztuki oraz produktów kulturalnych - wspieranie dialogu międzykulturowego

4 Wspieranie międzynarodowych, niedochodowych projektów
Struktura Programu Obszar 1 Wspieranie międzynarodowych, niedochodowych projektów ze wszystkich dziedzin kultury (wyłączając sektor audiowizualny), Akcje specjalne (np. Europejskie Stolice Kultury) Obszar 2 Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim Obszar 3 Wspieranie prac związanych z analizą oraz zbieraniem i rozpowszechnianiem informacji w sektorze współpracy kulturalnej 4 4

5 Obszar 1 Wspieranie działań w zakresie kultury
Wieloletnie projekty współpracy („projekty długoterminowe”) Projekty współpracy („projekty krótkoterminowe”) Projekty z dziedziny tłumaczeń literackich 1.3. Działania specjalne: Europejska Stolica Kultury, współpraca z „państwami trzecimi” 5

6 Projekty krótkoterminowe vs. projekty długoterminowe
Czas trwania do 2 lat Wysokość grantu od do EURO Zaangażowanie min.3 organizatorów z 3 różnych państw Przedsięwzięcie jednorazowe - Czas trwania od 3 do 5 lat Wysokość grantu od do EURO rocznie Zaangażowanie min. 6 organizatorów z 6 różnych państw Osiągnięcie trwałej, kontynuowanej współpracy 6 6

7 Obszar 2 Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim
Dofinansowanie wydatków bieżących („operacyjnych”) organizacji działających na poziomie europejskim w dziedzinie kultury. Granty przyznawane są w następujących kategoriach: a) ambasadorzy kultury b) europejskie sieci kulturalne c) festiwale d) struktury wsparcia politycznego dla planu działań na rzecz kultury, podzielone na dwie podkategorie: - platformy dialogu strukturalnego - grupy zajmujące się analizą realizowanej polityki Wysokość dofinansowania - od do euro (w zależności od kategorii), maksymalnie 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych

8 Obszar 3 Wspieranie prac związanych z analizą oraz zbieraniem i rozpowszechnianiem informacji
- co roku KE może doprecyzować tematykę - instytucje ubiegające się muszą mieć 5-letnie doświadczenie w dziedzinie badań w sferze kultury - projekt może trwać max. 2 lata, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% budżetu

9 „Eko Union of Rock Festival”
Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Kultura „Eko Union of Rock Festival” Hasła przewodnie: Mazury, muzyka, ekologia, życie, praca Lider: Towarzystwo Przyjaciół I-szej Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie Wpółorganizatorzy: Czechy, Węgry, Słowacja Otrzymany grant: EURO

10 „Eko Union of Rock Festival”

11 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Kultura 2007- 2013
„Arka Noego” Hasło przewodnie: pytanie o tożsamość Europejczyków Lider: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu Współorganizatorzy:Hiszpania,Włochy,Austria Otrzymany grant: EURO

12 „Arka Noego”

13 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Kultura 2007- 2013
„C.A.L.V.I.N.O”: Hasła przewodnie: „Miasta stanowią kompozycję wielu rzeczy. Pamięci, Pożądań, Znaków” Lider: Miasto Urbino, Włochy Współorganizatorzy:Hiszpania, Litwa, Polska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu) Otrzymany grant: EURO

14 „C.A.L.V.I.N.O”

15 PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI

16  Cele stworzenia obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej i otwartej na świat Europy rozwijania poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską pogłębiania dialogu międzykulturowego

17  Działania Międzynarodowe projekty mogą przybrać formę: konferencji;
seminariów; szkoleń; debat ekspertów; publikacji; imprez kulturalnych; sondaży; i innych.

18  Działania Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy
poddziałanie 1. Partnerstwo Miast (town-twinning) poddziałanie 2.Projekty obywatelskie i środki wsparcia

19  Działania Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie
Poddziałanie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną Poddziałanie 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim Poddziałanie 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

20  Działania Działanie 3 Razem dla Europy (Działanie zarezerwowane dla KE) Wydarzenia medialne Badania Narzędzia informacji i rozpowszechniania

21  Działania Działanie 4 Aktywna pamięć europejska
Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimów nazistowskiego i stalinowskiego

22 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu „Europa dla Obywateli”
Międzynarodowe Warsztaty Tańca „Zjednoczeni w Tańcu” (realizowane w ramach „Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Tradycji”) Organizator: UM Bełchatowa Termin realizacji projektu: Cel projektu: Zaangażowanie mieszkańców Francji, Węgier, Litwy i Polski we wspólne przedsięwzięcie, którego podstawą stanie się dialog wyrażony poprzez taniec.

23 Międzynarodowy Festiwal Kultury i Tradycji

24 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu „Europa dla Obywateli”
„Śladami przeszłości – edukacja dla przyszłości” Organizator : Centrum Edukacji Obywatelskiej Termin realizacji: r. Cel projektu: Budowanie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych świadomości i odpowiedzialności za wielokulturowe dziedzictwo Europy. Partnerzy projektu: szkoły z Polski (350 szkół), Czech (2 szkoły), Litwy (4 szkoły) oraz Niemiec (4 szkoły)

25 Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 Warszawa tel (kwestie merytoryczne) (kwestie finansowe) www: Pracownicy: Aleksandra Zając, Iwona Morawicz, Katarzyna Grzybowska 25

26 Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli (ECP Poland)
Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 Warszawa tel Pracownicy: Krzysztof Janicki, Maria Rogala, Szymon Szaran

27 Przygotowanie: Aleksandra Zając
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotowanie: Aleksandra Zając


Pobierz ppt "PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google