Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009."— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009

2 2 PROGRAM KULTURA (2007-2013)

3 3 Cele Programu cel ogólny: wzmocnienie europejskiej współpracy kulturalnej cele szczegółowe: - wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury - wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł sztuki oraz produktów kulturalnych - wspieranie dialogu międzykulturowego

4 4 Struktura Programu Obszar 2 Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim Obszar 3 Wspieranie prac związanych z analizą oraz zbieraniem i rozpowszechnianiem informacji w sektorze współpracy kulturalnej Obszar 1 Wspieranie międzynarodowych, niedochodowych projektów ze wszystkich dziedzin kultury (wyłączając sektor audiowizualny), Akcje specjalne (np. Europejskie Stolice Kultury) 4

5 5 Obszar 1 Wspieranie działań w zakresie kultury 1.1Wieloletnie projekty współpracy (projekty długoterminowe) 1.2.1Projekty współpracy (projekty krótkoterminowe) 1.2.2Projekty z dziedziny tłumaczeń literackich 1.3.Działania specjalne: Europejska Stolica Kultury, współpraca z państwami trzecimi

6 6 Projekty krótkoterminowe vs. projekty długoterminowe -Czas trwania do 2 lat -Wysokość grantu od 50 000 do 200 000 EURO -Zaangażowanie min.3 organizatorów z 3 różnych państw -Przedsięwzięcie jednorazowe - Czas trwania od 3 do 5 lat -Wysokość grantu od 200 000 do 500 000 EURO rocznie -Zaangażowanie min. 6 organizatorów z 6 różnych państw -Osiągnięcie trwałej, kontynuowanej współpracy 6

7 7 Obszar 2 Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim Dofinansowanie wydatków bieżących (operacyjnych) organizacji działających na poziomie europejskim w dziedzinie kultury. Granty przyznawane są w następujących kategoriach: a) ambasadorzy kultury b) europejskie sieci kulturalne c) festiwale d) struktury wsparcia politycznego dla planu działań na rzecz kultury, podzielone na dwie podkategorie: - platformy dialogu strukturalnego - grupy zajmujące się analizą realizowanej polityki Wysokość dofinansowania - od 100 000 do 600 000 euro (w zależności od kategorii), maksymalnie 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych

8 8 Obszar 3 Wspieranie prac związanych z analizą oraz zbieraniem i rozpowszechnianiem informacji - co roku KE może doprecyzować tematykę - instytucje ubiegające się muszą mieć 5-letnie doświadczenie w dziedzinie badań w sferze kultury - projekt może trwać max. 2 lata, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% budżetu

9 9 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Kultura 2007- 2013 Eko Union of Rock Festival Hasła przewodnie: Mazury, muzyka, ekologia, życie, praca Lider: Towarzystwo Przyjaciół I-szej Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie Wpółorganizatorzy: Czechy, Węgry, Słowacja Otrzymany grant: 200 000 EURO

10 10 Eko Union of Rock Festival

11 11 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Kultura 2007- 2013 Arka Noego Hasło przewodnie: pytanie o tożsamość Europejczyków Lider: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu Współorganizatorzy:Hiszpania,Włochy,Austria Otrzymany grant: 200 000 EURO

12 12 Arka Noego

13 13 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Kultura 2007- 2013 C.A.L.V.I.N.O: Hasła przewodnie: Miasta stanowią kompozycję wielu rzeczy. Pamięci, Pożądań, Znaków Lider: Miasto Urbino, Włochy Współorganizatorzy:Hiszpania, Litwa, Polska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu) Otrzymany grant: 150 000 EURO

14 14 C.A.L.V.I.N.O

15 15 PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI

16 16 Cele stworzenia obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej i otwartej na świat Europy rozwijania poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską pogłębiania dialogu międzykulturowego

17 17 Działania Międzynarodowe projekty mogą przybrać formę: konferencji; seminariów; szkoleń; debat ekspertów; publikacji; imprez kulturalnych; sondaży; i innych.

18 18 Działania Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy poddziałanie 1. Partnerstwo Miast (town-twinning) poddziałanie 2.Projekty obywatelskie i środki wsparcia

19 19 Działania Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie Poddziałanie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną Poddziałanie 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim Poddziałanie 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

20 20 Działania Działanie 3 Razem dla Europy (Działanie zarezerwowane dla KE) Wydarzenia medialne Badania Narzędzia informacji i rozpowszechniania

21 21 Działania Działanie 4 Aktywna pamięć europejska Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimów nazistowskiego i stalinowskiego

22 22 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Europa dla Obywateli Międzynarodowe Warsztaty Tańca Zjednoczeni w Tańcu (realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Tradycji) Organizator: UM Bełchatowa Termin realizacji projektu: 18-23.06.2008 Cel projektu: Zaangażowanie mieszkańców Francji, Węgier, Litwy i Polski we wspólne przedsięwzięcie, którego podstawą stanie się dialog wyrażony poprzez taniec.

23 23 Międzynarodowy Festiwal Kultury i Tradycji

24 24 Dialog międzykulturowy w wybranych projektach Programu Europa dla Obywateli Śladami przeszłości – edukacja dla przyszłości Organizator : Centrum Edukacji Obywatelskiej Termin realizacji: 01.09.2007-.31.07.2008 r. Cel projektu: Budowanie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych świadomości i odpowiedzialności za wielokulturowe dziedzictwo Europy. Partnerzy projektu: szkoły z Polski (350 szkół), Czech (2 szkoły), Litwy (4 szkoły) oraz Niemiec (4 szkoły)

25 25 Punkt Kontaktowy ds. Kultury Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa tel. 022 44 76 170 -171 (kwestie merytoryczne) 022 44 76 172 (kwestie finansowe) www:www.mkidn.gov.pl/pkk Pracownicy: Aleksandra Zając, Iwona Morawicz, Katarzyna Grzybowska

26 26 Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli (ECP Poland) Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa tel. 022 44 76 125 www.europadlaobywateli.pl e-mail: edo@iam.pl Pracownicy: Krzysztof Janicki, Maria Rogala, Szymon Szaran

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotowanie: Aleksandra Zając


Pobierz ppt "PERSPEKTYWY DLA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PROGRAMACH KULTURA (2007-2013) I EUROPA DLA OBYWATELI WARSZAWA, 19-20.02.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google