Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

George Horace II Gallup 18 listopad 1901 Jefferson 26 lipiec 1984 Tschingel, Switzerland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "George Horace II Gallup 18 listopad 1901 Jefferson 26 lipiec 1984 Tschingel, Switzerland."— Zapis prezentacji:

1 George Horace II Gallup 18 listopad 1901 Jefferson 26 lipiec 1984 Tschingel, Switzerland

2 Edukacja 1919 – college (obecnie University of Iowa) – dziennikarstwo i kontynuacja na tej samej uczelni (studia) Redaktor szkolnej gazetki The Daily Iowan 1925 – MA w psychologii 1928 – PhD w psychologii 1932 – kończy pracę nauczyciela dziennikarstwa i reklamy na Uniwersytecie

3 Życie prywatne 1925 – ślub z Ophelią Smith Miller Dzieci: »Alec Miller »George Horace III Gallup »Julia

4 Pierwsze badania 1923 – ankieter w Darcy Advertising w St. Louis badanie dotyczyło czytelnictwa gazet 1931 – własne badanie dotyczące reklamy zawartej w magazynach 15 000 domów Analiza 4 tygodniowych magazynów JAKIE BYŁY WYNIKI????? »Otóż

5 Wyniki Gallup zauważył iż w czterech badanych magazynach najważniejsze były kwestie ekonomiczne i wydajnościowe, natomiast na piątym miejscu jakość. Ponadto sex i zarozumiałość pojawiały się sporadycznie Wyniki były następujące –Mężczyźni zapamiętali reklamy, które były dobrej jakości, a potem te które zawierały odrobinę sexu –Kobiety zapamiętały te które zawierały motyw sexu, zarozumiałości a potem wymieniły jakość

6 A tak wyglądały rzeczywiste raporty

7 Ciąg dalszy bo badano 4 magazyny

8 A raport wyglądał tak

9 1931 publikacja badań czytelnictwa dla Des Moines Ludzie lubią komiksy! 14 gazet i 40 000 badanych osób a wyniki: –85 % zauważało rysunek strony tytułowej –70% scenkę komiczną –40-50% kreskówki od wydawnictwa

10 17 maj 1931 Pojawianie się pierwszych reklam kreskowych w gazetach po publikacjach Gallupa. Nastąpił istny wyścig agencji reklamowych

11 Reklamy pojawiały się w... Magazynach biznesowych

12 Pierwszy kontakt z polityką Kierował pierwszym prawdziwym badaniem publicznym dla kandydatki.....swojej teściowej. 1932 rok - wygrała

13 Gallup – gorący towar Pierwsze wyniki jego badań dla reklamy sprawiły iż wzrosło zainteresowanie jego osobą wśród agencji reklamowych.

14 Young&Rubicam Jego imię wleciało jak rakieta z ogromną prędkością do świadomości publicznej. Czynności tego Pana w świecie reklamy i marketingu dostarczyły prawdopodobnie najbardziej dyskutowany temat

15 Hit reklamowy Y&R Krówka Elsie, twór Y&R za kadencji Gallupa w Marketing – hall-fame. Reklama stworzona dla Borden Company i okrzyknięta 1939 najlepszą reklamą

16 Kolejne ważne daty i wydarzenia dot badań 1935 Gallup otwiera własną fimę badawczą American Institute of Public Opinion (APIO) 1937 zostaje wiceprezydentem Y&R 1939 stworzenie Audience Research w ramach Y&R Inc. 1946 Motion Picture Testing

17 Przeminęło z wiatrem ? Zgodnie z zaleceniami Gallupa miał to być film typu love strory

18 Walt Disney? Walt Disney zgodził się wypuścić Alicję w krainie carów dopiero po raporcie Gallupa

19 Hopkins Televolt Machine Motyw Tytuł Obsada Treatment (scenariusz/gra aktorska etc)

20 Gallup Poll 1935 rok. Gallup przewidział zwycięstwo Roosevelta nad Landonem z 6,8% błedem. –Sława nadeszła...

21 Wielka wpadka!!!! W 1948 roku Gallup przewidział z błedem wybory prezydenckie między Thomasem Dewey a Trumanem. Wg Gallupa Dewey miał pokonać Truman 5-15%. Ostatecznie wygrał Truman. Gallup się załamał

22 Co było przyczyną? Wg śledztwa prowadzonego przez Social Science Research Council błędy te były wynikiem: 1)Doboru kwotowego oraz złego wywiadu 2)Problem niezdecydowanych głosujących którzy tuż przed wyborami zmieniali zdanie W wyborach 1956 Gallup zabronił używania doboru kwotowego!

23 Gallup Poll Accuracy Record

24 Gallup Organisation Inc. 1958

25 Inne badania Gallup Inc.

26 The Gallup Organization 20 biur na świecie: Australia, Brazylia, Belgia, Kanada, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Czechy, Dominikana, Niemcy, Honkong, Węgry, India, Japonia, Litwa, Malezja, Holandia, Polska, Rumunia, Singapur, Hiszpania, Tajlandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone

27 Gallup Polska - badania Badanie jakości usług providerów internetowych2001 - Badanie jakości usług providerów internetowych Kto pozbawiał swoich klientów dostępu do sieci NAJCZĘŚCIEJ? Pytanie to bada jeden z aspektów kwestii awaryjności łącza. Administratorom, którzy odpowiedzieli, że w ciągu ostatniego roku zdarzył się (przynajmniej jeden) moment pozbawienia dostępu do sieci zadano pytanie, kiedy sytuacja taka miała miejsce po raz ostatni. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział odpowiedzi, jakie padły w grupach wyodrębnionych ze względu na providera (wyniki sumują się do stu).

28 cd... Spośród administratorów, których firma była w ciągu ostatniego roku pozbawiana dostępu do internetu, w najbliższej przeszłości umieszczali moment odcięcia klienci Crowleya. Dużą ilość odpowiedzi wcześniej niż pół roku temu oraz wcześniej niż trzy miesiące temu, ale nie dalej niż pół roku uzyskały firmy Super Media i Formus, co może świadczyć, że w opinii administratorów momenty pozbawienia dostępu do sieci miały miejsce dawno. Z uwagi na to, że odczytanie danych z powyższego wykresu może sprawić nieco trudności, poniżej zamieszczamy średnie wartości odpowiedzi na to pytanie.

29 Badanie dot korupcji 2001 We wrześniu 2001 roku Instytut Gallupa przeprowadził w całej Polsce badania dotyczące zjawiska korupcji wśród wybranych grup zawodowych. Postanowiliśmy skupić się na tych osobach, które przyznały, iż ktoś z ich gospodarstwa domowego (najczęściej sam respondent) w ciągu ostatniego roku wręczył łapówkę – z własnej inicjatywy lub na wyraźną sugestię urzędnika. Nasze wyniki oparte są na konkretnych przypadkach czerpania nieuzasadnionych korzyści finansowych z zajmowania określonych stanowisk, nie zaś tylko i wyłącznie na opiniach, które mogą wyrażać również osoby nie znające bezpośrednio problemu, ani jego skali. Przeprowadzony przez nas sondaż wykonano na ogólnopolskiej próbie losowej, dobranej metodą random route. Liczebność próby wyniosła 1497 osób, z czego 52% stanowili mężczyźni, a 48% - kobiety

30 KTO WRĘCZA ŁAPÓWKI? Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2000 roku 17% społeczeństwa zetknęło się z problemem łapówek - bądź bezpośrednio, bądź w najbliższej rodzinie. Wśród tych, którzy przyznali się do tego, iż w ich rodzinie miało miejsce zjawisko korupcji większość stanowili mężczyźni: 60 %, mniejszość natomiast kobiety: 40%. Należy przypuszczać, iż w większości przypadków jest to zbieżne z wręczeniem łapówki przez samego respondenta. A zatem mężczyźni są o wiele bardziej skłonni do korumpowania, im też częściej proponuje się łapówkę jako sposób na załatwienie problemu. PRZY ZAŁOŻENIU, IŻ ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE O DOŚWIADCZENIA Z KORUPCJĄ, RESPONDENT MIAŁ NA MYŚLI PRZEDE WSZYSTKIM SIEBIE, możemy stwierdzić, że z problemem tym najczęściej stykają się ludzie młodzi: od 18 do 24 lat (23% wszystkich, którzy przyznali się do wręczenia łapówki), najrzadziej natomiast ludzie starsi (jedynie 7% osób mających 60 lub więcej lat)

31 Korupcja a dochód Generalnie skłonność do wręczania łapówek rośnie odwrotnie proporcjonalnie do wysokości dochodu w gospodarstwie domowym. Najwięcej - bo aż 50% - sposób tych, którzy przyznali się do korumpowania urzędnikowi, posiada w rodzinie najniższe dochody – poniżej 2000 zł. (Wykres 2). Po części może to wynikać z małych liczebności w kategoriach dużych dochodów (jedynie 8% respondentów, którzy ujawnili dochody swojego gospodarstwa domowego dysponuje sumą 4000 zł lub więcej).

32 cd Grupy stanowisk pracy, które najczęściej przyznawały się do korumpowania urzędników to: pracownicy fizyczni wykwalifikowani (16%), niezależni prywatni przedsiębiorcy (15%), (!)renciści (13%), studenci (11%) oraz bezrobotni (10%). Jednakże korelacja pomiędzy stanowiskiem pracy a wręczaniem łapówek jest z punktu widzenia statystycznego nieistotna (poziom istotności 0,05), dlatego nie może stanowić podstawy do wyciągania wniosków o istniejących w społeczeństwie zależnościach.

33 KTO PRZYJMUJE ŁAPÓWKI? Zależności pomiędzy wiekiem oraz dochodem a grupą zawodową, której wręczono łapówkę jest na poziomie istotności 0,05 nieistotna statystycznie, dlatego zmienne te nie będą stanowiły przedmiotu dalszej analizy. W obydwu przypadkach różnice w rozkładach odpowiedzi dla poszczególnych kategorii są niewielkie, dlatego na ich podstawie nie należy doszukiwać się żadnych istotnych zależności pomiędzy wiekiem oraz dochodem respondentów a grupami zawodowymi, które przyjmują łapówki. W większości kategorii wiekowych oraz dochodowych (podobnie, jak dla całej populacji) respondenci najczęściej wymieniali trzy najbardziej skorumpowane grupy zawodowe: lekarzy / pielęgniarki, policjantów oraz urzędników państwowych

34 KTÓRĄ GRUPĘ URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH UWAŻAMY ZA NAJBARDZIEJ SKORUMPOWANĄ? Wszystkim tym respondentom, którzy w ciągu ostatniego roku spotkali się ze zjawiskiem korupcji zapytano dodatkowo o opinie odnośnie najbardziej skorumpowanej grupy zawodowej. Okazuje się, że uzyskane wyniki są generalnie zbieżne z rozkładem odpowiedzi na pytanie o przypadki korupcji w najbliższej rodzinie w ciągu ostatniego roku (Wykres 4.). Można zatem śmiało powiedzieć, iż trzy najbardziej skorumpowane grupy zawodowe to: lekarze / pielęgniarki, urzędnicy państwowi oraz policjanci.

35 CZY JEST LEPIEJ CZY GORZEJ? Zdecydowana większość tych respondentów, którzy w ciągu ostatniego roku zetknęli się z problemem korupcji uważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed 10 laty zdecydowanie trudniej lub trudniej jest dziś znaleźć uczciwego urzędnika, a jedynie 15%, że łatwiej lub zdecydowanie łatwiej (Wykres 5.) Można zatem stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilku lat sytuacja uległa pogorszeniu i zjawisko korupcji staje się coraz bardziej powszechne.

36 Źródła www.gallup.com www.gallup.pl http://www.ciadvertising.org/student_account/fall_00/adv382j/jeffrey 01/gallup/begin.htmlhttp://www.ciadvertising.org/student_account/fall_00/adv382j/jeffrey 01/gallup/begin.html http://www.gallup-international.com/ http://www.marketers-hall-of-fame.com/1-george-gallup- marketing.htmlhttp://www.marketers-hall-of-fame.com/1-george-gallup- marketing.html http://desmoinesregister.com/extras/iowans/gallup.html http://www.ciadvertising.org/studies/student/99_spring/interactive/bkl ee/theory2/home.htmlhttp://www.ciadvertising.org/studies/student/99_spring/interactive/bkl ee/theory2/home.html

37 WESOŁYCH ŚWIĄT!


Pobierz ppt "George Horace II Gallup 18 listopad 1901 Jefferson 26 lipiec 1984 Tschingel, Switzerland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google