Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH
PREZENTUJE PALIWO Z WODY-PRAWDA CZY MIT?

2 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie uczestnikom technologii wspomagania zasilania silników wewnętrznego spalania gazem powstałym wskutek hydrolizy wody HHO a następnie przedstawienie możliwości znacznej redukcji emisji szkodliwych gazów wydechowych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa. Prezentujemy również inne zastosowania gazu HHO.

3 HHO-GAZ BROWNA-hydroxygen
HHO-potocznie Gaz Browna, Albo Gaz Rhodesa, możemy uzyskać w procesie elektrolizy wody. Najprostszym aparatem do produkcji HHO jest Aparat Hoffmana. Metody produkcji to Elektroliza przegrzanej pary wodnej (Yul Brown) Elektroliza zdysocjowanej wody (KOH/HOH) w polu elektrycznym prądu stałego Elektroliza zdysocjowanej wody (KOH/HOH) w impulsowanym polu elektrycznym prądu stałego Elektroliza w polu elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości (1,5 GHz i podharmonicznych)

4 Prezentacja układu generatora gazu
W podsumowaniu wykładu nastąpi prezentacja generatora gazu HHO na stanowisku laboratoryjnym o następujących parametrach: wymiary układu (w obrysie): Wytwornica 180x180x70 mm Zbiornik 140x180x70 mm Tłumik płomienia wraz z filtrem 70x70x10mm Zasilanie : prostownik o mocy 600 Wat dowolnego typu Zasilanie volt Pobór prądu 15 amp Produkcja gazu (mierzona) ok. 1 ltr/min

5 Generator c.d. Prezentowany zestaw ze względu na prostotę konstrukcji był instalowany w samochodach z silnikami TDI Audi, Passat , Renault Laguna. Koncepcja pracy generatora nie wymaga ingerencji w elektroniczne układy sterowania dawką paliwa. W instalacjach samochodowych dodatkowo stosujemy: przekażnik 12v-30/40 amp Bezpiecznik Zdalny wyłącznik

6 Zastosowania technologiczne HHO-tzw „Gazu Browna”
Funkcje podstawowe: Ograniczenie emisji spalin Oszczędność paliwa Produkcja wodoru i tlenu przy zastosowaniu elektrolizy separacyjnej Zastosowania: Zastosowanie w transporcie kołowym Zastosowanie w transporcie wodnym Zastosowanie w urządzeniach spawalniczych Zastosowanie w urządzeniach usuwania nagaru w silnikach Zastosowanie w systemach utylizacji ścieków i odpadów szpitalnych Zastosowanie w systemach uzdatniania wód balastowych Energetyka ciepłownicza

7 Zastosowania przemysłowe
Pojazdy wojskowe Maszyny rolnicze i budowlane Maszyny stacjonarne Układy energetyczne Ogniwa wodorowe drugiej generacji Maszyny spawalnicze Technologia wypalania nagaru w silnikach Aparatura medyczna Wspomaganie systemów Adblue

8 Możliwości rozwojowe Przedstawione możliwości zastosowań gazu HHO pozwalają na ubieganie się o finansowanie tematu z Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Termin składania wniosków

9 Tematy projektów do działania 4
Tematy projektów do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1.Zastosowanie gazu HHO w silnikach wewnętrznego spalania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa 1.a W transporcie kołowym 1 b. W żegludze śródlądowej 1 c . W silnikach stacjonarnych 1 d. W silnikach rolniczych 2.Zastosowanie gazu HHO w systemach energetycznych 3. Zastosowanie gazu HHO w systemach uzdatniania wód odpadowych, popłuczyn , wód balastowych na statkach morskich. 4. Zastosowanie gazu HHO w celu pozyskiwania technicznego tlenu i wodoru metodą separacji elektrolitycznej. 5. Zastosowanie gazu HHO w systemach spawalniczych.

10 WODÓR JAKO PALIWO przyjazne środowisku
Walka o poprawę czystości atmosfery , ograniczenie emisji gazów cieplarnianych , sprawiły , że w pojazdach samochodowych promowane są napędy elektryczne i hybrydowe. Najczystszym paliwem jest wodór i to on właśnie wpółtworzy z silnikiem elektrycznym napęd hybrydowy.

11 WODÓR JAKO PALIWO Do zapewnienia 100km przebiegu pojazdu o mocy silnika 54kW potrzeba ok. 1,5 kg wodoru, natomiast aby pojazd mógł przejechać 300km bez uzupełniania paliwa, trzeba zużyć 5kg wodoru. Do zmagazynowania tego wodoru pod ciśnieniem 20MPa jest potrzebna butla ciśnieniowa o masie ok 350kg. W przypadku użycia wodoru płynnego do jego magazynowania trzeba stosować termicznie izolowany zbiornik o pojemności 50l i masie 16kg. Ze względu na dużą masę i objętość układu układy paliwowe na sprężony wodór mimo swej prostoty są stosowane jedynie w pojazdach ciężarowych i autobusach przystosowanych do ruchu w warunkach miejskich.

12 WYKORZYSTUJĄCE ZJAWISKO ELEKTROLIZY WODY
SAMOCHÓD NA WODĘ ? NIEBOTYCZNE CENY PALIW URUCHOMIŁY RYNEK NA URZĄDZENIA OSZCZEDZAJACE PALIWO W SILNIKACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTUJĄCE ZJAWISKO ELEKTROLIZY WODY

13 MAGAZYNOWANIE WODORU WIADOMOSĆ Z OSTATNIE CHWILI:
W TRAKCIE OPRACOWANIA JEST TECHNOLOGIA MAGAZYNOWANIA WODORU W STRUKTURACH SIATKI GRAFENOWEJ, CO POZWALA NA WYKLUCZENIE POJEMNIKÓW STALOWYCH I WYKLUCZENIE ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

14 Co to jest woda?

15 Przyjrzyjmy się cząsteczce wody
Mamy tu wodór: super paliwo , mamy tu rówież czysty tlen. Wodór i tlen są związane W KROPLI WODY !!! Wystarczy tylko oddzielić wodór od tlenu, aby je potem spalić. Spalić paliwo to znaczy je gwałtownie utlenić - czysty tlen gwarantuje dokładne spalanie paliw - wodór to idealne paliwo o dużym potencjale : wymaga najmniejszej energii do zapłonu , w powietrzu pali się w bardzo szerokim zakresie stężeń, itd. 

16 W procesie elektrolizy woda jest rozrywana

17 Różne sposoby na rozbicie cząstki wody
1.elektroliza: cząstki wody rozrywane są w polu elektrycznym stałym lub impulsowanym 2.Cracking elektromanetyczny: Wodę rozrywamy częstotliwością jej rezonansu (1,5 GHz +- m) ( moje współautorstwo pomysłu technologii) Wodę możemy rozerwać wirującym strumieniem elektromagnetycznym. Elektroliza powstać może w silnym polu fal radiowych Silna wibracja fal dźwiękowych na poziomie ultra i infra.

18 HHO- GAZ BROWNA Kiedy rozbijemy cząsteczkę wody otrzymamy tlen i wodór w stanie gazowym. Gaz ten potocznie jest nazywany „gazem Browna” bowiem jemu przypisuje się autorstwo technologii. Rozbicie cząsteczki wody demonstrowane jest na lekcjach chemii w aparacie Hoffmana.

19 HHO-GAZ BROWNA albo Meyersa krótka historia wynalazku
Yul Brown, australijczyk bułgarskiego pochodzenia , dokonał elektrolizy wody ,a dokładniej pary wodnej w roku1974 roku, uzyskując mieszaninę gazów wodoru i tlenu,. Od jego imienia gaz ten do dzisiaj nazywany jest Gazem Browna, jakkolwiek różne źródła podają, iż pomysł ten zapożyczył od Williama A. Rhodes’a (1996 rok U.S. Patent 3,262,872 for an electrolysis production method for oxyhydrogen called, "Apparatus For The Electrolytic Production Of Hydrogen And Oxygen And For The Safe Consumption Thereof”) Pomysł ten rozwinął Stanley Meyers , i od jego imienia tak nazywają współczesny nam aparat do hydrolizy wody w celu pozyskania Gazu Browna. Podejrzewa się , że Meyersa otruto w 1992 roku, w przededniu podpisania kontraktu z Pentagonem. Brownowi zarzucano oszustwo, Meyersowi już nie, bowiem aparaty jego pomysłu budowane sa po dziś dzień. (United States Patent ) Patenty Browna powędrowały do Azji dając asumpt do rozpoczęcia produkcji aparatów spawalniczych , produkowanych obecnie w wielu zakładach i eksportowanych na cały świat. Patent Meyersa, a raczej jego pomysł na szczególny sposób elektrolizy wody wykorzystany jest przy produkcji generatorów gazu browna wspomoagających silniki wewnętrznego spalania.

20 HHO JAKO ALTERNATYWA DLA WODORU
Gaz HHO ( Gaz Browna) dodawany jest do paliwa w procesie spalania . Ze względu na jego zachowanie oraz symboliczne ilości trudno jest go określić jako paliwo . Głównym paliwem w silniku spalinowym jest benzyna , gaz LPG, gaz CNG lub olej napędowy, dodając gaz HHO wraz z powietrzem wzbogacamy paliwo o wolne rodniki H i O . Mieszanka paliwa z powietrzem wzbogacona o wodne rodniki wodoru i tlenu spala się szybciej oraz dokładniej W tym wypadku gaz HHO ma znaczenie jako nośnik energii który jest elementem procesu w komorze spalania , a nie jego głównym składnikiem jak to mamy w przypadku zasilania silnika mieszanką wodoru i powietrza .

21 HHO jako krypto katalizator
Doświadczenia eksploatacyjne na rzeczywistych przebiegach trasowych informują, że duża ilość HHO niekoniecznie przynosi oszczędności, zwłaszcza na silnikach „małych”. Przy objętościach do cc wielkością optymalną poboru prądu ( a co za tym idzie emisji) jest prąd 5 amp. Zwiększenie ilości HHO może pogorszyć stochaistykę pracy silnika.

22 Szczególna uroda wody Najnowsze publikacje naukowe definiują wodę w 4 stanach skupienia: stałym (lód), płynnym, gazowym(para wodna ) i postać gazowa HHO . Według nich gaz HHO stanowią trwałe klastry złożone z atomów H i O , par H-O i cząstek dwuatomowych H2 i O2 oraz H2O, której wiązania nie muszą być typu walencyjnego. Ponadto wyróżnia się wodór w postaci „ortohydrogen ” i „parahydrogen” o tożsamych i przeciwnych liczbach spinowych w cząstce H2.

23 Jak wyprodukować i dostarczyć gaz HHO
Gaz jest produkowany z wody poprzez elektrolizer wyłącznie w czasie pracy silnika („on request”) korzystając z rezerw prądu alternatora 15-18% produkcja gazu odbywa się w czasie rzeczywistym i nie podlega gromadzeniu. Ze względu na sprawność oraz warunki klimatyczne procesu elektrolizy do wody dodawany jest katalizator NaOH wodorotlenek sodu , lub KOH wodorotlenek potasu. Katalizator jest czynnikiem wspomagającym proces , nie ulega rozkładowi

24 WYTWORNICE HHO-GAZU BROWNA
W ostatnich latach pojawiło się wiele typów urządzeń do wytwarzania HHO. „Rewolucja paliwowa” rozpoczęła się jak zwykle w USA. W garażach i na You-tube. Początkowo jako hobby . Przed pięciu laty zakupiłem książkę „ jak to zrobić”. Książkę przetłumaczyłem. W międzyczasie w USA , garażowi hobbyści sprzed 5 lat stali się producentami urządzeń , które docierają również do nas.

25 I ja również kupiłem wtedy”zrób to sam”

26 Oferty z USA

27 Ogniwo”suche”-zestaw

28 Oferta firmy Ecarton

29 Z POLSKIEJ PRASY MOTO

30 TAK WYGLĄDA SCHEMAT układu

31 Przykłady zastosowań

32 GAZ BROWNA ODPOWIEDZIĄ NA KRYZYS

33

34

35 Scorpion-RONN MOTOR COMPANY

36 Scorpion

37 Wytwornica wodoru pod maską

38 Wytwornica wodoru pod maską

39 Wytwornica wodoru pod maską

40 Parę minut teorii Współczesna teoria Gazu Browna stwierdza ,że gaz ten jest mieszaniną jedno I dwuatomowych cząstek wodoru I tlenu powstałych wskutek elektrolizy. Najprostszą metodą jest użycie elektryczności w wytwornicy (n.p. aparacie Hoffmana) w celu rozbicia cząstki wody na tlen i wodór. W momencie rozpadu wody cząstki są w postaci jednoatomowej, potem łączą się w cząstki dwuatomowe(H2 i O2 ) o niższym stanie energetycznym wydzielając energię, (która jest w ten sposób utracona dla póżniejszego procesu spalania ( w silniku lub palniku) A co się dzieje, kiedy nie wszystkie atomy połączą się w pary? Jeśli nie wszystkie atomy połączą się w pary , albo w ogóle nie połączą, to nie wydzieli się energia. Aby rozbić wodę elektrolitycznie potrzebujemy 442,4 Kcal na mol . Jest to reakcja endotermiczna. Ale kiedy pojedyncze atomy nie zaczną się łączyć, nie zaobserwujemy emisji energii ,reakcji egzotermicznej ; i tak właśnie się dzieje z Gazem Browna. STWIERDZONE TO ZOSTAŁO PRZEZE MNIE OSOBISCIE: TEMPERATURA W WYTWORNICY PRZY POBORZE PRĄDU 27,2 AMP NIE PRZEKRACZA 40 STOPNI C. Ponadto objętość pozyskanego gazu jest znacząco większa aniżeli w elektrolizie „ normalnej” ponieważ gaz jednoatomowy zawiera 2 razy więcej cząstek aniżeli gaz dwuatomowy w tej samej jednostce ciężaru . I tak rzeczywiście jest . Zweryfikował to Mr. Hanisch, Director of Research and Development of Simmering-Graz-Pauker . Metodą klasycznną Z jednego litra wody uzyskujemy 933,3 litrów gazu dwuatomowego, zaś gazu Browna pozyskanego elektrolizą z litra wody powstaje 1866,6 litra. Potwierdziły to inne laboratoria w niezależnych badaniach. A jak będzie się spalał ów gaz w palniku? Płomień z Gazu jednoatomowego nie jest zbyt gorący i nie promieniuje „własnego ciepła” bowiem w celu dalszego spalania nie musi rozkładać w procesie egzotermicznym dwuatomowych cząstek na jednoatomowe .Te zaś spalą się bez pomocy, emitując ciepło dopiero w zetknięciu z trwałą substancją. I tak jest w rzeczywistości: płomień gazu Browna jest” zimny” , spali włosy na dłoni, nie parząc jej samej. Uzyskiwane mierzalne temperatury będą różne w zależności od materiału poddanemu spawaniu. Kiedy przejdziemy do tworzenia wody z czterech moli H i dwu moli O otrzymujemy 442,4 Kcal dostępnej energii, w przypadku O2 i H2 tylko 115,7 Kcal . Doskonały Gaz Browna pozwala uzyskać 3,8 razy więcej energii aniżeli spalanie H2 i O2.

41 A JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE?
Zestaw składa się z wytwornicy HHO , Modulatora szerokości impulsu (PWM), sensorów MAP/MAF (tylko w samochodach ) NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEST TO SYSTEM SUPLEMENTARNY DO ZASILANIA PALIWAMI PODSTAWOWYMI (ETYLINA, DIESEL, LNG,LPG,BIODIESEL). W UPROSZCZENIU POWIEDZIEĆ MOŻNA , ŻE JEST TO KATALIZATOR PROCESU SPALANIA W SILNIKACH TŁOKOWYCH. Szacuje się, że przy jeździe ekonomicznej można zwiększyć ilość przejechanych kilometrów od 35 do 50 %, co daje oszczędność paliwa 15-do 30%. W komorze spalania mieszanka spala się w temperaturze ok. 570 st.C, minimalna energia do zapłonu iskrowego to 0,02 milijula. Wtryśnięty razem z powietrzem Gaz Browna zamienia się w wodę i uwalnia olbrzymia ilość czystej , odnawialnej energii w ilości 241,8 kJ na każdy spalony mol. Ilość uwolnionej energii nie zależy od sposobu zapłonu, lecz temperatura płomienia jest zmienna. (Maksymalna temperatura 5000 st C uzyskiwana była na palniku spawalniczym przy spawaniu czystym gazem.) Gaz wymieszany z powietrzem w przypadku silnika spalania wewnętrznego ,w komorze spalania po spaleniu ,(DOPALENIU PO „DRODZE” TLENKU WEGLA- CO, CZASTEK STAŁYCH,SADZY, NAGARU ) , tworzy parę wodna i prawie natychmiast wychładza komorę, tłumiąc wysokie temperatury, ale dopiero po tym , jak właściwe paliwo się spali. OXYHYDROGEN- TLENOWODÓR-HHO-GAZ BROWNA ZMNIEJSZA ZNACZĄCO EMISJĘ SPALIN(REDUKCJA GAZÓW NA POZIOMIE 30% ) POPRAWIA SPRAWNOSC SILNIKA, A CO ZA TYM IDZIE ZMNIEJSZA ZUŻYCIE PALIW. OBNIŻA TEMPERATURĘ NA WYDECHU CO SUGERUJE REDUKCJĘ EMISJI TLENKÓW AZOTU.

42 Zastosowania HHO w silnikach jednostek pływających i nie tylko
Zastosowanie wytwornic Gazu Browna-HHO na jednostkach pływających żeglugi sródlądowej może być odpowiedzią na rosnące ceny paliw, możliwość wprowadzenia przepisów anty- emisyjnych na śródlądowe drogi wodne i w portach, i sprawia, że produkt ten trafi na rynek w najbardziej odpowiednim momencie.

43 Napędy i mechanizmy pomocnicze
Na jednostkach żeglugi sródlądowej dominują układy napędowe o mocach 200 – 600 HP, krórych średnie zużycie paliwa wynosi ponad 20 l/godz. Sa to silniki średnioobrotowe typu Wola, Scania,Man, Sulzer. Oszczędność paliwa tylko 10 % na jednostkę, której podróż wynosi wiele dni jest znacząca. Wynosi ona średnio 2 l/godz, 24 l/dobę

44 Pierwsze próby Wykonano próbę na silniku Wola. Jest to silnik 220 konny, starego typu z turbodoładowaniem. Osiągnięto przy pierwszej próbie oszczędność 9%, co jest znaczącą wielkością biorąc pod uwagę typ silnika. Silniki nowszych generacji (n.p. MAN -500 KM ) pozwalaja na osiąganie wiekszych oszczędności .Na MAN-ie było to 27%

45 Instalacja polskiego producenta na barce motorowej ( w wykonaiu autora prezentacji)

46 PODŁĄCZENIE DO KOLEKTORA SSĄCEGO

47 KUTER RYBACKI

48 Dane uzyskane na podstawie Dziennika kutra.
Od 30 miesięcy eksploatowany jest poddobny układ na kutrze rybackim. Silnik Sulzer 570 HP poj 54 l obr 750 paliwo MDO. Obserwacje w trakcie eksploatacji: Spadek obciążenia pod trałem z 70% na 65% Temp. Wydechu: spadek z 400 na 390 st C Brak zanieczyszczenia turbiny, brak konieczności okresowego (co 3 mce) czyszczenia układu turbiny. Amortyzacja zakupu układu 2 miesiące- na podstawie rzeczywistych kosztów paliwa , filtrów i przeglądów.

49 INSTALACJA W MASZYNOWNI

50 Nie tylko barki Silniki rzędu wielkości KM stosowane sa powszechnie na pojazdach transportu drogowego w tzw. TIR’ach , autobusach, na kolei. W celu ograniczenia emisji spalin stosuje się system SCR -Add-Blue, który rozkłada tlenki azotu W Skandynawii zanotowano próbę zastępowania SCR generatorami Gazu Browna

51 Zagadnienie emisji spalin
Normy Euro 4 szczególnie ostro ograniczają emisję cząstek stałych (o 80%) i tlenków azotu (o 30%). Normy Euro 5, które weszły w życie na przełomie 2008 i 2009 r., ograniczą emisję tlenków azotu o dalsze 40%. W celu osiągnięciu limitów emisji spalin na poziomie obu tych norm, stosuje się rozwiązanie typu SCR (selektywna redukcja katalityczna).Układ ten przetwarza szkodliwe dla środowiska tlenki azotu w posiadający neutralną charakterystykę azot i parę wodną.. System SCR umożliwia przechwycenie i zneutralizowanie ich w sposób prosty i skuteczny. Metoda Polega na wtryskiwaniu mieszanki mocznika i wody ("AdBlue") do gazów spalinowych, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury zamienia się w amoniak i dwutlenek węgla.

52 SCR - co to jest? Na system SCR składają się: zbiornika AdBlue, układ wtryskiwania AdBlue oraz katalizator SCR. Dzięki temu, że składa się z niewielu części, a jego działanie oparte jest na prostej zasadzie, system ten okazuje się dość niezawodny. Układ SCR współpracuje z systemem diagnostyki pokładowej.

53 Wadą tego systemu jest natomiast fakt, że jego skuteczność zostaje ograniczona przy niskiej temperaturze spalin. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu w takich warunkach, przed właściwym katalizatorem SCR montuje się katalizator dodatkowy, ograniczający m.in. emisję cząstek stałych. Podobne problemy mogą wystąpić podczas eksploatacji w bardzo zimnym klimacie, bowiem w temperaturze poniżej -11 °C, roztwór AdBlue zamarza. Dlatego konieczne jest stosowanie specjalnych układów podgrzewania zbiornika, który powoduje, że płyn powraca do stanu ciekłego zaraz po uruchomienia silnika. Co ważne, nawet jeśli przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia system SCR przez krótką chwilę nie funkcjonuje, nie wpływa to negatywnie na samą jednostkę napędową. W przypadku, kiedy przewiduje się eksploatację pojazdu w bardzo niskich temperaturach, stosuje się specjalnie ogrzewane zbiorniki.

54 NOWA KONCEPCJA-HHO+ ADBLUE
Zastosowanie Gazu Browna-HHO w silnikach tłokowych ogranicza znacznie(ponad 30%)emisję szkodliwych substancji: CO, cząstek stałych, tlenków azotu, do poziomu w którym zastosowanie SCR-Adblue może mieć działanie komplementarne, a nie podstawowe, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów instalacji katalizatorów i ich eksploatację. Pojemnik 5 l. mocznika kosztuje bowiem 25 PLN i starcza na ok. 800 km PONADTO SCR-ad blue zużywa 2,5 l paliwa/100 km.

55 GAZ BROWNA-RACHUNEK ZYSKÓW
Ograniczenie emisji spalin w silnikach tłokowych Ograniczenie emisji cząstek stałych w silnikach tłokowych Oszczędność paliwa Oszczędność materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje) poprzez wypłukiwanie nagaru. Wydłużenie żywotności silnika („czystsze” i „zimniejsze „spalanie) Możliwość współpracy z systemem Adblue

56 Gaz Browna na wodzie i lądzie
Zastosowanie Gazu Browna to nie tylko silniki statkowe i samochodowe. Inne zastosowania to również: Silniki stacjonarne Silniki rolnicze Ciepłownie na paliwa stałe ,gazowe i biomasę Agregaty spawalnicze. Maszyny do usuwania nagaru z silników.

57

58

59

60

61

62 Wyniki badań International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology Vol. 2, Issue 2, February 2013 Copyright to IJIRSET 393 PERFORMANCE AND EMISSION CHARACTERISTICS OF BROWN’S GAS ENRICHED AIR IN SPARK IGNITION ENGINE E. Leelakrishnan1, N. Lokesh2, H.Suriyan3 Student of Automobile Engineering, Sri Ram Engineering College, Anna University, Chennai, India1, 2, 3

63 Poniżej wyniki badań w postaci graficznej
Badany silnik: Marka:Splendor, 100 cc 4 takt, 5,7 kW 1500 rpm, 1 cylinder

64 Porównanie wyników z paliwem klasycznym
Paliwo wzbogacone o HHO 5% wyższa moc na hamowni 7% wyższa sprawność termiczna 6% całkowite niższe zużycie paliwa 11 % niższe zużycie właściwe (specific) Emisja gazów: Niedopalone węglowodory 88% niższe Tlenek węgla 94% niższy Tlenki azotu 58% niższe Emisja dymu 18% niższa.

65

66 Badanie w Polsce 1 PODSUMOWANIE
Badania wykazały, że dostarczenie mieszaniny HHO do układu dolotowego silnika o zapłonie samoczynnym pracującego na biegu jałowym powoduje obniżenie stężenia węglowodorów, dwutlenku węgla oraz zadymienia spalin. W przypadku obu wartości zanotowano zmniejszenie o ok. 20%, natomiast zwiększona została emisja tlenków azotu. Na rysunkach 5-9 widoczna jest ok. 20 sekundowa zwłoka czasowa pomiędzy momentem uruchomienia elektrolizera, a zauważalnymi zmianami w spadku emisji związków toksycznych spalin. Wynika to z czasu niezbędnego na osiągnięcie prawidłowej temperatury pracy elektrolizera oraz objętości przewodów doprowadzających mieszaninę HHO do kolektora dolotowego. W przypadku testu jezdnego NEDC gdzie badane było zadymienie spalin, uzyskano około czterokrotne zmniejszenie całkowitej sumy spalin na zasilaniu olejem napędowym i mieszaniną HHO w porównaniu do zasilania silnika samym olejem napędowym. Wynika to z faktu, że zmniejszył się udział węgla w paliwie oraz dodatkowo w komorze spalania znajdował się tlen. Dostarczenie wodoru spowodowało zwiększenie temperatury spalania co przyczyniło się do zmniejszenia zadymienia. Ponadto uzyskano ok. 8% zmniejszenie zużycia paliwa w przypadku zasilania elektrolizera z zewnętrznego źródła prądu. Natomiast gdy elektrolizer był zasilany z alternatora zużycie paliwa było porównywalne dla zasilania olejem napędowym oraz olejem napędowym z mieszaniną HHO.

67 Podsumowanie System HHO instalowany jest zarówno na dużych silnikach wysokoprężnych w samochodach ciężarowych, jak również w autach osobowych Źródła amerykańskie: policja w Honea Park w Kalifornii wyposażyła cały swój park samochodowy w ten system, opinie sa nader pozytywne. URZĄDZENIE DOSTARCZA DO KOMORY SPALANIA MIESZANINĘ WODORU I TLENU, KTÓRA SPEŁNIA ROLĘ PODOBNĄ DO WTRYSKU WODY W STARSZYCH ROZWIĄZANIACH.

68 Podsumowanie Wyniki badań na stacjonarnym silniku testowym wskazuję na znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych . W przypadku emisji NOx wyniki badań są niejednoznaczne Badania prowadzono w Polsce i innych miejscach przy użyciu generatorów starszych generacji o niewiadomej wydajności HHO. Obecnie stosowane w silnikach generatory mają dużą wydajność (n.p.posiadany przeze mnie to 1 ltr/min). Oszczędności paliwa (obserwowane przez konkretnych kierowców) sięgają 30 % ( Mercedes Sprinter- 3 ltr.silnik) Należy oczekiwać, że charakterystyka emisji będzie równie korzystna jak w przypadku badań indyjskich. Badań wymagają urządzenia najnowszych generacji przy uwzględnieniu wydajności produkowanego gazu, poboru prądu, gęstości elektrolitu i ustalenie zależności funkcyjnych tych trzech wielkości.

69 A co mówią Yankesi?

70 DLA ŁATWIEJSZEGO ZROZUMIENIA HHO , GENEROWANY W WYTWORNICY, WTRYSKIWANY DO KOMORY SPALANIA RAZEM Z POWIETRZEM (w czego efekcie powstaje woda )POWODUJE EFEKT DOŁADOWANIA SILNIKA POWSZECHNIE STOSOWANY W SAMOCHODACH SPORTOWYCH. BADANIA PROWADZONE PRZEZ NASA, USA –TRANSPORT DEPT, USA ENERGY DEPT. SKRÓT TŁUMACZENIA: RATA STOICHIOMETRYCZNA BENZYNA/POWIETRZE BEZ WODORU = 1DO 14,7 MASY Z HHO RATA 1 DO 20 I WIĘCEJ SZACOWANA OSZCZĘDNOŚC PALIWA DO MASY POWIETRZA 30% ( TO SAMO DOTYCZY INNYCH PALIW PŁYNNYCH) PEŁEN TEKST : PATRZ POWYŻEJ Zużycie paliwa Benzyna Normalna praca 1 litr na 8 km Z generatorem 1:15 km szybkość 90 km/g Olej napędowy Normalna praca 1 litr na 14 km 1:26 km szybkość 90 km/g REDUKCJA CO2 DO 80 % Są to dane od jednego z producentów wytwornicy HHO

71 Wybrane informacje z ofert rynkowych

72

73 DLACZEGO NIE MA TEGO W POLSCE SKORO TAKIE TO JEST DOBRE ?
1.Polska jest skansenem technologicznym. Takie kraje ( tzw.trzeciego świata ) jak Indie, Chiny , Turcja,prześcignęły nas dawno ( z tych krajów otrzymuję często oferty technologii HHO) 2.Polscy naukowcy nie podejmują tematu w obawie o jego kontrowertsyjnosć It is often that Scientists are simply too stupid to know that something is impossible. If it were not for this "Ignorance Factor" much of what we now know, would have never come to be. Christopher Columbus's' failure to find the East Indies, resulted in the discovery of the Americas. I am glad he was so dumb 3. W Polsce systemy (made in USA) montuje kilkanaście warsztatów 4.Temat jest bardziej lub mniej skutecznie wyciszany przez lobby paliwowe zarówno w Polsce jak i w USA-(n.p.Zapisy na you tube tajemniczo znikają) 5.W Chinach rozwinął się potężny rynek spawarek na Gaz B. Do Polski importujemy generatory H do celów medycznych.

74 ZASTOSOWANIE HHO W SPAWALNICTWIE

75

76

77

78

79 EPOCH- chiński potentat ekologiczny PRODUCENT URZĄDZEŃ SDPAWALNICZYCH wg technologii HHO

80 Epoch-

81

82


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google