Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMORSKI ODDZIAŁ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMORSKI ODDZIAŁ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA"— Zapis prezentacji:

1 POMORSKI ODDZIAŁ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
SPOTKANIE REALIZATORÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAPU PODSTAWOWEGO GDAŃSK LUTY 2008 R.

2 AGENDA Zasady realizacji Programu profilaktyki chorób układu krążenia,
Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, Obsługa systemu SIMP dla potrzeb realizacji obu programów, Pytania – dyskusja, Podsumowanie, Zakończenie.

3 Choroby układu krążenia
Przyczyny i opis problemu zdrowotnego: - Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka. Według WHO, do najistotniejszych czynników należą: a) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), b) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), c) palenie tytoniu, d) niska aktywność ruchowa, e) nadwaga i otyłość,

4 Choroby układu krążenia
upośledzona tolerancja glukozy, g) wzrost stężenia fibrynogenu, h) wzrost stężenia kwasu moczowego, i) nadmierny stres, j) nieracjonalne odżywianie, k) wiek, l) płeć męska, m) obciążenia genetyczne. Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

5 Adresaci Programu profilaktyki chorób układu krążenia
Osoby obciążone czynnikami ryzyka, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza POZ danego u świadczeniodawcy, Osoby u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia, Osoby które w ostatnich 5 latach nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu, także u innych świadczeniodawców.

6 Adresaci Programu profilaktyki chorób układu krążenia
W bieżącym roku kalendarzowym objęte umową będą następujące roczniki: 35 r. ż Ur. w 1973 r., 40 r. ż Ur. w 1968 r., 45 r. ż Ur. w 1963 r., 50 r. ż Ur. w 1958 r., 55 r. ż Ur. w 1953 r.

7 Zasady realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia
Świadczenia w ramach Programu udzielane są w godzinach działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczeniodawca obejmuje Programem świadczeniobiorców spełniających kryteria określone załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia i zapewnia im realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno świadczeń: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie I części Karty badania profilaktycznego (wzór Karty badania profilaktycznego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia); wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI; ustalenie terminu wizyty u lekarza, na którego liście znajduje się świadczeniobiorca;

8 Zasady realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia
wpisanie wyników badań do Karty Badania Profilaktycznego; w trakcie wizyty lekarz poz, wykonuje: a) badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia, b) dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości, a uzyskany wynik zapisuje w ,,Karcie Badania Profilaktycznego”, c) edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem;

9 Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007r., zmieniony Zarządzeniem nr 1/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 stycznia 2008r.

10 Zasady realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia
Świadczeniobiorcy, u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych, otrzymują zalecenia dotyczące: konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowę o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń. Karta Badania Profilaktycznego stanowi uzupełnienie historii choroby i jest elementem dokumentacji medycznej pacjenta. Kwalifikacje personelu medycznego: - lekarz z kwalifikacjami określonymi w § 8 ust 1 i 2 niniejszego zarządzenia i pielęgniarka legitymująca się, co najmniej ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowego/rodzinnego lub w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

11 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy
Etap podstawowy – przeniesiony do rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, Etap diagnostyczny – pozostaje w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, Etap pogłębionej diagnostyki pozostaje w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

12 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy
Cytologiczne badania przesiewowe obejmują populację kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadza się 1 raz na lata. Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

13 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy
Pobranie materiału do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz kanału szyjki macicy w przypadku, Kiedy próbka nie nadaje się do oceny mikroskopowej, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym pacjentkę i ponownie pobrać materiał do badania),

14 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy
Rozmaz cytologiczny w ramach skryningu może pobierać lekarz realizujący świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa i/lub współpracująca z nim położna posiadająca certyfikat umiejętności w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wydany przez Centralny Ośrodek Koordynujący program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

15 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy
Rozprowadzenie pobranego materiału na całej powierzchni szkiełka podstawowego i jego utrwalenie (cytofix albo alkohol 96%), Przeprowadzenie edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy, Wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej przez Fundusz w drodze postępowania konkursowego.

16 UWAGA !!! Materiał musi być opisany w sposób umożliwiający identyfikację pacjentki w SIMP, np. w oparciu o nr PESEL. W przypadku rejestracji jedynie przez SMS ankietę w wersji papierowej dołącza się do preparatu.

17 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy
W przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne jest wezwanie pacjentki, wydanie wyniku wraz z decyzją, co do dalszego postępowania – objęcie leczeniem lub skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej etap pogłębionej diagnostyki.

18 Obsługa systemu SIMP dla potrzeb obu programów
Centrala Baza danych Wysyłka Monitoring Badania Administracja Rozliczanie Oddziały Instytucje współpracujące (COK, WOK, MZ)

19 https://csm-swd.nfz.gov.pl/
DOSTĘP DO SIMP Centralny – jedna baza ogólnopolska Dostęp z każdego miejsca przez Internet https://csm-swd.nfz.gov.pl/

20 KONTAKT Rafał Kopczyński – Administrator systemu, tel.: , Violetta Romczykowska – Koordynator SIMP, tel.: , Ludmiła Fijała-Rodziewicz – Kierownik Sekcji Analiz POZ, tel.: , gdansk.pl, Anna Musierowicz – Specjalista Sekcji AOS, tel , Przemysław Seroczyński – Twórca systemu, SPIN, tel.: ,

21 Pytania - Dyskusja

22 PODSUMOWANIE

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POMORSKI ODDZIAŁ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google