Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkie religie świataWielkie religie świata Dúllek BolesławDúllek Bolesław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkie religie świataWielkie religie świata Dúllek BolesławDúllek Bolesław."— Zapis prezentacji:

1 Wielkie religie świataWielkie religie świata Dúllek BolesławDúllek Bolesław

2 Modlitwa Sura Otwierająca - Al-Fatiha 1:1W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego! 1:2Chwała Bogu, Panu światów, 1:3Miłosiernemu i Litościwemu, 1:4Królowi Dnia Sądu. 1:5Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. 1:6Prowadź nas drogą prostą 1:7Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.

3 Wstęp Wielkie religie świataWielkie religie świata

4 Religia a wyznanie Religie dzielą się na wyznania, a te mogą się jeszcze dalej dzielić (na przykład na obrządki) My należymy do religii chrześcijańskiej, wyznania katolickiego, obrządku rzymskiego (łacińskiego) Ktoś może należeć na przykład do religii chrześcijańskiej, odłamu protestanckiego, wyznania adwentystów, obrządku Kościoła Bożego Dnia Siódmego

5 Wyznania chrześcijańskie katolickie Kościoły (patriarchaty) 4 Kościoły Większe Arcybiskupie Egzarchaty ChaldejskiSyromalabarskiCerkiew Bułgarska KoptyjskiSyromalamkarskiCerkiew Albańska OrmiańskiCerkiew UkraińskaCerkiew Rosyjska MarionickiCerkiew RumuńskaCerkiew Białoruska SyryjskiEparichieCerkiew Neounicka MelchickiCerkiew WłoskaKościoły metropolitarne Kościół katolicki – obrządek łaciński Cerkiew GreckaKościół Etiopski Cerkiew BałkańskaCerkiew Słowacka Cerkiew WęgierskaCerkiew Rusińska

6 Wyznania chrześcijańskie niekatolickie - wybór Prawosławni (w wyniku wielkiej schizmy w 1054 roku) Luteranie (Marin Luter, 1517) Kalwini (Huldrych Zwingli, 1523) Anglikanie (Hernyk VIII, 1534 rok) Baptyści (Jan Smith, 1609) Metodyści (John Wesley, 1784) Adwentyści (William Miller, 1831) Zielonoświątkowcy (Charles Fox Parham, 1901)

7 Religie niechrześcijańskie - wybór Taoizm (Lao Tsy oraz Czuang Tsy, 6000 lat przed Chrystusem) Hinduizm (około 3000 lat przed Chrystusem) Judaizm (Mojżesz, około 1240 przed narodzeniem Chrystusa) Shintoizm (660 przed Chrystusem) Konfucjonizm (Kong-Fuzi – Konfucjusz, 580 przed Chrystusem) Buddyzm (Siddaharta Gautama – Budda, 560 przed Chrystusem) Islam (Muhammad Ibn Abdulach – Mahomet, 622 po Chrystusie)

8 Wielkie religie świata w liczbach Chrześcijaństwo 33,43% Islam 24,35% Hinduizm 13,78% Buddyzm 7,13% Judaizm 0,21% Stan z 2011 roku

9 Podział religii ze względu na ilość bogów ReligiePoliteistyczneMonoteistyczne

10 Podział ze względu na region występowania ReligieWschoduZachodu

11 Różnice między religiami wschodu (politeistycznymi) a zachodu (monoteistycznymi) ZagadnienieWschódZachód Punkt wyjściajaBóg Idea BogaBezosobowyOsobowy Stosunek do prawdySynkretycznyJasno określony Koncepcja człowiekaDuch a ciało jedynie okrycieJedność duszy i ciała Koncepcja świataŚwiat wyemanował i staje się coraz gorszy, zmierza do nicości Nastąpi odnowa świata PośrednikCzęsto jest założycielem religiiInstytucja proroka, który mówi w imieniu Boga

12 Judaizm Wielkie religie świataWielkie religie świata

13 Judaizm - historia Początek judaizmu wiąże się z wyjściem z Egiptu pod wodzą Mojżesza Jego korzenie sięgają jednak dużo wcześniej – Abrahama Ściśle związana z historią Narodu Wybranego Po odrzuceniu Chrystusa jako Mesjasza następuje reforma judaizmu – miejsce ofiar zajmuje Słowo; pojawia się instytucja rabbinizmu W XV wieku wygnani z innych krajów Żydzi osiedlają się w Niemczech i Polsce Podczas II wojny światowej Żydzi byli szczególnie nękani

14 Judaizm – organizacja Religia narodowa – tylko dla Narodu Wybranego (Izraela), aczkolwiek istnieje zjawisko prozelityzmu Saduceusze – arystokracja kapłańska – propagatorzy czystości tradycji Faryzeusze – przesadnie pojmowali czystość rytualną, drobiazgowo przestrzegali litery Prawa i nakazów tradycji starszych Rabinowie – nauczyciele Chasydzi – charakteryzują się harmonią z otoczeniem i radością

15 Judaizm – Bóg i święte księgi Jedyny Bóg – Jahwe – Jestem, który jestem Podstawą Biblia Hebrajska (Tora, Nebiim, Ketubim) Tora – Prawo – Pięcioksiąg Nebiim – Prorocy – Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, Iz, Jer, Ez oraz dwunastu proroków mniejszych Ketubim – Pisma – Ps, Prz, Hi, PnP, Rt, Lm, Koh, Est, Dn, Ezd, Neh, 1-2 Krn Talmud (Miszna + Gemara)– spisana tradycja ustna będąca wykładnią Tory (613 przykazań) Miszna – wyjaśnienia rabinów dotyczących Tory Gemara – komentarz do Miszny

16 Islam Wielkie religie świataWielkie religie świata

17 Islam - historia Muhammad Ibn Abdulach (Mahomet) urodził się w 570 roku w Mekce. Pracował przy karawanach. Około roku 610 miał sen – uznał, że jest prorokiem posłanym przez Allaha. Mekkeńczykom się to nie spodobało. W 622 roku przeniósł się do Medyny (Hidżra). Tam założył pierwszą gminę muzułmańską. Stamtąd osłabiał Mekkę. W 624 roku zwyciężył Mekkę powrócił do niej dopiero w 630. Umiera 8 VI 632 w Medynie. Następcami Mahometa są kalifowie. Pierwsi z nich to Abu Bekr, Omar, Otman, Ali oraz Moawijja. Ekspansja islamu: Syria i Palestyna ( ), Kair (638), Kabul (700), Gibraltar i wejście do Europy (711), Francja (714). Bizancjum i kolejny atak na Europę (1453). Powstrzymana przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w Dziś już w Europie, głównie w Francji, Niemczech, krajach Beneluksu).

18 Islam – bóg i święta księga Jedyny Bóg – Allah. Święta księga – Koran (114 sur, 6236 ajatów) Wierzenia: przymioty Boga (subha), życie Proroka, odpowiedzialność człowieka za postępowanie. Przepisy kultowe (do tego wrócimy) Etyka osobista: prawa i obowiązki mężczyzn i kobiet, rodzinnych; zakaz spożywania wieprzowiny i alkoholów Przepisy prawne (sharia): prawo karne, cywilne, międzynarodowe

19 Islam – pięć filarów religii islamskiej Wyznawanie Allaha, Modlitwa pięć razy w ciągu dnia, Jałmużna, Post, Pielgrzymka do Mekki.

20 Pielgrzymka do Mekki na zdjęciach

21 Dygresja 1. - AbrahamDygresja 1. - Abraham Wielkie religie świataWielkie religie świata

22 Dygresja – Abraham – Praojciec trzech wielkich religii AbrahamHagar Izmael (Rdz 16) MuzułmanieSara Izrael (Rdz 18, 1- 15; 21, 1-21) ChrześcijanieŻydzi

23 Dygresja 2. – Turyści krajów arabskichDygresja 2. – Turyści krajów arabskich Wielkie religie świataWielkie religie świata

24 Dygresja – Muezin wzywający do modlitwy z minaretu Muezin to ktoś kto w islamie zastępuje chrześcijańskie dzwony Jego zadaniem jest wzywanie do modlitwy Robi to pięć razy w ciągu dnia śpiewając Adhan na cztery strony świata Ilość powtórzeń Po arabskuTranskrypcjaPo polsku 4 الله اكبر Allahu akbarAllah jest wielki 2 اشهد ان لا اله الا الله Aszhadu anna la illah illallahuWyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha 2 اشهد ان محمدا رسول الل Aszhadu anna Muhammadan rasul Allah Wyznaję, że Mohomet jest wysłannikiem Allaha 2 حي على الصلاة Hajja 'ala's-salatPrzychodźcie na modlitwę 2 حي على الفلاح Hajja 'ala'-l-falahPrzychodźcie ku zbawieniu 2 الله اكبر Allahu akbarAllah jest wielki 1 لا اله الا الله La illaha illa'llahNie ma Boga prócz Allaha

25 Hinduizm Wielkie religie świataWielkie religie świata

26 Hinduizm - historia Zrodził się na Półwyspie Indyjskim około 3000 lat przed Chrystusem Wedyzm ( r. przed Chrystusem) – powstaje język sakralny – sanskryt; powstają Rygwedy, Wedy Braminizm ( r. przed Chrystusem) – powstaje struktura kast Kształtowanie się hinduizmu ( r. przed Chrystusem) – ostateczne ukształtowanie się języka sanskryckiego; powstają Upaniszady; powstaje sankhja j joga Bhaktyzm (po narodzinach Chrystusa) – zmiany w hinduizmie spowodowane przyjściem Jezusa na ziemię; pobożność ludowa; miłość; powstają Mahabharata, Ramajana; trójca hinduska – Brahma, Wisznu i Sziwa Hinduizm nowoczesny (XVIII i XIX wiek) – otwarcie Indii na kulturę europejską; wzrost zainteresowania chrześcijaństwem; powrót do ortodoksyjności atoli także zainteresowanie innymi religiami

27 Hinduizm - bóstwa Wielość bóstw Najważniejsza trójca hinduska: o Brahma (siła stwarzająca świat), o Wisznu (siła podtrzymująca świat) o Sziwa (siła niszcząca świat)

28 Hinduizm – święte księgi Wedy – wiedza religijna o Rygwedy – 1028 hymnów do bóstw o Samawedy – pieśni obrzędowe o Jadżurwedy – formuły ofiarne o Atharwawedy – zaklęcia magiczne Komentarze do Wed o Brahmany – komentarz do Wed – teksty obrzędowe o Upaniszady – komentarz do Wed – traktaty filozoficzne

29 Hinduizm – system kast Jest religią narodową (Indie) z powodu systemu kast Kasty (cztery kasty, około 2000 podkast) o Bramini – kapłani o Kszatrijowie – wojownicy, szlachta, urzędnicy o Wajśjowie – kupcy, rolnicy, pasterze, rzemieślnicy o Siudrowie – niewolnicy i słudzy o Pariasi – bezkastowi Prawodawstwo Indii zniosło w 1950 system kast; 70% ludności Indii uważa ten system za nadal obowiązujący

30 Hinduizm - reinkarnacja Reinkarnacja – wędrówka dusz Związana z cierpieniem (w przeciwieństwie do myśli europejskiej) Ludzie dobrzy wcielają się w stworzenia wyższego rzędu (na przykład w wyższej kaście) Ludzie źli odradzają się w stworzeniach niższego rzędu (na przykład w zwierzętach) Wegetarianizm

31 Hinduizm – zbawienie Wyrwanie się z wiecznej wędrówki dusz można określić mianem zbawienia Trzy drogi: o Miłość – zjednoczenie z bóstwem o Medytacja – odkrywanie tożsamości z Brahmą o Asceza – joga

32 Buddyzm Wielkie religie świataWielkie religie świata

33 Buddyzm - historia Założył go Siddharta Gautama (Budda) Urodzony w około 560 roku przed Chrystusem, syn króla małego państewka na granicy indyjsko-nepalskiej Legenda głosi, że podczas spaceru zobaczył starca, chorego, ascetę i zmarłego. Te obrazy tak nim wstrząsnęły, że zerwał z dotychczasowym życiem. Opuścił dom i rodzinę i zaczął prowadzić życie pustelnicze. Przebudził się. Zmarł około 480 roku przed Chrystusem. Jego ciało spalono, a prochy dano dziewięciu królestwom w których głosił naukę.

34 Buddyzm – założenia, organizacja Powszechnie uważany za religię, chociaż religia nie jest Powstał z reformy braminizmu Nie ma bogów, ofiar, kapłanów Nauka Buddy spisana przez jego uczniów w języku pali, została zawarta w pitakach o Vinaja-pitaka – przepisy życia zakonnego o Sutta-pitaka – krótkie przypowieści o Abbidhamma-pitaka – traktaty teologiczne

35 Buddyzm – prawdy o cierpieniu i szlachetne rady Cztery prawdy o cierpieniu: o O istnieniu cierpienia o O powstawaniu cierpienia o O usunięciu cierpienia o O drodze prowadzącej do usunięcia cierpienia Osiem szlachetnych rad ośmioraka ścieżka o Wiara o Postanowienie o Mowa o Czyn o Zawód o Dążenie o Skupienie o Medytacja

36 Zakończenie Wielkie religie świataWielkie religie świata

37 Podstawowe informacje ChrześcijaństwoJudaizmIslamHinduizmBuddyzm KsiądzRabbiImamBramin- KościółSynagogaMeczetrozmaicie Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Biblia hebrajska, Talmud KoranWedyPitaki Jezus ChrystusMojżeszMuhammad Ibn Abdulach (Mahomet) -Siddharta Gautama (Budda) Bóg w Trójcy jedyny JahweAllahPanteon bóstw, z których najważniejsze są Brahma, Wisznu i Sziwa - ChrześcijaninŻydMuzułmaninHinduistaBuddysta

38 Prócz wielkich religii istnieją również mniejsze Religie plemienne (kilka tysięcy) Religie narodowe (wybór): Shintoizm (Japonia) Taoizm (Chiny) Konfucjonizm (Chiny) Nowe religie (kilka tysięcy) New Age

39 Poza Kościołem nie ma zbawienia Extra Ecclesia nulla salus – św. Cyprian (ok. 250) Kręgi przynależności do Kościoła KKK 1257 – Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. NE 2 - Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Poszukujący Boga Wyznawcy innych religii Chrześcijanie niekatolicy Katolicy

40 Literatura Wielkie religie świataWielkie religie świata

41 Literatura uzupełniająca J. Górski, Spotkanie z religiami, Katowice 2007 Z. J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988 [red.] Z. Poniatowski, Mały słownik religioznawczy, Warszawa 1969 Dokument Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Religie świata o Bogu Ojcu, Katowice 2000 Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate

42 Lektury na zadania domowe List Apostolski Jana Pawła II Dies Domini – O Świętowaniu Niedzieli Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II Christifideles Laici - O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie Dekret Soboru Watykańskiego II Apostolicam Actuositatem - O apostolstwie świeckich Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium - O liturgii świętej Dekrlaracja Sobór Watykański II Nostra aetate – O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich

43 Modlitwa Hymn Wedy Niech wszechmogący Bóg, Przyjaciel wszystkich, będzie dla nas źródłem pokoju. Niech pokojem obdarzy nas Boski Sędzia. Dawcą naszego pokoju niech będzie ten, który kieruje wszystkim. Pan wszelkich mocy i bogactw, władca wielkich bytów, niech będzie dla nas źródłem pokoju. Niech wszechobecny Bóg, który nikogo się nie lęka, obdarza nas pokojem.

44 Koniec Następne spotkanie w środę 15 maja o godzinie (+/- 15 min.) Dúllek BolesławDúllek Bolesław


Pobierz ppt "Wielkie religie świataWielkie religie świata Dúllek BolesławDúllek Bolesław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google