Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

2 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury. Misja współczesnej biblioteki publicznej powinna być ściśle związana z rozwojem nowoczesnej edukacji, a zadania edukacyjne i informacyjne wpisane w statuty bibliotek, tak aby edukacyjny charakter ich działalności był jednoznacznie określony. Oczywiście, w każdej sytuacji należy pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach biblioteki publicznej i lokalnych potrzebach jej użytkowników. Misja współczesnej biblioteki publicznej powinna być ściśle związana z rozwojem nowoczesnej edukacji, a zadania edukacyjne i informacyjne wpisane w statuty bibliotek, tak aby edukacyjny charakter ich działalności był jednoznacznie określony. Oczywiście, w każdej sytuacji należy pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach biblioteki publicznej i lokalnych potrzebach jej użytkowników.

3 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury. Manifest UNESCO uznaje bibliotekę publiczną za ważne źródło edukacji, kultury i informacji : Biblioteka publiczna będąc lokalnymi wrotami do świata wiedzy, oferuje podstawowe warunki konieczne dla kształcenia, samodzielnego podejmowania decyzji i rozwoju kulturalnego osób i grup społecznych (Manifest biblioteki publicznej UNESCO/IFLA, 1994). Manifest UNESCO uznaje bibliotekę publiczną za ważne źródło edukacji, kultury i informacji : Biblioteka publiczna będąc lokalnymi wrotami do świata wiedzy, oferuje podstawowe warunki konieczne dla kształcenia, samodzielnego podejmowania decyzji i rozwoju kulturalnego osób i grup społecznych (Manifest biblioteki publicznej UNESCO/IFLA, 1994).

4 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury. W tym samym dokumencie, wśród kluczowych zadań wymienionych w Misji biblioteki publicznej, wyszczególniono: Wspieranie zarówno edukacji indywidualnej i samodzielnej, jak i formalnego kształcenia na wszystkich poziomach. W tym samym dokumencie, wśród kluczowych zadań wymienionych w Misji biblioteki publicznej, wyszczególniono: Wspieranie zarówno edukacji indywidualnej i samodzielnej, jak i formalnego kształcenia na wszystkich poziomach.

5 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury. Jednym z ważniejszych aspektów misji bibliotek publicznych jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych ( np. niewidomych i słabowidzących),dzieci i młodzieży a także dorosłych ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ubogich. Jednym z ważniejszych aspektów misji bibliotek publicznych jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych ( np. niewidomych i słabowidzących),dzieci i młodzieży a także dorosłych ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ubogich.

6 Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe oprócz klasycznego – humanistycznego zabarwienia wartościującego, odnoszącego się do wszystkiego co stanowi dorobek społeczeństw ludzkich i jest rezultatem zbiorowej działalności, traktowana jest także kierunkowo lub wycinkowo np. w jej różnych sferach, aspektach czy dziedzinach. Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe oprócz klasycznego – humanistycznego zabarwienia wartościującego, odnoszącego się do wszystkiego co stanowi dorobek społeczeństw ludzkich i jest rezultatem zbiorowej działalności, traktowana jest także kierunkowo lub wycinkowo np. w jej różnych sferach, aspektach czy dziedzinach.

7 Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe To zróżnicowanie przedstawię na przykładach z działalności naszej biblioteki i jej oferty dla społeczności Pragi Południe oraz w niektórych działaniach także dla mieszkańców Warszawy i innych miejscowości. To zróżnicowanie przedstawię na przykładach z działalności naszej biblioteki i jej oferty dla społeczności Pragi Południe oraz w niektórych działaniach także dla mieszkańców Warszawy i innych miejscowości.

8 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy poprzez prowadzenie 25 filii i oddziałów, tworzy ona sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych,kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Pragi Południe i Warszawy.

9 Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą: - Czytelnia Naukowa - Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych - Wypożyczalnia Książki Mówionej - 15 Wypożyczalni dla Dorosłych - 7 Bibliotek dla Dzieci - Kawiarenka Internetowa

10 Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych. Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług.

11 Filie uzupełniają się wzajemnie w swojej działalności, współpracują ze sobą aby dostarczać najlepszą i różnorodną ofertę dla czytelników. Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.

12 Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług. Filie uzupełniają się wzajemnie w swojej działalności, współpracują ze sobą aby dostarczać najlepszą i różnorodną ofertę dla czytelników.

13 Twórcza Biblioteka – uczę się i bawię bez końca – Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

14 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika Warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli -Cykliczne zajęcia dla najmłodszych Czytelników: Zajęcia plastyczne, zajęcia paluszkowe, prezentacja bajek - Klub Hipcia - Klub Zająca - Klub Olbrzyma

15 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika

16 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika-teatrzyk z podstawówki dla przedszkolaków

17 Udział w akcjach: Udział w akcjach: -Zima w mieście -Lato w mieście -Lato w mieście Biblioteka Najmłodszego Czytelnika

18 Warsztaty językowo kulturowe angielskiego dla Seniorów: Warsztaty językowo kulturowe angielskiego dla Seniorów: Język angielski na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Język angielski na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Język niemiecki. Język niemiecki. Kursy komputerowe Kursy komputerowe Koło Przyjaciół Kwiatów Koło Przyjaciół Kwiatów Nauka makramy Nauka makramy Nauka dekupażu Nauka dekupażu

19

20

21 Aktywny Senior - wystawy plastyczne warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aktywny Senior - wystawy plastyczne warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Senior Literat – witryna literacka na stronie www biblioteki Senior Literat – witryna literacka na stronie www biblioteki

22

23 Działania w ramach projektu: Działania w ramach projektu: Gramy dalej Do przerwy 0:1 quiz na temat znajomości literatury pięknej z motywami dotyczącymi sportu. Gramy dalej Do przerwy 0:1 quiz na temat znajomości literatury pięknej z motywami dotyczącymi sportu. Konkurs plastyczny Moje Euro 2012 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs plastyczny Moje Euro 2012 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sport w literaturze – wystawa ze zbiorów bibliotek południowopraskich. Sport w literaturze – wystawa ze zbiorów bibliotek południowopraskich. Warsztaty biblioteczne Olimpiady na przestrzeni dziejów realizowane przez placówki biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty biblioteczne Olimpiady na przestrzeni dziejów realizowane przez placówki biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

24 c. d Konkurs na projekt stroju piłkarskiego – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs na projekt stroju piłkarskiego – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs fotograficzny dla czytelników bibliotek: pod hasłem Piłka w grze – boiska na Pradze Południe. Konkurs fotograficzny dla czytelników bibliotek: pod hasłem Piłka w grze – boiska na Pradze Południe. Dlaczego warto dbać o kulturę fizyczną – spotkanie z lekarzem dla Seniorów. Dlaczego warto dbać o kulturę fizyczną – spotkanie z lekarzem dla Seniorów. Spotkanie młodzieży ze znanym sportowcem. Spotkanie młodzieży ze znanym sportowcem. Sędzia piłkarski i bibliotekarz- spotkanie z Michałem Witakiem, bibliotekarzem i sędzią piłkarskim Sędzia piłkarski i bibliotekarz- spotkanie z Michałem Witakiem, bibliotekarzem i sędzią piłkarskim Jazda figurowa na łyżwach –sposób na wolny czas – spotkanie z łyżwiarką Anną Symonowicz Jazda figurowa na łyżwach –sposób na wolny czas – spotkanie z łyżwiarką Anną Symonowicz Moja ścieżka zdrowia czyli zdrowy Senior wystawa propagująca aktywność fizyczną wśród osób starszych na podstawie literatury popularnonaukowej ze zbiorów Czytelni Naukowej Moja ścieżka zdrowia czyli zdrowy Senior wystawa propagująca aktywność fizyczną wśród osób starszych na podstawie literatury popularnonaukowej ze zbiorów Czytelni Naukowej

25 : Biblioteka posiada największy w stolicy zbiór książek i multimediów w językach obcych. Tworząc bibliotekę wielokulturową aktywnie włącza się do dialogu międzykulturowego przez działania związane z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów obcojęzycznych oraz działania edukacyjno-kulturalne mające na celu poznawanie innych kultur, języków i obyczajów:

26 Działania te realizuje poprzez powiększanie kolekcji zbiorów obcojęzycznych o nowe publikacje ukazujące się na rynku wydawniczym oraz dary od osób prywatnych i instytucji, obsługę czytelniczą obcokrajowców i osób uczących się języków obcych z wykorzystaniem zasobów Wypożyczalni Obcojęzycznej

27 poszerzonej o zbiory British Council, zbiory przekazane przez Ambasadę Konfederacji Szwajcarii oraz Ambasadę Republiki Chorwacji, projekty edukacyjno-kulturalne Europa wielu kultur i języków oraz współorganizację z Instytutem British Council Europejskiego Dnia Języków.

28 Zadania realizowane są przez Oddział Biblioteki - Wypożyczalnię Książek Obocojęzycznych z zasobem 50 tys. zbiorów książkowych i 3 tysiące audiobooków w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim hiszpańskim i włoskim, a także ok.1000 książek w języku chorwackim..

29 Od 2008 po przekazaniu przez Instytut British Council zbiorów anglojęzycznych Biblioteka działa jako instytucja partnerska British Council. W zasobach Wypożyczalni Książek Obcojęzycznych znajduje się największy w Warszawie zbiór materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego oraz podręczniki przygotowujące do certyfikatów językowych:

30 KET - KEY ENGLISH TEST PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH CPE - CAMBRIDGE PROFICIENCY EXAM BEC - BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE KET - KEY ENGLISH TEST PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH CPE - CAMBRIDGE PROFICIENCY EXAM BEC - BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE

31 W grudniu 2010 roku Biblioteka podpisała porozumienie o współpracy z Ambasadą Republiki Szwajcarii, na mocy którego księgozbiór obcojęzyczny wzbogacił się o 9,5 tys. zbiorów w języku niemieckim, zaś w styczniu 2011 na mocy porozumienia z Ambasadą Chorwacji przybyło ok.1000 zbiorów w języku chorwackim

32 Podpisanie porozumień o współpracy w zakresie edukacji kulturalnej skutkuje organizowaniem przez Bibliotekę Dni Kultury szwajcarskiej, chorwackiej, czy majowego Dnia z książką azerską, który dał początek współpracymiędzy Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe a Ambasadą Republiki Azerbejdżanu. Od trzech lat współorganizujemy wraz z Instytutem British Council Europejskie Dni Języków.

33 Kontynuacja projektu Kontynuacja projektu Uwolnij Obcojęzyczną Uwolnij Obcojęzyczną Europejskie Dni Języków Europejskie Dni Języków Projekt Dyskretny Urok Dyplomacji: Projekt Dyskretny Urok Dyplomacji: - blaski i cienie życia dyplomaty - protokół dyplomatyczny - świat oczami żony dyplomaty

34 Dzień Szwajcarii w Bibliotece Dzień Rosyjski w Bibliotece Współpraca z Ambasadami i Instytutami Językowymi

35 Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu Książka mówiona wokół osób z dysfunkcją wzroku. Aktywizacja osób słabowidzących i niewidomych poprzez: wykorzystanie Internetu dla niewidomych wykorzystanie Internetu dla niewidomych powołanie klubu czytelnika i recenzenta dla osób niewidomych i słabowidzących powołanie klubu czytelnika i recenzenta dla osób niewidomych i słabowidzących stworzenie mówionej bazy recenzji krytycznoliterackich i umieszczanie na stronie www Biblioteki. upowszechnianie ich wśród instytucji zajmujących się osobami niewidomymi.

36 Wydawanie czasopisma Bibliotekon Praski.Magazynu Bibliotek Publicznych na Pradze Południe Wydawanie czasopisma Bibliotekon Praski.Magazynu Bibliotek Publicznych na Pradze Południe Projekt Uliczne czytelnie realizowany od maja do września. Projekt Uliczne czytelnie realizowany od maja do września. Gra uliczna związana z nazwami ulic na Gocławiu Gdzie jest Generał? Gra uliczna związana z nazwami ulic na Gocławiu Gdzie jest Generał?

37 PRAGnienie cztaniA- doroczny happening czytelniczy w tym roku przebiegający pod hasłem Od baśni do baśni, PRAGnienie cztaniA- doroczny happening czytelniczy w tym roku przebiegający pod hasłem Od baśni do baśni, - korowód bajek przy współpracy z przedszkolami

38

39

40 Projekt dotyczący twórczości Wisławy Szymborskiej realizowany wspólnie z Teatrem Powszechnym i szkołami. Projekt dotyczący twórczości Wisławy Szymborskiej realizowany wspólnie z Teatrem Powszechnym i szkołami.

41 Świat według Szymborskiej W ramach projektu odbędą się następujące działania: W ramach projektu odbędą się następujące działania: Warsztaty literackie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – Warsztaty literackie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – Pisać / limeryki/ każdy może... Pisać / limeryki/ każdy może... Zapoznanie młodzieży z życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej – wykłady połączone z prezentacją osobowości twórczej poetki i jej stosunku do życia. Zapoznanie młodzieży z życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej – wykłady połączone z prezentacją osobowości twórczej poetki i jej stosunku do życia. Konkurs na limeryk dotyczący postaci lub dzieła Wisławy Szymborskiej Konkurs na limeryk dotyczący postaci lub dzieła Wisławy Szymborskiej Konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej Konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej

42 Udział biblioteki w wydarzeniach i piknikach dzielnicowych Udział biblioteki w wydarzeniach i piknikach dzielnicowych -Święto Saskiej Kępy -inne w zależności od planów Organizacji Pozarządowych, Urzędu Dzielnicy, Parafii

43 Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej Co, gdzie, kiedy? Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej Co, gdzie, kiedy? W filii Biblioteki przy ul. Waszyngtona 2b. B PIK B PIK - informacja także w języku angielskim, - bezpłatny dostęp do Internetu

44 Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece. Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece. -informacja kulturalna, biblioteczna i bibliograficzna, -informacja dotycząca rocznic literackich, -informacja i pomoc osobom starszym w zakresie pisania pism i próśb w wersji elektronicznej, -informacja o godzinach pracy urzędów na Pradze Południe We wszystkich filiach biblioteki.

45 Współpraca w zakresie edukacji kulturalnej z Organizacjami Pozarządowymi i Instytucjami kultury i oświaty na Pradze Południe Współpraca w zakresie edukacji kulturalnej z Organizacjami Pozarządowymi i Instytucjami kultury i oświaty na Pradze Południe - Centrum Promocji Kultury - Sinfonia Varsovia - Teatr Powszechny - Fundacja Wspólna Droga - Fundacja Sukces - Fundacja Muzyka jest dla Wszystkich

46 - Centrum Edukacji – Kruk - Uniwersytet Trzeciego Wieku - Szkoły, Przedszkola, Placówki Edukacyjne

47 Centrum Kresowe Centrum Kresowe - Dzień Patrona – Zygmunta Jana Rumla 22 lutego - Spotkania historyczne - Kresowianie w Warszawie - spotkania z ludźmi Kresów - Promocje książek o Kresach - Wydawanie publikacji związanych z Patronem Biblioteki

48 Życie jest podróżą. Klub Globtrotera. Życie jest podróżą. Klub Globtrotera. - Spotkajmy się w Albanii - Spotkajmy się w Japonii - Kraju Kwitnącej Wiśni i Haiku. - Spotkajmy się przy samowarze /wieczory rosyjskie/

49 DKK – kontynuacja Dyskusyjnego Klubu Książki DKK – kontynuacja Dyskusyjnego Klubu Książki Praska Jesień Czytelnicza Praska Jesień Czytelnicza - Spotkania autorskie - Promocje książek Historia sztuki – cykl spotkań przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Historia sztuki – cykl spotkań przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Cykl spotkań w Szkole Dobrych Praktyk Cykl spotkań w Szkole Dobrych Praktyk

50

51

52 Klub Imigranta Klub Imigranta Młodzieżowy Klub Czytelniczo Pisarski Młodzieżowy Klub Czytelniczo Pisarski Wytwórnia Akapitów Wytwórnia Akapitów

53 Bibliteka miejscem spotkań c.d Wystawy i wernisaże Wystawy i wernisaże - Wystawy edukacyjne i artystyczne w galeriach Biblioteki - Wystawy z cyklu Aktywny Senior - Uroczyste otwarcia wystaw/wernisaże/ lub uroczyste zakończenia/ finisaże/

54 Dziękuję za uwagę

55 Mirosława Majewska www.bppragapd.pl http://www.youtube.com/watch?v=5SgtTIW4-eU&list=HL1323209187&feature=mh_lolz


Pobierz ppt "Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google