Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im
Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

2 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury.
Misja współczesnej biblioteki publicznej  powinna być ściśle związana z rozwojem nowoczesnej edukacji, a zadania edukacyjne i informacyjne wpisane  w statuty bibliotek, tak aby edukacyjny charakter ich działalności był jednoznacznie określony. Oczywiście, w każdej sytuacji należy pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach biblioteki publicznej i lokalnych potrzebach jej użytkowników.

3 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury.
Manifest UNESCO uznaje bibliotekę publiczną za ważne źródło edukacji, kultury i informacji : „Biblioteka  publiczna będąc lokalnymi „wrotami do świata wiedzy”, oferuje podstawowe warunki konieczne dla kształcenia, samodzielnego podejmowania decyzji i rozwoju kulturalnego osób i grup społecznych” (Manifest biblioteki publicznej  UNESCO/IFLA,  1994).

4 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury.
W tym samym dokumencie, wśród kluczowych zadań wymienionych w Misji biblioteki publicznej, wyszczególniono: „Wspieranie zarówno edukacji indywidualnej i samodzielnej, jak i formalnego kształcenia na wszystkich poziomach”.

5 Biblioteka jako miejsce dostępu do wiedzy oraz źródło kultury.
Jednym z ważniejszych aspektów misji bibliotek publicznych jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych ( np. niewidomych i słabowidzących) ,dzieci i młodzieży a także dorosłych ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ubogich.

6 Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im
Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe  Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe oprócz klasycznego – humanistycznego zabarwienia wartościującego, odnoszącego się do wszystkiego co stanowi dorobek społeczeństw ludzkich i jest rezultatem zbiorowej działalności, traktowana jest także kierunkowo lub wycinkowo np. w jej różnych sferach, aspektach czy dziedzinach.

7 Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im
Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe To zróżnicowanie przedstawię na przykładach z działalności naszej biblioteki i jej oferty dla społeczności Pragi Południe oraz w niektórych działaniach także dla mieszkańców Warszawy i innych miejscowości.

8 Biblioteka Publiczna im
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy poprzez prowadzenie 25 filii i oddziałów, tworzy ona sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych ,kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Pragi Południe i Warszawy.

9 Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą: - Czytelnia Naukowa - Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych - Wypożyczalnia Książki Mówionej - 15 Wypożyczalni dla Dorosłych - 7 Bibliotek dla Dzieci - Kawiarenka Internetowa

10 Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych. Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług.

11 Filie uzupełniają się wzajemnie w swojej działalności, współpracują ze sobą aby dostarczać najlepszą i różnorodną ofertę dla czytelników. Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.

12 Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług. Filie uzupełniają się wzajemnie w swojej działalności, współpracują ze sobą aby dostarczać najlepszą i różnorodną ofertę dla czytelników.

13 Twórcza Biblioteka – uczę się i bawię bez końca – Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

14 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika
Warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli -Cykliczne zajęcia dla najmłodszych Czytelników: Zajęcia plastyczne, zajęcia paluszkowe, prezentacja bajek Klub Hipcia Klub Zająca Klub Olbrzyma

15 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika

16 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika-teatrzyk z podstawówki dla przedszkolaków

17 Biblioteka Najmłodszego Czytelnika
Udział w akcjach: -„Zima w mieście” -„Lato w mieście”

18 Biblioteka Uniwersytetem Otwartym
czyli być Seniorem to dopiero początek Warsztaty językowo kulturowe angielskiego dla Seniorów: Język angielski na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Język niemiecki. Kursy komputerowe Koło Przyjaciół Kwiatów Nauka makramy Nauka dekupażu

19

20

21 Biblioteka Uniwersytetem Otwartym
czyli być Seniorem to dopiero początek „Aktywny Senior „- wystawy plastyczne warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. „Senior Literat „– witryna literacka na stronie www biblioteki

22

23 Kulturalna Olimpiada Biblioteczna
Działania w ramach projektu: Gramy dalej „ Do przerwy 0:1” quiz na temat znajomości literatury pięknej z motywami dotyczącymi sportu. Konkurs plastyczny „ Moje Euro 2012” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sport w literaturze – wystawa ze zbiorów bibliotek południowopraskich. Warsztaty biblioteczne „ Olimpiady na przestrzeni dziejów” realizowane przez placówki biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

24 c. d Konkurs na projekt stroju piłkarskiego – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs fotograficzny dla czytelników bibliotek: pod hasłem „ Piłka w grze” – boiska na Pradze Południe. „ Dlaczego warto dbać o kulturę fizyczną” – spotkanie z lekarzem dla Seniorów. Spotkanie młodzieży ze znanym sportowcem. Sędzia piłkarski i bibliotekarz- spotkanie z Michałem Witakiem, bibliotekarzem i sędzią piłkarskim Jazda figurowa na łyżwach –sposób na wolny czas – spotkanie z łyżwiarką Anną Symonowicz „Moja ścieżka zdrowia” czyli zdrowy Senior wystawa propagująca aktywność fizyczną wśród osób starszych na podstawie literatury popularnonaukowej ze zbiorów Czytelni Naukowej

25 Biblioteka Wielokulturowa
Biblioteka posiada największy w stolicy zbiór książek i multimediów w językach obcych. Tworząc bibliotekę wielokulturową aktywnie włącza się do dialogu międzykulturowego przez działania związane z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów obcojęzycznych oraz działania edukacyjno-kulturalne mające na celu poznawanie innych kultur, języków i obyczajów: 

26 Działania te realizuje poprzez powiększanie kolekcji zbiorów obcojęzycznych o nowe publikacje ukazujące się na rynku wydawniczym oraz dary od osób prywatnych i instytucji, obsługę czytelniczą obcokrajowców i osób uczących się języków obcych z wykorzystaniem zasobów Wypożyczalni Obcojęzycznej

27 poszerzonej o zbiory British Council , zbiory przekazane przez Ambasadę Konfederacji Szwajcarii oraz Ambasadę Republiki Chorwacji, projekty edukacyjno-kulturalne „ Europa wielu kultur i języków” oraz współorganizację z Instytutem British Council „Europejskiego Dnia Języków”.

28 Zadania realizowane są przez Oddział Biblioteki - Wypożyczalnię Książek Obocojęzycznych z zasobem 50 tys. zbiorów książkowych i 3 tysiące audiobooków w językach: angielskim, niemieckim , rosyjskim, francuskim hiszpańskim i włoskim, a także ok.1000 książek w języku chorwackim. .

29 Od po przekazaniu przez Instytut British Council zbiorów anglojęzycznych Biblioteka działa jako instytucja partnerska British Council. W zasobach Wypożyczalni Książek Obcojęzycznych znajduje się największy w Warszawie zbiór materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego oraz podręczniki przygotowujące do certyfikatów językowych:

30 KET - KEY ENGLISH TEST PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH CPE - CAMBRIDGE PROFICIENCY EXAM BEC - BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE

31 W grudniu 2010 roku Biblioteka podpisała porozumienie o współpracy z Ambasadą Republiki Szwajcarii , na mocy którego księgozbiór obcojęzyczny wzbogacił się o 9,5 tys. zbiorów w języku niemieckim , zaś w styczniu 2011 na mocy porozumienia z Ambasadą Chorwacji przybyło ok.1000 zbiorów w języku chorwackim

32 Podpisanie porozumień o współpracy w zakresie edukacji kulturalnej skutkuje organizowaniem przez Bibliotekę „Dni Kultury” szwajcarskiej , chorwackiej , czy majowego „Dnia z książką azerską”, który dał początek współpracymiędzy Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe a Ambasadą Republiki Azerbejdżanu. Od trzech lat współorganizujemy wraz z Instytutem British Council „Europejskie Dni Języków”.

33 Biblioteka Wielokulturowa
Kontynuacja projektu „Uwolnij Obcojęzyczną” Europejskie Dni Języków Projekt „Dyskretny Urok Dyplomacji”: blaski i cienie życia dyplomaty protokół dyplomatyczny świat oczami żony dyplomaty

34 „Dzień Szwajcarii w Bibliotece”
Dzień Rosyjski w Bibliotece Współpraca z Ambasadami i Instytutami Językowymi

35 Aktywizacja osób słabowidzących i niewidomych poprzez:
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” Książka mówiona wokół osób z dysfunkcją wzroku. Aktywizacja osób słabowidzących i niewidomych poprzez: wykorzystanie Internetu dla niewidomych powołanie klubu czytelnika i recenzenta dla osób niewidomych i słabowidzących stworzenie mówionej bazy recenzji krytycznoliterackich i umieszczanie na stronie www Biblioteki. upowszechnianie ich wśród instytucji zajmujących się osobami niewidomymi.

36 Biblioteka w przestrzeni lokalnej
Wydawanie czasopisma „Bibliotekon Praski” .Magazynu Bibliotek Publicznych na Pradze Południe Projekt „Uliczne czytelnie” realizowany od maja do września. Gra uliczna związana z nazwami ulic na Gocławiu „Gdzie jest Generał?”

37 „PRAGnienie cztaniA”- doroczny happening czytelniczy w tym roku przebiegający pod hasłem „ Od baśni do baśni”, - korowód bajek przy współpracy z przedszkolami

38

39

40 Projekt dotyczący twórczości Wisławy Szymborskiej realizowany wspólnie z Teatrem Powszechnym i szkołami.

41 „Świat według Szymborskiej”
W ramach projektu odbędą się następujące działania: Warsztaty literackie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – „Pisać / limeryki/ każdy może...” Zapoznanie młodzieży z życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej – wykłady połączone z prezentacją osobowości twórczej poetki i jej stosunku do życia. Konkurs na limeryk dotyczący postaci lub dzieła Wisławy Szymborskiej Konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej

42 Udział biblioteki w wydarzeniach i piknikach dzielnicowych
-Święto Saskiej Kępy -inne w zależności od planów Organizacji Pozarządowych, Urzędu Dzielnicy , Parafii

43 Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej ”Co, gdzie, kiedy?”
W filii Biblioteki przy ul. Waszyngtona 2b. B PIK informacja także w języku angielskim, bezpłatny dostęp do Internetu

44 Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece.
-informacja kulturalna, biblioteczna i bibliograficzna, -informacja dotycząca rocznic literackich, -informacja i pomoc osobom starszym w zakresie pisania pism i próśb w wersji elektronicznej, -informacja o godzinach pracy urzędów na Pradze Południe We wszystkich filiach biblioteki.

45 Współpraca w zakresie edukacji kulturalnej z Organizacjami Pozarządowymi i Instytucjami kultury i oświaty na Pradze Południe Centrum Promocji Kultury Sinfonia Varsovia Teatr Powszechny Fundacja „Wspólna Droga” Fundacja „Sukces” Fundacja „Muzyka jest dla Wszystkich”

46 Centrum Edukacji – Kruk
Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły, Przedszkola, Placówki Edukacyjne

47 Biblioteka miejscem spotkań
Centrum Kresowe - Dzień Patrona – Zygmunta Jana Rumla 22 lutego Spotkania historyczne Kresowianie w Warszawie - spotkania z ludźmi Kresów Promocje książek o Kresach Wydawanie publikacji związanych z Patronem Biblioteki

48 Biblioteka miejscem spotkań
Życie jest podróżą. Klub Globtrotera. Spotkajmy się w Albanii Spotkajmy się w Japonii - Kraju Kwitnącej Wiśni i Haiku. Spotkajmy się przy samowarze /wieczory rosyjskie/

49 Biblioteka miejscem spotkań
DKK – kontynuacja Dyskusyjnego Klubu Książki Praska Jesień Czytelnicza Spotkania autorskie Promocje książek □ Historia sztuki – cykl spotkań przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku □ Cykl spotkań w „Szkole Dobrych Praktyk”

50

51

52 Biblioteka miejscem spotkań
Klub Imigranta Młodzieżowy Klub Czytelniczo Pisarski „Wytwórnia Akapitów”

53 Bibliteka miejscem spotkań c .d
Biblioteka miejscem spotkań Wystawy i wernisaże Wystawy edukacyjne i artystyczne w galeriach Biblioteki Wystawy z cyklu „Aktywny Senior” Uroczyste otwarcia wystaw/wernisaże/ lub uroczyste zakończenia/ finisaże/

54 Dziękuję za uwagę

55 www.bppragapd.pl Mirosława Majewska


Pobierz ppt "Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google