Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDROWIE PROKREACYJNE NASTOLATKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDROWIE PROKREACYJNE NASTOLATKÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZDROWIE PROKREACYJNE NASTOLATKÓW

2 Opracowała: Ewa Kohnke
ZAKRES PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO WOBEC PROBLEMÓW PROKREACYJNYCH NASTOLATKÓW Opracowała: Ewa Kohnke

3 Centrum Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich o/Gdańsk Gdynia ul Portowa 11 tel: Centrum PP SPCh O/G jest miejscem wspierania psychologicznego oraz duchowego jak też pomocą dla rodziców i nastolatków oraz każdego człowieka potrzebującego. Przygotowując niniejsze wystąpienie skorzystałam z doświadczenia własnej pracy jako psycholog-pracownik, a potem dyrektor( 10 lat) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, jako biegły sądowy ds. nieletnich (20 lat), jako psycholog w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie(8 lat) oraz z pracy w CPP SPCh O/G w Gdyni.

4 Centrum PP SPCh O/G jest miejscem wspierania psychologicznego oraz duchowego, jak też pomocą dla rodziców i nastolatków oraz każdego człowieka potrzebującego. Przygotowując niniejsze wystąpienie skorzystałam z własnego doświadczenia pracy jako: psycholog-pracownik (3 lata), a potem dyrektor (10 lat) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, jako biegły sądowy ds. nieletnich (20 lat), jako psycholog w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie(8 lat), oraz z pracy psychoterapeuty (praktyka prywatna 10 lat) i w CPP SPCh O/G w Gdyni.

5 PORADNICTWO W CPP SPCh O/G naszymi klientami są: osoby dorosłe; młodzież gimnazjalna; dzieci w wieku szkoły podstawowej; osoby w podeszłym wieku. Obszarem naszej działalności jest głównie Gdynia, ale także są zgłoszenia z Gdańska, Rumi i Wejherowa i okolic. Forma działalności: prowadzenie grupy wsparcia dla samotnych kobiet; Szkoły dla Rodziców; treningi twórczości dla dzieci w wieku szkoły podstawowej; poradnictwo; terapia indywidualna krótkoterminowa; konsultacje telefoniczne; rozmowy psychologiczne; spotkania wspierające. Poruszane problemy to: depresje; nerwice; psychozy; uzależnienia; homoseksualizm; tożsamość seksualna; przemoc psychiczna; żałoba; problemy małżeńskie; konflikty rodzinne; kryzysy emocjonalne, duchowe; samotność; brak umiejętności wychowawczych; bezradność rodziców wobec agresji dzieci; fobie szkolne; natręctwa; zaburzenia w jedzeniu; zaburzenia zachowania u dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się grupa wsparcia dla samotnych kobiet oraz szkoła dla rodziców. W planach jest: warsztat dla ojców – „Ojcostwo jako ważna misja życia” udział w projektach unijnych na rzecz społeczności lokalnej; kolejne zajęcia grupowe dla samotnych kobiet oraz nowa Szkoła dla Rodziców. Biorąc pod uwagę relacje rodzice i ich nastoletnie dzieci…..znów wyłania się odwieczne pytanie co było pierwsze „jajko czy kura?”

6 PORADNICTWO W CPP SPCh O/G posługują psycholodzy-psychoterapeuci, diagności; doradcy. Z CPP współpracują psychiatrzy oraz kierownicy duchowni i egzorcysta. Potrzebujący przyjmowani są przez cały tydzień. Naszymi klientami są: osoby dorosłe; młodzież gimnazjalna; dzieci w wieku szkoły podstawowej; osoby w podeszłym wieku. Obszarem naszej działalności jest głównie Gdynia, ale też całe województwo Pomorskie. Formy działalności: prowadzenie grup wsparcia dla samotnych kobiet; Szkoły Rodziców; warsztaty dla ojców; treningi twórczości dla dzieci w wieku szkoły podstawowej; terapie indywidualne krótkoterminowe; konsultacje telefoniczne; rozmowy psychologiczne; spotkania wspierające. Poruszane problemy to: depresje; nerwice; psychozy; uzależnienia; homoseksualizm; tożsamość seksualna; przemoc psychiczna; żałoba; problemy małżeńskie; konflikty rodzinne; kryzysy emocjonalne, duchowe; samotność; brak umiejętności wychowawczych; bezradność rodziców wobec agresji dzieci; fobie szkolne; natręctwa; zaburzenia w jedzeniu; zaburzenia w zachowaniu u dzieci. CPP SPCh O/G bierze też udział w projektach unijnych na rzecz społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę relacje rodzice i ich nastoletnie dzieci… wyłania się odwieczne pytanie, co było pierwsze „jajko czy kura”?

7 WARSZTATY Rodzina-rodzice, którzy zawierają związek małżeński mają przed sobą wizję sukcesu małżeńskiego, a za sprawdzian jego osiągnięcia uważają zwykle zgodność między oczekiwaniami, a stopniem ich realizacji. Sfera dążeń małżeńskich, zadań i zamierzeń jest sferą prywatną, do której inne osoby mają ograniczony dostęp. Nie oznacza to jednak, ani całkowitej dowolności, ani pełnej oryginalności w konstruowaniu wielu elementów małżeńskiej rzeczywistości. Jak wykazały dowody empiryczne, wartości, do których aspirują partnerzy, - zwłaszcza żyjący w podobnym kręgu kulturowym- są do siebie podobne. Jakkolwiek by nie ujmować celów i zadań małżeństwa, zawsze powtarzają się takie podstawowe funkcje, jak prokreacja, socjalizacja, a także zdolności do zaspokajania potrzeby kontaktu emocjonalnego, bezpieczeństwa i zależności. Nieprzypadkowo wszystkie funkcje podstawowe są bezpośrednio związane z procesem przekształcania się małżeństwa w rodzinę tzn. z prokreacją. O randze prokreacji świadczy fakt ,że należy do zasadniczych cech definiujących rodzinę, cech bez których nie może ona istnieć.

8 WARSZTATY Obecnie w CPP SPCh O/G odbywają się spotkania warsztatowe: „Kobieta samotna z wyboru czy z konieczności.” „Ojcostwo jako ważna misja życia.” „Szkoła dla rodziców nastolatków.” „Szkoła dla każdego rodzica.” Rodzina-rodzice, którzy zawierają związek małżeński mają przed sobą wizję sukcesu małżeńskiego, a za sprawdzian jego osiągnięcia uważają zwykle zgodność między oczekiwaniami, a stopniem ich realizacji. Sfera dążeń małżeńskich, zadań i zamierzeń jest sferą prywatną, do której inne osoby mają ograniczony dostęp. Nie oznacza to jednak, ani całkowitej dowolności, ani pełnej oryginalności w konstruowaniu wielu elementów małżeńskiej rzeczywistości. Jak wykazały dowody empiryczne, wartości, do których aspirują partnerzy, - zwłaszcza żyjący w podobnym kręgu kulturowym - są do siebie podobne. Jakkolwiek by nie ujmować celów i zadań małżeństwa, zawsze powtarzają się następujące podstawowe funkcje: prokreacja, socjalizacja, a także zdolność do zaspokajania potrzeby kontaktu emocjonalnego, bezpieczeństwa i zależności. Nieprzypadkowo są one bezpośrednio związane z procesem przekształcania się małżeństwa w rodzinę - z prokreacją. O randze prokreacji świadczy fakt, że należy do zasadniczych cech definiujących rodzinę, cech bez których, nie może ona istnieć.

9 SCALANIE „Im bardziej mamy nieadekwatny obraz siebie tym więcej przeżywmy stresów związanych z niepowodzeniem” Dziś wiele jest takich małżeństw, a badania wykazały, że jest ich zdecydowana większość, którzy stawiają sobie wysoką poprzeczkę warunków ekonomicznych zanim zdecydują się na dziecko lub tacy, którzy napotykają niepowodzenia w osiągnięciu macierzyństwa albo przeżyły porażkę macierzyństwa. Wszystkie te przyczyny powodują pewne zmiany w osobowości małżonków. Czasem w większym stopniu dotyka to kobiety. Badania wykazały, że rozpoznano u kobiet niską samoakceptację, tendencję do wycofywania się z kontaktów z ludźmi oraz skupianie się na przezwyciężaniu przeszkody uniemożliwiającej spełnienie potrzeby macierzyństwa. Badane kobiety miały poczucie nie zrealizowanych oczekiwań społecznych, obniżony nastrój i napęd . Przeżywały w związku z tym niepokój, niepewność, skrępowanie i zwiększoną odpowiedzialność. Ponadto stwierdzono wysoki poziom napięcia wewnętrznego przy jednocześnie silnym tłumieniu przeżywanych emocji. U kobiet leczących niepłodność stwierdzono stany przewlekłego napięcia emocjonalnego, związanego z ogniskowaniem uwagi na jednym tylko obiekcie-dziecku. Towarzyszył temu lęk przed rozpadem małżeństwa i poczucie niższej wartości. Te odczucia towarzyszą kobiecie nawet wtedy, gdy po porażce macierzyństwa jest już w stanie błogosławionym. Zgodnie z wynikami badań należy sądzić, że skutki koncentracji na prokreacji nie sprowadzają się wyłącznie do zakłóceń w obrębie funkcjonowania osobowości każdego z partnerów, ale rzutują także na ich funkcjonowanie interpersonalne i skuteczność realizowanych planów. Bycie bowiem rodzicem jest ważnym czynnikiem stabilizującym osobowość, sprzyjającym jej dojrzewaniu poprzez uczestnictwo w rozwoju dziecka jako odrębnej, autonomicznej osoby Do potrzeb, które zaspokajane są z momentem urodzenia się dziecka, zalicza się również potrzebę władzy i wpływów, sensu życia, aprobaty, i bezpieczeństwa.

10 SCALANIE Dziś wiele jest małżeństw, a badania wykazały, że jest ich zdecydowana większość, którzy stawiają sobie wysoką poprzeczkę warunków ekonomicznych zanim zdecydują się na dziecko i takich, którzy napotykają niepowodzenia w osiągnięciu macierzyństwa albo przeżyły porażkę macierzyństwa. Wszystkie te przyczyny powodują pewne zmiany w osobowości małżonków. Czasem w większym stopniu dotyka to kobiety. Badania wykazały, że rozpoznano u kobiet niską samoakceptację, tendencję do wycofywania się z kontaktów z ludźmi oraz skupianie się na przezwyciężaniu przeszkody uniemożliwiającej spełnienie potrzeby macierzyństwa. Badane kobiety miały poczucie nie zrealizowanych oczekiwań społecznych, obniżony nastrój i napęd. Przeżywały w związku z tym niepokój, niepewność, skrępowanie i zwiększoną odpowiedzialność. Ponadto stwierdzono wysoki poziom napięcia wewnętrznego przy jednocześnie silnym tłumieniu przeżywanych emocji. Towarzyszył temu lęk przed rozpadem małżeństwa i poczucie niższej wartości. Te odczucia towarzyszą kobiecie nawet wtedy, gdy po porażce macierzyństwa jest już w stanie błogosławionym. Zgodnie z wynikami badań należy sądzić, że skutki koncentracji na prokreacji nie sprowadzają się wyłącznie do zakłóceń w obrębie funkcjonowania osobowości każdego z partnerów, ale rzutują także na ich funkcjonowanie interpersonalne i skuteczność realizowanych planów. Bycie bowiem rodzicem jest ważnym czynnikiem stabilizującym osobowość, sprzyjającym jej dojrzewaniu poprzez uczestnictwo w rozwoju dziecka jako odrębnej, autonomicznej osoby. Do potrzeb, które zaspokajane są z momentem urodzenia się dziecka, zalicza się również potrzebę władzy i wpływów, sensu życia, aprobaty i bezpieczeństwa.

11 POSZUKIWANIE SIEBIE Od czego zależy obraz własnej osoby
POSZUKIWANIE SIEBIE Od czego zależy obraz własnej osoby? Na obraz siebie ma wpływ wszystko, co towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat życia: rodzice (szczególnie ważni!), inni ludzie, z którymi osoba ma kontakt, rówieśnicy, koledzy, przyjaciele. Tak więc jak zauważyliśmy rodzina składająca się z rodziców i dziecka daje szansę na zaspokojenie wszystkich potrzeb człowieka i tych podstawowych i tych najwyższych. Jednak jeżeli małżonkowie blokują przyjście na świat dziecka lub napotykają na trudności w zrealizowaniu potrzeby prokreacji prowadzi to do zaburzeń w funkcjonowaniu osobowości w postaci zakłóceń w obrębie funkcji sterującej i integracyjnej. Przełamanie trudności prokreacyjnej powoduje tworzenie niezdrowych postaw u rodziców wobec dziecka wyrażające się nadmierną opiekuńczością, niestabilnością w określaniu granic jak też nieprawidłową postawę wobec matki-żony którą często również otacza się nadmierną opieką i koncentruje uwagę na jej potrzebach. W takim małżeństwie panuje pozorny spokój, unika się konfliktów. Jednakże stan napięcia może być znaczny ,a jego obniżenie zblokowane. Dzieci rozpoznają ten stan ,który im też się udziela. Wchodząc w okres dojrzewania hormonalnego nazwany okresem nastolatków, zaczynają spostrzegać siebie jako odrębną część rodziny i zaczynają odczuwać potrzebę zmiany tego w czym żyją, a co im nie odpowiada bo pragną świata idealnego. Głęboko wierzą ,że taki właśnie świat stworzą wokół siebie.

12 POSZUKIWANIE SIEBIE Rodzina składająca się z rodziców i dziecka daje szansę na zaspokojenie wszystkich potrzeb człowieka tych podstawowych i tych najwyższych. Jednak jeżeli małżonkowie blokują przyjście na świat dziecka lub napotykają na trudności w zrealizowaniu potrzeby prokreacji prowadzi to do zaburzeń w funkcjonowaniu osobowości. Przełamanie trudności prokreacyjnej powoduje tworzenie niezdrowych postaw u rodziców wobec dziecka, wyrażające się nadmierną opiekuńczością, niestabilnością w określaniu granic, jak też nieprawidłową postawą wobec matki-żony, którą często również otacza się nadmierną opieką. W takim małżeństwie panuje pozorny spokój, unika się konfliktów. Jednakże stan napięcia może być znaczny, a jego obniżenie zblokowane. Nastolatki rozpoznają ten stan, który im też się udziela. Wchodząc w okres dojrzewania, zaczynają spostrzegać siebie jako odrębną część rodziny i zaczynają odczuwać potrzebę zmiany tego w czym żyją, a co im nie odpowiada, bo pragną świata idealnego. Głęboko wierzą, że taki właśnie świat stworzą wokół siebie.

13 BAĆ SIĘ, ALE WALCZYĆ!!! Sprzeciwiają się wszystkim zasadom i normom. Gotowi są walczyć ze wszystkimi o wszystko co chcą zmienić. Stawia to rodziców w bardo trudnej sytuacji. Nastolatki odkrywają wszystkie tajemnice małżonków ,wszystkie układy zdrowe i niezdrowe. Są nagą prawdą o rodzinie. W tej swoistej walce często przegrywają jako słabsze ,ale nadal protestują alienując się od rodziny.

14 BAĆ SIĘ, ALE WALCZYĆ!!! Nastolatki sprzeciwiają się wszystkim zasadom
i normom. Gotowi są walczyć ze wszystkimi o wszystko co chcą zmienić. Nastolatki odkrywają wszystkie tajemnice małżonków, wszystkie układy zdrowe i niezdrowe. Są nagą prawdą o rodzinie. Stawia to rodziców w bardzo trudnej sytuacji. W tej swoistej walce często same przegrywają jako słabsze, ale nadal protestują alienując się od rodziny.

15 POZNANIE SIEBIE Na obraz siebie składa się:. wygląd,. umiejętności,
POZNANIE SIEBIE Na obraz siebie składa się: *wygląd, *umiejętności, *znaczenie, *sposób odbierania rzeczywistości, *temperament, *cechy osobowości. Wtedy łatwo ich zachwycić wolnością. Wchodzą w kontakty seksualne z płcią odmienną ,piją alkohol, palą papierosy, zażywają narkotyki, głodzą się lub zażywają leki na wszystko. Tak robi większość nastolatków, ale w przesadę popada tylko część. Praktyka poradnictwa pokazuje, że są to najczęściej nastolatki, u których w rodzinie jest jakiś problem. Aby dziewczęta i chłopcy mogli zachować prawdziwe „ja” i wyrosnąć na zdrowe osoby, potrzebują miłości rodziny i przyjaciół, szacunku, wyzwań oraz fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa. Potrzebują tożsamości wynikającej z talentów i zainteresowań, a nie z wyglądu zewnętrznego, towarzyskiej popularności i walorów seksualnych.

16 POZNANIE SIEBIE Łatwo nastolatki zachwycić wolnością.
Wchodzą w kontakty seksualne z płcią odmienną, piją alkohol, palą papierosy, zażywają narkotyki, głodzą się, zażywają leki na wszystko. Tak robi większość nastolatków, ale w przesadę popada tylko część. Praktyka poradnictwa pokazuje, że są to najczęściej nastolatki, u których w rodzinie jest jakiś problem. Aby dziewczęta i chłopcy mogli zachować prawdziwe „ja” i wyrosnąć na zdrowe osoby, potrzebują miłości rodziny i przyjaciół, szacunku, wyzwań oraz fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa. Potrzebują tożsamości wynikającej z talentów i zainteresowań, a nie z wyglądu zewnętrznego, towarzyskiej popularności i walorów seksualnych.

17 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO
Potrzebują dobrych metod radzenia sobie ze stresami, umiejętności dowartościowania ,poczucia celu oraz perspektywy. Muszą mieć bezpieczne miejsce i bezpieczny czas oraz czuć, że stanowią cząstkę czegoś większego niż ich jednostkowe życie i że są emocjonalnie powiązane z całością.

18 BEZPIECZEŃSTWO Nastolatki potrzebują dobrych metod radzenia sobie ze stresami, umiejętności dowartościowania, poczucia celu oraz perspektywy. Muszą mieć bezpieczne miejsce i bezpieczny czas oraz czuć, że stanowią cząstkę czegoś większego niż ich jednostkowe życie i że są emocjonalnie powiązane z całością.

19 PŁYWAJ PO MORZACH I OCEANACH ŻYCIA! BĘDZIEMY DLA CIEBIE PRZYSTANIĄ
Nastolatków może ocalić dobra rodzina, dobra szkoła, dobry nauczyciel albo wartościowe działanie. W dobrej rodzinie nastolatki słyszą „ kocham cię ,ale mam wymagania”. Tam rodzice ustalają stałe drogowskazy i komunikują swoje oczekiwania. W wypadku młodszych dzieci sprawdzają się zasady, ale dla nastolatków więcej sensu mają drogowskazy. Należy pamiętać, że zasady bez więzi opartej na miłości, są niewiele warte. Prawie każdy potrafi wymyślić sposób łamania reguł. Dopiero miłość i szacunek do rodziców skłaniają dzieci do ich przestrzegania. Rodzice mogą pomóc nastolatkom, słuchając ich, którzy wymagają tyle samo czasu co małe dzieci. Nastolatki potrzebują rodziców na zawołanie, kiedy gotowe są mówić. Zwykle dziewczęta chcą mówić w momentach najbardziej niedogodnych dla rodziców. Słuchając, rodzice powinni się zastanawiać, co jest godne szacunku i pochwały. Jeśli tylko to możliwe powinni gratulować córkom i synom dojrzałości, wnikliwości i dobrego osądu. Ważne jest dowartościowanie ich autonomicznego, dorosłego zachowania i wspieranie wyłaniającej się dojrzałości. Prawie nigdy nie pomaga mówienie że są młodzi i niedojrzali. Odczuwają to jako wyraz pogardy. Wzbudza to w nich złość i opór oraz neguje ich poczucie własnego „ja” i rozwój osobowości. Gdy nastolatki tracą na jakiś czas głowę ,co zdarza się większości z nich, potrzebują pomocy dorosłych, aby wrócić do siebie. Ważne jest, by rodzice potrafili przewidzieć kłopoty i przekazać, córkom i synom, że same mają dość siły, aby sobie z nimi poradzić. Dobrym rodzicom udaje się zachować spokój i rozsądek w czasie burz. Mają poczucie kierunku i wytyczony cel. Potrafią dodać otuchy. Przemawianie łagodnym głosem pomaga wszystkim ochłonąć. Ważne jest, by rodzice nie brali wszystkiego zbyt osobiście i nie czuli się pokrzywdzeni, gdy spotka ich odrzucenie ze strony dorastających dzieci.

20 PŁYWAJ PO MORZACH I OCEANACH ŻYCIA! BĘDZIEMY DLA CIEBIE PRZYSTANIĄ
Nastolatków może ocalić dobra rodzina, dobra szkoła, dobry nauczyciel albo wartościowe działanie. W dobrej rodzinie nastolatki słyszą „ kocham cię, ale mam wymagania”. Tam rodzice ustalają stałe drogowskazy i komunikują swoje oczekiwania. W wypadku młodszych dzieci sprawdzają się zasady, ale dla nastolatków więcej sensu mają drogowskazy. Należy pamiętać, że zasady i drogowskazy, bez więzi opartej na miłości, są niewiele warte. Prawie każdy potrafi wymyślić sposób łamania reguł. Dopiero miłość i szacunek do rodziców skłaniają nastolatków do ich przestrzegania. Rodzice mogą pomóc nastolatkom, słuchając ich - one wymagają tyle samo czasu co małe dzieci. Nastolatki potrzebują rodziców na zawołanie, kiedy gotowe są mówić. Zwykle dziewczęta chcą mówić w momentach najbardziej niedogodnych dla rodziców. Słuchając, rodzice powinni się zastanawiać, co jest w tym godne szacunku i pochwały. Jeśli tylko to możliwe powinni gratulować córkom i synom dojrzałości, wnikliwości i dobrego osądu. Ważne jest dowartościowanie ich autonomicznego, dorosłego zachowania i wspieranie wyłaniającej się dojrzałości. Prawie nigdy nie pomaga mówienie, że są młodzi i niedojrzali. Odczuwają to jako wyraz pogardy. Wzbudza to w nich złość i opór oraz neguje ich poczucie własnego „ja” i rozwój osobowości. Gdy nastolatki tracą na jakiś czas głowę, co zdarza się większości z nich, potrzebują pomocy dorosłych, aby wrócić do siebie. Ważne jest, by rodzice potrafili przewidzieć kłopoty i przekazać, córkom i synom, że same mają dość siły, aby sobie z nimi poradzić. Dobrym rodzicom udaje się zachować spokój i rozsądek w czasie burz, dlatego, że mają poczucie kierunku i wytyczony cel. Potrafią dodać otuchy. Przemawianie łagodnym głosem pomaga wszystkim ochłonąć. Ważne jest, by rodzice nie brali wszystkiego zbyt osobiście i nie czuli się pokrzywdzeni, gdy spotka ich odrzucenie ze strony dorastających dzieci.

21 ZMIENNOŚĆ NASTROJÓW I POPADANIE W IRYTACJĘ
Zmienność nastroju i łatwe popadanie w irytację ma najczęściej związek z problemami poza domem , w szkole czy z przyjaciółmi. Należy wyciągać konsekwencje za brak szacunku, ale nie powinno robić się wielkiej sprawy z kilku zwariowanych uwag. Wszystkie nastolatki są zaabsorbowane sobą. Dobra komunikacja z nastolatkami zachęca ich do rozsądnego myślenia, wyważonych decyzji i świadomych wyborów. Rodzice mogą im pomóc w ustaleniu, kiedy należy negocjować, kiedy stanowczo określić stanowisko, a kiedy się wycofać. Mogą ich nauczyć co są w stanie kontrolować, a czego nie, jak rozgrywać batalie i walczyć. Mogą ich nauczyć inteligentnego oporu. Dobrzy rodzice tworzą model poszanowania i równości, pragną ,aby ich dzieci doświadczyły tego samego w zewnętrznym świecie. ZMIENNOŚĆ NASTROJÓW I POPADANIE W IRYTACJĘ

22 ZMIENNOŚĆ NASTROJÓW I POPADANIE W IRYTACJĘ
Zmienność nastroju i łatwe popadanie w irytację ma najczęściej związek z problemami poza domem, w szkole czy z przyjaciółmi. Należy wyciągać konsekwencje za brak szacunku, ale nie powinno robić się wielkiej sprawy z kilku zwariowanych uwag. Wszystkie nastolatki są zaabsorbowane sobą. Dobra komunikacja z nastolatkami zachęca ich do rozsądnego myślenia, wyważonych decyzji i świadomych wyborów. Rodzice mogą im pomóc w ustaleniu, kiedy należy negocjować, kiedy stanowczo określić stanowisko, a kiedy się wycofać. Mogą ich nauczyć, co są w stanie kontrolować, a czego nie, jak rozgrywać batalie i walczyć. Mogą ich nauczyć inteligentnego oporu. Dobrzy rodzice tworzą model poszanowania i równości, pragną aby ich dzieci doświadczyły tego samego w zewnętrznym świecie.

23 MIEĆ TEMPERAMENT Chodzić ze sobą….
To wymaga pracy. Wychowanie wpoiło nam wszystkie stereotypy zachowań właściwych płciom. Ale to właśnie w okresie dojrzewania role płciowe ustalone są raz na zawsze. To wtedy dziewczęta i chłopcy potrzebują ogromnego wsparcia. Rodzice mogą pomóc zachować swoim nastolatkom zintegrowaną osobowość.

24 MIEĆ TEMPERAMENT To wymaga pracy.
Wychowanie wpoiło nam stereotypy zachowań właściwych płciom. To właśnie w okresie dojrzewania role płciowe ustalone są raz na zawsze. To wtedy dziewczęta i chłopcy potrzebują ogromnego wsparcia. Rodzice mogą pomóc zachować swoim nastolatkom zintegrowaną osobowość.

25 BYĆ KOBIETĄ Biologiczne funkcjonowanie organizmu kobiety -w przeciwieństwie do mężczyzny- nie jest czymś stałym. Zmienia się cyklicznie. Dobrzy ojcowie są troskliwi, czuli, okazują uczucia, i angażują się zarówno w życie córek jak i synów. Dobre matki modelują wzór samowystarczalności i szacunku do siebie, szybko reagują ale nie biorą odpowiedzialności za członków rodziny. Zazwyczaj to matki przeżywają najtrudniejsze chwile w okresie dojrzewania córek. Dziewczęta prowokują kłótnie ,które są dla nich jednocześnie sposobem zachowania i bliskości i dystansu. Chcą, by matka dostrzegła w nich każda najmniejszą zmianę i złoszczą się, gdy matka nie uprawomocnia każdego ich kroku. Borykają się z miłością do matki i wlanym pragnieniem , by się od niej różnić. Ufają, że matka zniesie ich gniew i wytrwa przy nich, gdy zachowują się nierozsądnie. To ogromny komplement dla matki, ale trudny do zaakceptowania przez większość matek, ponieważ jest wypowiedziany za pomocą słów przepojonych wrogością.

26 BYĆ KOBIETĄ Dobrzy ojcowie są troskliwi, czuli, okazują uczucia i angażują się zarówno w życie córek jak i synów. Dobre matki modelują wzór samowystarczalności i szacunku do siebie, szybko reagują, ale nie biorą odpowiedzialności za członków rodziny. Zazwyczaj to matki przeżywają najtrudniejsze chwile w okresie dojrzewania córek. Dziewczęta prowokują kłótnie, które są dla nich jednocześnie sposobem zachowania i bliskości i dystansu. Chcą, by matka dostrzegła w nich każdą najmniejszą zmianę i złoszczą się, gdy matka nie uprawomocnia każdego ich kroku. Borykają się z miłością do matki i wlanym pragnieniem, by się od niej różnić. Ufają, że matka zniesie ich gniew i wytrwa przy nich, gdy zachowują się nierozsądnie. To ogromny komplement dla matki, ale trudny do zaakceptowania przez większość matek, ponieważ jest wypowiedziany za pomocą słów przepojonych wrogością.

27 Trzymać się za ręce……. Całować się…………. Obejmować się………….
KOCHAĆ SIĘ…….…. Trzymać się za ręce……. Całować się…………. Obejmować się…………. …………. Wiele rodziców martwi się, że ich dzieci są tak chętne do przyjęcia kulturowych norm seksualności. W pracy doktorskiej pt.” Ocena wyników anonimowych badań ankietowych w wybranych grupach uczniów środowiska gdańskiego z zakresu metod regulacji urodzeń” Joanny Manitius-Sudary z roku, dokonano oceny znajomości metod antykoncepcyjnych i zagadnień dotyczących inicjacji seksualnej, częstości i form podejmowania współżycia płciowego u młodzieży szkolnej z terenu Trójmiasta. Badania przeprowadzono w 19 szkołach, w tym 5 podstawowych, 2 technikach, 8 liceach ogólnokształcących i 4 zasadniczych szkołach zawodowych Objęto nimi 5122 uczniów, a odpowiedzi uzyskano od 4892 osób w tym 2727 dziewcząt i 2165 chłopców w wieku od 13 do 21 lat. Największą grupę stanowili uczniowie 17 – letni. Większość, bo 57,1 % badanych stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących. Jak stwierdzono młodzież czerpie informacje dotyczące dojrzewania i życia płciowego z różnych źródeł. W zależności od typu szkoły różna jest rola poszczególnych źródeł informacji, jednak dla wszystkich istotną rolę odgrywają rodzice Niespełna 20 % uczniów uczestniczyło w zajęciach dotyczących wychowania seksualnego; aż 84,4 % wśród nich uznało te zajęcia za nieodpowiednie. Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytanie dotyczące czasu rozpoczęcia współżycia stwierdza się, że większość młodzieży podjęła współżycie między 15 a 17 rokiem życia. Pełne współżycie rozpoczęło około 20 % badanych. Znacząca większość badanych (73,6 %) nie miała żadnego partnera seksualnego. Wśród 2727 dziewcząt stwierdzono 19 ciąż (0,69%),z których 7 zakończyło się porodem. Dwanaście młodych kobiet przyznało się do przebycia zabiegu przerwania ciąży. ( 0,44 % ) Badania naukowe wykazują, że programy edukacyjne zawierające ćwiczenia umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się mogą zaowocować spadkiem przedwczesnej aktywności seksualnej i częstości zachodzenia w ciążę. Dzieci walczą z rodzicami o prawo do przyswojenia sobie bezwartościowych idei kultury masowej. Zachęcam rodziców do wytrwałego przekazywania swoim dzieciom swych myśli i wartości. Jest to ziarno, które kiedyś wyda plon.

28 KOCHAĆ SIĘ…….…. Jest to ziarno, które kiedyś wyda plon.
Wiele rodziców martwi się, że ich dzieci są tak chętne do przyjęcia kulturowych norm seksualności. W pracy doktorskiej pt. „ Ocena wyników anonimowych badań ankietowych w wybranych grupach uczniów środowiska gdańskiego z zakresu metod regulacji urodzeń” Joanny Manitius-Sudary z r., poddano ocenie znajomość metod antykoncepcyjnych i znajomość zagadnień dotyczących inicjacji seksualnej oraz częstości i form podejmowania współżycia płciowego przez młodzież szkolną z terenu Trójmiasta. Analizie poddano odpowiedzi uzyskane od 4892 osób, w tym 2727 dziewcząt i 2165 chłopców, w wieku od 13 do 21 lat. Największą grupę stanowili uczniowie 17– letni. Większość, bo 57,1 % badanych stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących. Jak stwierdzono, młodzież czerpie informacje dotyczące dojrzewania i życia płciowego z różnych źródeł, jednak dla wszystkich istotną rolę odgrywają rodzice. Niespełna 20 % ankietowanych uczniów uczestniczyło w zajęciach dotyczących wychowania seksualnego, aż 84,4 % z nich uznało te zajęcia za nieodpowiednie. Okazało się, że większość młodzieży podjęła współżycie seksualne między 15 a 17 rokiem życia. Pełne współżycie rozpoczęło około 20 % badanych. Znacząca większość badanych (73,6 %) nie miała żadnego partnera seksualnego. Wśród 2727 dziewcząt stwierdzono 19 ciąż (0,69%), z których 7 zakończyło się porodem. Dwanaście młodych kobiet przyznało się do aborcji. ( 0,44 % ) Badania naukowe wykazują, że programy edukacyjne zawierające ćwiczenia umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się, mogą zaowocować spadkiem przedwczesnej aktywności seksualnej i częstości zachodzenia w ciążę. Dzieci walczą z rodzicami o prawo do przyswojenia sobie bezwartościowych idei kultury masowej. Zachęcam rodziców do wytrwałego przekazywania swoim dzieciom swych myśli i wartości. Jest to ziarno, które kiedyś wyda plon.

29 SZYBOWAĆ W PRZESTWORZACH Czy chcę być sam szczęśliwy, czy też przede wszystkim chcę dać szczęście drugiej osobie? Rodzice powinni poznać skomplikowany świat swoich nastolatków. Dobrze jest poznać nauczycieli. Polecam też czytanie magazynów i książek dla nastolatków, słuchanie ich muzyki, chodzenie do kina, nadzorowanie dodatkowych zajęć i rozmowy z innymi rodzicami. Należy dyskutować z nimi o alkoholu, narkotykach, przemocy, presji społecznej i znaczeniu wyglądu. Jeśli nie porusza się tych tematów rodzice nie wiedzą,co jest ważne dla ich dzieci. Jeśli opowiadają one, że biorą narkotyki i piją, trzeba się dowiedzieć ,jak często, jak dużo, gdzie i kiedy korzystają z używek. Czy to eksperyment ,rezultat nacisku rówieśników, nuda, ciekawość, czy też potrzeba ucieczki od rzeczywistości. Rodzice mogą dyskutować jak inaczej można te potrzeby zaspokoić. Trzeba przedyskutować wiele spraw dotyczących seksu: flirtowanie, kontrolę urodzeń, wartości, uczucia, podejmowanie decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego, zachowania innych nastolatków, sposób przedstawiania tego tematu w telewizji, różnice między płciami, aborcję, nastoletnie matki i choroby przenoszone drogą płciową. Rodzice powinni zapoznać swoich nastolatków jak wartościują sprawy dotyczące seksu.

30 SZYBOWAĆ W PRZESTWORZACH
Rodzice powinni poznać skomplikowany świat swoich nastolatków. Dobrze jest poznać ich nauczycieli. Polecam też czytanie magazynów i książek dla nastolatków, słuchanie ich muzyki, chodzenie do kina, nadzorowanie dodatkowych zajęć i rozmów z innymi rodzicami. Należy dyskutować z nastolatkami o alkoholu, narkotykach, przemocy, presji społecznej i znaczeniu wyglądu. Jeśli nie porusza się tych tematów rodzice nie wiedzą, co jest ważne dla ich dzieci. Jeśli opowiadają one, że biorą narkotyki i piją, trzeba się dowiedzieć, jak często, jak dużo, gdzie i kiedy korzystają z używek? Czy to eksperyment, rezultat nacisku rówieśników, nuda, ciekawość, czy też potrzeba ucieczki od rzeczywistości ? Rodzice mogą dyskutować, jak inaczej można te potrzeby zaspokoić. Trzeba przedyskutować wiele spraw dotyczących seksu: flirtowanie, kontrolę urodzeń, wartości, uczucia, podejmowanie decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego, zachowania innych nastolatków, sposób przedstawiania tego tematu w telewizji, różnice między płciami, aborcję, nastoletnie matki i choroby przenoszone drogą płciową. Rodzice powinni zapoznać swoich nastolatków jak sami wartościują sprawy dotyczące seksu.

31 BYĆ ZMYSŁOWO PIEKNĄ Czy mam szacunek dla drugiej osoby
BYĆ ZMYSŁOWO PIEKNĄ Czy mam szacunek dla drugiej osoby? Czy umiemy sobie przebaczać? Czy znamy się dostatecznie dobrze? Musicie dzieciom przekazać swoje przesłanie. Rodzice mogą zachęcać dzieci do nawiązywania przyjaźni zarówno z chłopcami jak i z dziewczętami i do opierania się nadawaniu znajomościom jedynie wymiaru seksualnego. Zachęcam rodziców, by postrzegali związek chłopiec- dziewczyna jako przyjaźń. Złym pomysłem jest dokuczanie dziewczętom na temat chłopaków. Traktowanie relacji damsko-męskiej w sposób obojętny zachęca do swobodnego ,otwartego zachowania. Niech rodzice komunikują „ Chcemy, abyś miała/miał przyjaciół wśród chłopców i dziewcząt. Zapraszaj przyjaciół do domu, aby spędzali czas wspólnie z naszą rodziną. To odbiera takiej relacji wymiar seksualny i przybliża chłopcom codzienne życie.

32 BYĆ ZMYSŁOWO PIEKNĄ Rodzice, przekażcie swoje przesłanie nastolatkom!!! Zachęcajcie swoich nastolatków do nawiązywania przyjaźni zarówno z chłopcami jak i z dziewczętami i do opierania się nadawaniu znajomościom jedynie wymiaru seksualnego. Zachęcam rodziców, by postrzegali związek chłopiec - dziewczyna jako przyjaźń. Złym pomysłem jest dokuczanie dziewczętom na temat chłopaków. Rodzice komunikujcie: „ Chcemy, abyś miała/miał przyjaciół wśród chłopców i dziewcząt. Zapraszaj przyjaciół do domu, aby spędzali czas wspólnie z naszą rodziną.” To odbiera takiej relacji wymiar seksualny i przybliża chłopcom codzienne życie.

33 Dobrze jest też dzielić się wrażeniami i czytać na głos artykuły z gazet i czasopism. Znaczenie wyglądu zewnętrznego , jako cechy podlegające krytyce, powinny być pomniejszane. Dziewczęta dla swojego zdrowia powinny znaleźć inny przedmiot dumy. Rodzice muszą walczyć o to , by córki nie koncentrowały się na sowim wyglądzie i na własnej tuszy. Lepiej nie trzymać domu wagi i nie pozawalać dziewczętom na dietę. Zamiast tego można zapewnić zdrowe posiłki i prowadzić rodzinną gimnastykę. Dobrze jest okazać współczucie ,że wygląd dla rówieśników ma takie znaczenie , ale stanowczo utrzymywać, iż w żadnym znaczącym systemie wartości nie odgrywa on istotnej roli. BYĆ ŹRÓDŁEM ŻYCIA

34 BYĆ ŹRÓDŁEM ŻYCIA Znaczenie wyglądu zewnętrznego, jako cecha podlegająca krytyce, powinno być pomniejszane. Dziewczęta dla swojego zdrowia powinny znaleźć inny przedmiot dumy. Rodzice powinni walczyć o to, by córki nie koncentrowały się na sowim wyglądzie i na własnej tuszy. Lepiej nie trzymać w domu wagi i nie pozawalać dziewczętom na dietę. Zamiast tego można zapewnić zdrowe posiłki i prowadzić rodzinną gimnastykę. Dobrze jest okazać współczucie, że wygląd dla rówieśników ma takie znaczenie, ale stanowczo utrzymywać, iż w żadnym znaczącym systemie wartości nie odgrywa on istotnej roli.

35 CZUĆ W SOBIE CAŁY ŚWIAT Należy zachęcać do pozytywnych relacji z rówieśnikami. Najlepszą rzeczą jaka może spotkać nastolatka, jest posiadanie wartościowych przyjaciół. Prędzej nawiążą pozytywne znajomości w drużynie sportowej niż w salonie gier komputerowych. Często nastolatki lepiej znoszą dojrzewanie, jeśli wolno im w tym czasie wyjeżdżać na obozy, czy długie wakacje u krewnych. Mogą wtedy odpocząć od rodziny, a ona od nich, mogą spojrzeć na własne życie z perspektywy, a tego potrzebują niemal wszystkie nastolatki. Daje to im znakomite możliwości rozwoju. Dobrze jest dzieciom i sobie przypomnieć ,że życie nie kończy się na dojrzewaniu. I nie będą wiecznie tkwiły w pułapce wieku dojrzewania. Ludzie przecież dorastają. Należy też zachęcać do działań nie związanych z kręgiem rówieśników; pracy w ośrodkach pomocy dla bezdomnych i ubogich, do wspinaczki w górach czy zapisania się do dobrego klubu. Takie działania pomagają nastolatkom nawiązać kontakt z tą częścią ludzkości, która nie przezywa rozterek wieku dojrzewania.

36 CZUĆ W SOBIE CAŁY ŚWIAT Najlepszą rzeczą jaka może spotkać nastolatka, jest posiadanie wartościowych przyjaciół. Prędzej nawiążą pozytywne znajomości w drużynie sportowej niż w salonie gier komputerowych. Często nastolatki lepiej znoszą dojrzewanie, jeśli wolno im w tym czasie wyjeżdżać na obozy, czy długie wakacje u krewnych. Mogą wtedy odpocząć od rodziny, a ona od nich, mogą spojrzeć na własne życie z perspektywy, a tego potrzebują niemal wszystkie nastolatki. Dobrze jest dzieciom i sobie przypomnieć, że życie nie kończy się na dojrzewaniu i że nie będą wiecznie tkwiły w pułapce wieku dojrzewania. Ludzie przecież dorastają. Należy też zachęcać nastolatków do działań nie związanych z kręgiem rówieśników np. do pracy w ośrodkach pomocy dla bezdomnych i ubogich, do wspinaczki w górach czy zapisania się do dobrego klubu. Takie działania pomagają nastolatkom nawiązać kontakt z tą częścią ludzkości, która nie przeżywa rozterek wieku dojrzewania.

37 ZAAKCEPTOWAĆ SWOJE SŁABOŚCI
Platon powiedział, że edukacja polega na nauczeniu dzieci znajdowania przyjemności we właściwych rzeczach. Zachęcając rodziców do pomocy nastolatkom namawiam ich jednocześnie, by byli dla siebie wyrozumiali. Ich wpływ jest ograniczony.Mogą zrobić bardzo wiele, ale nie ponoszą odpowiedzialności za wszystko. Nie są ani wszechwiedzący ani wszechmocni. Mogą odmienić życie swoich nastolatków, ale tylko pod warunkiem, że one same na to pozwolą. Nie wszystkie pozwalają. Sami dokonują wyborów. Wpływ wywierają na nich przecież i przyjaciele i kultura.

38 ZAAKCEPTOWAĆ SWOJE SŁABOŚCI
Platon powiedział, że edukacja polega na nauczeniu dzieci znajdowania przyjemności we właściwych rzeczach. Zachęcając rodziców do pomocy nastolatkom namawiam ich jednocześnie, by byli dla siebie wyrozumiali. Ich wpływ jest ograniczony. Mogą zrobić bardzo wiele, ale nie ponoszą odpowiedzialności za wszystko. Nie są ani wszechwiedzący, ani wszechmocni. Mogą odmienić życie swoich nastolatków, ale tylko pod warunkiem, że one same na to pozwolą. Nie wszystkie pozwalają. Sami dokonują wyborów. Przecież wpływ wywierają na nich również przyjaciele i kultura.

39 UPORZĄDKOWAĆ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY CHAOS
Szkoła powinna uprawomocniać i pielęgnować siłę w uczniach. W wieku nastoletnim sprawy uczniów dotyczą więzi między ludźmi., a ich problemy mają podłoże osobiste i społeczne. Szkoły mogłyby pomagać w powstawaniu grup na podstawie talentów, zainteresowań i potrzeb, a nie dopuszczać do powstawania klik. Mogłyby zaoferować uczniom jasność sytuacji ,której rozpaczliwie potrzebują, poprzez nadzorowane zajęcia, pozwalające na wspólną pracę i odpoczynek nastolatków, kursy rozwiązywania konfliktów oraz kluby dyskusyjne , w których rozmawia się o uzależnieniach oraz decyzjach w sprawach seksu .Mogłyby pomóc nastolatkom w uporządkowaniu społecznego i emocjonalnego chaosu, którego doświadczają. Szkoły powinny zaproponować jasną politykę w kwestii fizycznego i seksualnego molestowania, która chroniłaby uczniów i ustalała normy dopuszczalnych zachowań wobec przeciwnej płci.. Mogłoby zaproponować model właściwych zachowań seksualnych i uczyć , jak mówić „ nie”.

40 UPORZĄDKOWAĆ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY CHAOS
Szkoły powinny uprawomocniać i pielęgnować siłę w uczniach. Szkoły powinny pomagać w powstawaniu grup zbudowanych na podstawie talentów, zainteresowań i potrzeb, a nie dopuszczać do powstawania klik. Mogłyby zaoferować uczniom jasność sytuacji, której rozpaczliwie potrzebują, poprzez nadzorowane zajęcia, pozwalające na wspólną pracę i odpoczynek, kursy rozwiązywania konfliktów oraz kluby dyskusyjne, w których rozmawia się o uzależnieniach oraz decyzjach w sprawach seksu. Mogłyby pomóc nastolatkom w uporządkowaniu społecznego i emocjonalnego chaosu, którego doświadczają. Szkoły powinny zaproponować jasną politykę w kwestii fizycznego i seksualnego molestowania, która chroniłaby uczniów i ustalała normy dopuszczalnych zachowań wobec przeciwnej płci. Mogłaby zaproponować model właściwych zachowań seksualnych i uczyć , jak mówić „ nie”.

41 BYĆ MĘŻCZYZNĄ Mieć samodzielne dokonania. Mieć władzę. Zdobywać.
Naszej kulturze potrzebne są i to zaraz ,nowe sposoby naczynia chłopców, jak być mężczyznami. Media i reklamy wpajają naszym synom same złe lekcje. Chłopcy potrzebują modelu człowieczeństwa, w którym będą troskliwi i odważni, zdolni do ryzyka i delikatni.. Muszą nauczyć się sposobów bycia mężczyznami nie wymagających stosowania brutalnego uprzedzenia do płci żeńskiej oraz uprzedmiotowienia kobiety. Zamiast ukazywać przemoc jako środek rozwiązywania ludzkich problemów , musimy wzmocnić nasz sprzeciw wobec niej. Groza niektórych zachowań między płciami bierze się po części z nieznajomości właściwych wzorców zachowania i braku pozytywnych doświadczeń z płcią przeciwną. My dorośli możemy to naprawić. Pracując z młogymi ramię w ramię , nastolatki nauczą się dostrzegać w sobie nawzajem ludzi godnych szacunku.

42 BYĆ MĘŻCZYZNĄ Naszej kulturze potrzebne są i to zaraz, nowe sposoby nauczenia chłopców, jak być mężczyznami. Media i reklamy wpajają naszym synom same złe lekcje. Chłopcy potrzebują modelu człowieczeństwa, w którym będą troskliwi i odważni, zdolni do ryzyka i delikatni. Muszą nauczyć się sposobów bycia mężczyznami, bez stosowania brutalnego uprzedzenia do płci żeńskiej oraz bez uprzedmiotawiania kobiety. Zamiast ukazywać przemoc jako środek rozwiązywania ludzkich problemów, trzeba wzmocnić nasz sprzeciw wobec niej. Groza niektórych zachowań między płciami bierze się po części z nieznajomości właściwych wzorców zachowania i braku pozytywnych doświadczeń z płcią przeciwną. My dorośli możemy to naprawić. Pracując z młodymi ramię w ramię, nauczymy nastolatków dostrzegać w sobie nawzajem ludzi godnych szacunku.

43 BYĆ KOCHANĄ I KOCHANYM JAK WSZYSCY
Ze spostrzeżeń badaczy wynika, że nasza kultura powinna wykształcić więcej rytuałów dochodzenia do dorosłości. Zbyt wiele z obecnych rytuałów wymaga seksu, narkotyków, alkoholu, buntu. Potrzebujemy więcej pozytywnych sposób w potwierdzania dorosłości Dobrze jest urządzać dla nastolatków uroczystości, które przekazują im przesłanie” Doroślejesz i jesteśmy z ciebie dumni” Nasze nastolatki osiągają dorosłość w kulturze zaabsorbowanej pieniędzmi, seksem i przemocą, kulturze borykającej się z ogromnymi problemami-ubóstwem, zanieczyszczeniem środowiska, uzależnieniami i śmiertelnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jest to też społeczeństwo, w którym ponad połowa dzieci będzie wychowywana przez jedno z rodziców przynajmniej przez pewien okres dzieciństwa. Odhumanizowanie seksu przez media i epatowanie przemocą powinno stać się tematem debaty ogólnonarodowej. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w latach 90-tych po pięciu latach badań, wysunęło wniosek, że oglądanie telewizji prowadzi do zachowań antyspołecznych, wykształcania stereotypów płciowych i złych ocen w szkole. Ostrzegło, że telewizja wywiera dominujący i szkodliwy wpływ na psychikę.

44 BYĆ KOCHANĄ I KOCHANYM JAK WSZYSCY
Ze spostrzeżeń badaczy wynika, że nasza kultura powinna wykształcić więcej rytuałów dochodzenia do dorosłości. Zbyt wiele z obecnych rytuałów wymaga seksu, narkotyków, alkoholu, buntu. Potrzebujemy więcej pozytywnych sposób w potwierdzania dorosłości. Dobrze jest urządzać dla nastolatków uroczystości, które przekazują im przesłanie ” Doroślejesz i jesteśmy z ciebie dumni!” Nasze nastolatki osiągają dorosłość w kulturze zaabsorbowanej pieniędzmi, seksem i przemocą, w kulturze borykającej się z ubóstwem, zanieczyszczeniem środowiska, uzależnieniami i śmiertelnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jest to też społeczeństwo, w którym ponad połowa dzieci będzie wychowywana przez jedno z rodziców, przynajmniej przez pewien okres dzieciństwa. Odhumanizowanie seksu przez media i epatowanie przemocą powinno stać się tematem debaty publicznej. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w latach 90-tych, po pięciu latach badań, stwierdziło, że oglądanie telewizji prowadzi do… zachowań antyspołecznych, wykształcania stereotypów płciowych i złych ocen w szkole. Ostrzegło, że telewizja wywiera dominujący i szkodliwy wpływ na psychikę.

45 BYĆ JAK NIESKOŃCZONOŚĆ
Sądzę, że najlepszą obroną przed złymi ideami są lepsze idee. Jednak problem naszej kultury polega na tym , że obecnie spora grupa ludzi żyje z opowiadania kłamstw i rozpowszechniania złych idei. Prawda nie otrzymuje tyle samo czasu antenowego. Potrzebujemy więcej publicznych programów , których zadaniem będzie ożywienie i oświecenie, a nie sprzedawanie. Nasze społeczeństwo uczy, że seks, alkohol i sprawowanie władzy są gwarancją udanego życia. Doprawdy znamy lepsze wartości.

46 BYĆ JAK NIESKOŃCZONOŚĆ
Najlepszą obroną przed złymi ideami są lepsze idee. Jednak problem naszej kultury polega na tym, że obecnie spora grupa ludzi żyje z opowiadania kłamstw i rozpowszechniania złych idei. Prawda nie otrzymuje tyle samo czasu antenowego. Potrzebujemy więcej publicznych programów, których zadaniem będzie ożywienie i oświecenie, a nie sprzedawanie. Nasze społeczeństwo uczy, że seks, alkohol i sprawowanie władzy są gwarancją udanego życia. Doprawdy znamy lepsze wartości!

47 PRZETRZYMAĆ WSZYSTKIE BURZE
Dorastanie wymaga odwagi i ciężkiej pracy od nastolatka oraz opieki i troskliwości ze strony otoczenia. Jednak „ Za sto lat wyda się śmieszne, że nie sporządziliśmy listy czynników ,pod wpływem których ludzie zyskują wrażliwość serca, wolność ducha oraz śmiałość umysłu.” PRZETRZYMAĆ WSZYSTKIE BURZE

48 PRZETRZYMAĆ WSZYSTKIE BURZE
Dorastanie wymaga odwagi i ciężkiej pracy od nastolatka oraz opieki i troskliwości ze strony otoczenia. Jednak „ Za sto lat wyda się śmieszne, że nie sporządziliśmy listy czynników, pod wpływem których ludzie zyskują wrażliwość serca, wolność ducha oraz śmiałość umysłu.”

49 DOJRZEWAĆ, TO BYĆ NA GRANICY MIĘDZY DZIECIŃSTWEM A DOROSŁOŚCIĄ…..
DOJRZEWANIE JEST D Dojrzewanie jest granicą między dzieciństwem a dorosłością, a życie na terenach przygranicznych kipi energią i obfituje w niebezpieczeństwa. Pracujmy wspólnie nad stworzeniem kultury, w której każdy człowiek będzie mógł rozwijać swoje talenty, w której każde dziecko będzie bezpieczne i chronione, kobiety szanowane, a przedstawiciele obu płci będą się mogli nawzajem darzyć miłością jako istoty rozwijające pełnię człowieczeństwa. Pracujmy wspólne nad stworzeniem kultury, w której ceni się bystrość i intelekt, chętne ręce i szczęśliwe serce.

50 DOJRZEWAĆ, TO BYĆ NA GRANICY MIĘDZY DZIECIŃSTWEM A DOROSŁOŚCIĄ…..
Dojrzewanie jest granicą między dzieciństwem, a dorosłością. Życie na terenach przygranicznych kipi energią i obfituje w niebezpieczeństwa. Potrzebujemy kultury, w której każdy człowiek będzie mógł rozwijać swoje talenty, w której każde dziecko będzie bezpieczne i chronione, kobiety szanowane, a przedstawiciele obu płci będą się mogli nawzajem darzyć miłością jako istoty rozwijające pełnię człowieczeństwa. Pracujmy wspólne nad stworzeniem kultury, w której ceni się bystrość i intelekt, chętne ręce i szczęśliwe serce.

51 BYĆ ZIELONYM DRZEWEM WYDAJACYM PIĘKNE, ZDROWE OWOCE
Wówczas nasze nastolatki znajdą miejsce, w którym doceniane będą ich talenty, wzrosną jak zielone drzewa wydające piękne, zdrowe owoce. BYĆ ZIELONYM DRZEWEM WYDAJACYM PIĘKNE, ZDROWE OWOCE …ZIE

52 BYĆ ZIELONYM DRZEWEM WYDAJACYM PIĘKNE, ZDROWE OWOCE
Wówczas nasze nastolatki znajdą miejsce, w którym doceniane będą ich talenty i wzrosną jak zielone drzewa wydające piękne, zdrowe owoce.

53 CPP SPCh O/G działa od 20 marca 2007r.
Zgłoszenia i konsultacje przyjmuje od wtorku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00. Ilość przyjętych osób: 489 W CPP pracuje 4 doradców chrześcijańskich, 6 psychologów oraz 4 studentów psychologii jako wolontariusze. Współpraca z instytucjami: MOPS i GCOP Cztery długofalowe warsztaty grupowe. CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SPCh O/G Gdynia ul. Portowa 11 tel.:

54 Do prezentacji wykorzystano fragmenty obrazów Salvadora Dali.
Dziękuję za uwagę! Do prezentacji wykorzystano fragmenty obrazów Salvadora Dali.


Pobierz ppt "ZDROWIE PROKREACYJNE NASTOLATKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google