Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe w ZSP nr 5 w Łodzi  Małgorzata Joniuk-Piątkowska Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego ul. Drewnowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe w ZSP nr 5 w Łodzi  Małgorzata Joniuk-Piątkowska Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego ul. Drewnowska."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe w ZSP nr 5 w Łodzi  Małgorzata Joniuk-Piątkowska Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego ul. Drewnowska 88 91-008 Łódź ZSP 5

2 Szkoły w strukturze ZSP 5 Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: Technikum nr 5  technik handlowiec  technik ekonomista  technik transportu kolejowego  technik dróg i mostów kolejowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5  sprzedawca ZSP 5

3 ZSP 5 szkołą otwartą na rynek pracy Wprowadzenie kształcenia zadaniowego stało się początkiem bardzo wielu zmian o charakterze organizacyjnym i dydaktyczno-wychowaczym zmierzających do otworzenia się na potrzeby rynku pracy w aspekcie funkcjonowania na nim naszych absolwentów. ZSP 5 Jako jedna z pierwszych szkół w regionie rozpoczęliśmy realizację modułowych programów kształcenia w zawodach technik handlowiec oraz technik ekonomista.

4 Zmiany organizacyjne związane z wdrożeniem kształcenia modułowego do praktyki szkolnej  Zajęcia w małych grupach.  Blokowanie zajęć zawodowych w bloki 3-4 godzinne.  Prowadzenie zajęć kształcenia zawodowego bez przerw regulowanych dzwonkiem szkolnym.  Wdrażanie uczniów do pracy na zajęciach w warunkach symulowanych firmy.  Częste zmiany planu zajęć – ok. 15 x w roku szkolnym 2014/15 ZSP 5 Dzień ekonomisty w ZSP 5 Dzień handlowca w ZSP 5

5 Sytuacja zawodowa nauczyciela w związku z wprowadzeniem kształcenia zadaniowego  Konieczność zmiany mentalności i przyzwyczajeń nauczyciela.  Przeniesienie ciężaru obowiązków z wysiłku wkładanego w prowadzenie zajęć na wysiłek włożony w przygotowanie zajęć.  Konieczność wypracowania własnych materiałów.  Położenie większego nacisku na współpracę nauczycieli.  Wprowadzenie autorskich programów kształcenia do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach od 2012 r.  Konieczność prowadzenia zajęć zblokowanych.  Wspólna praca nad osiąganiem efektów kształcenia i poszukiwanie nowych rozwiązań w celu osiągania wyższych efektów kształcenia. ZSP 5

6 Nowe zadania dla dyrekcji w związku z wprowadzeniem kształcenia zadaniowego  Dyrektor szkoły jako kreator procesów kształcenia we współpracy z pracodawcami.  Nowa rola kierownika szkolenia zawodowego jako koordynatora kształcenia modułowego.  Zwiększenie obowiązków wicedyrektora: » częste zmiany planu zajęć w szkole, » monitorowanie wdrażania podstawy programowej oraz minimalnej ilości godzin kształcenia zawodowego.  Nowe zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego.  Nowe zasady zarządzania procesami zachodzącymi w szkole oparte na współpracy i wspólnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje – demokratyzacja życia szkolnego.  Konieczność dostosowania zapisów statutu szkoły do nieustannie zmieniających się przepisów prawa. ZSP 5

7 Wymagania sprzętowe dla nowego modelu kształcenia  Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczycieli we wszystkich pracowniach.  Pracownie symulacyjne kształcenia zawodowego, w tym 5 pracowni wyposażonych w komputery dla uczniów.  Wszystkie pracownie wyposażone w rzutniki.  Wykorzystanie 6 tablic interaktywnych.  Nowoczesne oprogramowanie dla kształcenia zawodowego.  Wykorzystanie MSSDI - sieć WiFi na terenie szkoły. ZSP 5

8 Współpraca z pracodawcami Stała współpraca z Manufakturą Patronat PKP PLK Praktyki i zajęcia praktyczne handlowców i sprzedawcówekonomistówkolejarzy  van Graaf  Smyk  Selgros  Empik  KappAhl  Makro  Rossmann  Monnari  Kaufland  Leroy Merlin  Ikea  Żabka  Urząd Miasta  Urzędy Skarbowe  MPK Łódź  Zarząd Zieleni Miejskiej  PKP PLK  PKP Cargo  ŁKA  Mosty - Łódź SA ZSP 5

9 Projekty POKL 2012-2015 ogólna wartość dofinansowania ok. 3,5 mln zł 1. „Profesjonalny handlowiec” – realizator ZSP 5 2. „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych”- Akademia Platu/ ZSP 5 3. „Więcej umiem – więcej mogę. Program doradztwa zawodowego dla uczniów” – ŁCDNiKP/ZSP5 4. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” – projekt innowacyjny ŁCDNiKP/ZSP 5 5. „Nowoczesny handlowiec na rynku pracy województwa łódzkiego ” – realizator FPL Sp. z o.o./ZSP5 6. „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II” - Akademia Platu/ ZSP 5 7. „Akademia Ekonomistów-Profesjonalistów – program rozwojowy Technikum nr 5” PHIN Consulting Sp. z o.o. / ZSP 5 8. „Europejski rynek pracy moją szansą na sukces” realizator ZSP 5 9. „Kształcenie zawodowe szansą na pewną pracę – program rozwojowy ZSP5, ZSPS, ZSP 7” - Leute Zentrum / ZSP5,ZSPS,ZSP7 ZSP 5

10 Nowe kierunki kształcenia Technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych to nowe zawody, w których kształcenie rozpoczęliśmy w 2012 r. we współpracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZSP 5

11 Efekty współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  Kształcenie nowych kadr dla branży kolejowej.  Kształcenie praktyczne u pracodawcy.  Zatrudnienie pracowników PKP PLK S.A. jako nauczycieli kształcenia zawodowego.  Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.  Stypendia i umowy o pracę dla uczniów.  Prowadzenie wspólnej promocji zawodu i szkoły. ZSP 5  Objęcie dwóch pierwszych roczników zajęciami w projekcie POKL „Wykwalifikowana kadra kolejnictwa odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy – program rozwojowy ZSP 5”.  Wzrost zainteresowania szkołą wśród gimnazjalistów.

12 Sukcesy ZSP 5  Podwojenie liczby uczniów w czasach niżu demograficznego.  Konsekwentnie prowadzona promocja szkoły.  Profesjonalna kadra pedagogiczna osiągająca sukcesy na polu dydaktycznym i wychowawczym.  Warsztaty z doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów.  Nowoczesne programy kształcenia.  Nowoczesny sposób kierowania szkołą.  Dobra sytuacja wychowawcza w szkole.  Dobra współpraca z rynkiem pracy i środowiskiem edukacyjnym.  Pozyskanie środków unijnych wykorzystanych dla rozwoju szkoły.  Zmiana wizerunku szkoły w środowisku. ZSP 5

13 Sukcesy ZSP 5  Zdawalność na egzaminie maturalnym w roku 2015 wyższa niż średnia powiatu, województwa i kraju.  Wysokie wyniki EPKwZ w 2015 r. we wszystkich zawodach tj. 75% absolwentów ZSZ nr 5 i 80% absolwentów Technikum nr 5 ukończyło szkołę z dyplomem.  25 osób otrzymuje stypendia fundowane przez PKP PLK S.A. (350-500 zł miesięcznie). ZSP 5

14 Problemy z uwarunkowaniami systemowymi  Braki w wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych.  Praca w warunkach ciągłego stresu egzaminacyjnego np. matura 2015 9 egz. pisemnych i 10 zespołów nadzorujących na egz. ustnym, EPKwZ 2014/15: 6 egz. pisemnych i 23 zmiany egz. praktycznego podczas 3 sesji.  Trudności w pozyskiwaniu nowych pracodawców do współpracy oraz brak z ich strony zrozumienia szkolnej specyfiki.  Problem z otwieraniem kształcenia na kursach zawodowych (1,5% EPKwZ odbywa się po KKZ).  Brak otwartości i szczerości w rozwiązywaniu problemów systemowych.  Co jest elementem decydującym: rachunek ekonomiczny czy dobro ucznia? ZSP 5

15 Dlaczego warto inwestować w szkoły zawodowe?  Szkoła zawodowa jako narzędzie kreowania polityki społecznej państwa.  Spojrzenie na szkołę zawodową przez pryzmat instytucji budującej wśród uczniów etos pracy oraz potrzebę ustawicznego rozwoju osobistego i zawodowego. ZSP 5

16 Dziękuję za uwagę! Małgorzata Joniuk-Piątkowska mj-p@wp.pl ZSP 5 w Łodzi www.zsp5lodz.pl ZSP 5


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe w ZSP nr 5 w Łodzi  Małgorzata Joniuk-Piątkowska Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego ul. Drewnowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google