Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi William Mosakowski Łukasz Nowak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi William Mosakowski Łukasz Nowak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi William Mosakowski Łukasz Nowak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

2 Page 2 Public Consulting Group Program prezentacji Informacje na temat Public Consulting Group Reforma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami: Czynniki istotne dla skutecznego wdrażania zmian Doświadczenia amerykańskie w dziedznie wdrażania reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami Technologia jako narzędzie wspierające reformę Podsumowanie

3 Page 3 Public Consulting Group Informacje na temat Public Consulting Group Public Consulting Group (PCG) to międzynarodowa firma doradcza z główną siedzibą w Bostonie, Massachusetts. PCG w liczbach: 2 500 klientów 800 pracowników 31 biur w USA, Kanadzie oraz w Polsce Usługi doradcze w obszarach: Edukacja Służba zdrowia Pomoc społeczna Technologie Informacyjne

4 Page 4 Public Consulting Group PCG jako firma wspierająca reformy w Sektorze Publicznym Zdrowie psychiczne i leczenie uzależnień Przekształcenia ośrodków leczenia chorób psychicznych i uzależnień Niepełnosprawności rozwojowe Reforma systemu finansowania i rozliczania usług Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą Reforma ośrodków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży Służba zdrowia Wprowadzenie powszechnego pakietu ubezpieczeń zdrowotnych Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach Wdrożenie systemu pomiaru postępów indywidualnego ucznia

5 Page 5 Public Consulting Group Czynniki negatywnie wpływające na reformę Brak wizji Brak uzasadnienia czynnikami ekonomicznymi i społecznymi Słabe przywództwo Nie uwzględnienie czynników osobowych i organizacyjnych Nieumiejętne rozpoznanie kontekstu i złożoności wprowadzanych zmian Nieumiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów Brak systemu oceny wprowadzanych zmian Brak wsparcia politycznego

6 Page 6 Public Consulting Group Czynniki pozytywnie wpływające na reformę Dobre uzasadnienie dla wprowadzanej reformy Koncentracja na realizacji ambitnych planów Wzynaczenie celów realnych do osiągnięcia Stałe dostosowywanie celów do zmieniającej się sytuacji Umacnianie reformowanych struktur i organizacji Analiza zależności między organizacjami System monitorowania jakości Bieżące rozwiązywanie problemów

7 Page 7 Public Consulting Group Reforma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Czynniki istotne dla skutecznego wdrażania zmian Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

8 Page 8 Public Consulting Group Założenia reformy wdrażanej w Polsce Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez: Szerszy dostęp do usług edukacyjnych i terapeutycznych Dalsze włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami Wspieranie nauczycieli i stałe zwiększanie kwalifikacji kadry dydaktycznej Odpowiedź na stale zwiększającą się liczbę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Konsekwencja reformy podstawy programowej

9 Page 9 Public Consulting Group Elementy decydujące o sukcesie każdej reformy Każda reforma wymaga systematycznego podejścia oraz zrozumienia kultury organizacyjnej oraz zależności występujących w reformowanych jednostkach.

10 Page 10 Public Consulting Group Jak sprawić aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stawali się równoprawnymi uczestnikami globalnej ekonomii? Jak skutecznie monitorować postępy indywidualnych uczniów? W jaki sposób zaangażować szkoły, nauczycieli oraz rodziców? Jakie korzyści ekonomiczne i społeczne niesie za sobą zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów? Dobre ustawodawstwo: Budowanie wizji

11 Page 11 Public Consulting Group Wsparcie organizacyjne i zarządcze: Współpraca Kim będą liderzy reformy? Co będzię źródłem wsparcia politycznego? W jaki sposób szkoły i samorządy będą współpracować na rzecz wprowadzanych zmian? Jakiego wsparcia wymagają dyrektorzy szkół oraz nauczyciele aby móc skutecznie kształcić uczniów o specjalnych potrzebach edykacyjnych?

12 Page 12 Public Consulting Group Monitorowanie rezultatów: Jak nie zboczyć z drogi? Jak stwierdzić, że reforma jest wdrażana w życie? Jak określić ambitne, a jednocześnie realistyczne cele odzwierciedlające długą drogę jaką jeszcze musimy pokonać? W jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne aby mierzyć efekty i ugruntować wprowadzane zmiany? W jaki sposób pozostać skoncentrowanym na kształceniu uczniów?

13 Page 13 Public Consulting Group Wyzwania jakie niesie reforma Interpretacja przepisów prawa Modyfikacja metod i programu nauczania Wyznaczanie wymiernych celów dla ucznia Tworzenie i wdrażanie indywidualnych planów Realizacja usług edukacyjnych i terapeutycznych Współpraca ze specjalistami i rodzicami Doskonalenie zawodowe Koncentracja na nauczaniu Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

14 Page 14 Public Consulting Group Doświadczenia amerykańskie w dziedzinie wdrażania reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

15 Page 15 Public Consulting Group Zarządzanie kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami PCG odegrało kluczową rolę we wdrożeniu reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w USA: 17 lat pracy ze szkołami specjalnymi i integracyjnymi Ponad 2 000 obsługiwanych jednostek samorządowych Ponad 1 milion obsługiwanych uczniów 1/6 populacji uczniów ze SPE w USA Sprawdzone Systemy Informatyczne

16 Page 16 Public Consulting Group Na proces wyrównywania szans edukacyjnych amerykańskich uczniów wpłynęło kilka zasadniczych czynników: Ustawodawstwo Finansowanie Poparcie społeczne Poparcie i zaangażowanie jednostek samorządowych Przyczyny zmian w amerykańskim systemie oświaty Segregacja Włączanie

17 Page 17 Public Consulting Group 40 lat reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w Stanach Zjednoczonych Ustawodawstwo Procesy sądowe Uczniowie ze specjalnymi potrzebami uzyskują prawo do bezpłatnego kształcenia 1971 Usługi edukacyjne i terapeutyczne muszą być świadczone niezależnie od możliwości finansowych 1972 Education of All Handicapped Children Act (EHA) 1975 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 1972 No Child Left Behind Act 2004 DZIŚ

18 Page 18 Public Consulting Group Skutki reformy przeprowadzonej w USA Uczniowie ze specjalnymi potrzebami Wczesna i skuteczniejsza identyfikacja uczniów Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w klasach integracyjnych Indywidualne Plany Edukacyjne Lepsze wyniki w nauczaniu i zwiększony odsetek absolwentów Brak stygmy społecznej związanej z posiadaniem orzeczenia Dysproporcje wśród uczniów z orzeczeniami pod względem rasowym, społecznym i ekonomicznym.

19 Page 19 Public Consulting Group Skutki reformy przeprowadzonej w USA Rodzice Większe możliwości prawne i proceduralne mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Większa świadomość możliwych scieżek edukacji i dostępnego wsparcia Złożoność procedur i uciążliwa biurokracja

20 Page 20 Public Consulting Group Skutki reformy przeprowadzonej w USA Nauczyciele Doskonalenie zawodowe Wyższe standardy nauczania Mniej czasu na nauczanie w związku z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi

21 Page 21 Public Consulting Group Skutki reformy przeprowadzonej w USA Samorządy lokalne Większe możliwości prawne i proceduralne Większe zaangażowanie rodziców Lepsze zrozumienie procesów zarządzania kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Złożoność procedur i uciążliwa biurokracja

22 Page 22 Public Consulting Group Tradycyjny sposób tworzenia Indywidualnych Planów Formularze są wypełniane odręcznie przez członków Zespołu. Nauczyciele tracą 10%-30% czasu na wypełnienie dokumentów. KoordynatorRodzicePoradnia Plany są ewaluowane raz do roku. Zespół musi przejrzeć setki formularzy. Pomyłki zdarzają się bardzo często. Zespół Tradycyjny sposób tworzenia IPE jest NIEEFEKTYWNY. Ogrom pracy administracyjnej Wysokie koszty Mniej czasu na nauczanie

23 Page 23 Public Consulting Group Tworzenie Indywidualnych Planów elektronicznie Tworzenie IPE elektronicznie jest EFEKTYWNE Niższe koszty Mniej pracy administracyjnej Oszczędność czasu Informacje są kolekcjonowane i udostępniane za pośrednictwem systemu oferowanego przez PCG. Zespół oszczędza do 50% czasu. Koordynator RodzicePoradnia Informacje są dostępne dla potrzeb ewaluacji ucznia. Podnosi się jakość nauczania. Zespół

24 Page 24 Public Consulting Group Umożliwia właściwy nadzór nad jakością Poprawia komunikację Wspiera pracę w zespołach Zapewnia konsekwencję we wdrażaniu procedur i procesów Zapewnia bezpieczny dostęp do danych Służy jako narzędzie doskonalenia zawodowego nauczycieli Wspiera liderów zmiany w regionach poprzez umożliwienie dostępu do danych Technologia jako narzędzie wspierające reformę w USA

25 Page 25 Public Consulting Group Technologia jako narzędzie wspierające reformę

26 Page 26 Public Consulting Group Tworzenie Indywidualnych Planów Oprogramowanie wspiera Zespół w tworzeniu indywidualnych planów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Planowanie przebiega w kilku precyzyjnie określonych etapach Rozwiązanie zapewnia zgodność planu z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami

27 Page 27 Public Consulting Group Ustanowienie celów rocznych dla ucznia System zawiera propozycje celów rocznych dostosowanych do danego typu niepełnosprawności ucznia. Każdy cel jest powiązany z usługami edukacynymi, terapeutycznymi oraz krótkoterminowymi zadaniami do wykonania.

28 Page 28 Public Consulting Group Planowanie i monitorowanie usług edukacyjnych i terapeutycznych System umożliwia Zespołowi koordynację usług edukacyjnych i terapeutycznych świadczonych na rzecz ucznia. Funkcja logowania usług umożliwia mierzenie częstotliwości oraz skuteczności świadczonych usług.

29 Page 29 Public Consulting Group Dostosowanie programu nauczania i egzaminów zewnętrznych System zawiera propozycje udogodnień i modyfikacji odpowiadające danej niepełnosprawności. Udogodnienia i modyfikacje pozwalają dopasować treści i metody nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

30 Page 30 Public Consulting Group Koordynacja pracy Zespołu Koordynator Zespołu może zarządzać pracą nauczycieli i specjalistów oraz komunikować się z rodzicami.

31 Page 31 Public Consulting Group Tworzenie Indywidualnego Planu i pozostałej dokumentacji System umożliwia wygenerowanie i archiwizację wszystkich dokumentów wymaganych w procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami.

32 Page 32 Public Consulting Group Monitorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami Symbole informują członków Zespołu o statusie ucznia. System informuje użytkownika gdy część planu jest niekompletna bądź zawiera błędy.

33 Page 33 Public Consulting Group Monitorowanie postępów uczniów System umożliwia monitorowanie postępów ucznia o specjalnych potrzebach.

34 Page 34 Public Consulting Group Korzyści płynące z zastosowania technologii w szkołach Oszczędność pieniędzy oraz czasu nauczycieli i dyrektorów szkół Systematyczne i sprawne wdrażanie procedur narzuconych w ustawodawstwie Promocja dobrych praktyk w zakresie planowania rocznych celów ucznia, usług edukacyjnych oraz terapeutycznych Wsparcie dla nauczycieli w zakresie planowania udogodnień i modyfikacji w programie nauczania. Większe zaangażowanie rodziców

35 Page 35 Public Consulting Group Podsumowanie

36 Page 36 Public Consulting Group Reforma to trudny i czasochłonny proces W Stanach Zjednoczonych procesy związane z reformą kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami wciąż trwają i koncentrują się w okół następujących zagadnień: Kształcenie integracyjne Proces włączania – prawo wymaga aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami byli włączani w ogólny program kształcenia w największym możliwym wymiarze Analiza danych – wyniki w nauczaniu informują o skuteczności wprowadzanych zmian. Kształcenie ogólnodostępne Wczesne wspomaganie i interwencje na poziomie szkoły podstawowej Wspomaganie uczniów niedostosowanych społecznie Długoterminowa analiza danych Analiza wyników w nauczaniu – model wzrostu

37 Page 37 Public Consulting Group Reforma w Polsce to okazja do poprawy systemu kształcenia Zmiany proponowane w Polsce są istotne i wartościowe Wyrównywanie szans edukacyjnych jest kluczowym elmentem sprawnie funkcjonującego systemu oświaty Umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyspieszyć i ugruntować wprowadzane zmiany Doświadczenia PCG w pracy z sektorem publicznym w USA wskazują, iż systemowa reforma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami jest niezbędna i możliwa do przeprowadzenia.

38 Page 38 Public Consulting Group William S. Mosakowski, CEO 148 State Street, Boston Massachusetts, United States Łukasz Nowak, Consultant lnowak@pcgeu.com Tel: +42 2908 221, kom: 605 086 236 ul. Fabryczna 17, Budynek A1 90-344 Łódź, Polska www.publicconsultinggroup.com Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres


Pobierz ppt "Wdrażanie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi William Mosakowski Łukasz Nowak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google