Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standaryzacja i jej znaczenie w pracy archiwisty Anna Laszuk, Warszawa, 16 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standaryzacja i jej znaczenie w pracy archiwisty Anna Laszuk, Warszawa, 16 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Standaryzacja i jej znaczenie w pracy archiwisty Anna Laszuk, Warszawa, 16 grudnia 2011 r.

2 Jednolity rzeczowy wykaz akt - standaryzacja opisu teczek w kancelarii

3 Archiwizacja - standaryzacja opisu teczek w trakcie przekazywania spis zdawczo-odbiorczy akt do archiwum państwowego spis zdawczo-odbiorczy akt do archiwum zakładowego

4 Ewidencja i opracowanie w archiwum państwowym Pomoce archiwalne: inwentarze kartkowe i książkowe indeksy osobowe, przedmiotowe, geograficzne sumariusze przewodniki i informatory Środki ewidencyjne: księga nabytków i ubytków księga przesunięć międzyzespołowych kartoteka zespołów i zbiorów spis zespołów i zbiorów baza danych SEZAM

5 archiwa państwowe, uniwersyteckie, naukowe, kościelne, polonijne zasób opisany w zestandary- zowanej bazie danych Narodowy zasób archiwalny www.archiwa.gov.pl

6 Akta instytutów we wszystkich archiwach w Archiwum PAN www.archiwa.gov.pl

7 Akta wsi Hel, pow. pucki – inwentarz zestandaryzowany opis na poziomie jednostki archiwalnej off-lineon-line

8 Jednolity opis źródeł do badań genealogicznych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego Ewidencje Ludności w Archiwaliach www.archiwa.gov.pl

9 Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003: Standaryzacja – wprowadzanie jednolitych norm; ujednolicanie produkcji; normalizacja Standard – przeciętna norma, przeciętny typ, model, wyrób odpowiadający określonym wymogom; wzorzec Norma – ustalona, ogólnie przyjęta zasada; reguła, przepis, wzór Wikipedia: Dokumenty opisujące standardy w sposób sformalizowany i ustanawiane zgodnie ze stosownymi procedurami to normy. Opracowywaniem norm zajmują się odpowiednie organizacje lub instytucje, np. ISO*. W Polsce istnieje zestaw regulacji o nazwie Polska Norma (PN). *ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization, fra. Organisation internationale de normalisation) Standard de facto (łac. standard faktyczny) - standard lub zbiór zwyczajów i technologii stosowanych powszechnie przez informatyków i użytkowników komputerów, który nie jest uznany przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych Standaryzacja, standard, norma

10 XV wiek - zalążki katalogu przedmiotowego w klasztorach niemieckich połowa XVI wieku - pierwszy katalog biblioteczny – Bibliotheca universalis Konrada Gesnera 1815 rok – zasada pertynencji terytorialnej 1898 rok – zasada proweniencji (przynależności zespołowej) Działalność informacyjna – kilka wieków normalizacji

11 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G) wersja 1 – 1993 r. - pl 1995 wersja 2 – 1999 r. - pl 2005 Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów

12 Elementy standardu ISAD (G) 1 Blok identyfikacyjny kod/sygnatura, tytuł, data/daty wytworzenia opisywanego obiektu, poziom opisu, rozmiar i nośnik Blok proweniencji i archiwizacji nazwa twórcy, historia, dzieje zespołu, źródło pochodzenia

13 Elementy standardu ISAD (G) 2 Blok opisu zawartości (treści) i układu akt zakres i zawartość (treść), selekcja, brakowanie i przekazywanie do archiwów, dopływy, sposób uporządkowania Blok udostępniania / wykorzystania warunki decydujące o udostępnianiu, warunki decydujące o reprodukowaniu, język/pismo, stan fizyczny i wymagania techniczne, pomoce informacyjne

14 Blok materiałów uzupełniających oryginały i miejsce ich przechowywania, kopie i miejsce ich przechowywania, powiązania z innymi materiałami, uwagi o publikacji Blok uwag Blok kontrolny uwagi archiwisty, reguły i zwyczaje, data sporządzenia opisu Elementy standardu ISAD (G) 3

15 ISAD (G) - niezbędne elementy opisu - Sygnatura - Tytuł (nazwa) - Twórca - Data(y) - Rozmiary opisywanego obiektu - Poziom opisu

16 Cele: zapewnić stworzenie logicznych, odpowiednich i zrozumiałych opisów, ułatwiać uzyskiwanie i wymianę informacji o materiałach archiwalnych, ułatwiać dostęp do danych urzędowych (władz publicznych), umożliwiać zintegrowanie opisów z różnych służb archiwalnych w jeden zunifikowany system informacji Międzynarodowy standard opisu archiwalnego – część ogólna [ISAD (G)]

17 archiwa narodowe: Szkocji, Szwecji i Włoch Międzynarodowy Instytut Historii Społecznej w Amsterdamie Szkocka Sieć Archiwalna (the Scottish Archive Network Ltd – SCAN www.scan.org.uk)www.scan.org.uk wnioski STANDARDY KONTEKST OPIS WIELOPOZIOMOWY PUNKTY DOSTĘPU European Union Archive Network EUAN praktyczne zastosowanie ISAD (G)

18 FOPARISAD Metodyka ap Archiwum Archiwum historyczne Grupa zespołów ZespółZespółZespół PodzespółPodzespół SeriaSeria(Seria) KlasaPodseria(Podseria) Jednostka archiwalna (akta sprawy) Jednostka archiwalna DokumentDokument

19

20 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G) wersja 1 – 1993 r. - pl 1995 wersja 2 – 1999 r. - pl 2005 Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych ISAAR (CPF) wersja 1 – 1996 r. - pl 2000 wersja 2 – 2004 r. - pl 2006 Międzynarodowy standard (opisu) instytucji z zasobem archiwalnym wersja 1 – 2007 r. ISIAH wersja 2 – 2008 r. ISDIAH Międzynarodowy standard funkcji/działalności jednostek organizacyjnych wersja 1 – 2006 r. ISAF wersja 2 – 2008 r. ISDF Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów

21 Standardy techniczne Norma opisowaSposób kodowania w XML ISAD (G)EAD (Encoded Archival Description) ISAAR (CPF)EAC (Encoded Archival Context) ISDIAHEAG (Encoded Archival Guide) ISDF

22 APEnet Europejski Portal Archiwalny 2009-2011 Konsorcjum – archiwa z 17 krajów: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia i Szwecja; Fundacja Europeana http://www.apenet.eu/

23 standardy archiwalne: ISAD (G) [EAD], ISAAR (CPF) [EAC] i ISDIAH [EAG] standardy techniczne: METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) Europejski Portal Archiwalny 52 instytucje opisy prawie 10 mln obiektów kopie cyfrowe prawie 930 tys. obiektów

24 RAPORT O ARCHIWACH W UNII EUROPEJSKIEJ PO ROZSZERZENIU standardy: budynków archiwalnych udostępniania i eksponowania opisu archiwalnego danych i metadanych w systemach informatycznych digitalizacji i formatów przechowywania tworzenia, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów elektronicznych kwalifikacji zawodowych archiwistów ………… http://www.archiwa.gov.pl/pl/wydawnictwa/epublikacje.html

25 UŻYTKOWNIK ??? One relatively unknown variable is the user, or rather the latent or potential user. /…/ We can survey and analyse the existing users, but how can we find out more about those who do not yet use the resources we hold? This is /…/ a challenge to everyone in the heritage institutions. It is also a challenge for national governments and the European Commission as they move towards greater electronic delivery of services to citizens. European Union Archive Network EUAN wnioski – nie wszystko można zestandaryzować


Pobierz ppt "Standaryzacja i jej znaczenie w pracy archiwisty Anna Laszuk, Warszawa, 16 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google