Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOTJęzyk angielski Tytuł lekcjiKomunikacja niewerbalna – zarządzanie i dzielenie się informacjami. Czas trwania lekcji45 min Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać Umiejętność komunikacji niewerbalnej Umiejętność słuchania ze zrozumieniem Umiejętność współpracy Wzbudzanie miłości do przedmiotu Budowanie klimatu grupy, atmosfery Kreowanie pomysłów Postawa koleżeństwa Wzbudzanie zaufania

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć W jaki inny sposób można skomunikować się/przekazać informacje bez używania słów? Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Ocenianie kształtujące:  kontrolne pytania  tempo lekcji  losowanie Ocenianie podsumowujące:  ocena koleżeńska. Uczniowie: komunikują się ze sobą bez używania słów sami tworzą sposoby komunikacji niewerbalnej odczytują kody komunikacji niewerbalnej

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Znajomość programu „Mam talent” (ang. wersja: Britain’s got talent) i jego zasad  komunikacja niewerbalna  tożsamość  wirtualny świat  role Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Nauczyciel: 1)wprowadza tematykę zajęć 2)prezentuje filmik na YouTube.com 3)stosuje pytania kontrolne 4)korzysta z zasady nie podnoszenia rąk 5)kontroluje tempo lekcji 6)zapewnia informacje zwrotne

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Uczniowie: 1)oglądają występ uczestników w programie „Britain’s got talent” 2)odpowiadają na pytania kontrolne 3)sami tworzą sposoby komunikacji niewerbalnej 4)prezentują własne komunikaty oraz odkodowują komunikaty innych 5)udzielają oceny koleżeńskiej Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Link: https://www.youtube.com/watch?v=t3HEEJ2Jl5Y

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy i przyznawać się do nich Pozwól uczniom doświadczać częściowo samolubnych motywacji I przyznawać się do bycia częściowo samolubnym Pozwól uczniom pracować razem i popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Niech zrozumieją wpływ zaufania Niech doświadczą ważność charakteru i kompetencji podczas budowania i podtrzymywania zaufania Niech doświadczą wartość etyki w budowaniu i podtrzymywaniu zaufania Niech dowiedzą się jaki rodzaj mają sposób myślenia Daj uczniom odzew i pozwól im rozróżnić pomiędzy coachowaniem a ewaluacją Daj uczniom ewaluację i pozwól im rozróżnić pomiędzy ocenianiem, konsekwencjami oraz osądem Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.KONTROLNE PYTANIA (NAUCZYCIEL PYTA, UCZEŃ WYBIERA ODPOWIEDŹ I POKAŻE ZNAK “A” LUB “B”) 2.TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ) 3. LOSOWANIE (NAUCZYCIEL LOSUJE JAKI UCZEŃ MA DAĆ ODPOWIEDŹ – BRAK „RĄK DO GÓRY”)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Stawianie wymagań i dawanie wsparcia Budowanie klimatu grupy, atmosfery… Dobra praktyka (Programy GCPU): Uczymy „miłości” do przedmiotu wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): „Ja jako narzędzie” – narzędzie trzeba doskonalić

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Zarządzanie i dzielenie się informacjami Narzędzie: YOUTUBE Url: www.youtube.com

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT Temat lekcji języka angielskiego dla grupy rówieśniczej w wieku około 12 lat okazał się bardzo atrakcyjny. Dzieci żywo zaangażowały się a przebieg lekcji był bardzo dynamiczny. Temat lekcji nawiązywał do 4 dobrych praktyk, z każdego obszaru: (digitalna)tożsamość/społeczeństwo, dydaktyka, profilaktyka oraz technologia.

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA W trakcie prezentacji filmiku video uczniowie rozumieli sens przekazu informacji w języku angielskim oraz dowiedzieli się, że oprócz komunikacji werbalnej można przekazać informacje również w inny sposób. W trakcie lekcji posługiwali się zasobem słownictwa, które już znali bądź korzystali z internetowego słownika.

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA W trakcie zajęć bardzo istotnym elementem było budowanie klimatu grupy, atmosfery współpracy i osiągania wspólnych celów. Dzięki tym zajęciom udało się rozbudzić miłość do lekcji języka angielskiego wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej.

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA Wykorzystanie filmiku fragmentu programu „Britain’s got talent” dostępnego na YouTube.com okazało się bardzo skutecznym sposobem na wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć dzięki czemu w zupełności zrozumiały zadania, które miały wykonać samodzielnie bądź w małych grupach i pobudziło to dzieci do kreatywności.

18 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE Okazało się, że jedna jednostka lekcyjna 45 minutowa nie jest wystarczająca do przeprowadzenia zajęć łączących w sobie jednocześnie cztery dobre praktyki: (digitalna) tożsamość/społeczeństwo, dydaktyka, profilaktyka i technologia. Wskazana by była realizacja danego materiału w trakcie trzech jednostek lekcyjnych, dzięki czemu każdy etap lekcji byłby bardzo dobrze dopracowany na zajęciach.

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Agata Rafałowska Kontakt e-mail: agata.truszkowska@op.pl Gdańsk, dn: 10.10.2014

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google