Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Podkarpackie 27 października 2009 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Podkarpackie 27 października 2009 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Podkarpackie 27 października 2009 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRz Członek Zarządu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

2 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2 Województwo Podkarpackie * Projekty Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) Sieć Szerokopasmowa Województwa Podkarpackiego (SSWP) PO RPW o. II - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej RPO WP oś III - Społeczeństwo Informacyjne Podkarpacka Platforma Społeczeństwa Informacyjnego (PPSI) PO Kapitał Ludzki działanie 8.1.1 27 października 2009

3 3 Województwo Podkarpackie Aspekt finansowy RPO WP 2007-2013 - Społeczeństwo Informacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej – oś priorytetowa II Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, lata 2007-2015, 5 – województw Polski Wschodniej * Oś priorytetowa (działanie, schemat)kategorie interwencji środki w ramach EFRR – RPO WP 2007-2013 I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1- Wsparcie kapitałowe Przedsiębiorczości; schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 26 816 864 EURO* III- Społeczeństwo Informacyjne 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp,bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.), 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 67 987 570 EURO** Razem 94 804 434 EURO ~300 mln EURO 27 października 2009

4 Województwo Podkarpackie Wdrażanie Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego 2007-2013 dr inż. Paweł Potyrański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 27 października 2009

5 5 Województwo Podkarpackie * Społeczeństwo Informacyjne InformacjaInformatyzacja ? ……..wykluczenie cyfrowe UM WP RZESZÓW DEFINICJE

6 6 Województwo Podkarpackie * Sieć Szerokopasmowa Szkielet – PO RPWostatnia mila ? wykluczenie cyfrowe UM WP RZESZÓW DEFINICJE (Wspierane działania) Hurt (światłowód) Detal (światłowód, radio)

7 Województwo Podkarpackie PSeAP 181 partnerów samorządowych (wszystkie JST) Wartość projektu: ~132 mln PLN 85% środki UE – w ramach RPO WP 2007-2013 Realizacja: IV kwartał 2009r. – I-II kwartał 2013r. lata 2010-2011 – inwestycje i lokalne wdrożenia lata 2011-2013 – inwestycje i wdrożenie regionalne * 27 października 2009 Końcowa faza przygotowywania dokumentacji projektowej (SW i PFU) – lista indykatywna

8 Województwo Podkarpackie Cel i zakres projektu W każdym JST zostanie uruchomione niezależne rozwiązanie, a w punkcie centralnym zostanie uruchomiony serwer informacyjny dla całego województwa Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług 27 października 2009

9 Województwo Podkarpackie PSeAP - IDEA 27 października 2009

10 Województwo Podkarpackie Korzyści Wsparcie komunikacji elektronicznej z mieszkańcem Kompleksowa Informatyzacja JST Standaryzacja i kompatybilność e-Urząd Elektroniczny Obieg Dokumentów Portale Informacyjne (Infomaty) * 27 października 2009

11 Województwo Podkarpackie PSIM – quasi systemowy 20 partnerów samorządowych, MSWiA, MON (31 jednostek służby zdrowia) Wartość projektu: ~127 mln PLN 85% środki UE – w ramach RPO WP 2007-20013 Realizacja: I-II kwartał 2010r. – I-II kwartał 2013r. lata 2010-2012 – inwestycje i lokalne wdrożenia lata 2011-2013 – inwestycje i wdrożenie regionalne * 27 października 2009 Końcowa faza przygotowywania dokumentacji projektowej (SW i PFU) – lista indykatywna

12 udostępnienie usług ICT podnoszących na wyższy poziom jakość komunikacji we wszystkich obszarach Systemu Ochrony Zdrowia w regionie, poprzez udostępnienie obywatelom nowych możliwości kontaktu: z jednostkami służby zdrowia i instytucjami spełniającymi rolę organizatorów systemu opieki zdrowotnej Województwo Podkarpackie Cel i zakres projektu W każdym podmiocie zostanie uruchomione niezależne rozwiązanie, a w punkcie centralnym zostanie uruchomione Podkarpackie Regionalne Centrum Informacji Medycznej Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia Dziedzina projektu: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 27 października 2009

13 Województwo Podkarpackie 24 kwiecień 2008 r. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego - ŁAŃCUT *

14 Województwo Podkarpackie Korzyści z realizacji projektu Jednostki opieki zdrowotnej Obywatele Podkarpacia Samorząd Wojewódzki Samorządy Powiatowe Podkarpacki System Informacji Medycznej Organizatorzy świadczeń, NFZ Inne (specjaliści medyczni) 27 października 2009 Dla obywateli: Dostęp do wiarygodnych danych o usługach i placówkach zdrowotnych Wysoka jakość usług medycznych Krótki czas oczekiwania na usługę Wykorzystanie możliwości Internetu (np. elektroniczna rejestracja) Dla jednostek opieki zdrowotnej: Dywersyfikacja oferty i poszukiwanie nowych grup pacjentów – budowanie własnej marki na rynku usług medycznych Optymalne zarządzanie zasobami, Oszczędności - Wykorzystanie postępu technologi- cznego (np. telemedycyna) Dla jednostek samorządu terytorialnego Zarządzanie finansami podległych jednostek i redukcja kosztów ich funkcjonowania Racjonalne planowanie inwestycji Przekształcenia własnościowe jednostek Wykorzystanie efektów postępu technologi-cznego (np. systemy BI) Inni uczestnicy (UW, NFZ, specjaliści medyczni) Strategia funkcjonowania opieki zdrowotnej w regionie Zarządzanie kadrami w regionie Ratownictwo medyczne Monitorowanie jakości świadczonych usług medycznych w regionie Wykorzystanie systemów telemedycznych (teleradiologia, teleopieka, itp.) Wsparcie dla ecjalistów w zakresie chorób przewlekłych (np. cukrzycy) Wykorzystanie możliwości Internetu (np. telekonsultacje, komunikacja z pacjentem, eLearning) *

15 Województwo Podkarpackie PPSI - systemowy ~8 tys. przeszkolonych (2 tyś. SSPW, 4 tys. PSeAP, 2 tys. PSiM) Wartość projektu: ~25 mln PLN PO KL 2007-2013 – Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Realizacja: I kwartał 2010r. – IV kwartał 2013r. * Wspieranie rozwoju kadr w zakresie kluczowych przedsięwzięć SI 27 października 2009

16 Województwo Podkarpackie SSPW– Podkarpacie Właściciel infrastruktury Samorząd Województwa (Samorząd WP > ppp < Operator infrastruktury) Wartość projektu: ~300 mln PLN 85% środki UE – w ramach PO RPW 2007-2013 10% – budżet państwa 5% – wkład własny Realizacja: 2010r. –2015r. * 27 października 2009

17 Parametry Przepustowość: >6 Mb/s Liczba włókien: 144/72 Długość światłowodów: 2000 km Liczba węzłów szkieletowych: ~15 Liczba węzłów dystrybucyjnych: ~200

18 18 Województwo Podkarpackie 27 października 2009 Sieć szkieletowa / dystrybucyjna punkt dystrybucyjny (operatora sieci szkieletowej / dystrybucyjnej) Sieć dostępowa węzeł dostępowy (operatora sieci dostępowej) promień zasięgu punktu dystrybucyjnego PO IG 8.4 PROW RPO WP PO RPW * Źródło : Infostrategia

19 Województwo Podkarpackie Etapy - terminy Inwentaryzacja i Studium Wykonalności – XII 2009 ? (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Realizacja (Samorząd Województwa) Umowa o dofinansowanie – w ramach PO RPW 2007-2013 Przetargi Inwestycje Realizacja: 2010r. –2015r. * 27 października 2009

20 20 Województwo Podkarpackie Wspierane działania PO IG 2007-2013 działanie 8.4 - ostatnia mila inwentaryzacja konsultacje społeczne Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa (Wi-MAX) * PROW 2007-2013 rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich Grupy i zespoły robocze ds. rozwoju SI Konwent Marszałków Województw RP, MSWiA, MRR, MRiRW 27 października 2009

21 21 Województwo Podkarpackie Wsparcie i kierunki rozwoju SI pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim, integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych, monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w Województwie Skład 22 i środowiska i pierwsze posiedzenie Podkarpacka Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego Wsparcie Zarządu WP - opinie i doradztwo w zakresie: * e-mail: rada.si@podkarpackie.pl, tel. 017 860 67 97rada.si@podkarpackie.pl 27 października 2009

22 Województwo Podkarpackie DZIĘKUJĘ Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dr inż. Paweł POTYRAŃSKI - Dyrektor 27 października 2009


Pobierz ppt "Województwo Podkarpackie 27 października 2009 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google