Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Województwo Podkarpackie 27 października 2009 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRz Członek Zarządu

2 Województwo Podkarpackie
Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata Projekty „Sieć Szerokopasmowa Województwa Podkarpackiego” (SSWP) PO RPW o. II - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (PSeAP) „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM) RPO WP oś III - Społeczeństwo Informacyjne „Podkarpacka Platforma Społeczeństwa Informacyjnego” (PPSI) PO Kapitał Ludzki działanie 8.1.1 * 27 października 2009

3 Aspekt finansowy * Województwo Podkarpackie
RPO WP „Społeczeństwo Informacyjne” Oś priorytetowa (działanie, schemat) kategorie interwencji środki w ramach EFRR – RPO WP I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1- Wsparcie kapitałowe Przedsiębiorczości; schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 26 816 864 EURO* III- Społeczeństwo Informacyjne 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp,bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.), 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) EURO** Razem 94 804 434 EURO PO Rozwój Polski Wschodniej – oś priorytetowa II „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, lata , 5 – województw Polski Wschodniej ~300 mln EURO * 27 października 2009

4 Województwo Podkarpackie
Wdrażanie Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego dr inż. Paweł Potyrański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 27 października 2009

5 ……..„wykluczenie cyfrowe”
Województwo Podkarpackie Społeczeństwo Informacyjne Informacja Informatyzacja ? ……..„wykluczenie cyfrowe” * DEFINICJE UM WP RZESZÓW

6 „wykluczenie cyfrowe”
Województwo Podkarpackie Sieć Szerokopasmowa Szkielet – PO RPW „ostatnia mila” ? Hurt (światłowód) Detal (światłowód, radio) „wykluczenie cyfrowe” * DEFINICJE (Wspierane działania) UM WP RZESZÓW

7 Województwo Podkarpackie
PSeAP 181 partnerów samorządowych (wszystkie JST) Wartość projektu: ~132 mln PLN 85% środki UE – w ramach RPO WP Realizacja: IV kwartał 2009r. – I-II kwartał 2013r. lata – inwestycje i lokalne wdrożenia lata – inwestycje i wdrożenie regionalne Końcowa faza przygotowywania dokumentacji projektowej (SW i PFU) – lista indykatywna * 27 października 2009

8 Województwo Podkarpackie
Cel i zakres projektu Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług W każdym JST zostanie uruchomione niezależne rozwiązanie, a w punkcie centralnym zostanie uruchomiony serwer informacyjny dla całego województwa 27 października 2009

9 Województwo Podkarpackie
PSeAP - IDEA 27 października 2009

10 Województwo Podkarpackie
Korzyści Wsparcie komunikacji elektronicznej z mieszkańcem Kompleksowa Informatyzacja JST Standaryzacja i kompatybilność e-Urząd Elektroniczny Obieg Dokumentów Portale Informacyjne (Infomaty) * 27 października 2009

11 PSIM – quasi systemowy * Województwo Podkarpackie
20 partnerów samorządowych, MSWiA, MON (31 jednostek służby zdrowia) Wartość projektu: ~127 mln PLN 85% środki UE – w ramach RPO WP Realizacja: I-II kwartał 2010r. – I-II kwartał 2013r. lata – inwestycje i lokalne wdrożenia lata – inwestycje i wdrożenie regionalne Końcowa faza przygotowywania dokumentacji projektowej (SW i PFU) – lista indykatywna * 27 października 2009

12 Województwo Podkarpackie
Cel i zakres projektu Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia W każdym podmiocie zostanie uruchomione niezależne rozwiązanie, a w punkcie centralnym zostanie uruchomione Podkarpackie Regionalne Centrum Informacji Medycznej Dziedzina projektu: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE udostępnienie usług ICT podnoszących na wyższy poziom jakość komunikacji we wszystkich obszarach Systemu Ochrony Zdrowia w regionie, poprzez udostępnienie obywatelom nowych możliwości kontaktu: z jednostkami służby zdrowia i instytucjami spełniającymi rolę organizatorów systemu opieki zdrowotnej 27 października 2009

13 Województwo Podkarpackie
* Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego - ŁAŃCUT 24 kwiecień 2008 r.

14 * Województwo Podkarpackie Korzyści z realizacji projektu
Inni uczestnicy (UW, NFZ, specjaliści medyczni) Strategia funkcjonowania opieki zdrowotnej w regionie Zarządzanie kadrami w regionie Ratownictwo medyczne Monitorowanie jakości świadczonych usług medycznych w regionie Wykorzystanie systemów telemedycznych (teleradiologia, teleopieka, itp.) Wsparcie dla ecjalistów w zakresie chorób przewlekłych (np. cukrzycy) Wykorzystanie możliwości Internetu (np. telekonsultacje, komunikacja z pacjentem, eLearning) Jednostki opieki zdrowotnej Obywatele Podkarpacia Samorząd Wojewódzki Samorządy Powiatowe Podkarpacki System Informacji Medycznej Organizatorzy świadczeń, NFZ Inne (specjaliści medyczni) Dla obywateli: Dostęp do wiarygodnych danych o usługach i placówkach zdrowotnych Wysoka jakość usług medycznych Krótki czas oczekiwania na usługę Wykorzystanie możliwości Internetu (np. elektroniczna rejestracja) Dla jednostek opieki zdrowotnej: Dywersyfikacja oferty i poszukiwanie nowych grup pacjentów – budowanie własnej marki na rynku usług medycznych Optymalne zarządzanie zasobami, Oszczędności - Wykorzystanie postępu technologi-cznego (np. telemedycyna) Dla jednostek samorządu terytorialnego Zarządzanie finansami podległych jednostek i redukcja kosztów ich funkcjonowania Racjonalne planowanie inwestycji Przekształcenia własnościowe jednostek Wykorzystanie efektów postępu technologi-cznego (np. systemy BI) * 27 października 2009

15 Wspieranie rozwoju kadr w zakresie kluczowych przedsięwzięć SI
Województwo Podkarpackie PPSI - systemowy ~8 tys. przeszkolonych (2 tyś. SSPW, 4 tys. PSeAP, 2 tys. PSiM) Wartość projektu: ~25 mln PLN PO KL – Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Realizacja: I kwartał 2010r. – IV kwartał 2013r. Wspieranie rozwoju kadr w zakresie kluczowych przedsięwzięć SI * 27 października 2009

16 Województwo Podkarpackie
SSPW– Podkarpacie Właściciel infrastruktury Samorząd Województwa (Samorząd WP > ppp < Operator infrastruktury) Wartość projektu: ~300 mln PLN 85% środki UE – w ramach PO RPW 10% – budżet państwa 5% – wkład własny Realizacja: 2010r. –2015r. * 27 października 2009

17 Parametry Przepustowość: >6 Mb/s Liczba włókien: 144/72 Długość
światłowodów: 2000 km Liczba węzłów szkieletowych: ~15 Liczba węzłów dystrybucyjnych: ~200

18 * Województwo Podkarpackie Sieć szkieletowa / dystrybucyjna
punkt dystrybucyjny (operatora sieci szkieletowej / dystrybucyjnej) Sieć dostępowa węzeł dostępowy (operatora sieci dostępowej) promień zasięgu punktu dystrybucyjnego PO IG 8.4 PROW RPO WP PO RPW Źródło : Infostrategia * 27 października 2009

19 Województwo Podkarpackie
Etapy - terminy Inwentaryzacja i Studium Wykonalności – XII 2009 ? (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Realizacja (Samorząd Województwa) Umowa o dofinansowanie – w ramach PO RPW Przetargi Inwestycje Realizacja: 2010r. –2015r. * 27 października 2009

20 Wspierane działania * Województwo Podkarpackie
Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa (Wi-MAX) PO IG działanie „ostatnia mila” inwentaryzacja <-> konsultacje społeczne PROW rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich Grupy i zespoły robocze ds. rozwoju SI Konwent Marszałków Województw RP, MSWiA, MRR, MRiRW * 27 października 2009

21 Wsparcie i kierunki rozwoju SI
Województwo Podkarpackie Wsparcie i kierunki rozwoju SI Podkarpacka Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego Wsparcie Zarządu WP - opinie i doradztwo w zakresie: pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim, integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych, monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w Województwie Skład 22 i środowiska i pierwsze posiedzenie * tel 27 października 2009

22 Województwo Podkarpackie
DZIĘKUJĘ dr inż. Paweł POTYRAŃSKI - Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 27 października 2009


Pobierz ppt "Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google