Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH Oprac. Maria Wołoszyn PBW Rzeszów Cz. 2 Bibliografietradycyjne i bibliograficzne bazy danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH Oprac. Maria Wołoszyn PBW Rzeszów Cz. 2 Bibliografietradycyjne i bibliograficzne bazy danych."— Zapis prezentacji:

1 O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH Oprac. Maria Wołoszyn PBW Rzeszów Cz. 2 Bibliografietradycyjne i bibliograficzne bazy danych.

2 Co to jest baza danych ???

3 Baza danych uporządkowany zbiór informacji (danych) z określonej dziedziny lub tematyki, zapisanych w pamięci komputera z określonej dziedziny lub tematyki, zapisanych w pamięci komputera oraz oraz oprogramowanie i inne środki służące do przetwarzania danych (porządkowania, wyszukiwania, edycji, modyfikacji). służące do przetwarzania danych (porządkowania, wyszukiwania, edycji, modyfikacji).

4 BAZY DANYCH Bazy bibliograficzne Bazy źródłowe Bazy skierowujące Bibliografie Bibliografie narodowe narodowe Katalogi Katalogi biblioteczne biblioteczne Książki Książki telefoniczne telefoniczne Katalogi Katalogi handlowe handlowe Encyklopedie Encyklopedie Słowniki Słowniki Podręczniki Podręczniki Przepisy Przepisy prawne prawne (baza LEX) (np. baza LEX) Źródło: Sadowska J., Jakie bazy danych w bibliotekach? // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 6, s. 6-8

5 Bibliograficzna baza danych Jest to nowoczesna wersja bibliografii. Uporządkowany zbiór opisów bibliogra- ficznych różnego typu dokumentów, wraz z oprogramowaniem, które umożliwia przeszukiwanie bazy, definiowanie kryteriów wyszukiwawczych, wydawanie komend, zapisywanie otrzymanych wyników i zarządzanie nimi.

6 Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl

7

8 Bibliografie ogólne BN (print i on-line)

9 Polska bieżąca bibliografia narodowa Przewodnik Bibliograficzny Bibliografia Zawartości Czasopism Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Polonica Zagraniczne

10 Przewodnik Bibliograficzny Tygodnik ukazujący się od 1946 r. Tygodnik ukazujący się od 1946 r. Stanowi powojenną kontynuację Urzędowego Wykazu Druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi powojenną kontynuację Urzędowego Wykazu Druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentuje w układzie rzeczowym całość polskiej produkcji wydawniczej: książki, nuty, mapy, ryciny. Prezentuje w układzie rzeczowym całość polskiej produkcji wydawniczej: książki, nuty, mapy, ryciny. Od 1986 roku także w postaci bazy danych. Od 1986 roku także w postaci bazy danych.

11

12 KSIĄŻKI POLSKIE OD ROKU 1976 (MARC 21) Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w "Przewodniku Bibliograficznym". Jest aktualizowana na bieżąco. Obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną wydane po roku 1976.

13 Baza KSIĄŻKI PODZIEMNE zawiera ponad 6.500 opisów książek wydanych poza cenzurą w latach 1976-1989. Można ją przeszukiwać za pomocą 8 indeksów.

14 BIBLIOGRAFIA POLSKA 1901-1939 W opracowaniu. W opracowaniu.

15 Bibliografia Zawartości Czasopism Miesięcznik ukazujący się regularnie od 1951 roku. Miesięcznik ukazujący się regularnie od 1951 roku. Rejestruje w układzie rzeczowym zawartość ponad 1.800 najważniejszych tytułów wydawnictw periodycznych ukazujących się w Polsce. Rejestruje w układzie rzeczowym zawartość ponad 1.800 najważniejszych tytułów wydawnictw periodycznych ukazujących się w Polsce. Oprócz artykułów z czasopism naukowych zawiera materiały z periodyków społeczno- kulturalnych. Oprócz artykułów z czasopism naukowych zawiera materiały z periodyków społeczno- kulturalnych. Od 1996 roku również w postaci bazy danych. Od 1996 roku również w postaci bazy danych.

16

17

18 ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH OD 1996 DO 2004 ROKU ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH OD ROKU 2005 Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie Bibliografia Zawartości Czasopism. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie Bibliografia Zawartości Czasopism. Rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, które wpłynęły do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy. Rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, które wpłynęły do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy. Zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN oraz MARC 21) artykułów wybranych z około 1.800 czasopism. Zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN oraz MARC 21) artykułów wybranych z około 1.800 czasopism. Baza jest aktualizowana co miesiąc. Baza jest aktualizowana co miesiąc.

19 ARTYKUŁY Z GAZET I TYGODNIKÓW POLSKICH OD 1996 DO 2004 ROKU Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN) artykułów wybranych z następujących czasopism: Apokryf, Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, Głos: tygodnik katolicko-narodowy, Głos Nauczycielski, Literacki Głos Nauczycielski, Myśl Polska, Najwyższy Czas, Niedziela, Nowa Myśl Polska, Myśl Polska, Najwyższy Czas, Niedziela, Nowa Myśl Polska, Nowe Państwo (2001), Nowe Życie Gospodarcze, Polityka, Prawo i Życie (lata 1996-1998), Przegląd, Polityka, Prawo i Życie (lata 1996-1998), Przegląd, Przegląd Techniczny, Przegląd Tygodniowy, Przegląd Techniczny, Przegląd Tygodniowy, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Wiadomości Kulturalne, Wprost, Życie Gospodarcze.

20 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Rocznik wydawany pod tym tytułem od 1981 roku. Rocznik wydawany pod tym tytułem od 1981 roku. Dawniej Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych. Dawniej Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych. Rejestruje tytuły wszystkich ważniejszych wydawnictw ciągłych (od dzienników po roczniki), ukazujących się w Polsce w danym roku. Rejestruje tytuły wszystkich ważniejszych wydawnictw ciągłych (od dzienników po roczniki), ukazujących się w Polsce w danym roku. Informuje o czasopismach nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł. Informuje o czasopismach nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł.

21 BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH (roczniki) BWC 1958-1975(MARC BN) BWC 1976-1980(MARC BN) BWC 1985-1989(MARC BN) BWC 1996-1999(MARC BN) BWC 2000 (MARC21) BWC 2001-2005(MARC 21) BWC 2006(MARC 21)

22 BIBLIOGRAFIA NIEZALEŻNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Z LAT 1976-1990 Baza zawiera 4.338 opisów bibliograficznych czasopism polskich wydawanych w Polsce poza cenzurą, z lat 1976-1990.

23 Baza CZASOPISMA POLSKIE zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych opublikowanych do tej pory we wkładce do Przewodnika Bibliograficznego pt. "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" - z lat 1985-2001.

24 Polonica Zagraniczne Pojęciem polonica określa się publikacje wydawane za granicą: napisane w języku polskim, przez Polaków lub tematycznie związane z Polską. Pojęciem polonica określa się publikacje wydawane za granicą: napisane w języku polskim, przez Polaków lub tematycznie związane z Polską. Bibliografia zawiera opisy publikacji zwartych oraz nut i map a także prac zamieszczonych w dziełach zbiorowych. Bibliografia zawiera opisy publikacji zwartych oraz nut i map a także prac zamieszczonych w dziełach zbiorowych.

25 POLONICA ZAGRANICZNE od roku 1993 - baza zawiera opisy bibliograficzne książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.). Baza jest aktualizowana na bieżąco. Rocznie przybywa ok. 3.000 opisów. Pełna zawartość bazy publikowana jest także w rocznikach pt. POLONICA ZAGRANICZNE. BIBLIOGRAFIA.

26 PRZEKŁADY LITERATURY POLSKIEJ od roku 1981 - w bazie zgromadzono ponad 7.000 opisów bibliograficznych książek z literatury polskiej, które zostały przełożone na język obcy i wydane w latach 1981 - 2005. Łącznie zarejestrowano przekłady na 79 języków, wydane w 72 krajach. Pozycje z lat 1981 - 2004 opublikowano w bibliografii LITERATURA POLSKA W PRZEKŁADACH, opracowanej w Pracowni Bibliografii Poloników Zagranicznych Instytutu Bibliograficznego BN. Instytutu Bibliograficznego BN.

27 DZIEŁA JANA PAWŁA II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską. Baza stanowi elektroniczną, na bieżąco poprawianą i uzupełnianą wersję Baza stanowi elektroniczną, na bieżąco poprawianą i uzupełnianą wersję książki wydanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie książki wydanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w 2005 r. pod tym samym tytułem. Zawiera ponad 7.200 opisów dzieł opublikowanych w 89 krajach w 57 językach (w tym w transliteracji), zarówno dokumentów papieskich, jak i filozoficznych, literackich i innych.

28 Bibliografie specjalne BN (print i on-line)

29 Bibliografia dokumentów elektronicznych

30 Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w wydawnictwie Biblioteki Narodowej Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w wydawnictwie Biblioteki Narodowej "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych". "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych". Zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego, opublikowanych w Polsce. Zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego, opublikowanych w Polsce.

31 Bibliografie bibliologiczne Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995 -) Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995 -) Bibliografia Bibliografii Polskich (1995 -) Bibliografia Bibliografii Polskich (1995 -) Bibliografia Bibliografii Polskich (1971- 1985) Bibliografia Bibliografii Polskich (1971- 1985) Wykaz polskich bibliografii nie opubliko- wanych Wykaz polskich bibliografii nie opubliko- wanych Bibliografia Analityczna Bibliotekoznaw- stwa i Informacji Naukowej (1990 -) Bibliografia Analityczna Bibliotekoznaw- stwa i Informacji Naukowej (1990 -)

32

33 POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA OD 1995 r. POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA OD 1995 r. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki Rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane jest z Polską. o książce opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane jest z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Niezależnie od bazy danych, Biblioteka kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem: POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA. Niezależnie od bazy danych, Biblioteka kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem: POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA.

34

35 BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH OD 1995 R. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH (1971-1985 ) Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanów badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską. Rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanów badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Niezależnie od bazy danych, Biblioteka kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem: BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH. Niezależnie od bazy danych, Biblioteka kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem: BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH.

36

37 Bibliografia Bibliografii Polskich Obejmuje wszystkie rodzaje spisów bibliograficznych, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanów badań, Obejmuje wszystkie rodzaje spisów bibliograficznych, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanów badań, a także katalogi dużych bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze, wykazy a także katalogi dużych bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze, wykazy rękopisów, archiwaliów, nut, rękopisów, archiwaliów, nut, map, norm, patentów, map, norm, patentów, mikrofilmów i materiałów mikrofilmów i materiałów audiowizualnych. audiowizualnych. Rocznik Rocznik

38 WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Jest ona częścią prowadzonej od 1953 roku przez Bibliotekę Narodową centralnej ewidencji prac bibliograficznych zaplanowanych, będących w toku opracowania lub opracowywanych, a nie opublikowanych, tzn. pozostających w kartotekach, maszynopisach lub na dyskach magnetycznych. Jest ona częścią prowadzonej od 1953 roku przez Bibliotekę Narodową centralnej ewidencji prac bibliograficznych zaplanowanych, będących w toku opracowania lub opracowywanych, a nie opublikowanych, tzn. pozostających w kartotekach, maszynopisach lub na dyskach magnetycznych. Niezależnie od bazy danych Biblioteka kontynuuje wydawanie publikacji pod tym samym tytułem: WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH (planowanych, opracowywanych i ukończonych). Niezależnie od bazy danych Biblioteka kontynuuje wydawanie publikacji pod tym samym tytułem: WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH (planowanych, opracowywanych i ukończonych).

39

40 BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - PIŚMIENNICTWO ZAGRANICZNE OD 1990 R. BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - PIŚMIENNICTWO ZAGRANICZNE OD 1990 R. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem stanowiącym dodatek do kwartalnika Przegląd Biblioteczny. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem stanowiącym dodatek do kwartalnika Przegląd Biblioteczny. Rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych czasopism zagranicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych czasopism zagranicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Baza aktualizowana jest w cyklu kwartalnym. Baza aktualizowana jest w cyklu kwartalnym.

41

42

43 CENTRALNY KATALOG KSIĄŻEK ZAGRANICZNYCH ZA LATA 1975-1986 - baza zawiera 373.000 opisów książek zagranicznych baza zawiera 373.000 opisów książek zagranicznych wydanych w latach 1975-1986, znajdujących się wydanych w latach 1975-1986, znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących w bibliotekach polskich współpracujących z Centralnym Katalogiem Książek Zagranicznych z Centralnym Katalogiem Książek Zagranicznych Biblioteki Narodowej. Biblioteki Narodowej. CENTRALNY KATALOG KSIĄŻEK ZAGRANICZNYCH OD ROKU 1987 - baza zawiera 192.000 opisów książek zagranicznych baza zawiera 192.000 opisów książek zagranicznych wydanych po 1986 r., znajdujących się wydanych po 1986 r., znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących w bibliotekach polskich współpracujących z Centralnym Katalogiem Książek Zagranicznych z Centralnym Katalogiem Książek Zagranicznych Biblioteki Narodowej. Biblioteki Narodowej.

44

45 CENTRALNY KATALOG CZASOPISM ZAGRANICZNYCH ZAGRANICZNYCH największy w Polsce zbiór informacji największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych o zagranicznych wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich zgromadzonych w bibliotekach polskich udostępnia informacje o czasopismach wydanych udostępnia informacje o czasopismach wydanych w latach 1980-2005 w latach 1980-2005 tworzony jest w formacie ARKA tworzony jest w formacie ARKA i liczy ponad 59.000 opisów. i liczy ponad 59.000 opisów.

46 Drukowana wersja CKCZ

47 CENTRALNY KATALOG CZASOPISM POLSKICH POLSKICH najpełniejsze źródło informacji o polskich najpełniejsze źródło informacji o polskich wydawnictwach ciągłych opublikowanych wydawnictwach ciągłych opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661 - 1950, w kraju i za granicą w latach 1661 - 1950, przechowywanych w bibliotekach polskich przechowywanych w bibliotekach polskich i zagranicznych, współpracujących z Centralnym i zagranicznych, współpracujących z Centralnym Katalogiem Czasopism Polskich BN Katalogiem Czasopism Polskich BN baza zawiera ponad 32.000 rekordów baza zawiera ponad 32.000 rekordów (bez kalendarzy i sprawozdań, które są (bez kalendarzy i sprawozdań, które są w opracowaniu). w opracowaniu).

48

49 Zbiory specjalne Zbiory specjalne

50 SJHP SŁOWNIK JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

51 Bazy adresowe: Baza ISBN zawiera informacje o wydawcach książek zarejestrowanych w Krajowym Biurze ISBN. Z bazy można korzystać za pomocą 4 indeksów. Aktualizowana jest na bieżąco.

52 Bazy adresowe Baza ISMN zawiera informacje o wydawcach druków muzycznych zarejestrowanych w Krajowym Biurze ISMN. Z bazy można korzystać za pomocą w Krajowym Biurze ISMN. Z bazy można korzystać za pomocą 4 indeksów. Aktualizowana jest na bieżąco. 4 indeksów. Aktualizowana jest na bieżąco.

53 Bazy adresowe Baza INFORMATOR O BIBLIOTEKACH W POLSCE - założona w 1994 roku, zawiera informacje o bibliotekach i ośrodkach informacji działających w Polsce (ponad 10 tys. rekordów).

54 FIDKAR - Multiwyszukiwarka w wielu bazach

55 Katalogi bibliotek jako bibliograficzne Katalogi bibliotek jako bibliograficzne bazy danych bazy danych

56 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Stowarzyszenie oficjalnych przedstawicieli bibliotek, należących do Kościoła katolickiego w Polsce lub będących pod jego nadzorem. Stowarzyszenie oficjalnych przedstawicieli bibliotek, należących do Kościoła katolickiego w Polsce lub będących pod jego nadzorem. Zrzesza obecnie 89 bibliotek członkowskich, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Zrzesza obecnie 89 bibliotek członkowskich, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. W październiku 2004 roku Federacja stworzyła i uruchomiła multiwyszukiwarkę FIDKAR (katalog rozproszony bibliotek FIDES), opartą na protokole Z39.50. W październiku 2004 roku Federacja stworzyła i uruchomiła multiwyszukiwarkę FIDKAR (katalog rozproszony bibliotek FIDES), opartą na protokole Z39.50.

57

58 Inne wybrane bibliografie specjalne (print i on-line)

59 Bibliografie historii http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=4879&tab=3

60 BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ wersja elektroniczna BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKIEJ, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN wersja elektroniczna BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKIEJ, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005 aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005 baza jest uzupełniana na bieżąco. baza jest uzupełniana na bieżąco.

61 http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/

62 Bibliografie literatury polskiej

63 "Nowy Korbut" - bibliografia literacka, która łączy informacje bibliograficzne ze spisami bibliograficznymi "Nowy Korbut" - bibliografia literacka, która łączy informacje bibliograficzne ze spisami bibliograficznymi dzieł pisarzy oraz zestawieniem opracowań o ich życiu dzieł pisarzy oraz zestawieniem opracowań o ich życiu i twórczości. i twórczości. Nowy Korbut liczy 19 tomów, podzielonych ze względów praktycznych i konwencjonalnych na kilka serii chronologicznych. Nowy Korbut liczy 19 tomów, podzielonych ze względów praktycznych i konwencjonalnych na kilka serii chronologicznych. Hasła są dzielone na: życiorys, bibliografię podmiotową, bibliografię przedmiotową. Hasła są dzielone na: życiorys, bibliografię podmiotową, bibliografię przedmiotową. Bibliografia wydawana jest przez Instytut Badań Literackich PAN. Bibliografia wydawana jest przez Instytut Badań Literackich PAN.

64

65 Baza POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA – Baza POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA – to: to: tysiące informacji o pisarzach, literaturze tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach polskich aktorach i reżyserach tysiące informacji o książkach, artykułach, tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych audycjach telewizyjnych i radiowych aktualnie opracowywany jest materiał za lata aktualnie opracowywany jest materiał za lata 1990-1995. 1990-1995.

66 http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/

67 BIBLIOGRAFIA BARA - BIBLIOGRAFIA BARA - w tradycyjnej postaci jest to kartoteka w tradycyjnej postaci jest to kartoteka Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do 1939 roku) Polskich XIX i XX wieku (do 1939 roku) powstała dzięki inicjatywie Adama Bara powstała dzięki inicjatywie Adama Bara z Instytutu Badań Literackich PAN z Instytutu Badań Literackich PAN elektroniczna wersja bibliografii tworzona jest elektroniczna wersja bibliografii tworzona jest w Centrum Informacji Literaturoznawczej IBL stanowi jedno z najważniejszych źródeł informa- stanowi jedno z najważniejszych źródeł informa- cji bibliograficznej w zakresie historii cji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce). obcych w Polsce).

68 http://www.bar.ibl.waw.pl

69 Baza CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie Baza CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – jest indeksem cytowań i Informacji Naukowej) – jest indeksem cytowań baza powstała w 2002 roku w Zakładzie baza powstała w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytetu Śląskiego źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu biblioteko- naukowych i fachowych z zakresu biblioteko- znawstwa oraz informacji naukowej, takich jak: znawstwa oraz informacji naukowej, takich jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne, i Technicznej, Roczniki Biblioteczne, Zagadnienia Informacji Naukowej. Zagadnienia Informacji Naukowej.

70 http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/

71 Baza ARTON - Baza ARTON - baza bibliograficzna zawierająca opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, baza bibliograficzna zawierająca opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii teorii i historii kultury oraz etnografii jest jedyną polską bazą zawierającą jest jedyną polską bazą zawierającą cytowania prac cytowania prac zasięg chronologiczny: 1987-2004. zasięg chronologiczny: 1987-2004.

72 http://www2.bg.us.edu.pl/arton_inf/arton.htm

73 BIBLIOGRAFIA STAROPOLSKA - BIBLIOGRAFIA STAROPOLSKA - gromadzi informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej gromadzi informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej uwzględnia pozycje opublikowane od roku 2000 uwzględnia pozycje opublikowane od roku 2000 w osobnych działach prezentuje najważniejsze serie edytorskie z zakresu piśmiennictwa doby staropolskiej oraz opracowane przez różnych autorów bibliografie tematyczne w osobnych działach prezentuje najważniejsze serie edytorskie z zakresu piśmiennictwa doby staropolskiej oraz opracowane przez różnych autorów bibliografie tematyczne jest częścią serwisu naukowo-edukacyjnego jest częścią serwisu naukowo-edukacyjnego STAROPOLSKA STAROPOLSKA

74 http://www.staropolska.pl/bibliografia/index.html

75 POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWAto - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA to - w wersji tradycyjnej - jedno z najbardziej cenionych w wersji tradycyjnej - jedno z najbardziej cenionych i najstarszych czasopism w Wojsku Polskim i najstarszych czasopism w Wojsku Polskim (kwartalnik wydawany przez Centralną Bibliotekę Wojskową) (kwartalnik wydawany przez Centralną Bibliotekę Wojskową) po raz pierwszy ukazał się w marcu 1921 r. po raz pierwszy ukazał się w marcu 1921 r. rejestruje całokształt polskiego piśmiennictwa wojskowego, rejestruje całokształt polskiego piśmiennictwa wojskowego, a także piśmiennictwo cywilne poświęcone militariom a także piśmiennictwo cywilne poświęcone militariom oraz polonica, w tym druki zwarte, artykuły z czasopism oraz polonica, w tym druki zwarte, artykuły z czasopism wojskowych, jak również selektywnie artykuły z czasopism wojskowych, jak również selektywnie artykuły z czasopism ogólnopolskich i dzienników centralnych. ogólnopolskich i dzienników centralnych.

76 http://www.cbw.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=05

77 POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA - POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA - jest podstawowym źródłem informacji o polskim jest podstawowym źródłem informacji o polskim piśmiennictwie medycznym piśmiennictwie medycznym w systemie zautomatyzowanym istnieje od 1979 r. w systemie zautomatyzowanym istnieje od 1979 r. tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej popularną z zakresu edukacji zdrowotnej bezpłatna wersja demo zawiera publikacje z 2002 r. bezpłatna wersja demo zawiera publikacje z 2002 r.

78 http://www.gbl.waw.pl/scripts/gblbase/pblb08

79 MEDLINE/PubMed - największa na świecie baza piśmiennictwa największa na świecie baza piśmiennictwa medycznego medycznego stworzona przez National Library of Medicine stworzona przez National Library of Medicine w USA w USA baza zawiera obecnie ponad 11 milionów pozycji baza zawiera obecnie ponad 11 milionów pozycji piśmiennictwa pochodzących z 4500 czasopism piśmiennictwa pochodzących z 4500 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1966 roku od 1966 roku swoim zasięgiem obejmuje takie dziedziny jak swoim zasięgiem obejmuje takie dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. i nauki przedkliniczne.

80 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/

81 BIBLIOGRAFIA GEOGRAFII POLSKIEJ - zawiera możliwie kompletny dorobek naukowy zawiera możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich i popularnonaukowy geografów polskich indeksowane są: indeksowane są: artykuły z zakresu nauk geograficznych, ochrony artykuły z zakresu nauk geograficznych, ochrony środowiska, kartografii, zagospodarowania przestrzennego środowiska, kartografii, zagospodarowania przestrzennego opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia tłumaczenia geograficznych prac naukowych z języków tłumaczenia geograficznych prac naukowych z języków obcych obcych książki, mapy i atlasy o treści geograficznej. książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.

82 http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp /

83 Baza BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. BAZTECH jest bibliograficzno - abstraktową bazą BAZTECH jest bibliograficzno - abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ok. 500 czasopism od 1998 r. Baza rejestruje artykuły z ok. 500 czasopism od 1998 r.

84 http://baztech.icm.edu.pl/wysz.html

85 Baza PEDAGOG- baza danych opracowana przez Oddział Informacji baza danych opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych m. in. z zakresu: przepisów prawnych m. in. z zakresu: pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej wychowania przedszkolnego wychowania przedszkolnego edukacji wczesnoszkolnej edukacji wczesnoszkolnej psychologii wychowawczej psychologii wychowawczej psychologii społecznej psychologii społecznej resocjalizacji itp. resocjalizacji itp. zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca). (aktualizacja bieżąca).

86 http://www.bg.uni.opole.pl/dp/pedagog/index.xml?id=

87 BIBLIOGRAFIA GEOLOGICZNA POLSKI - publikowana przez Państwowy Instytut Geologiczny publikowana przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1954 roku Bibliografia objęła całość polskiego od 1954 roku Bibliografia objęła całość polskiego piśmiennictwa geologicznego i nauk pokrewnych w układzie piśmiennictwa geologicznego i nauk pokrewnych w układzie alfabetycznym, ze szczegółowym indeksem tematycznym, alfabetycznym, ze szczegółowym indeksem tematycznym, uwzględniając także publikacje polskich autorów uwzględniając także publikacje polskich autorów wydawane za granicą wydawane za granicą od 1979 roku Bibliografia została podzielona na działy od 1979 roku Bibliografia została podzielona na działy tematyczne i wzbogacona o indeks nazw geograficznych tematyczne i wzbogacona o indeks nazw geograficznych i jednostek tektonicznych oraz indeks autorski i jednostek tektonicznych oraz indeks autorski od roku 1989 bibliografia w wersji elektronicznej. od roku 1989 bibliografia w wersji elektronicznej.

88 http://biblioteka2.pgi.gov.pl/expertus/b/index.html

89 ...Nieznajomość pisarzów i nieumiejętność sądzenia o nich albo jest przeszkodą, że nie staramy się czytać wielu dzieł ważnych i pożytecznych, że nie staramy się czytać wielu dzieł ważnych i pożytecznych, albo jest przyczyną (...), że czytamy wprzód długo najlichsze, nim o własnym koszcie nauczymy się, co należało czytać... ________________________________ H. Kołłątaj

90 Dziękuję za uwagę Dostęp on-line do prezentowanych baz: [marzec 2009]


Pobierz ppt "O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH Oprac. Maria Wołoszyn PBW Rzeszów Cz. 2 Bibliografietradycyjne i bibliograficzne bazy danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google