Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH"— Zapis prezentacji:

1 O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH
Cz. 2 Bibliografie tradycyjne i bibliograficzne bazy danych. Oprac. Maria Wołoszyn PBW Rzeszów

2 Co to jest baza danych ???

3 Baza danych uporządkowany zbiór informacji (danych)
z określonej dziedziny lub tematyki, zapisanych w pamięci komputera oraz oprogramowanie i inne środki służące do przetwarzania danych (porządkowania, wyszukiwania, edycji, modyfikacji).

4 BAZY DANYCH Bazy bibliograficzne Bazy źródłowe Bazy skierowujące
Bibliografie narodowe Katalogi biblioteczne Encyklopedie Słowniki Podręczniki Przepisy prawne (np. baza LEX) Książki telefoniczne Katalogi handlowe Źródło: Sadowska J., Jakie bazy danych w bibliotekach? // Poradnik Bibliotekarza , nr 6, s. 6-8

5 Bibliograficzna baza danych
Jest to nowoczesna wersja bibliografii. Uporządkowany zbiór opisów bibliogra-ficznych różnego typu dokumentów, wraz z oprogramowaniem, które umożliwia przeszukiwanie bazy, definiowanie kryteriów wyszukiwawczych, wydawanie komend, zapisywanie otrzymanych wyników i zarządzanie nimi.

6 Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej

7

8 Bibliografie ogólne BN (print i on-line)

9 Polska bieżąca bibliografia narodowa
Przewodnik Bibliograficzny Bibliografia Zawartości Czasopism Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Polonica Zagraniczne

10 Przewodnik Bibliograficzny
Tygodnik ukazujący się od 1946 r. Stanowi powojenną kontynuację „Urzędowego Wykazu Druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”. Prezentuje w układzie rzeczowym całość polskiej produkcji wydawniczej: książki, nuty, mapy, ryciny. Od 1986 roku także w postaci bazy danych.

11

12 KSIĄŻKI POLSKIE OD ROKU 1976 (MARC 21)
Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w "Przewodniku Bibliograficznym" . Jest aktualizowana na bieżąco. Obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną wydane po roku 1976.

13 Baza KSIĄŻKI PODZIEMNE zawiera ponad 6
Baza KSIĄŻKI PODZIEMNE zawiera ponad opisów książek wydanych poza cenzurą w latach Można ją przeszukiwać za pomocą 8 indeksów.

14 BIBLIOGRAFIA POLSKA       W opracowaniu.

15 Bibliografia Zawartości Czasopism
Miesięcznik ukazujący się regularnie od 1951 roku. Rejestruje w układzie rzeczowym zawartość ponad najważniejszych tytułów wydawnictw periodycznych ukazujących się w Polsce. Oprócz artykułów z czasopism naukowych zawiera materiały z periodyków społeczno-kulturalnych. Od 1996 roku również w postaci bazy danych.

16

17

18 ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH OD 1996 DO 2004 ROKU
ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH OD ROKU 2005 Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie Bibliografia Zawartości Czasopism. Rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, które wpłynęły do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy. Zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN oraz MARC 21) artykułów wybranych z około czasopism. Baza jest aktualizowana co miesiąc.

19 ARTYKUŁY Z GAZET I TYGODNIKÓW POLSKICH OD 1996 DO 2004 ROKU
Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN) artykułów wybranych z następujących czasopism: Apokryf, Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, Głos: tygodnik katolicko-narodowy, Głos Nauczycielski, Literacki Głos Nauczycielski, Myśl Polska, Najwyższy Czas, Niedziela, Nowa Myśl Polska, Nowe Państwo (2001), Nowe Życie Gospodarcze, Polityka, Prawo i Życie (lata ), Przegląd, Przegląd Techniczny, Przegląd Tygodniowy, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Wiadomości Kulturalne, Wprost, Życie Gospodarcze.

20 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
Rocznik wydawany pod tym tytułem od 1981 roku. Dawniej „Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych.” Rejestruje tytuły wszystkich ważniejszych wydawnictw ciągłych (od dzienników po roczniki), ukazujących się w Polsce w danym roku. Informuje o czasopismach nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł.

21 BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH (roczniki)
BWC (MARC BN) BWC (MARC BN) BWC (MARC BN) BWC (MARC BN) BWC 2000 (MARC21) BWC (MARC 21) BWC 2006(MARC 21)

22 BIBLIOGRAFIA NIEZALEŻNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Z LAT 1976-1990
Baza zawiera opisów bibliograficznych czasopism polskich wydawanych w Polsce poza cenzurą, z lat

23 Baza CZASOPISMA POLSKIE zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych opublikowanych do tej pory we wkładce do „Przewodnika Bibliograficznego” pt. "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" - z lat

24 Polonica Zagraniczne Pojęciem „polonica” określa się publikacje wydawane za granicą: napisane w języku polskim, przez Polaków lub tematycznie związane z Polską. Bibliografia zawiera opisy publikacji zwartych oraz nut i map a także prac zamieszczonych w dziełach zbiorowych.

25 POLONICA ZAGRANICZNE od roku 1993 - baza zawiera opisy
bibliograficzne książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.). Baza jest aktualizowana na bieżąco. Rocznie przybywa ok opisów. Pełna zawartość bazy publikowana jest także w rocznikach pt. POLONICA ZAGRANICZNE. BIBLIOGRAFIA.

26 PRZEKŁADY LITERATURY POLSKIEJ od roku 1981 - w bazie zgromadzono ponad
7.000 opisów bibliograficznych książek z literatury polskiej, które zostały przełożone na język obcy i wydane w latach Łącznie zarejestrowano przekłady na 79 języków, wydane w 72 krajach. Pozycje z lat opublikowano w bibliografii LITERATURA POLSKA W PRZEKŁADACH, opracowanej w Pracowni Bibliografii Poloników Zagranicznych Instytutu Bibliograficznego BN.

27 DZIEŁA JANA PAWŁA II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską.
      Baza stanowi elektroniczną, na bieżąco poprawianą i uzupełnianą wersję książki wydanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w 2005 r. pod tym samym tytułem. Zawiera ponad opisów dzieł opublikowanych w 89 krajach w 57 językach (w tym w transliteracji), zarówno dokumentów papieskich, jak i filozoficznych, literackich i innych.

28 Bibliografie specjalne BN
(print i on-line)

29 Bibliografia dokumentów elektronicznych

30 Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w wydawnictwie Biblioteki Narodowej
"Bibliografia Dokumentów Elektronicznych". Zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego, opublikowanych w Polsce.

31 Bibliografie bibliologiczne
Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995 -) Bibliografia Bibliografii Polskich (1995 -) Bibliografia Bibliografii Polskich ( ) Wykaz polskich bibliografii nie opubliko-wanych Bibliografia Analityczna Bibliotekoznaw-stwa i Informacji Naukowej (1990 -)

32

33 POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA OD 1995 r.
Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane jest z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Niezależnie od bazy danych, Biblioteka kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem: POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA.

34

35 BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH OD 1995 R.
Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanów badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Niezależnie od bazy danych, Biblioteka kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem: BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH.

36

37 Bibliografia Bibliografii Polskich
Obejmuje wszystkie rodzaje spisów bibliograficznych, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanów badań, a także katalogi dużych bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze, wykazy rękopisów, archiwaliów, nut, map, norm, patentów, mikrofilmów i materiałów audiowizualnych. Rocznik

38 WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH
Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Jest ona częścią prowadzonej od 1953 roku przez Bibliotekę Narodową centralnej ewidencji prac bibliograficznych zaplanowanych, będących w toku opracowania lub opracowywanych, a nie opublikowanych, tzn. pozostających w kartotekach, maszynopisach lub na dyskach magnetycznych. Niezależnie od bazy danych Biblioteka kontynuuje wydawanie publikacji pod tym samym tytułem: WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH (planowanych, opracowywanych i ukończonych).

39

40 BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - PIŚMIENNICTWO ZAGRANICZNE OD 1990 R. Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem stanowiącym dodatek do kwartalnika Przegląd Biblioteczny. Rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych czasopism zagranicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Baza aktualizowana jest w cyklu kwartalnym.

41

42

43 CENTRALNY KATALOG KSIĄŻEK ZAGRANICZNYCH ZA LATA 1975-1986 -
baza zawiera opisów książek zagranicznych wydanych w latach , znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z Centralnym Katalogiem Książek Zagranicznych Biblioteki Narodowej. OD ROKU baza zawiera opisów książek zagranicznych wydanych po 1986 r., znajdujących się

44

45 CENTRALNY KATALOG CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich udostępnia informacje o czasopismach wydanych w latach tworzony jest w formacie ARKA i liczy ponad opisów.

46 Drukowana wersja CKCZ

47 CENTRALNY KATALOG CZASOPISM POLSKICH
najpełniejsze źródło informacji o polskich wydawnictwach ciągłych opublikowanych w kraju i za granicą w latach , przechowywanych w bibliotekach polskich i zagranicznych, współpracujących z Centralnym Katalogiem Czasopism Polskich BN baza zawiera ponad rekordów (bez kalendarzy i sprawozdań, które są w opracowaniu).

48

49 Zbiory specjalne

50 SJHP SŁOWNIK JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

51 Baza ISBN zawiera informacje o wydawcach książek zarejestrowanych
Bazy adresowe: Baza ISBN zawiera informacje o wydawcach książek zarejestrowanych w Krajowym Biurze ISBN. Z bazy można korzystać za pomocą 4 indeksów. Aktualizowana jest na bieżąco.

52 Bazy adresowe Baza ISMN zawiera informacje o wydawcach druków muzycznych zarejestrowanych w Krajowym Biurze ISMN. Z bazy można korzystać za pomocą 4 indeksów. Aktualizowana jest na bieżąco.

53 Baza INFORMATOR O BIBLIOTEKACH W POLSCE -
Bazy adresowe Baza INFORMATOR O BIBLIOTEKACH W POLSCE - założona w 1994 roku, zawiera informacje o bibliotekach i ośrodkach informacji działających w Polsce (ponad 10 tys. rekordów).

54 FIDKAR - Multiwyszukiwarka w wielu bazach

55 Katalogi bibliotek jako bibliograficzne
bazy danych

56 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
Stowarzyszenie oficjalnych przedstawicieli bibliotek, należących do Kościoła katolickiego w Polsce lub będących pod jego nadzorem. Zrzesza obecnie 89 bibliotek członkowskich, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. W październiku 2004 roku Federacja stworzyła i uruchomiła multiwyszukiwarkę FIDKAR (katalog rozproszony bibliotek FIDES), opartą na protokole Z39.50.

57

58 Inne wybrane bibliografie specjalne (print i on-line)

59 Bibliografie historii

60 BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ
wersja elektroniczna BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKIEJ, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005 baza jest uzupełniana na bieżąco.

61

62 Bibliografie literatury polskiej

63 "Nowy Korbut" - bibliografia literacka, która łączy informacje bibliograficzne ze spisami bibliograficznymi dzieł pisarzy oraz zestawieniem opracowań o ich życiu i twórczości. „Nowy Korbut” liczy 19 tomów, podzielonych ze względów praktycznych i konwencjonalnych na kilka serii chronologicznych. Hasła są dzielone na: życiorys, bibliografię podmiotową, bibliografię przedmiotową. Bibliografia wydawana jest przez Instytut Badań Literackich PAN.

64

65 Baza POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA –
to: tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych aktualnie opracowywany jest materiał za lata

66

67 BIBLIOGRAFIA BARA - w tradycyjnej postaci jest to kartoteka Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do 1939 roku) powstała dzięki inicjatywie Adama Bara z  Instytutu Badań Literackich PAN elektroniczna wersja bibliografii tworzona jest w Centrum Informacji Literaturoznawczej IBL stanowi jedno z najważniejszych źródeł informa- cji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce).

68

69 Baza CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie
i Informacji Naukowej) – jest indeksem cytowań baza powstała w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu biblioteko- znawstwa oraz informacji naukowej, takich jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne, Zagadnienia Informacji Naukowej.

70

71 Baza ARTON - baza bibliograficzna zawierająca opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii jest jedyną polską bazą zawierającą cytowania prac zasięg chronologiczny:

72

73 BIBLIOGRAFIA STAROPOLSKA -
gromadzi informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej uwzględnia pozycje opublikowane od roku 2000 w osobnych działach prezentuje najważniejsze serie edytorskie z zakresu piśmiennictwa doby staropolskiej oraz opracowane przez różnych autorów bibliografie tematyczne jest częścią serwisu naukowo-edukacyjnego STAROPOLSKA <www.staropolska.pl>

74

75 POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA to -
w wersji tradycyjnej - jedno z najbardziej cenionych i najstarszych czasopism w Wojsku Polskim (kwartalnik wydawany przez Centralną Bibliotekę Wojskową) po raz pierwszy ukazał się w marcu 1921 r. rejestruje całokształt polskiego piśmiennictwa wojskowego, a także piśmiennictwo cywilne poświęcone militariom oraz polonica, w tym druki zwarte, artykuły z czasopism wojskowych, jak również selektywnie artykuły z czasopism ogólnopolskich i dzienników centralnych.

76

77 POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA -
jest podstawowym źródłem informacji o polskim piśmiennictwie medycznym w systemie zautomatyzowanym istnieje od 1979 r. tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej bezpłatna wersja „demo” zawiera publikacje z 2002 r.

78

79 MEDLINE/PubMed - największa na świecie baza piśmiennictwa medycznego stworzona przez National Library of Medicine w USA baza zawiera obecnie ponad 11 milionów pozycji piśmiennictwa pochodzących z 4500 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1966 roku swoim zasięgiem obejmuje takie dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne.

80

81 BIBLIOGRAFIA GEOGRAFII POLSKIEJ -
zawiera możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich indeksowane są: artykuły z zakresu nauk geograficznych, ochrony środowiska, kartografii, zagospodarowania przestrzennego opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia tłumaczenia geograficznych prac naukowych z języków obcych książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.

82

83 Baza BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. BAZTECH jest bibliograficzno - abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ok. 500 czasopism od 1998 r.

84

85 Baza PEDAGOG- Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
baza danych opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych m. in. z zakresu: pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej wychowania przedszkolnego edukacji wczesnoszkolnej psychologii wychowawczej psychologii społecznej resocjalizacji itp. zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca).

86

87 BIBLIOGRAFIA GEOLOGICZNA POLSKI -
publikowana przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1954 roku Bibliografia objęła całość polskiego piśmiennictwa geologicznego i nauk pokrewnych w układzie alfabetycznym, ze szczegółowym indeksem tematycznym, uwzględniając także publikacje polskich autorów wydawane za granicą od 1979 roku Bibliografia została podzielona na działy tematyczne i wzbogacona o indeks nazw geograficznych i jednostek tektonicznych oraz indeks autorski od roku 1989 bibliografia w wersji elektronicznej.

88

89 że nie staramy się czytać wielu dzieł ważnych i pożytecznych,
„...Nieznajomość pisarzów i nieumiejętność sądzenia o nich albo jest przeszkodą, że nie staramy się czytać wielu dzieł ważnych i pożytecznych, albo jest przyczyną (...), że czytamy wprzód długo najlichsze, nim o własnym koszcie nauczymy się, co należało czytać...” ________________________________ H. Kołłątaj

90 Dziękuję za uwagę Dostęp on-line do prezentowanych baz: [marzec 2009]


Pobierz ppt "O BIBLIOGRAFII i BIBLIOGRAFIACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google