Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław."— Zapis prezentacji:

1 Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław Kowalski

2 ROK Ilość wypadków ogółem KGHMOIP Dane dotyczące ilości wypadków wypadków w KGHM zgłoszonych w PIP i zbadanych przez inspektorów pracy w porównaniu z innymi wypadkami zgłoszonymi w OIP Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 2

3 Ilość wypadków zgłoszonych w OIP z podziałem na poszczególne branże (najliczniejsze) Rodzaj działalności (wg EKD)Ilość wypadków w latach Działalność produkcyjna4443 Budownictwo Transport i gosp. Magazyn Handel i naprawy pojazdów Górnictwo i kopalnictwo KGHM Obsługa nieruchomości Rolnictwo356 Ochrona zdrowia21410 edukacja5-2 Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 3

4 Zestawienie danych o ilości poszkodowanych i skutkach wypadków badanych przez PIP Oddziały górnicze KGHM Bardzo duży wzrost ilości poszkodowanych w 2003 w KGHM, w stosunku do lat poprzednich wynika z dużej ilości poszkodowanych w zbiorowym wypadku jaki zaistniał r. (wybuch materiału wybuchowego przewożonego ruchomym składem MW – 47 poszkodowanych) Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi rokogólna ilość poszkodowanych skutek śmiertelnyobrażenia ciężkieobrażenia lekkie KGHMOIPKGHMOIPKGHMOIPKGHMOIP

5 Rok Ilość stwierdzonych przyczyn ogółem Przyczyny techniczne Przyczyny organizacyjne Przyczyny ludzkie (100%)2 (17 %)7 (58%)3 (25%) (100%)9 (26%) 16 (18%) (100%)10 (32%)11 (34%) (100%)15 (46%)9 (27%) Przyczyny wypadków Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 5

6 Przyczyny wypadków stwierdzanych przez inspektorów pracy: 2001 r.2002 r r r. Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 6

7 2002r. Techniczne: niewłaściwa stateczność czynnika materialnego ukryta wada materiału Organizacyjne: nieprawidłowości dot. sposobu eksploatacji tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy nieprawidłowości dot. ogólnej organizacji pracy Ludzkie: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem wejście w obszar zagrożenia bez upewnienia się czy nie ma zagrożenia i inne nieprawidłowe zachowanie się pracownika Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków: 7

8 2003r. Techniczne: niewłaściwa stateczność czynnika materialnego - skały niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego - skały nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego – skały Organizacyjne: niewłaściwa organizacja stanowiska pracy tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy i stosowanie niewłaściwej technologii Ludzkie: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem nie używanie przez pracownika sprzętu ochronnego przebywanie w miejscach niedozwolonych wejście w obszar zagrożenia bez upewnienia się o braku niebezpieczeństwa wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia i inne nieprawidłowe zachowania Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków: 8

9 2004r. Techniczne: nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego – skały brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń Organizacyjne: tolerowanie przed nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy eksploatacja czynnika bez odbioru przez uprawniony organ Ludzkie: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem wykonywanie czynności bez usunięcie zagrożenia niewłaściwe zabezpieczenie czynnika Struktura najczęściej stwierdzanych przyczyn pozostaje praktycznie niezmienna od lat. Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków: 9

10 Ogólny stan wypadkowości na terenie Dolnego Śląska Zestawienie wskaźników wypadkowości Powiaty: Lubiński, Polkowicki i Legnicki należą do obszarów (z wyłączeniem samego Wrocławia), na których występuje najwięcej wypadków przy pracy. Duża ilość zakładów na tym terenie a w tym KGHM (zakład zatrudniający największą liczbę pracowników) w powiązaniu z występującymi zagrożeniami przekłada się wprost na stan wypadkowości. Ilość wypadków zgłoszonych w WUS (dot. zakładów o zatrudnieniu powyżej 10 osób) Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 10

11 W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. zanotowano spadek liczby wypadków przy pracy w roku 2004 w porównaniu z rokiem Ogólna ilość wypadków w 2004r. wyniosła 582 wypadki, a w tym 4 śmiertelne i 2 ciężkie, podczas gdy w roku 2003 ilość wypadków to 734 ogółem, a w tym 9 śmiertelnych i 8 ciężkich. Zmniejszenie liczby wypadków o 152 tj. 20,7% jest ilością znaczną i zasługującą na podkreślenie. Wskaźnik częstości: określa ilość wypadków w odniesieniu do 1000 pracowników. Wskaźnik ciężkości: określa średnią długość okresu niezdolności do pracy przypadający na 1 wypadek Wskaźnik ten jest wielkością o małym znaczeniu, gdy długość niezdolności do pracy jest niezależna od rodzaju wypadku i praktycznie pracodawca nie ma na to żadnego wpływu Ilość wypadków x 1000 Wcz = Ilość pracowników Łączna ilość dni niezdolności do pracy Wc = Ilość wypadków Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 11

12 oddział rokKategorie wypadkówrazemDni stracone WskaźnikiŚrednie zatrud. Ś.c.l. Ciężk.Częst. ZG Lubin ,7344, ,8742, ,5463, ,4338, ZG Polkowice – Sieroszowice ,5846, ,8842, ,4253, ,0239, ZG Rudna ,7848, ,5753, ,2155, ,6248, Razem oddziały górnicze ,4946, ,2946, ,9256, ,4942, Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Biorąc pod uwagę, że poziom wypadkowości kształtowany jest głównie w zakładach górniczych poniżej przedstawiono dane liczbowe szczegółowo opisujące poszczególne ZG w okresie 4 lat (liczba poszkodowanych). Porównanie tych danych wskazuje, że jedynie rok 2003 charakteryzował się znacznie wyższymi wskaźnikami i to zarówno w zakresie ilości wypadków jak i ich stopnia ciężkości przy porównywalnej wielkości zatrudnienia w poszczególnych latach. 12

13 Ogólna ilość wypadków w ZG Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 13

14 ROKIlość poszkodowanych ZG KGHMDolny ŚląskPolska Wypadki w Zakładach Górniczych KGHM (ilość poszkodowanych) w odniesieniu do danych o ilości poszkodowanych we wszystkich wypadkach przy pracy na terenie Dolnego Śląska i kraju (dane Urzędu Statystycznego). Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 14

15 Wskaźniki wypadkowości w innych gałęziach przemysłu (dane dotyczące całego kraju) ROK Liczba poszkodowanych w wypadkachWskaźnik częstotliwości ogółemśmiertelnychciężkich , , , ,35 branża Wskaźniki częstotliwości w latach Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Rolnictwo i leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo Transport i gospodarka magazynowa 12,97 12,40 10,76 15,15 8,04 12,34 11,12 15,31 7,43 13,24 11,30 11,96 16,35 8,11 13,94 11,58 12,74 16,37 8,00 Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 15

16 Pomimo, że ogólna ilość wypadków przy pracy w 2004r. jest najwyższa od 4 lat to wzrost ten dotyczy głównie wypadków powodujących lekkie urazy. Zarówno dane ogólne jak i te dla poszczególnych branż wskazują, że poziom wypadkowości nie ulega większym zmianom. Wskaźnik częstotliwości wypadków jest dla górnictwa najwyższy pomimo, że ogólna ilość poszkodowanych w tej branży nie jest najwyższa. Ilość poszkodowanych w wypadkach w 2004r. w poszczególnych branżach Dane liczbowe za rok 2004 są nie ostateczne ze względu na aktualizację bazy danych GUS branżaLiczba poszkodowanych PolskaDolny Śląsk Przetwórstwo przemysłowe Handel i naprawy Budownictwo Ochrona zdrowia Transport i gosp. Magazynowa Górnictwo kopalnictwo KGHM582 Edukacja Rolnictwo Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 16

17 Zestawienie ilości stwierdzonych chorób zawodowych w oddziałach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w latach na podstawie danych przekazanych do PIP Poza wypadkami przy pracy kolejnym wyznacznikiem obrazującym stan zagrożeń zawodowych w zakładzie pracy jest ilość chorób zawodowych. Dane wskazują, że poziom ten jest ustabilizowany. Porównanie wprost ilości stwierdzanych chorób w poszczególnych latach, ze względu na określoną procedurę przy ich uznawaniu, może prowadzić do mylnych wniosków odnośnie samych warunków pracy, gdyż decyzje z danego roku mogą dotyczyć warunków sprzed wielu lat. Z poniższych zestawień wynika, że stały spadek ilości chorób widoczny jest jedynie w ZG Rudna. Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 17

18 Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi K O N I E C Lubin – kwiecień 2005


Pobierz ppt "Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google