Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław."— Zapis prezentacji:

1 Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław Kowalski

2 ROK Ilość wypadków ogółem KGHMOIP 20013157 200211165 200313152 200411152 Dane dotyczące ilości wypadków wypadków w KGHM zgłoszonych w PIP i zbadanych przez inspektorów pracy w porównaniu z innymi wypadkami zgłoszonymi w OIP Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 2

3 Ilość wypadków zgłoszonych w OIP z podziałem na poszczególne branże (najliczniejsze) Rodzaj działalności (wg EKD)Ilość wypadków w latach 200420032002 Działalność produkcyjna4443 Budownictwo271730 Transport i gosp. Magazyn.151012 Handel i naprawy pojazdów142713 Górnictwo i kopalnictwo141316 KGHM111311 Obsługa nieruchomości131015 Rolnictwo356 Ochrona zdrowia21410 edukacja5-2 Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 3

4 Zestawienie danych o ilości poszkodowanych i skutkach wypadków badanych przez PIP Oddziały górnicze KGHM Bardzo duży wzrost ilości poszkodowanych w 2003 w KGHM, w stosunku do lat poprzednich wynika z dużej ilości poszkodowanych w zbiorowym wypadku jaki zaistniał 15.12.2003 r. (wybuch materiału wybuchowego przewożonego ruchomym składem MW – 47 poszkodowanych) Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi rokogólna ilość poszkodowanych skutek śmiertelnyobrażenia ciężkieobrażenia lekkie KGHMOIPKGHMOIPKGHMOIPKGHMOIP 2001 7 237 1 53 3 77 2 107 2002 21 243 5 52 2 76 14 115 2003 86 239 8 39 8 79 70 121 2004 28 258 4 42 2 79 22 137 4

5 Rok Ilość stwierdzonych przyczyn ogółem Przyczyny techniczne Przyczyny organizacyjne Przyczyny ludzkie 200112 (100%)2 (17 %)7 (58%)3 (25%) 200234 (100%)9 (26%) 16 (18%) 200332 (100%)10 (32%)11 (34%) 200433 (100%)15 (46%)9 (27%) Przyczyny wypadków Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 5

6 Przyczyny wypadków stwierdzanych przez inspektorów pracy: 2001 r.2002 r. 2004 r. 2003 r. Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 6

7 2002r. Techniczne: niewłaściwa stateczność czynnika materialnego ukryta wada materiału Organizacyjne: nieprawidłowości dot. sposobu eksploatacji tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy nieprawidłowości dot. ogólnej organizacji pracy Ludzkie: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem wejście w obszar zagrożenia bez upewnienia się czy nie ma zagrożenia i inne nieprawidłowe zachowanie się pracownika Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków: 7

8 2003r. Techniczne: niewłaściwa stateczność czynnika materialnego - skały niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego - skały nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego – skały Organizacyjne: niewłaściwa organizacja stanowiska pracy tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy i stosowanie niewłaściwej technologii Ludzkie: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem nie używanie przez pracownika sprzętu ochronnego przebywanie w miejscach niedozwolonych wejście w obszar zagrożenia bez upewnienia się o braku niebezpieczeństwa wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia i inne nieprawidłowe zachowania Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków: 8

9 2004r. Techniczne: nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego – skały brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń Organizacyjne: tolerowanie przed nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy eksploatacja czynnika bez odbioru przez uprawniony organ Ludzkie: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem wykonywanie czynności bez usunięcie zagrożenia niewłaściwe zabezpieczenie czynnika Struktura najczęściej stwierdzanych przyczyn pozostaje praktycznie niezmienna od lat. Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków: 9

10 Ogólny stan wypadkowości na terenie Dolnego Śląska Zestawienie wskaźników wypadkowości Powiaty: Lubiński, Polkowicki i Legnicki należą do obszarów (z wyłączeniem samego Wrocławia), na których występuje najwięcej wypadków przy pracy. Duża ilość zakładów na tym terenie a w tym KGHM (zakład zatrudniający największą liczbę pracowników) w powiązaniu z występującymi zagrożeniami przekłada się wprost na stan wypadkowości. Ilość wypadków zgłoszonych w WUS (dot. zakładów o zatrudnieniu powyżej 10 osób) Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 10

11 W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. zanotowano spadek liczby wypadków przy pracy w roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003. Ogólna ilość wypadków w 2004r. wyniosła 582 wypadki, a w tym 4 śmiertelne i 2 ciężkie, podczas gdy w roku 2003 ilość wypadków to 734 ogółem, a w tym 9 śmiertelnych i 8 ciężkich. Zmniejszenie liczby wypadków o 152 tj. 20,7% jest ilością znaczną i zasługującą na podkreślenie. Wskaźnik częstości: określa ilość wypadków w odniesieniu do 1000 pracowników. Wskaźnik ciężkości: określa średnią długość okresu niezdolności do pracy przypadający na 1 wypadek Wskaźnik ten jest wielkością o małym znaczeniu, gdy długość niezdolności do pracy jest niezależna od rodzaju wypadku i praktycznie pracodawca nie ma na to żadnego wpływu Ilość wypadków x 1000 Wcz = Ilość pracowników Łączna ilość dni niezdolności do pracy Wc = Ilość wypadków Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 11

12 oddział rokKategorie wypadkówrazemDni stracone WskaźnikiŚrednie zatrud. Ś.c.l. Ciężk.Częst. ZG Lubin 2001--137 558040,7344,943048 2002-1126127493638,8742,063019 200346180190828544,5463,462994 200411114116890477,4338,353024 ZG Polkowice – Sieroszowice 2001--200 951547,5846,254324 200211176178812145,8842,164221 200311217219815837,4253,254112 200421160163805350,0239,784097 ZG Rudna 2001132092131097751,7848,704373 20024-2312351491664,5753,914359 2003312332371221652,2155,244290 20041-2102111147054,6248,754328 Razem oddziały górnicze 2001135465502607247,4946,8211746 2002525335402797352,2946,5511600 2003886306462865944,9256,6811397 2004424844902842758,4942,7911450 Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Biorąc pod uwagę, że poziom wypadkowości kształtowany jest głównie w zakładach górniczych poniżej przedstawiono dane liczbowe szczegółowo opisujące poszczególne ZG w okresie 4 lat (liczba poszkodowanych). Porównanie tych danych wskazuje, że jedynie rok 2003 charakteryzował się znacznie wyższymi wskaźnikami i to zarówno w zakresie ilości wypadków jak i ich stopnia ciężkości przy porównywalnej wielkości zatrudnienia w poszczególnych latach. 12

13 Ogólna ilość wypadków w ZG Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 13

14 ROKIlość poszkodowanych ZG KGHMDolny ŚląskPolska 2002540877780492 2003646904885439 2004490926687050 Wypadki w Zakładach Górniczych KGHM (ilość poszkodowanych) w odniesieniu do danych o ilości poszkodowanych we wszystkich wypadkach przy pracy na terenie Dolnego Śląska i kraju (dane Urzędu Statystycznego). Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 14

15 Wskaźniki wypadkowości w innych gałęziach przemysłu (dane dotyczące całego kraju) ROK Liczba poszkodowanych w wypadkachWskaźnik częstotliwości ogółemśmiertelnychciężkich 2001 8527555411497,84 2002 8049251510317,60 2003 8543951510178,15 2004 8705049010298,35 branża Wskaźniki częstotliwości w latach 2001200220032004 Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Rolnictwo i leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo Transport i gospodarka magazynowa 12,97 12,40 10,76 15,15 8,04 12,34 11,12 15,31 7,43 13,24 11,30 11,96 16,35 8,11 13,94 11,58 12,74 16,37 8,00 Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 15

16 Pomimo, że ogólna ilość wypadków przy pracy w 2004r. jest najwyższa od 4 lat to wzrost ten dotyczy głównie wypadków powodujących lekkie urazy. Zarówno dane ogólne jak i te dla poszczególnych branż wskazują, że poziom wypadkowości nie ulega większym zmianom. Wskaźnik częstotliwości wypadków jest dla górnictwa najwyższy pomimo, że ogólna ilość poszkodowanych w tej branży nie jest najwyższa. Ilość poszkodowanych w wypadkach w 2004r. w poszczególnych branżach Dane liczbowe za rok 2004 są nie ostateczne ze względu na aktualizację bazy danych GUS branżaLiczba poszkodowanych PolskaDolny Śląsk Przetwórstwo przemysłowe342343424 Handel i naprawy8779893 Budownictwo7024554 Ochrona zdrowia7889898 Transport i gosp. Magazynowa5611502 Górnictwo kopalnictwo3187719 KGHM582 Edukacja2984271 Rolnictwo1629141 Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 16

17 Zestawienie ilości stwierdzonych chorób zawodowych w oddziałach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2001-2004 na podstawie danych przekazanych do PIP Poza wypadkami przy pracy kolejnym wyznacznikiem obrazującym stan zagrożeń zawodowych w zakładzie pracy jest ilość chorób zawodowych. Dane wskazują, że poziom ten jest ustabilizowany. Porównanie wprost ilości stwierdzanych chorób w poszczególnych latach, ze względu na określoną procedurę przy ich uznawaniu, może prowadzić do mylnych wniosków odnośnie samych warunków pracy, gdyż decyzje z danego roku mogą dotyczyć warunków sprzed wielu lat. Z poniższych zestawień wynika, że stały spadek ilości chorób widoczny jest jedynie w ZG Rudna. Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi 17

18 Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi K O N I E C Lubin – kwiecień 2005


Pobierz ppt "Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy Wypadki przy pracy w górnictwie rud miedzi Lubin – kwiecień 2005 Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google