Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Korfanty Źródło ilustracji: Julian Humieński: Urzekło go piękno : Paweł Steller 1895 – 1974. Katowice: KŚJ, 1984. tablica 32. (Drzeworyt, 1947).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Korfanty Źródło ilustracji: Julian Humieński: Urzekło go piękno : Paweł Steller 1895 – 1974. Katowice: KŚJ, 1984. tablica 32. (Drzeworyt, 1947)."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Korfanty Źródło ilustracji: Julian Humieński: Urzekło go piękno : Paweł Steller 1895 – Katowice: KŚJ, tablica 32. (Drzeworyt, 1947).

2 Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku w Sadzawce, na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich. Źródło ilustracji: Elżbieta Kazibut: Wielki Polak z familoka. „Trybuna Śląska. Dzień” z 7 kwietnia s. 23.

3 Źródło ilustracji: Stanisław Berezowski: Turystyczno – krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Katowice: Nasza Księgarnia, s. 184.

4

5 Dom rodzinny Korfantego – to typowy familok.
Źródło ilustracji: Grażyna Kuźnik: Był solą w oku. „Dziennik Zachodni” 2005 z listopada nr 262 s Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

6 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża św. w którym ochrzczono małego Wojtka
Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

7 Rodzice: Józef Korfanty i Karolina z domu Klecha
Pochodził z wielodzietnej rodziny górniczej, w której kultywowano wartości patriotyzmu, języka polskiego, wiary chrześcijańskiej i śląskiego obyczaju. Rodzice: Józef Korfanty i Karolina z domu Klecha Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

8 Czytania nauczyła go matka na lekturze Żywotów Świętych Piotra Skargi i „Katolika.”

9 W niemieckim gimnazjum w Katowicach otwarcie manifestował swoją polskość. Nie poddał się presji profesorów, którzy „zohydzeniem wszystkiego, co polskie i katolickie, wzbudzali raczej ciekawość do książki polskiej, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem.” Źródło ilustracji: Encyklopedia Powstań Śląskich. Opole: Instytut Śląski, s. 241.

10 Organizował samokształceniową pracę oświatową wśród młodzieży
Organizował samokształceniową pracę oświatową wśród młodzieży. Tworzyła organizacje dla manifestowania i ugruntowywania postaw patriotycznych. Za tę działalność tuż przed maturą został relegowany z gimnazjum. Maturę zdał jako eksternista. Źródło ilustracji: Tadeusz Czekaj: Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, ISBN

11 Studiował na Politechnice w Charlottenbergu pod Berlinem oraz na Uniwersytecie we Wrocławiu – prawo i ekonomię. Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 1. Pod panowaniem pruskim.

12 Na łamach „Górnoślązaka,” którego był twórcą i redaktorem naczelnym (1901), i „Katolika” propagował ideę nierozerwalnej przynależności Górnoślązaków do narodu polskiego, za co w 1902 roku władze niemieckie skazały go na więzienie we Wronkach. Źródło ilustracji: Tadeusz Czekaj: Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, ISBN

13 W roku został wybrany do sejmu pruskiego i Reichstagu jako przedstawiciel ludności polskiej na Śląsku. Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

14 List Wojciecha Korfantego na temat jego działalności w Reichstagu.
Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

15 Ślub odbył się w Krakowie, w kościele świętego Krzyża.
Zdjęcie ślubne Wojciecha Korfantego i Elżbiety Szprot października 1903 roku. Ślub odbył się w Krakowie, w kościele świętego Krzyża. Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

16 W 1912 roku przeniósł się do Berlina, gdzie kierował Wschodnioeuropejską Agencją Telegraficzną a później Polskim Biurem Korespondencyjnym. Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 2. W parlamencie Rzeszy.

17 Działacz plebiscytowy i przywódca II i III Powstania Śląskiego.
Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 4. Polski komisarz plebiscytowy przy pracy.

18 W 1920 jako komisarz kierował akcją plebiscytową.
Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

19 Musimy zrzucić z siebie wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego
Musimy zrzucić z siebie wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego. Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by nas mógł okuć ponownie w kajdany germańskie. (Manifest do Ludu Górnośląskiego z 3 maja 1921 roku)

20 Już plebiscyt tu nadchodzi German z Śląska już odchodzi
Źródło ilustracji: Ślązacy chwycili za broń. Dodatek specjalny w 85. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego. „Dziennik Zachodni” 2-3 maja s. XV. Korfanty robi porządki. Już plebiscyt tu nadchodzi German z Śląska już odchodzi Nic ci Frycu nie pomoga Mosz ku Niemcom prosta droga Tukej Polska jest od Piasta A Śląsk polski jest i basta! (z pieśni powstańczej)

21 Powstańcy, naprzód! Hej, w szeregi! Na ramię broń, do boku stal
Wolnymi dzisiaj chcemy żyć, I dziećmi Polski chcemy być. Emmanuel Imiela: Powstanie Śląskie roku 1919 (Hymn Powstańców)

22 Uzbrojmy dusze w twardość skały A mięśnie swe w żelaza hart.
Nie będzie nigdy zniewieściały Miłości swej Ojczysty wart. Emmanuel Imiela: Powstanie Śląskie roku 1919 (Hymn Powstańców) Źródło ilustracji: Encyklopedia Powstań Śląskich. Opole: Instytut Śląski, s Samochód pancerny „Korfanty.”

23 Od tej chwili jesteście żołnierzami, postępujcie tak, jak honor żołnierski nakazuje.
Zakazuje wszelkich gwałtów, grabieży, znęcania się nad ludźmi bez względu na ich język, wiarę lub pochodzenie. Zachowanie się powstańców powinno być wzorowe, mienia, życia i zdrowia bezbronnych ludzi naruszać nikomu nie wolno. (Manifest do Ludu Górnośląskiego z 3 maja 1921 roku)

24 Ten dwudziesty pierwszy roczek
cały krwią zalany, który chłopak najładniejszy do wojska zabrany. A gdy legniesz, kochaneczku, w ziemi pod Opolem, polski orzeł roztopierzy skrzydła nad twym grobem. (z pieśni powstańczej)

25 (Manifest do Ludu Górnośląskiego z 3 maja 1921 roku)
Jestem krwią z krwi, kością z kości Waszej, synem biednego ludu górnośląskiego, który od 20 lat cieszy się Waszym zaufaniem, który przez 20 lat walczy razem z Wami za prawa i wolność Górnego Śląska. (Manifest do Ludu Górnośląskiego z 3 maja 1921 roku) Źródło ilustracji: Ślązacy chwycili za broń. Dodatek specjalny w 85. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego. „Dziennik Zachodni” 2-3 maja s. XV.

26 W 1922 został wybrany do Sejmu RP oraz Sejmu Śląskiego.
Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

27 Był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa.
Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

28 Willa przy ulicy Powstańców w Katowicach, gdzie od 1923 roku do śmierci mieszkał Wojciech Korfanty.
Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

29 W 1924 roku założył wydawnictwo i dziennik „Polonia,” jedyne pismo chadeckie na Górnym Śląsku, mające służyć „prawdzie, prawu i sprawiedliwości, interesom Kościoła i Śląska…” Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

30 Wojciech Korfanty w kopalni w Chorzowie w 1919 roku
…dla „wyjaśniania zjawisk społecznych i politycznych celem harmonijnej współpracy wszystkich obywateli dla dobra ogółu, dla wzmocnienia naszego bytu państwowego i rozwoju myśli chrześcijańskiej w życiu publicznym.” Wojciech Korfanty w kopalni w Chorzowie w 1919 roku Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

31 Ogłosił setki artykułów, w których wyjaśniał i komentował nauczanie społeczne Kościoła.
Źródło ilustracji: Wojciech Korfanty: Naród Państwo Kościół : Wybór publicystyki katolicko – społecznej. Katowice: KŚJ, ISBN

32 Zwalczany przez obóz Piłsudskiego
Zwalczany przez obóz Piłsudskiego. Więzień twierdzy brzeskiej, skazany w 1930 roku za „warcholską i zbrodniczą działalność antypolską.” Wojciech Korfanty: Naród Państwo Kościół : Wybór publicystyki katolicko – społecznej. Katowice: KŚJ, ISBN

33 Jego poglądy rozmijały się z ideologią państwową obozu sanacyjnego
Jego poglądy rozmijały się z ideologią państwową obozu sanacyjnego. Zagrożony aresztowaniem udał się do Czechosłowacji, następnie do Paryża. Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 3. U progu niepodległości.

34 Wobec zbliżającego się dla Polski zagrożenia, wrócił do kraju, natychmiast został aresztowany.
Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 6. Przed Brześciem.

35 Zwolniony w wyniku masowych demonstracji społeczeństwa, nie tylko śląskiego.
Źródło ilustracji: Władysław Zieliński: Wojciech Korfanty : Sylwetka polskiego komisarza plebiscytowego i dyktatora III powstania śląskiego. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1981.

36 Trzy miesięczny pobyt w więzieniu mokotowskim pogorszył stan jego zdrowia.
Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 7. Po Brześciu.

37 Zmarł w warszawskiej lecznicy 17 sierpnia 1939 roku.
Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, s. 3.

38 Jego pogrzeb był ostatnią manifestacją narodową na Górnym Śląsku przed wybuchem wojny.
Źródło ilustracji: Marian Orzechowski: Wojciech Korfanty : Biografia polityczna. Wrocław: Ossolineum, Tablica 8. Ostatnia droga.

39 Został pochowany w Katowicach na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w sąsiedztwie grobu pierwszego wojewody śląskiego – Józefa Rymera. Źródło ilustracji: Edward Balawajder: Wojciech Korfanty : Myśl katolicko – społeczna i działalność. Katowice: KŚJ, ISBN s. 345.

40 Jego duchowym testamentem była prośba do ludu śląskiego „aby pozostał wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski, by nie ustawał w pracy i poświęceniu, aby z Polski uczynić taką Polskę, jaka jest godna naszych marzeń, Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką, praworządną, zawsze sprawiedliwą.” Stanisław Ignacy Witkiewicz: Wojciech Korfanty, 1931, pastel. „Śląsk” 1996 nr 6 s. 2.

41 21 czerwca 1997 odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego

42 Bibliografia: Musiolik Longin: Śląscy patroni rybnickich ulic. Rybnik, PTTK, s. 20. Korfanty Wojciech: Manifest do Ludu Górnośląskiego z 3 V 1921 r. W: Powstania Śląskie i Plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach. Oprac. Franciszek Hawranek. Opole: Instytut Śląski, s Bogusławski Edward, Dygacz Adolf : Do bytomskich strzelców : Zbiór śląskich pieśni powstańczych (…). Katowice: ZNP, 1972. Imiela Emmanuel : Powstanie Śląskie roku W: Jacek Kajtoch: Bez tej miłości nie można żyć : Antologia. Warszawa: KAW, ISBN s. 122 Balawajer Edward: Korfanty Wojciech. W: Encyklopedia „Białych Plam” Tom X. Radom: Polwen, ISBN s Prezentację dedykuję Barbarze Michniak - Gabriela Bonk - Rybnik 2007


Pobierz ppt "Wojciech Korfanty Źródło ilustracji: Julian Humieński: Urzekło go piękno : Paweł Steller 1895 – 1974. Katowice: KŚJ, 1984. tablica 32. (Drzeworyt, 1947)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google