Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura komputerów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura komputerów"— Zapis prezentacji:

1 Architektura komputerów
Wykład nr 13: Architektury równoległe Piotr Bilski

2 Architektury równoległe
Wieloprocesory symetryczne Klastry Systemy o niejednorodnym dostępie do pamięci Komputery wektorowe

3 Klasyfikacja systemów równoległych
CU PU LM DS IS SIMD DS IS CU PU MU SISD PU CU IS MU MIMD (pamięć wspólna) DS IS DS CU PU MU IS DS Sieć połączeń CU PU MU IS DS CU PU MU

4 Taksonomia Flynna

5 Wieloprocesory symetryczne (SMP)
Wiele procesorów o porównywalnych możliwościach, pełniących identyczne funkcje Pamięć i urządzenia we/wy są wspólne dla wszystkich procesorów Komunikacja między komponentami odbywa się przez magistralę Systemem steruje system operacyjny Rozwiązanie wydajne w stosunku do uniprocesora!

6 Architektura wieloprocesora

7 Przykład działania systemu czasu rzeczywistego na maszynie wieloprocesorowej

8 Podział systemów wieloprocesorowych
Magistrala z podziałem czasu Konieczność adresowania modułów Mechanizm arbitrażu dla dostępu do magistrali Moduły bez dostępu do magistrali czekają bezczynnie Pamięć wieloportowa – możliwy jednoczesny dostęp do pamięci z wielu modułów Centralna jednostka sterująca – wyróżniony moduł taktujący i arbitrażowy

9 Magistrala z podziałem czasu
Najprostsza architektura Struktura i interfejs podobne do systemu jednoprocesorowego Przejawia następujące cechy: Adresowanie – rozróżnianie modułów na magistrali Arbitraż – każdy moduł może być w trybie „master” Podział czasu – jeśli jeden moduł kontroluje magistralę, pozostałe muszą czekać w stanie zawieszenia Obecnie oprócz wielu modułów wejścia/wyjścia stosowane są również wieloprocesory

10 Organizacja magistrali z podziałem czasu

11 Pamięć wieloportowa Bezpośredni, niezależny dostęp do pamięci przez każdy procesor Wymagane układy logiczne do rozwiązywania konfliktów Niewielkie modyfikacje wymagane w modułach lub procesorach

12 Organizacja pamięci wieloportowej

13 Centralna jednostka sterująca
Tunele oddzielają strumienie danych pomiędzy niezależnymi modułami Potrafi buforować żądania Odpowiada za arbitraż oraz taktowanie Odpowiada za kontrolę i przekazywanie informacji o stanie Odpowiada za powiadamianie o aktualizacji pamięci podręcznej Interfejsy do modułów pozostają niezmienione Przykład: IBM S/370

14 Problemy wieloprocesorowych systemów operacyjnych
Obsługa procesów współbieżnych Szeregowania zadań z uwzględnieniem wielu procesorów Synchronizacja w przypadku współdzielonych danych Zarządzanie pamięcią – wydajność i spójność Niezawodność i tolerowanie uszkodzeń

15 Przykład SMP – IBM S/390

16 Spójność pamięci podręcznych
Obecność danych jednocześnie w pamięci głównej oraz pamięciach podręcznych wymusza technikę aktualizacji Zapis opóźniony nie zapewnia spójności Rozwiązaniem dla systemów wieloprocesorowych jest protokół MESI

17 Mechanizmy spójności Programowe
Pracę wykonuje kompilator i system operacyjny Analiza kodu pozwala stwierdzić, które zmienne mogą tworzyć problem spójności przy wprowadzaniu ich do pamięci podręcznej Takie zmienne nie są wprowadzane do pamięci Obliczany jest okres bezpieczeństwa dla wspólnych zmiennych

18 Mechanizmy spójności (c.d.)
Sprzętowe Protokoły katalogowe – zbieranie informacji o miejscu przechowywania dublowanych danych (centralny sterownik przechowuje je w pamięci głównej) Protokoły podglądania – każdy procesor uczestniczy w utrzymywaniu spójności pamięci Zapis z unieważnieniem Zapis z aktualizacją

19 Protokoły katalogowe Katalog (lista wierszy pamięci podręcznej zawierających dane z pamięci głównej) przechowywany w pamięci głównej Żądania są konfrontowane z zawartością pamięci Przeprowadzane są odpowiednie transfery Główny problem wydajnościowy (bottleneck)! Efektywne w dużych systemach z dużą liczbą połączeń

20 Protokoły podglądania
Rozpraszają problem spójności pamięci podręcznych pomiędzy kontrolery pamięci Pamięci rozpoznają, które wiersze są dzielone Aktualizacja pamięci rozprowadzana pomiędzy inne moduły Przeznaczone do wieloprocesorów opartych na magistrali Zwiększają obciążenie magistrali

21 Zapis z unieważnieniem
Wiele odczytów, jeden zapis Kiedy zapis jest wymagany, wszystkie kopie tej linii w innych pamięciach są unieważniane Procesor zapisujący ma wyłączny dostęp do wiersza, dopóki nie zostanie on zażądany przez inny procesor Używane zarówno w Pentium II, jak i PowerPC Stan każdej linii jest oznaczony jako: zmodyfikowany, wyłączny, dzielony lub nieważny Przykład: MESI

22 Zapis z aktualizacją Wiele odczytów i zapisów
Zaktualizowane słowo jest rozprowadzane do innych procesorów Niektóre systemy wykorzystują adaptacyjnego połączenia obu rozwiązań (unieważnienia i aktualizacji zapisu)

23 Protokół MESI Każdy wiersz w pamięci podręcznej ma 2-bitowy znacznik stanu Stany te to: Zmodyfikowany (jest tylko w tej pamięci podręcznej, kopia w pamięci głównej różna) Wyłączny (jest tylko w tej pamięci podręcznej, kopia w pamięci głównej identyczna) Wspólny (jest w wielu pamięciach podręcznych, kopia w pamięci głównej identyczna) Nieważny (kopia w pamięci podręcznej nieaktualna)

24 Scenariusze dostępu do danych
Chybienie odczytu – przejście do stanu „wspólny”, jeśli kopia danych jest w innej pamięci, lub „wyłączny” w przeciwnym wypadku Trafienie odczytu – brak zmiany stanu Chybienie zapisu – zmiana stanu na „zmodyfikowany” Trafienie zapisu – zmiana stanu na „wyłączny”, potem na „zmodyfikowany”

25 Klastry Jest to grupa połączonych ze sobą komputerów, traktowany jako jeden system obliczeniowy Cecha skalowalności bezwzględnej i przyrostowej Korzystny stosunek ceny do wydajności

26 Konfiguracja klastra

27 Szczegóły implementacji systemów operacyjnych
Zarządzanie uszkodzeniami Wysoka dostępność Odporność na uszkodzenia Przejmowanie danych Przełączanie aplikacji i danych z uszkodzonego systemu do innego w ramach klastra Przywracanie danych Przywrócenie aplikacji i danych na oryginalny system, kiedy problem zostanie rozwiązany Równoważenie obciążenia Skalowalność przyrostowa Automatyczne uwzględnianie nowych komputerów w planowaniu Warstwa pośrednia musi rozpoznawać, które procesy można przenosić między komputerami

28 Metody tworzenia klastrów
Rezerwa bierna Dodatkowy serwer czynny Odrębne serwery Serwery połączone z dyskami Serwery współużytkujące dyski

29 Architektura systemu klastrowego
Pojedynczy punkt wejściowy Pojedyncza hierarchia plików Pojedynczy punkt sterowania Pojedyncza sieć wirtualna Pojedyncza przestrzeń pamięci Pojedynczy system zarządzania zadaniami Pojedynczy interfejs użytkownika Pojedyncza przestrzeń we/wy Pojedyncza przestrzeń procesów Migracja procesu Wprowadzanie punktów kontrolnych

30 Wspólne oprogramowanie Wspólne oprogramowanie Wspólne oprogramowanie
Sekwencyjne programy użytkowe Równoległe programy użytkowe Pośrednie oprogramowanie klastra Komputer PC Komputer PC Komputer PC Wspólne oprogramowanie Wspólne oprogramowanie Wspólne oprogramowanie Interfejs sieciowy Interfejs sieciowy Interfejs sieciowy Szybka sieć transmisyjna

31 Niejednorodny dostęp do pamięci
Wszystkie procesory mają dostęp do całej pamięci, ale czas dostępu zależy od sektora, do którego procesor chce się dostać (NUMA) Systemy ze spójnością pamięci podręcznych (CC-NUMA) Sieć składa się z węzłów (wieloprocesorów) połączonych łączem komunikacyjnym

32 Obliczenia wektorowe Superkomputery w obliczeniach wykorzystują procesory tablicowe Obliczenia na tablicach wymagają przetwarzania równoległego (mechanizm fork) Możliwe rozwiązania: ALU z przetwarzaniem potokowym Równoległe ALU Równoległe procesory

33 Przykład obliczenia wektorowego

34 Rozwiązania obliczeń wektorowych
Przetwarzanie potokowe wewnątrz operacji

35 Łączenie w łańcuchy Technika stosowana w komputerach Cray
Operacja na wektorze zaczyna się w momencie uzyskania dostępu do jego pierwszego elementu Wynik operacji może być natychmiast wykorzystany w następnej Przy użyciu rejestrów wektorowych nie trzeba wykonywać zapisu do pamięci

36 Przykład komputera wektorowego – IBM 3090
Rozwinięcie jednostki IBM 370 Wszystkie operacje wektorowe wykorzystują instrukcje IBM 370 Obecne dwie jednostki – do obliczeń skalarnych i wektorowych Zawiera bitowych rejestrów wektorowych, które mogą być łączone w rejestry 64-bitowe

37 Prawo Amdahla S(n) – przyspieszenie wykonania operacji po użyciu n procesorów tone(op) – czas wykonania zadania w systemie jednoprocesorowym tmult(op) – czas wykonania zadania w systemie wieloprocesorowym


Pobierz ppt "Architektura komputerów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google