Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORUM PARKÓW NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORUM PARKÓW NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 FORUM PARKÓW NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH
Briefing prasowy Kraków czerwca 2013 r.

2 AGENDA Powitanie gości – DPIN,
Wystąpienie przedstawiciela zarządu DPIN, Wystąpienie przedstawiciela zarządu SOOIPP, Wystąpienie przedstawiciela UMWD, Czas dla dziennikarzy – pytania i wywiady indywidualne

3 Dolnośląski PARK INNOWCJI I NAUKI S.A.
Lidia Ciesielska – Wiceprezes Zarządu Dolnośląski PARK INNOWCJI I NAUKI S.A.

4 DPIN.pl Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN) został powołany w 2008 r. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Wielka Brytania) oraz Politechniki Wrocławskiej. Dziś naszym udziałowcem jest również Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”, w obrębie której znajduje się park i z której udogodnień mogą korzystać lokatorzy DPIN.

5 DPIN.pl DPIN oferuje: wsparcie od etapu tworzenia prototypu, po stworzenie innowacyjnego produktu wchodzącego na rynek, opiekę przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, optymalne warunki rozwoju dla początkujących, innowacyjnych firm, upowszechnienie wyników prac badawczych i rozwojowych, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy z jednostkami uczelnianymi i światowymi liderami w wybranych dziedzinach, usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii oraz doradztwa biznesowego. Dodatkowym atutem jest doskonała bieżąca orientacja w funduszach Unii Europejskiej i programach krajowych, przeznaczonych na rozwój innowacji i wsparcie przedsiębiorczości.

6 DPIN.pl Zasoby: Kadra – 15 osób, w tym kadra ze stopniami naukowymi oraz osoby, które poszerzają swoje kompetencje przy realizacji projektów związanych z działalnością DPIN, Kontakty – współpraca z ponad 90 firmami, instytucjami i ośrodkami naukowymi w Polsce oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Hiszpanii, Finlandii, Włoszech, Szwecji, Portugalii, Austrii i na Węgrzech, która nieustannie jest rozwijana, Infrastruktura – powierzchnie pod najem: biura, sale szkoleniowo-konferencyjne, laboratorium CAD, hala warsztatowo-produkcyjna, salon wystawienniczy, położonych w doskonałej lokalizacji i na terenie SSE, Kapitał – po zakończeniu realizacji inwestycji kapitał DPIN będzie wynosił ok. 30 mln PLN.

7 DPIN.pl Know-how W celu pozyskania jak najwyższych kompetencji z zakresu prowadzenia parku naukowo-technologicznego oraz budowy sieci współpracy, w ramach realizowanych projektów pracownicy DPIN odbyli kilkadziesiąt wizyt w parkach nauki, technologicznych oraz instytutach badawczych, m.in. Parc Científic de Barcelona Parc de Recerca UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) The Merseburg Innovation and Technology Centre Birmingham Aston Science Park (BSPA), Johanneberg Science Park (JSP) Lindholmen Science Park Swedish Telepedagogic Knowledge Centre Austrian Center of Competence for Tribology, Austrian Competence Centre for Electrochemical Surface Technology, Diamond Aircraft, Austrian Research Institute for Chemistry and Technology, Attophotonics Biosciences GmbH. Uniwersytet Pitesti

8 DPIN.pl Projekty DPIN wziął udział w realizacji 15 projektów finansowanych z środków unijnych, głównie międzynarodowych, w tym: Projekty krajowe: Forum Parków Naukowych i Technologicznych, Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 1, Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH, Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego, Projekty międzynarodowe: RAINOVA (A Regional Approach To Innovation For Vet And Learning Communities), Smart Framework for SME´s focused on Modern Industrial Technologies, Energetyczny Portal Innowacyjny CZ-PL, ENbus - Energising the Building Sector, Next Generation Science Park, Science Park Without Walls, EXPLORE Extended Exploitation Of European Research Projects Knowledge And Results, Materials & Manufacturing of the Future – ManuFuture 2011, View on Horizon 2020 – ManuFuture 2013.

9 DPIN.pl KRAJOWE PROJEKTY DPIN
Forum Parków Naukowych i Technologicznych – spotkania networkingowe, kooperacyjne i targi dla IOB oraz ich lokatorów, Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH - zrzesza ponad 50 przedsiębiorstw, głównie z branży wytwórczej, a także edukacyjnej, B+R, finansowej, usług informatycznych i doradczych w obszarze projektowania procesów technologicznych, doboru narzędzi oraz optymalnego zużycia energii elektrycznej, Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego (DCBE), tworzone we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na rzecz inicjowania i koordynowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska.

10 MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DPIN
DPIN.pl MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DPIN RAINOVA (A Regional Approach To Innovation For Vet And Learning Communities) – stworzenie regionalnej, międzynarodowej sieci promującej innowację w ośrodkach szkolenia zawodowego. Smart Framework for SME´s focused on Modern Industrial Technologies - opracowanie i rozpowszechnianie know-how w zakresie wsparcia inicjatyw R&D, kooperacji, lokalizacji firm i tworzenia odpryskowych typu spin-off. Energetyczny Portal Innowacyjny CZ-PL – budowa czesko-polskiego portalu na rzecz wspierania innowacji technicznych oraz technologii w dziedzinie energetyki

11 DPIN.pl ENbus - Energising the Building Sector - zmniejszenie zużycia energii w sektorze budowlanym, Park Nauki Nastepna Generacja (Next Generation Science Park) – analiza najnowszych koncepcji funkcjonowania parków technologicznych oraz identyfikacja najstosowniejszego podejścia do regionalnego systemu parków naukowych i technologicznych dla każdego z regionów, Park Nauki Bez Barier (Science Park Without Walls) - koncentruje się na nowym typie zaawansowanych połączeń i usług biznesowych potrzebnych dla nowej generacji przedsiębiorców, EXPLORE Extended Exploitation Of European Research Projects Knowledge And Results – promocja i wspieranie wykorzystywania wyników B+R w działalności gospodarczej.

12 DPIN.pl Materials & Manufacturing of the Future – ManuFuture „Europa Zachodnia i Wschodnia w Globalnym Wytwarzaniu o Wysokiej Wartości Dodanej - fakty na dziś oraz wyzwania jutra” – konferencja naukowa branży wytwórczej o randze politycznej najważniejszego wydarzenia branżowego View on Horizon 2020 – ManuFuture 2013, w efekcie wysokiej oceny ManuFuture 2011, pod kątem merytorycznym i organizacyjnym, DPIN został zaproszony do organizacji kolejnej edycji, która odbędzie się jesienią 2013 r. na Litwie. Rolą DPIN jest pomoc w przygotowaniu programu konferencji, zaangażowaniu zainteresowanych stron oraz w działaniach pokonferencyjnych (raportowanie, opracowanie artykułów pokonferencyjnych).

13 DPIN.pl Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 1 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki planuje jesienią 2013 roku uruchomienie Parku Technologicznego, Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora Technologicznego. Infrastruktura: nowoczesne biura klasy B, stanowiska w „open space“, dostęp do laboratorium CAD, halę warsztatowo-produkcyjną, sale konferencyjno-szkoleniowe, salki biznesowe, bufet i parking, działka pod dzierżawę – 2 ha. Usługi: laboratorium CAD, wirtualne biuro, hot desk, szkolenia ogólne i specjalistyczne, usługi biurowe, usługi ICT, ogólne usługi księgowe, doradztwo prawne, podatkowe i inne, doradztwo dot. zewnętrznego finansowania.

14 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Projekt Forum Parków Naukowych i Technologicznych to cykl trzech imprez realizowanych w trzech miastach Polski – Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, a są to: Targi Innowacji i Przedsiębiorczości 4 FUTURE, Spotkania Kooperacyjne Firm Zrzeszonych w Klastarach i Lokatorów Parków oraz Inkubatorów, Spotkania Networkingowe Przedstawicieli Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

15 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Cele projektu: wzrost poziomu powiązań sieciowych pomiędzy ośrodkami wspierającymi innowacje i przedsiębiorczość w Polsce, wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności firm lokatorów parków i inkubatorów poprzez stworzenie sieci kooperacyjnej, na rzecz współpracy przy projektach B+R, biznesowych oraz wymianą doświadczeń, wzmocnienie pozycji rynkowej firm lokatorów parków i inkubatorów oraz zrzeszonych w klastrach poprzez wykorzystanie potencjału IOB, wzrost powiązań kooperacyjnych oraz ułatwienie im promocji swojej działalności Geneza projektu Forum Parków leży w doświadczeniu partenrów: Nasze krajowe i międzynarodowe doświadczenia pokazują, że zarówno parki, jak i inkubatory czy klastry, chętnie korzystają z doświadczeń innych, podobnych instytucji i organizacji, a także chętnie wykorzystują bezpośrednie formy promocji jakim są targi i spotkania. W ankiecie przeprowadzonej przez SOOIPP lokatorzy parków i inkubatorów, którą przeprowadził SOOIPP, wskazywali, że brakuje im kontaktu z innymi, podobnymi firmami, ulokowanymi w podobnych instytucjach z innych regionów kraju, Nasze doświadczenia przy koordynowaniu klastra pokazały, że firmy klastrowe chętnie spotykają się, wymieniają doświadczenia i nawiązują współpracę z przedstawicielami innych klastrów, np. z Lubuskim Klastrem Metalowym. W konsekwencji organizuijemy wspólnie z partnerami trzy imprezy: Targi Innowacji i Przedsiębiorczości 4 FUTURE, Spotkania Kooperacyjne dla firm zrzeszonych w klastrach i lokatorów parków oraz inkubatorów, Spotkania Networkingowe dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

16 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Grupy docelowe targów i spotkań kooperacyjnych: Firmy lokatorzy parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i preinkubatorów akademickich, Firmy zrzeszone w klastrach, Potencjalni inwestorzy – anioły biznesu, przedstawiciele capital venture, biznesu, Potencjalni partnerzy – ośrodki B+R, pracownicy naukowi, studenci, Środowiska opiniotwórcze przedstawiciele władz, środowiska naukowego i mediów oraz szeroko rozumiana opinia publiczna. Targi i spotkania kooperacyjne przygotowujemy przede wszystkim dla dwóch grup: Wystawców – firm zrzeszonych w klastrach i lokatorów parków oraz inkubatorów, Odwiedzających – osoby i firmy zainteresowane innowacyjnością, w tym inwestowaniem w nią lub chcące założyć działalność w ramach parku lub inkubatora, poszukujące partnerów biznesowych i do projektów badawczo-rozwojowych.

17 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Efekty: Wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą dzięki możliwości spotkania się z osobami, które już przeszły podobną drogę, Nawiązanie współpracy pomiędzy firmami- lokatorami parków, inkubatorów lub zrzeszonych w klastrach, w zakresie wspólnych przedsięwzięć biznesowych lub B+R, Zbudowanie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości na rzecz profesjonalizacji branży czego wyrazem ma być wspólnie opracowany kodeks działania IOB, Promocja wpływu działalności IOB na rozwój gospodarki regionów i kraju. Chcemy, aby projekt przyniósł wymierne korzyści dla uczestników spotkań, a także dla nas – organizatorów. Chcemy, aby każdy kto weźmie w nich udział, czynny czy bierny, mógł zyskać, np. wiedzę na temat zakresu usług IOB, realnego wsparcia dla firm ulokowanych w IOB czy zrzeszonych w klastrach, pozyskania partnera do projektu biznesowego czy badawczo-rozwojowego czy wdrożeniowego, pozyskania kontrahentów. Chcemy także, aby odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą tych niezwykłych, często bardzo młodych firm, które odważnie wkraczają na rynek niejednokrotnie z nowatorskim produktem czy usługą. PRZECHODZĄC DO NASTĘPNEGO SLAJDU: Dodam, że imprezy w Łodzi pokazują, że cele te są realne i już przynoszą konkretne efekty m.in. 4 inkubowane firmy nawiązały współpracę ze sobą w zakresie tworzenia wspólnej oferty, w tym prac nad produktem.

18 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Imprezy w Krakowie to drugie miejsce spotkań w ramach targów i spotkań kooperacyjnych. Pierwsze odbyły się w Łodzi a Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym i zgromadziły 12 firm oraz 24 osoby. Odbyły się warsztaty merytoryczne z następujących tematów: Przedstawienie oferty IOB gospodarza targów połączone ze zwiedzaniem laboratoriów i inkubatorów – Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna w działalności gospodarczej Współpraca się opłaca – klastry, współpraca B+R z przedsiębiorcami, przedstawienie doświadczeń projektu SMART FRAME na temat współpracy B+R Transfer technologii i własność intelektualna (jej ochrona i wykorzystanie w działalności gospodarczej) Informacja o imprezie – zapowiedzi i relacje, to 25 publikacji.

19 Marzena Mażewska – Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

20 SOOIPP Stowarzyszenie działa od 1992 roku i poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu, wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów. Obecnie Stowarzyszenie liczy 200 członków indywidualnych oraz 50 członków wspierających. SOOIPP organizuje szkolenia i konferencje dla kadry IOB, udziela im wsparcia eksperckiego korzystając z potencjału wiedzy i umiejętności około 40 ekspertów z różnych dziedzin.

21 SOOIPP Główne cele działania SOOIPP to
doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

22 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Cele spotkań networkingowych: Spotkania mają służyć rozwojowi zasobów ludzkich ośrodków, wypracowaniu standardów działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów i integracji pracowników. Zaplanowano organizację 9 spotkań dla zarządzających i pracowników ośrodków innowacji. Ich konwencja obejmuje część warsztatowo - seminaryjną i integracyjną. Większość spotkań jest organizowana we współpracy z wiodącymi ośrodkami, których przedstawiciele dzielą się doświadczeniem z uczestnikami spotkań.

23 Planowane rezultaty spotkań networkingowych:
Forum Parków Naukowych i Technologicznych Planowane rezultaty spotkań networkingowych: Zwiększenie współpracy między ośrodkami, integracja pracowników OIiP, Wypracowanie przez środowisko standardów działania ośrodków innowacji, Podzielenie się dobrymi praktykami w bieżącym działaniu i strategii zarządzania.

24 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Do tej pory w ramach spotkań networkingowych: Zrealizowano 6 spotkań w których łącznie wzięło udział 11 przedstawicieli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, W tych działaniach wspierały nas: Krakowski Park Technologiczny, Poznański Park Naukowo Technologiczny, Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Warsztaty zrealizowane w ramach organizowanych spotkań networkingowych to: networking inkubatorów technologicznych, standardy działania CTT,    zasady realizacji pomocy publicznej w OIiP, standardy działania OI, kompetencje kadr w budowie zespołów OI.

25 Forum Parków Naukowych i Technologicznych
Kolejne spotkania networkingowe planujemy zrealizować w sesji jesiennej w następujących miejscach: , Szczecin - Regulacje prawne w realizacji projektów przez OIiP , Gdynia   - Rozwijanie sieci współpracy , Toruń     - Aspekty prawne kontaktów międzynarodowych w działaniu OIiP , Wrocław - Rekomendacje do programu rządowego w zakresie określania standardów działania OIiP

26 Urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego
Mieczysław Ciurla – Dyrektor Wydziału Gospodarczego Urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego

27 UMWD Założenia do polityki innowacyjnej
Zgodnie z art drugiego rozdziału Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa władze regionu określają strategię jego rozwoju, uwzględniającą między innymi następujące cele: pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Ponadto samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

28 UMWD Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Przedsiębiorczość i innowacyjność stanowią jeden z celów strategicznych przyjętej Strategii. W ramach tego celu przedstawiono szereg działań, które należy podjąć w celu rozwoju innowacyjności regionu, m. in.: Rozwój nowych technologii, w tym regionalnych specjalizacji naukowo-technologicznych, do których zaliczyć można: nauki chemiczne (w tym inżynieria materiałowa i nanotechnologie), nauki medyczne, biologię, biotechnologię i biomedycynę, farmaceutykę, nauki o żywności, mechanikę i automatykę, inżynierię wodną i lądową, nanofotonikę oraz technologie środowiskowe, pomiarowe, kosmiczne, mikronizowanych materiałów biologicznych i informacyjno-komunikacyjne na Dolnym Śląsku. Rozwój instrumentów wspierania przedsięwzięć konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarczo. Wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich roli w rozwoju korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz realizacji zadań publicznych w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego m. in. poprzez wspieranie i powierzanie zadań. Działania służące uruchamianiu nowych firm w regionie, z preferencją dla MŚP. Wsparcie dla rozwoju firm innowacyjnych i kreatywnych oraz rodzinnych także w obszarach peryferyjnych. Rozwój regionalnych instytucji finansowych finansujących przedsiębiorców. Wsparcie instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności inkubatorów przedsiębiorczości, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych oraz sieci tych instytucji. Stymulacja współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami w zakresie transferu i absorpcji innowacji oraz nowych technologii.

29 UMWD Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Mocne strony Dolnego Śląska w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności Istotny potencjał naukowo-badawczy i akademicki skoncentrowany we Wrocławiu, ale także obecny w innych miastach regionu. Stosunkowo duża koncentracja inwestycji zagranicznych. Wysoki na tle kraju poziom rozwoju gospodarczego oraz wysoka dynamika rozwojowa regionu. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców regionu – zróżnicowany obszarowo. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna, występowanie dogodnych obszarów dla inwestycji gospodarczych i tworzenia miejsc pracy. Dobrze rozwinięte instytucje otoczenia biznesu, w tym świadczące usługi proinnowacyjne. Znaczny udział firm w branży średniowysokich i wysokich technologii w strukturze gospodarczej w porównaniu do sytuacji na poziomie kraju. Znaczny udział sektora IT w gospodarce regionu. Funkcjonowanie centrów usług wspólnych (BPO) korporacji międzynarodowych. Dynamiczny rozwój stref aktywności gospodarczej, w tym SSE. Atrakcyjne położenie na styku trzech państw, korzystne położenie w stosunku do zagranicznych rynków zbytu, bliskość dużych centrów miejskich.

30 UMWD Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego stanowi podstawę dla Regionalnej Strategii Innowacji, będącej dokumentem strategicznym o charakterze programu rozwoju. Jej celem jest ustalenie kierunków działań mających doprowadzić do powstania regionalnego systemu innowacyjnego — działającego proinnowacyjnie układu powiązań instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych wspierającego innowatorów oraz usprawniającego procesy implementacji innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych. Dolnośląski System Innowacji tworzą: Jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialne za wspieranie rozwoju gospodarczego województwa, realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz realizację działań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a także samorząd terytorialny niższych szczebli, Jednostki naukowe realizujące projekty badawczo-rozwojowe i wdrażające wyniki badań w firmach oraz szkolnictwo przyczyniające się do rozwoju kapitału społecznego niezbędnego do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji (w tym szkoły wyższe oraz szkoły średnie zawodowe i techniczne). Jednostki otoczenia biznesu, wspierające rozwój innowacyjności w firmach, rozwój kapitału społecznego, ułatwiające finansowanie innowacji oraz pośredniczące w kontaktach pomiędzy poszczególnymi aktorami dolnośląskiego systemu gospodarczego, Przedsiębiorstwa innowacyjne, absorbujące i rozwijające innowacyjne rozwiązania, finansujące prace badawczo-rozwojowe zewnętrzne i wewnętrzne.

31 UMWD Źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
Podstawowymi źródłami finansowania wdrażania RSI są, poza środkami własnymi przedsiębiorstw i instytucji, dostępne programy realizowane na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, finansujące działalność innowacyjną, bądź tworzenie warunków dla rozwoju takiej działalności. Programy regionalne: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponenty regionalne Program Rozwoju Klastrów Programy krajowe: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponenty krajowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Bon na Innowacje Pożyczka na innowacje Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego agend: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki Programy międzynarodowe: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polsko-Szwajcarski Program Współpracy Program Leonardo da Vinci Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji Oprócz wymienionych powyżej źródeł finansowania innowacji, warto również wspomnieć o Inicjatywie JEREMIE, mającej na celu zasilenie kapitałowe funduszy udzielających przedsiębiorstwom wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń oraz instrumentów typu seed i venture.

32 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "FORUM PARKÓW NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google