Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 2 Technologie informacyjne ZIiP zaoczne Dyskowy system plików organizacja logiczna informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 2 Technologie informacyjne ZIiP zaoczne Dyskowy system plików organizacja logiczna informacji."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykład 2 Technologie informacyjne ZIiP zaoczne

3 Dyskowy system plików organizacja logiczna informacji

4 Prosta struktura systemu plików Pamięci zewnętrzne oznacza się literami z dwukropkiem niedogodność - pojemne dyski i duża liczba plików - nazwy nie mogą się powtarzać Stąd wynika konieczność systematyzacji (KATALOGI/FOLDERY) określenie pliku nazwa pamięci : nazwa pliku np.:A: list_1.txt C: turbo.exe DVD optyczne Flash "pendrive" G:

5 Plik (ang. file) - zbiór informacji o spójnym logicznie znaczeniu - o nazwie (identyfikatorze) nadawanej przez użytkownika lista płac - zestaw nazwisk + kwot pismo, list program komputerowy rysunek Nazwa pliku nazwa właściwa [.rozszerzenie] zawartość pliku typ (sposób zapisu informacji) litery, cyfry, _, inne Fizycznie ciąg bajtów w pamięci zewnętrznej (HD, FD, CD-ROM, DVD)

6 Np.:list_1.txt list_2.doc lta_plac.98 lta_10_98.plc read.me lta_stud_1KDR.xls Standardowe rozszerzenia: sys - systemowe com, exe, bat, dll - programy doc - Word txt - ASCII bmp - rysunek pas - j. Pascal xls - arkusz Excel

7 Przykład: 1 znak tekstu1B 1 wiersz tekstu60B 1 strona A4 tekstu25*60 = 1500B = 1,5KB 10 stron15KB1 plik CD-ROM 700MB5 000 książek ( plików) dysk 400GB książek ( plików) Katalog (folder) grupa plików nazwana - jak plik (zwyczajowo bez rozszerzenia) o organizacji hierarchicznej (podkatalogi) Hierarchiczna (katalogowa, drzewiasta) struktura systemu plików

8 Zalety - różne nazwy tylko w jednym katalogu - wielu użytkowników - własne podkatalogi - w danym momencie operujemy w zakresie jednego katalogu Określenie położenia pliku - pełna nazwa C:\LISTY\BRAT\b1_98.doc dysk + ścieżka dojścia + nazwa pliku

9 Struktura oprogramowania (software) Oprogramowanie systemowe: system operacyjny - zarządzanie zasobami komputera: - gospodarowanie czasem pracy komputera - zarządzanie pamięcią operacyjną - obsługa systemu plików w pamięciach zewnętrznych - dialog z użytkownikiem - współpraca z innymi komputerami program wprowadzający (ang. bootstrap) - w pamięci EPROM systemowe niezbędne podstawowe wyposażenie komputera usługowe typowego przetwarzania dostępne w handlu użytkowe (własne) opracowywane samodzielnie na indywidualne zamówienia

10 Systemy operacyjne –DOS - środowisko tekstowe, –Windows 3.x (3.1, 3.11 for WORKGROUPS)- nakładka, system graficzny, 16-bitowy –Windows 95, , XP, VISTA, Windows bitowy lub 64-bitowy, graficzny odmiany – Solaris, XWindows, MACWindows –UNIX - znakowy, do zastosowań profesjonalnych wiele dystrybucji (UBUNTU, RedHat, Debian i in.) –NOVELL Netware - system sieciowy

11 Programy usługowe edycja tekstu grafika wspomaganie inżynierskie (projektowanie, zestawienia typu arkusz kalkulacyjny, programy onliczeniowe) komunikacja sieciowa zarządzanie bazami danych środowiska programowania w różnych językach – dla twórców oprogramowania programy obsługi multimediów (tworzenie, edycja, odtwarzanie, kodowanie)

12 UPS- y (Uninterruptible Power Supply) – zasilanie awaryjne Macierze RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) – podwójny zapis Backup – kopie zapasowe Klastry (cluster) - grupa komputerów połączona prywatną siecią Niezawodność sprzętowa

13 Komputer lub zestaw sieciowo współpracujących komputerów (np. klastry) z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie swoich zasobów: mocy obliczeniowej, zasobów dyskowych urządzeń peryferyjnych łączności cyfrowej Serwer Wymagane bezawaryjne działanie > 5 lat

14 aplikacji (komputery z oprogramowaniem wspomagającym statutową działalność firmy), bazodanowe (komputery obsługujące bazy danych wykorzystywane w firmie), WWW, systemu archiwizacji i backupu, systemów komunikacyjnych (sprzęt, w postaci specjalizowanych komputerów ze stosownym oprogramowaniem służący do niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej komunikacji w ramach firmy/korporacji i z komputerami/systemami zewnętrznymi). Typy serwerów

15 System operacyjny BIOS –Basic Instructions Operating System Zespół współpracujących programów zapewniających: –przyjazną współpracę z komputerem (łatwe korzystanie z jego potencjału), –optymalne wykorzystanie możliwości sprzętu, –wielozadaniowość i wielodostępność. interfejs graficzny – GUI (ang. Graphical User Interface) Najpowszechniejszy: Windows i jego nowa edycja: Windows7 (Windows8) Oprogramowanie systemowe

16 AIXAS/400 BSD (any)Be OS Digital UNIXHP-UX IRIXJava_VM LinuxMVS MacOSMacOS X Server NetWareOS/2 OS/400OSF/1 QNXRed Hat Linux SCO OpenServerSolaris Windows 95/98, 2000, XP, VISTA, 7 Windows NT 4.0 Windows Server 2003 Systemy operacyjne

17 Free Software Foundation: potężny zbiór aplikacji, kompilatorów, bibliotek itp. Apache foundation: np. httpd (serwer WWW), tomcat (serwer JSP) Mozilla foundation:np. Firefox (przedlądarka WWW), Thunderbird (klient pocztowy) OpenOffice.org: pakiet aplikacji biurowych PHP(język budowy stron i aplikacji WWW) MySQL, Postgresql, mSQL(serwery baz danych) Inne programy, np. eMule, GIMP Open source

18 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic – pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google)

19 HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML – kod źródłowy języka, można bezpośrednio pisać korzystając z edytora tekstu nieformatowanego (ASCII) np. Notatnik – zapis w pliku z rozszerzeniem htm lub html HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML. HTML

20 Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych

21 Znaczniki (tagi) – postać ogólna Tytuł w nagłówku okna Tu są elementy pojawiające się na stronie STRUKTURA dokumentu HTML zawartość konfiguracj a treść strony

22 Onet znacznik otwierający nazwa atrybutu zawartość znacznik zamykając y wartość atrybutu Przykład

23 Strukturalne H1 – nagłówek P – akapit DIV, SPAN - grupujące Prezentacyjne B – pogrubienie I – italic Hiperłącza (kotwice) A Znaczniki podstawowe (jest ich ok. 80)

24 Zagnieżdżanie znaczników Tekst1 Tekst2 Tekst 3 Tekst1 Tekst2 Tekst3 obrazek w komórce tabeli

25 Znaczniki elementów pustych przykładowo: wymuszona zmiana wiersza grafika pole formularza można pisać: lub lecz zgodnie z XHTML powinno być: ze spacją

26 Wybrane znaczniki … Przykłady: Tytuł Tytuł2 Nagłówek pierwszy Nagłówek drugi Nagłówek trzeci Nagłówek czwarty Nagłówek piąty Nagłówek szósty Akapit tekstowy - znacznik - Akapity nagłówkowe określonych gotowych stylów wybór kroju, koloru, rozmiaru czcionki przez atrybut style i jego cechy – o tym za chwilę Dawniej określał to znacznik ale niezalecany dla nowszych standardów HTML

27 Linie poziome znacznik HR

28 Styl czcionki tekst pogrubiona tekst kursywa tekst podkreślona Stosuje się tylko lokalnie, np. wewnątrz akapitu dla krótkiego fragmentu tekstu Litwo, Ojczyzno moja

29 Kolor tła strony – jako atrybut znacznika BODY white aqua silver gray blue fuchsia lime red teal olive yellow maroon navy inne kolory oraz np. motywy lub obrazek w tle strony można zdefiniować parametrem stylu dla BODY – o tym za chwilę

30 znacznik wiersza znacznik kolumny Przykład: AA AB BA BB CA CB Tabele

31 tekst punktu pierwszego tekst punktu drugiego tekst punktu trzeciego Lista wypunktowana Lista numerowana tekst punktu pierwszego tekst punktu drugiego tekst punktu trzeciego

32 Punkt 1. Punkt 2. Podpunkt 1. Podpunkt Punkt Punkt 2. Podpunkt 1. Podpunkt 2. Przykład

33 Grafika znacznik IMG folder podrzędny względem tego, w którym jest plik HTML

34 Odsyłacze (link – hiperłącze) Tekst (lub obrazek), który należy kliknąć Np. Wirtualna Polska Możesz zaglądnąć pod ten adres Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewien adres (zakładka na tej samej stronie, inna strona, inny adres URL) i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką.

35 Formularze Rock and roll Jazz Blues Podstawowe Srednie Wyższe cd. … ta sama nazwa

36 OK MIEJSCE NA WIĘKSZY TEKST Wpisz tekst:

37 efekt…

38 Moja strona To jest moja strona AA AB BA BB CA CB Onet GOOGLE Interia Przykład skryptu HTML tabela lista hiperłączy BODY

39 CSS – arkusze stylów Styl może mieć wiele cech, np..:... cechy oddzielamy średnikami

40 Oprócz nazw ang. można podawać 3 liczby w układzie szesnastkowym, określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) np. R G B czyli np. #00FF00 to zielony Kolory #17AACF

41 Styl OpisPrzykładowa wartość background-color kolor tła#ff0000 background-image adres tła graficznegorys.gif border-color kolor ramkired border-style styl i wygląd obramowaniadotted dashed solid color kolor tekstuyellow # font-family rodzaj oraz rodzina czcionkiArial sans-serif font-size wielkość czcionki14px 2cm font-style styl czcionkiitalic Przykładowe cechy stylów

42 font-weight grubość (waga) czcionkibold lighter height wysokość elementu10cm 3mm left top odległość od lewej (górnej) krawędzi 10cm 3mm position określenie współrzędnych elementu fixed relative margin odległość od zewnętrznego elementu margin-top margin-bottom margin-left margin-right każdy margines osobno5cm text-align wyrównanie poziome tekstuleft center justify text-decoration wygląd tekstuunderline vertical-align wyrównanie w pionietop bottom width szerokość elementu padding odległość od krawędzi elementu

43 Pakiet Office – firma Microsoft. Zawiera on cztery podstawowe aplikacje: –Microsoft Word (edytor tekstu), –Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny), –Microsoft PowerPoint (tworzenie i wyświetlanie prezentacji multimedialnej), –Microsoft Access (tworzenie i zarządzanie bazami danych) Programy biurowe

44 obieg dokumentów w firmie, bazy i hurtownie danych, CRM - relacje z klientem MRP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP – zarządzanie pracownikami statystyki kontaktów, i inne. IT – ( Information technology) w firmie Systemy wspomagające

45 Dane – sztuczne lub naturalne sygnały, które mogą mieć znaczenie. Sztuczne – mikrofon, komputer, głośnik itp. Naturalne: obraz, dźwięk odbierane bezpośrednio przez zmysły. Informacja – dane, które mając znaczenie, są odbierane w celu ich wykorzystania. Problemy z zapisem i przetworzeniem – nadmiar np. fotografie z satelitów

46 INFORMACJA MULTIMEDIALNA rysunek (obraz) zbiór punktów punkt - pozycja i numer koloru liczba binarna dźwięk - ton (wysokość) - numer tonu liczba binarna - wartość (trwanie) - numer liczba binarna - rytm- numer rytmu liczba binarna - barwa - numer - liczba binarna obraz ruchomy - video

47 Cyfrowy zapis obrazu w postaci opisującej każdy piksel, bez żadnych uproszczeń, nazywany zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy – brak kompresji! – duże pliki! Pliki tego typu zapisywane są z rozszerzeniem bmp bmp Obraz - grafika

48 problem rasteryzacji

49 Programowy proces redukcji objętości danych cyfrowych, wykorzystujący naturalną nadmiarowość w zapisie informacji – bazujący na redukcji powtórzeń w ciągu bitów, umożliwia zmniejszenie rozmiaru archiwum. Ważne z powodów: składowanie (magazynowanie) przesył Kompresja danych

50 Kompresja: z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja stratna) bez straty informacji źródłowej (kompresja bezstratna) np. w programach archiwizujących.

51 Dominującym standardem zapisu barw jest RGB. R –red (czerwony) G –green (zielony) B –blue (niebieski). W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną inną barwę dostrzeganą przez ludzkie oko. W związku z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla każdej barwy osiem bitów). Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, sRGB. Standard RGB

52 bitmapowy wyróżnionym fragmentom obrazu odpowiadają cyfrowe zapisy pikseli (duże rozmiary) wektorowy tworzą go obiekty opisane matematycznie, np. równaniem prostej, łuku czy okręgu (b. małe rozmiary) Zapis bitmapowy vs wektorowy

53 PDF – jest używany przez program Adobe Acrobat, STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia stratną jak i bezstratną kompresję danych, popularny w sieci. BMP – niekopresowany, bitmapa, duże pliki

54 GIF (Graphics Interchange Format) - umożliwia niezależną sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są kompresowane metodą Lempela-Ziva. PNG (Portable Network Graphics -"ping") -24-bitowy format jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak GIF jest używany do wyświetlania obrazów w sieci WWW i w serwisach interaktywnych - większe możliwości kompresji od GIF'a.

55 PICT - używany przez programy graficzne jako format pośredni do przesyłania plików między aplikacjami TGA wiele innych

56 DCT (Discrete Cosinus Transformation) algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8 pikseli. Metody kompresji

57 obraz jest analizowany ze względu na częstość występowania poszczególnych kolorów. Kolor występujący najczęściej otrzymuje najkrótszy kod, drugi otrzymuje drugi najkrótszy itd., dzięki temu zmniejsza się ilość miejsca niezbędnego do zapamiętania. Kompresja HUFFMANA

58 DELTA - do kodowania filmów W metodzie kodowania Delta przesyła się jedynie różnice pomiędzy obrazem poprzednim a bieżącym- np. fragmenty tła pozostają niezmienione. FRAKTALNA Fraktal to twór podobny do samego siebie - po jego dowolnym powiększeniu otrzymuje się zawsze podobny obraz, np. płatek śniegu. Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym obrazie fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą formuły matematycznej.

59 inne CCITT FAX QUADTREES LEMPELA-ZIVA (LZW) kompresja bez straty danych. Algorytm szuka takich samych sekwencji bajtów w oryginalnym pliku.

60 Dobry do publikacji zdjęć WWW Głębia barw do 24 bitów Małe rozmiary plików Bardzo małe rozmiary plików Obsługują wszystkie przeglądarki Przezroczystość, animacje Głębia barw –tylko 8 bitów Standardy grafiki skompresowanej.jpg.gif

61 specjalizowane programy służące do tworzenia i edycji map bitowych, nazywanych także grafiką rastrową: Photoshop, CorelDraw Suite, Corel PhotoPaint Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in: CorelDraw, PageMaker, Adobe Illustrator, Visio. Edytory graficzne

62 IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć) RawShooter Essentials 2006 GIMP Photo Pos Pro Picasa 2.7 –darmowy ThumbsPlus 7 –komercyjny Corel PaintShop Pro X2 - komercyjny Inne programy do obróbki grafiki Bardziej zaawansowane programy (np. Corel Trace) posiadają funkcję przetwarzania obrazów rastrowych w wektorowe (obiektowe)

63 Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter. PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF konwertowane dane można zabezpieczać hasłem, szyfrować, kompresować i podpisywać. OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do formatu PDF Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego formatu w najnowszym pakiecie Microsoft Office oraz konwerter –NOVAPDF -do każdej aplikacji generującej dokument pod Windows Zamiana na format PDF

64 najstarszy –Ventura Publisher, Corel Ventura, Adobe PageMaker QuarkXpress Scribus (open source) DTP (ang. Desktop Publishing) zajmuje się profesjonalnym, kompletnym przygotowaniem materiałów do druku (składem). Programy DTP umożliwiają import kilkudziesięciu formatów dokumentów

65 mp3 Kompresja innych mediów kompresja z wkalkulowaną stratą jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b. niskich częstotliwości, cichych dźwięków)

66 WMA –Windows Media Audio. Utwór przy kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca w porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 b/s. Porównywalna jakość AAC, MPC, OCG Inne formaty stratnej kompresji dźwięków

67 AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 –przestarzały 352x288 MPEG-2 –zmienny strumień MPEG-4 – do kodowania AVI DivX –komercyjna pochodna MPEG-4 inne SVCD, VCD –oparty na MPEG-1 Podstawowe formaty video

68 Video - kodeki DivX DivX XviD 1.1.0

69 bitmapowa (rastrowa) - np. Paint, Photoshop wektorowa – np.Corel, narzędzia w pakiecie Office Grafika Główny podział:

70 - nowy, otwarcie, zapisz, zapisz jako *.bmp, *.jpg, *.gif. *.png - ustawienia strony, podgląd wydruku, wydruk - schowek Grafika bitmapowa (np. Paint) typowa aplikacja: - przybornik narzędzi (rysowanie, edycja) - opcje narzędzi - paleta kolorów (główny i tła) dostępne: makro-obiekty: - typ, rozmiar – tylko w trakcie tworzenia, potem już sieć pikseli - potem jako piksele raster – element podstawowy to pixel- punkt ekranowy!

71 - linia pozioma, pionowa lub pod prostokąt kwadrat - elipsa okrąg Figury + tekst kolory - główny i tła: szczególne figury - Shift: udogodnienia: - rezygnacja - Esc - wycofanie Edycja Cofnij, Ctrl+Z - powtórzenie Edycja Powtórz, F4 - lewe albo prawe kliknięcie w kolor z palety - weź kolor + kliknięcie we fragment (lewe albo prawe) tekst: - przeźroczysty lub z kolorem tła - czcionka, rozmiar + styl - prosta edycja - w trakcie pisania

72 Edycja wycinek – grupa pixeli: gumka: - rozmiar - zwykła - lewy przycisk - kolorowa - prawy przycisk - rysowanie w kolorze tła - prostokątny, dowolny lub pełny (Ctrl-A) - przeźroczysty lub z kolorem tła - myszką ciągnięcie (lub z Ctrl); zmiana rozmiaru - usuwanie (Del) - operacje przez schowek (także do innych aplikacji) - dodatkowo Kopiuj do... Wklej z... (pliku) powiększenia (bez tekstu): - 1, 2, 6, 8 - krotne - siatka (Ctrl+G grid) - możliwa miniaturka

73 Efekty specjalne

74 Grafika wektorowa - rysunek-schemat składa się z kształtów (bloczków, obiektów - ang. shape) bloczki (figury, symbole) połączenia - technika ciągnij i upuść (ang. drag & drop) - dostępne wzorniki (zestawienia kształtów- Autokształty), np.: ogólne organizacyjne kartograficzne informatyczne elektroniczne budowlane - okno robocze może mieć roboczą siatkę - ułatwia pozycjonowanie - bloczki i połączenia mogą być sklejane (znaczniki + kolor zielony|czerwony) Dostęp do kształtu w dowolnym momecie! Każdy obiekt można wskazać narzędziem wskazywania (Pointer tool)

75 - przemieszczanie - przeciąganie - kopiowanie - zmiana rozmiaru - przeciągnięcie za znaczniki - usunięcie - większość może być opisywana tekstem (2x kliknięcie) lub pola tekstowe własność kształtu: - można niekiedy "przyklejać" do bloczków lub innych połączeń - można modyfikować jak bloczki połączenia: operacje przez schowek grupy kształtek: - zaznaczanie- Shift+kliknięcie - przeciąganie przez fragment - usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, grupowanie (tworzy jeden obiekt z wielu)

76

77

78 Format kształtek - wzór - grubość - kolor - zaokrąglenie (w figurach) - początek, koniec, rozmiar (w połączeniach) linie (także kontur kształtów powierzchniowych) : - wzór | brak (przeźroczysta) - kolor główny - kolor tła - cień (shadow) - wzór + 2 kolory wypełnienie (fill): - wierzch|spód - wyrównanie grupy (pionowo|poziomo - lewe, prawe, środkowe) - odbicia i obroty ułożenia kształtek:


Pobierz ppt "Wykład 2 Technologie informacyjne ZIiP zaoczne Dyskowy system plików organizacja logiczna informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google